«

»

Вер 13

Правила благоустрою міста Старий Самбір

 ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ м. СТАРИЙ САМБІР

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ХVІ  сесії Старосамбірської міської ради

                                                              від «14» лютого 2017 року № 633

 

 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ

м. СТАРИЙ САМБІР

 

 Розділ  І. Загальні положення

 

1.1. Правила благоустрою території міста Старого Самбора (далі – Правила) – є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання об’єктів благоустрою міста Старого Самбора, визначаються правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні основи благоустрою.

1.2. Правила розробленні відповідно до Законів України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про дорожній рух”, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території міста Старого Самбора всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Старосамбірська міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

          1.4. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

           1.5. Правила містять загальнообов’язкові на території міста Старого Самбора норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

Розділ  П. Визначення термінів

 

 • У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
 1. Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.
 2. Балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.
 3. Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
 1. Бульвар – озеленена територія вздовж вулиці для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.
 2. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
 3. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
 4. Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.
 5. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
 6. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
 7. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
 8. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
 9. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.
 10. Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
 11. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.
 12. Майданчик для відпочинку – об’єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.
 13. Майданчик сезонної та виносної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного та тимчасового характеру.
 14. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності  – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
 15. Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території міста у відповідності до вимог чинного законодавства .
 16. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
 17. Місце для організації ярмарків, атракціонів, виносної торгівлі, культурно-масових заходів – об’єкт благоустрою міста з визначенням місця проведення, яка використовується для проведення ярмарків, атракціонів, виносної торгівлі, культурно-масових заходів.
 18. Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
 19. Памятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Переліку пам’яток архітектури місцевого значення.
 20. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.
 21. Паспорт опорядження фасаду – складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, технологія опорядження, колірні рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.
 22. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.
 23. Проїзна частина – частина автомобільної дороги та вулиці, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
 24. Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою міста, МАФи, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.
 25. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка з вертикальними насадженнями, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.
 26. Сад (мікрорайонний сад) – упорядкована ділянка з вертикальними фруктовими насадженнями, призначена для вирощування та збору фруктової продукції.
 27. Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.
 28. Суб’єкти у сфері благоустрою міста Старий Самбір – учасники відносин у сфері благоустрою міста   Старий Самбір, а саме: орган державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
 29. Територія – сукупність земельних ділянок, на якій розміщені об’єкти загального користування: парки, сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, шляхи, мости, шляхопроводи, площі, майдани, набережні, прибудинкові території, пляжі, кладовища; рекреаційні, оздоровчі, навчальні, спортивні, історико-культурні об’єкти, об’єкти промисловості, комунально-складські та інші у межах населеного пункту.
 30. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.
 31. Шляхопровід – інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з’їзду на іншу дорогу.
 32. Ярмарок – захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.
  • Елементи благоустрою:
 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 • фасади будинків та споруд;
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
 • комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
 • спортивні споруди;
 • обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
 • засоби та обладнання зовнішньої реклами;
 • ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;
 • телефонні автомати загального користування;
 • тимчасові споруди для підприємницької діяльності;
 • малі архітектурні форми некомерційного призначення;
 • шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
 • урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
 • садові лави;
 • вуличні годинники, меморіальні дошки;
 • громадські вбиральні;
 • криниці приватного та загального користування;
 • постійні та тимчасові огорожі;
 • інші елементи благоустрою міста Старого Самбора.
  • Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій міста, що складаються з окремих територій (їх

частин) різного цільового призначання, у тому числі територій житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

До об’єктів благоустрою належать:

 • території загального користування:
 • парки (лісопарки, парки культури та відпочинку, парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні дитячі та інші), рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;
 • пам’ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари;
 • вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні доріжки;
 • пляжі;
 • кладовища;
 • місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);
 • місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі, атракціонів, виносної торгівлі, культурно-масових заходів;
 • інші території загального користування в межах міста Старого Самбора;
 • прибудинкові території;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території, надані їм на праві власності, оренди чи праві користування відповідно до закону, території санітарно-захисних зон;
 • прилеглі території – території, межі яких по тій чи іншій вулиці, провулку, проїзду визначаються по лінії бордюрного каменю проїзної частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій та приватних садиб (в тому числі будинків та надвірних споруд), а в інших випадках – на відстані 10 метрів від фасадів будинків, споруд, огорож та інших елементів благоустрою (крім випадків, передбачених проектною документацією);
 • «червоні лінії» – визначені в містобудівній документації (генеральним планом міста Старого Самбора) – межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок.

