«

»

Кві 29

Щодо Програми підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану у новій редакції

Замітка програма підприємництваРозпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації від 21.04.2022 №35/0/5-22ВА «Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2022 №20/0/5- 22ВА» затверджено Програму підтримки бізнесу у Львівській області на період воєнного стану у новій редакції.

Основними завданнями програми визначено:

  • надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам, що здійснили переміщення та реєстрацію на території Львівської області;
  • ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі та сертифікацію продукції;
  • надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої, машинобудівельної промисловості.

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до затвердженого механізму виконання завдань  програми
Завдання 1. Надання безповоротної фінансової допомоги підприємствам, що здійснили переміщення та реєстрацію на територію Львівської області.
Виконання Завдання 1 здійснюється шляхом надання безповоротної фінансової допомоги для підтримки організації фінансово-господарської діяльностісуб’єктів підприємництва (крім заробітної плати і капітальних видатків), які здійснили переміщення виробничих потужностей на територію Львівської області з інших регіонів України.
Вимоги до суб’єктів, які можуть отримати безповоротну фінансову допомогу
До департаменту може звернутися суб’єкт господарювання, який відповідає таким вимогам:
1) підприємство здійснило переміщення виробничих потужностей на територію Львівської області;
2) підприємство зареєструвалось у Львівській області;
3) підприємство працює в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділів 1-33 Секцій A,B,C.
Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації надає безповоротну фінансову допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які відповідають вимогам Завдання 1 у сумі 100 тис. грн, якщо дане підприємство здійснило переміщення виробничих потужностей та реєстрацію на території Львівської області і додатково 100 тис. грн, якщо переміщене підприємство створило не менше 20 нових робочих місць під час воєнного стану на момент подачі заявки. Суб’єкт господарювання може отримати лише 1 раз безповоротну фінансову допомогу в межах виконання Завдання 1 Програми на період воєнного стану.
Завдання 2. Ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі та сертифікацію продукції.
Виконання Завдання 2 здійснюється шляхом надання маркетингових ваучерів та ваучерів на сертифікацію продукції (далі – ваучерів) – права на безповоротну фінансову допомогу для суб’єктів мікро- та малого підприємництва – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних системах оподаткування, згідно із вимогами цієї Програми.
Департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації надає безповоротну фінансову допомогу суб’єктам мікро- та малого підприємництва у розмірі:
– не більше 50 тис. грн на маркетингові ваучери;
– не більше 80 тис. грн на ваучери для сертифікації продукції.
Частка власних витрат суб’єктів господарювання на отримання послуг у рамках Завдання 2 цієї Програми повинна становити не менше 30% суми від загальних витрат.
Кожен суб’єкт господарювання впродовж періоду воєнного стану може отримати 1 (один) ваучер на відшкодування частини вартості робіт і послуг, які він оплатив будь-якій юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю, що пройшли перекваліфікацію і можуть брати участь у Програмі.
Цілі, на які надаються ваучери
 Ваучери на сертифікацію продукції
– сертифікація, що може включати отримання національних сертифікатів та проведення сертифікації в міжнародних організаціях;
 Маркетингові ваучери
– створення / оновлення вебсайтів, їх просування;
– розроблення бренду продукції, логотипу, дизайну упаковки;
– поширення продукції в онлайн-магазинах;
– участь у маркетингових заходах (виставки, промоційні кампанії, ярмарки, бізнес-покази або інші подібні заходи);
– проведення промоційної та маркетингової компанії.
Вимоги до суб’єктів господарювання, які можуть отримати ваучер
Для участі в конкурсі на отримання ваучерів може звернутися будь-який суб’єкт господарювання, який відповідає таким вимогам:
1) підпадає під визначення суб’єкта мікро- та малого підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України;
2) працює в межах всіх видів діяльності згідно із КВЕД 2010, крім тих, які підлягають ліцензуванню;
3) має зареєстроване місцезнаходження на території Львівської області;
4) виробляє фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій, але є власниками прав інтелектуальної власності) або надає сервіси з високою доданою вартістю;
Завдання 3. Надання безповоротної фінансової допомоги на закупівлю обладнання підприємствам харчової, легкої, машинобудівельної промисловості.
Виконання Завдання 3 здійснюється шляхом надання безповоротної фінансової допомоги для суб’єктів підприємництва на закупівлю обладнання вартістю більше 20 тис. грн. без ПДВ.
Вимоги до суб’єктів, які можуть отримати безповоротну фінансову допомогу
До департаменту може звернутися суб’єкт господарювання, який відповідає таким вимогам:
1) має намір купити устаткування, обладнання, інші основні засоби виробничого призначення;
2) має намір провести модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості.
3) здійснює активну господарську діяльність неперервно не менше 24 місяців;
4) має зареєстроване місцезнаходження на території Львівської області;
5) виробляє фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних організацій);
6) працює в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп розділу 14 «Виробництво одягу», розділу 10 «Виробництво харчових продуктів»; розділу 28 «Виробництво машин та устаткування»;
7) підприємство створило не менше 5 нових робочих місцьпід час воєнного стану на момент подачі заявки.
Департамент економічної політики Львівської обласної державної адміністрації надає безповоротну фінансову допомогу суб’єктам підприємницької діяльності, які відповідають вимогам Завдання 3 у сумі не більше 500 тис. грн. Суб’єкт господарювання може отримати лише 1 раз безповоротну фінансову допомогу в межах виконання Завдання 3 Програми на період воєнного стану.
 Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми згідно з розпорядженням є департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.
Програма Додається.
print

Pin It on Pinterest