 

           Розділ  Ш. Вимоги до підприємств, установ, організацій всіх форм власності, приватних підприємців та громадян у сфері благоустрою міста Старий Самбір

 

3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до містобудівної документації, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки з урахуванням положень.

3.4. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безгоспні, проводиться управлінням житлово-комунального господарства і будівництва міської ради.

3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії.

3.6. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на проїзній частині, що заважає руху спеціальних машин: „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на тротуарах, прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

3.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, тротуарах, крім робіт, пов’язаних з елементами благоустрою (у цих випадках забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів понад визначені відповідним дозволом  терміни проведення цих робіт), а також складування будівельного сміття на території розміщення контейнерів для твердих побутових відходів.

3.8. Забороняється кидати сміття, недопалки, папір, тату, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях.

3.9. Забороняється складувати та спалювати опале листя, сміття, траву, гілки, побутові та промислові відходи на об’єктах благоустрою, передбачених цими Правилами.

3.10 Суб’єкти господарювання зобов’язані нести витрати з поточного та капітального ремонту будинку пропорційно розміру частки власності у спільному майні відповідно до Положення про дольову участь у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних житлових будинків м. Старий Самбір.

 

              Розділ  ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій

 

4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

4.2. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

4.3. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, зобов’язані утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь, відповідно до договору, в утриманні цього об’єкта.

4.4. Режим утримання прилеглої та закріпленої за підприємством територій визначає Старосамбірька міська рада  цими Правилами.

4.5. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

             Розділ V. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

 

5.1. Утримання в належному стані територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

           5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд має забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.

Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

                         

              Розділ  VІ. Порядок влаштування постійних огорож

 

6.1. Влаштування огорож здійснюється з урахуванням існуючих архітектурних традицій типології елементів огорож (живопліт, кам’яна, металева, дерев’яна чи інша огорожа, в залежності від традицій вулиці, проїзду, дороги, тощо).

6.2. Огорожі повинні розташовуватись по межі відповідних земельних ділянок, визначених документами на землекористування.

6.3. У разі реконструкції чи заміни існуючої огорожі на нову, остання може влаштовуватися з відступом від існуючих «червоних ліній», але виключно по лінії забудови попередньої огорожі.

6.4. Проекти огорож розробляються в складі проектів благоустрою новозбудованих (реконструйованих) об’єктів.

6.5. Влаштування (реконструкція) огорож  існуючих об’єктів розробляється окремим проектом.

6.6. Вимоги до постійних огорож:

 • висота постійної огорожі не повинна перевищувати 1,8 метра від рівня поверхні землі;
 • нижня частина огорожі може бути «глухою», висота якої не повинна перевищувати 0,7 метра;
 • верхня частина огорожі повинна бути прозорою з коефіцієнтом прозорості (відношення «глухих» частин огорожі до прозорих), який не повинен перевищувати 50% (крім огорож з живоплоту).

6.7. До складу проекту влаштування огорожі входить наступна документація:

 • документ, що підтверджує право користування земельною ділянкою;
 • генплан ділянки з нанесеними «червоними лініями» вулиць;
 • план огорожі;
 • розгортка (фасад) огорожі;

6.8. Проект влаштування огорожі погоджується управлінням містобудування, архітектури та землекористування.

 

              Розділ  VІІ. Порядок санітарного очищення території міста  Старого Самбора

 

 • Санітарне очищення території міста Старого Самбора здійснюється на підставі узгодженої в установленому порядку схеми, включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території міста відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, рішень виконкому міської ради, чинного законодавства. Прибирання територій міста, як правило, повинно здійснюватись однією уповноваженою особою, яка визначається виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради, або уповноваженим ним органом.
 • Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:
 • покриття проїздної частини міських площ, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, бульварів, площ -здійснюється за кошти міського бюджету – покладається на уповноважені виконкомом міської ради органи;
 • дворів, тротуарів, покриття проїзної частини міських вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, – покладається на уповноважені виконкомом міської ради органи;
 • дворів, тротуарів, покриття проїзної частини місцевих проїздів, прилеглих до житлового фонду відомств – покладається на відповідні відомства;
 • тротуарів, покриття проїзної частини місцевих (внутрішньоквартальних) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями на відстані 10 метрів по периметру, – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконком міської ради, або уповноважені ним органи;
 • дворів, тротуарів, покриття проїзної частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку, – покладається на балансоутримувача будівель(об’єднання співвласників багатоквартирного будинку(ОСББ);
 • дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам, – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;
 • тротуарів, територій, прилеглих до торгових центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстань до бордюрного каменю, який обмежує проїзну частину вулиці, та 20 м по інших сторонах периметру, а також палаток, ларків, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 10 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;
 • охоронних зон залізничної колії, ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;
 • прилеглих до АЗС, на відстань до бордюрного каменю, що обмежує проїзну частину вулиці, та на відстань 20 метрів по периметру – покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують вказані об’єкти;
 • прилеглих до гаражів – 20 метрів по периметру – покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників, користувачів (якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;
 • прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м – покладається на підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти;
 • лісопарк – покладається на спеціалізоване підприємство____________________________________;
 • автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок, парковок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 20 метрів від облаштування зупинки, стоянки, парковки;
 • автобусних, зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих, – покладається на відповідні підприємства, житлово-експлуатаційні організації або інших осіб, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;
 • місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торгівельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території – покладається на осіб, визначених виконавчим комітетом міської ради;
 • зелених насаджень парків, гідропарків, парків культури та відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших, рекреаційних та санітарно-захисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;
 • вокзалів – покладається на відповідні підприємства, що утримують майно вокзалів на балансі;
 • ринків – покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, що утримують майно ринків на балансі.

7.3. Рішенням виконкому міської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах міста.

7.4. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

 • регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;
 • забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;
 • регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;
 • регулярне прибирання місць встановлення контейнерів для збору твердих побутових відходів, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
 • вивезення сміття з територій загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, здійснювати один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше двох разів на тиждень;
 • утримувати приміщення громадських туалетів, вигрібні ями приватних будинковолодінь у належному санітарному та технічному стані;
 • встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;
 • очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;
 • контролювати стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це експлуатуючі організації. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;
 • регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні чагарники,  сухе та поламане гілля та забезпечувати їх вивезення;
 • регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;
 • проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
 • проводити заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;
 • проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;
 • проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев;
 • не допускати пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;
 • з додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
 • проводити відновлення об’єктів благоустрою  після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

7.5. Підприємства і організації, на яких покладено обов’язок по встановленню урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

7.6. Миття сміттєзбірників (крім урн), контейнерів для побутових відходів здійснювати у відповідності до Державних санітарних норм і правил. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.

7.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні відповідати Державним санітарним нормам та правилам утримання територій населених місць, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я України 17.03.2011  N 145,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195.

7.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

7.9. Відмова від укладання договору на вивезення відходів, як і створення несанкціонованих сміттєщвалищ, розглядається як факт забруднення навколишнього середовища відходами споживання, що тягне за собою цивільно-правову й адміністративну відповідальність згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

          Розділ  VIII Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

 

8.1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Прибирання снігу проводити до асфальтного покриття. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

8.2. Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або сміттєзвалище, інші місця, визначені міськвиконкомом.

8.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзній частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

8.4. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації та установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

8.5.  Механізоване посипання піщаною сумішшю та обробка іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів  проводиться в порядку, визначеному виконкомом міської ради.

8.6. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

 • мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);
 • мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;
 • прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

8.7 Балансоутримувачі, житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, установи, підприємства та організації, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, полив, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

                                  

               Розділ  ІХ. Порядок утримання територій підприємств, установ та організацій

 

9.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ та організацій,  незалежно від форм власності, юридичні особи, що мають будинки і споруди на праві господарського відання, в орендному користуванні зобов’язані:

 1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку.
 2. Утримувати в належному стані закріплені за ними об’єкти благоустрою (їх частини) та прилеглі території.
 3. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) та прилеглих територіях за власний рахунок та в установленні строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.
 4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку.
 5. Проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради.
 6. У процесі утримання об’єктів (їх частин) та прилеглих територій дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані
 7. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
 8. Впроваджувати системи технічних оглядів територій, будівель і споруд.
 9. Проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, водостічні труби, огорожі на даху, накриття приямків, піддашки, тощо).
 10. Розміщувати та змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд та інших елементів благоустрою, проводити ремонтні та реставраційні роботи стін, ремонт балконів та лоджій, покрівлі, встановлювати вентиляційні повітровідводи, кондиціонери, огорожі – дозволяється тільки на підставі дозвільної документації, оформленої в установленому чинним законодавством порядку.

 

         Розділ  Х. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

 

10.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Державних будівельних норм та цих Правил.

10.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи по фасадах.

10.3. Всі види проектних робіт на території міста здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, у відповідності  до норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 • Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані:
 • проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього

оздоблення;

 • змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд на підставі погоджених у встановленому

порядку паспортів кольорового оздоблення фасадів;

3) розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді  на підставі проектно-дозвільних документів;

 • при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати

захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

 • проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх

надійної експлуатації відповідно до висновку спеціалізованого підприємства, що має відповідну ліцензію

на проведення детального інженерно-технічного обстеження, про технічний стан конструкцій житлового будинку та можливість або неможливість виконання перепланування та/або переобладнання приміщення;

6)   очищувати дахи від снігу та льоду зі встановленням тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

10.5. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

 

             Розділ  ХІ. Порядок утримання обєктів культурної спадщини

 

11.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати об’єкти культурної спадщини в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору.

11.2. Забороняється змінювати призначення об’єктів культурної спадщини, пам’яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

11.3. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта.

11.4. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

11.5. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

11.6. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу об’єкту  культурної спадщини, або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

11.7. Будівельні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

 

            Розділ  ХП. Порядок утримання спортивних споруд

 

12.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом.

12.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища.

12.3. Балансоутримувачі фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

12.4. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.

12.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

12.6. Не допускається:

 • будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;
 • перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних иайданчиків.

 

            Розділ  ХШ. Порядок утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин

13.1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників.

13.2. На головних магістралях, проспектах та вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

13.3. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

13.4. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися   в залежності від пори року та природних умов із врахуванням тривалості світлового дня.

13.5. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим управлінням містобудування і архітектури міської ради. Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час естетичну виразність найбільш важливих об’єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

13.6. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється(рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутріквартальних проїздів здійснюється згідно з нормативними документами (ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.28 – 4.66, табл. № 13 – 16, 18 – 22).

13.7. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587-97 і СНіП ІІ-4-79, ДБН В.2.3.-5-2001.

13.8. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

13.9. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

13.10. Не допускається самовільне підключення об’єктів до мереж зовнішнього освітлення.

 

            Розділ  ХІУ. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку:

 

14.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

14.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними.

14.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

14.4. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо.

14.5. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. №110.

 

            Розділ ХV. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

15.1. Самовільне встановлення  тимчасових споруд заборонене.

15.2. Утримання тимчасових споруд підприємницької діяльності (далі у цьому розділі – тимчасові споруди) здійснюється їх балансоутримувачами.

15.3. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

15.4. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

 • Біля кожної тимчасової споруди встановлюється урна для сміття.

15.6. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

15.7. Забороняється користуватися тимчасовими спорудами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

15.9. Під час експлуатації тимчасових споруд не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням, висновком органу охорони навколишнього природного середовища та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою.

 

Розділ  ХУІ. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами (МАФ)

16.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами (МАФ), наданих у встановленому виконкомом міської ради порядку.

16.2. Проведення робіт, пов’язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на міській території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих управлінням розвитку рекреації та туризму у встановленому виконкомом міської ради порядку у відповідності до Закону України «Про рекламу».

16.3. Виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів (МАФ) на міській території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

16.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою міста, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

16.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на міській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

16.6. У разі проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів (МАФ), на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт, виконується попередня підготовка, яка забезпечує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією і гарантує його належну якість та відсутність просідання ґрунту.

16.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою міста, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов’язаних з розташуванням рекламних засобів на міській території та погодженим інспекцією з питань благоустрою.

16.8. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх встановлення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою міста, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

Розклеювання газет, плакатів, афіш, оголошень і реклам дозволяється тільки на спеціально встановлених щитах. Місця розвішування передвиборних агітаційних плакатів погоджуються міською радою.

Всі агітаційні плакати, реклами та оголошення, які стосуються виборів,  мають бути зняті власниками у відповідності до законів України «Про вибори…».

16.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, бульвару, вулиці міста на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

16.10. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах міста обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, бульварів та вулиць міста.

16.11. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини .

Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.

16.12. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

16.13. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

16.14. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

16.15. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

16.16. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

16.17. Мінімальна відстань розташування рекламних засобів (наземних малогабаритних та інформаційних конструкцій, розташованих на електроопорах не нижче одного метра від тротуару) повинна становити від перехресть – 25 метрів та 10 метрів з боку примикання дворового проїзду до вулиці міста.

16.18. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

16.19. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд  фасадів.

16.20. Забороняється розташування рекламних засобів:

 • на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
 • великорозмірних конструкцій у центральній історичній частині міста.

16.21. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

16.22. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватисья в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір зі спеціалізованою організацією для забезпечення прибирання території.

Власники стаціонарних малих архітектурних форм та пересувних малих архітектурних форм проводять заходи з озеленення закріпленої для обслуговування території.

16.23. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно – інформаційне заповнення.

16.24. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

16.25. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими.

16.26. В зимовий період при насипанні поверхневого шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

16.27. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

16.28. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

16.29. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

16.30. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

16.31. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом міської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

16.32. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями  Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Старий Самбір, Правил благоустрою міста Старого Самбора (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом міської ради.

16.33. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

16.34. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території міста з дотриманням порядку, встановленого виконкомом міської ради.

16.35. Контроль за додержанням Правил благоустрою міста при розміщенні зовнішньої реклами здійснює інспекція з питань благоустрою.

 

            Розділ   ХVІІ. Порядок утримання зелених насаджень на обєктах благоустрою

 

17.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затвердженими уповноваженим органом,   іншими нормативними актами.

17.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає : догляд за деревами і чагарниками, за газонами, квітниками, садовими доріжками, за садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

17.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

17.4. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються спеціалізованою організацію відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, та складається їх реєстр за видовим складом та віком.

17.5. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкових територій покладається на підприємства і організації житлово-комунальних органів, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.

17.6. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

17.7. При розміщенні щитових рекламних засобів на території зелених насаджень їх власник зобов’язаний влаштовувати та утримувати квітник і газон на площі не менше 6 м²  навкруги цього засобу (або у відповідності до проекту).

17.7. Засівання газонів, висадка розсади квітів, обрізання дерев і кущів, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводиться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

17.8. На територіях ділянок, відведених під будівництво та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

17.9. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати в установленому порядку  відновну вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

17.10. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку, при умові погодження з інспекцією з питань благоустрою та отримання відповідного ордера.

          При видаленні зелених насаджень  сплачується їх відновна вартість у відповідності до Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045.

17.11. На території зелених насаджень забороняється:

 • складувати будь – які матеріали;
 • влаштовувати звалища сміття;
 • обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;
 • випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
 • підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;
 • добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;
 • пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;
 • висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;
 • збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;
 • зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку;
 • засипати ґрунтом та листям стовбури дерев та чагарників, змітати опале листя у лотки водовідведення;
 • випасати свійських тварин, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених спеціально для цього місцях, займатися верховою їздою;
 • спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

17.12. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на :

 • щодо насаджень, що належать до комунальної власності – на житлово-комунальне підприємство Старосамбірської міської ради;
 • на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів міста – на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови;
 • на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;
 • на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок, – з дня початку робіт – на замовників будівництва;
 • на пустирях, берегах водоймищ та річок – на підприємства, згідно з рішеннями виконкому міської ради;
 • на приватних садибах та прилеглих ділянках – на їх власників.

 

            Розділ  ХУІІІ. Порядок утримання покриття площ, бульварів, вулиць, доріг, тротуарів

 

18.1. Єдині правила ремонту й утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

18.2. Правила користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.

18.3. Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

18.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

18.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо її забезпечення.

18.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання вказаних робіт  з управління містобудування, архітектури та землекористування міської ради, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю  з метою перевірки вказаними органами строків завершення інших будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

18.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, бульварів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

 

            Розділ  ХІХ. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху:

19.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків, світлофорів здійснюють підприємства, визначені виконавчими органами міської ради.

19.2. Використання та утримання вказаних у цьому пункті елементів благоустрою здійснюється згідно з Законом України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, ДСТУ 2587:2010 „Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 „Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-94 „Огородження дорожні і напрямні пристрої”, інших норм та правил.

19.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

19.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху необхідно у відповідності з вимогами Закону України “Про дорожній рух”, Правил дорожнього руху, рішень комісії з питань безпеки дорожнього руху виконкому міської ради.  

 

          Розділ  ХХ. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших):

 

          20.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.

20.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків, що належать до комунальної власності, покладається на КП «Старосамбірське МУЖКГ» та об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ).

20.3. Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконкому Старосамбірської міської ради, комунальне підприємство «Старосамбірське МУЖКГ», об’єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ),   підприємства, організації, заклади освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних номерних знаків.

20.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органом архітектури, утримувати в справному стані, фарбувати щорічно в міру потреби. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

            Розділ  ХХІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів:

 

21.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до  цих Правил, в радіусі 20 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

21.2. В місці зупинки або на  пасажирському майданчику підприємства та організації, що утримують вказані території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту – 1 урна. У разі призначення зупинки для двох та більше видів транспорту – не менше ніж 2 урни. Прибирання сміття з урн вказані підприємства або інші особи, відповідно до укладеного договору, здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

21.3. Залізниця здійснює утримання та прибирання залізничних колій, що проходять через місто, в межах зон відчуження,  відкосів, насипів, переїздів, переходів через колії, що знаходяться в межах міста, виїмок (до верхніх кромок в обидва боки).

21.4. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі вказаних об’єктів.

21.5. Паркування транспортних засобів у м.Старий Самбір  здійснюється у відповідності до  “Положення про паркування транспортних засобів у місті Старий Самбір”, затвердженого відповідним рішенням виконкому Старосамбірської міської ради.

21.6. Евакуація транспортних засобів здійснюється в разі:

1) спричинення перешкод механізованому прибиранню територій, організації руху транспорту і пішоходів;

2) створення ними загрози життю чи здоров’ю громадян;

3) створення перешкоди вивезенню твердих побутових відходів;

4)  знищення зеленої зони;

5) створення загрози безпеці дорожнього руху;

6) залишення їх водієм з порушенням правил зупинки чи стоянки.

21.7. Порушення вимог щодо паркування  стосовно покинутих, безгосподарних (без номерних знаків) або з номерними знаками транспортних засобів: у випадку виявлення порушень паркування, пов’язаних із транспортним засобом, надсилається  повідомлення до Старосамбірського відділення поліції про наявність порушення  та необхідність евакуації транспортного засобу.

21.8. Рішення про евакуацію транспортного засобу виконується за участю працівника Старосамбірського відділення поліції.  Евакуацію транспортних засобів на спеціально обладнаний майданчик здійснює підприємство, установа чи організація, уповноважена виконавчим органом Старосамбірської міської ради.  Евакуація транспортних засобів виконується за допомогою спеціальних технічних пристроїв автомобілями-евакуаторами у супроводженні працівника оператора (стоянки, парковки).

21.9. На об’єктах благоустрою забороняється самовільно встановлювати обмеження проїзду транспортних засобів (ворота, шлагбауми, паркувальні запірні пристрої тощо).

21.10. Організація платного паркування у м.Старий Самбір  здійснюється на підставі загальноміської  схеми  місць для паркування транспортних засобів,  яка затверджуються окремими рішеннями виконкому Старосамбірської міської ради .

 

          Розділ  ХХІІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів:

 

         22.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники вказаних заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення.

22.2. На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення чистоти, організатори та замовники встановлюють самостійно або укладають договори відповідної форми із спеціалізованою організацією про встановлення необхідної кількості біотуалетів, контейнерів для збору сміття, своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території міста, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення вказаних заходів. Проведення заходів без укладення вказаного договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

        22.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та комітету, розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету міської ради призначаються відповідальні особи за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.

22.4. Після завершення вказаних у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості вказаних заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

22.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти та санітарних норм.

22.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

22.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається

розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

 

         Розділ  ХХІІІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг:

 

23.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг.

23.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, ринків, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, косіння трав, збір та  вивезення сміття та снігу, не допускати їх накопичення; забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації виносної торгівлі на відстані до бордюрного каменя, який обмежує проїздну частину вулиці та 20 м з інших сторін по периметру.

23.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїздній частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

23.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків, а також торгувати з рук, землі або іншим чином у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку (з розрахунку забезпечення допустимої кількості смуг руху пішоходів для відповідної категорії місця загального користування).

23.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини, не обмежуючи руху пішоходів.

23.6. Суб’єкти господарювання зобов’язані обладнати місце торгівлі/ надання послуг урною для сміття або пересувним смітником.

 

         Розділ  ХХІV. Порядок проведення робіт на обєктах будівництва міста:

 

         24.1. До початку проведення основних робіт необхідно облаштувати будівельний майданчик у відповідності з проектами організації будівництва та виконання робіт:

 • встановити огородження згідно будгенплану в межах відведеної земельної ділянки;
 • обладнати і позначити покажчиками та знаками шляхи об’їзду транспорту і проходу пішоходів (пішохідні галереї, настили, поручні, мостки, обладнані об’їзди, дорожні знаки тощо);
 • до початку виконання робіт, які супроводжуються знесенням зелених насаджень, встановлюються щити, на яких знаходиться інформація про запланований вид робіт, строки проведення робіт, графічне зображення об’єкта, кількість знесених та пересаджених зелених насаджень, проект (план) благоустрою та озеленення території, а також про показник впливу (шуми, викиди забруднюючих речовин), зміни гідрогеологічних умов та плани щодо вжиття природоохоронних заходів по зменшенню шкідливих впливів на навколишнє середовище;
 • обладнати виїзди пунктами мийки коліс автотранспорту із замкнутим циклом водооберту та утилізації стоків води. Не допускається винос болота та будівельних матеріалів колесами автотранспорту з будівельних майданчиків на благоустроєні території;
 • закрити фасади будівель та споруд, які виходять на вулиці, магістралі та площі, навісними декоративно-сітчатими огородженнями;

24.2. Тимчасові огорожі будівельних майданчиків та місць розриття повинні мати охайний зовнішній вигляд: вичищені від сміття, промиті, не мати отворів, пошкоджених ділянок, відхилень від вертикалі, сторонніх наклейок, об’яв та насипів.

24.3. Огорожі та їх конструкції повинні бути пофарбовані фарбами, стійкими до несприятливих погодних умов, а при повторному використанні – відремонтовані та пофарбовані заново.

24.4. При проведенні робіт на проїзній частині  вулиць та магістралей в якості огорожі використовуються дорожні блоки із полімерних матеріалів.

24.5. Організації, які виконують роботи на проїзній частині вулиць та магістралях, повинні укомплектувати місця проведення робіт необхідними технічними засобами безпеки дорожнього руху: дорожніми знаками з покращеними світлотехнічними характеристиками, ліхтарями, спеціальною уніформою зі світловідбиваючими  вставками для дорожніх робітників та маячками помаранчевого кольору для дорожньої техніки (погоджених з Старосамбірським відділенням поліції).

24.6. В цілях безпеки пішоходів в місцях близького розміщення об’єктів, які будуються або реконструюються, з боку пішохідної зони, над огорожею встановлюються захисні козирки, а на тротуарі – настил для пішоходів, облаштований перилами зі сторони руху транспорту.

24.7. Сітчасті огорожі для фасадів будівель та споруд виконуються із сіток, які спеціально передбачені для цих цілей, а також інших видів сіток, придатних за своїми декоративними, пожежобезпечними якостями та міцністю, які зберігають свої якості не менше одного року.  Рекомендований колір сітчастої огорожі : зелений, світло-жовтий або світло-сірий.

24.8. Огорожі із сіток навішуються на спеціально виготовлені для цього кріплення на фасаді будівель або на конструкцію риштувань при їх наявності. Сітка натягується та закріплюється по всій поверхні для придання їй жорсткості. Не допускається наявність значних скривлень та провисань, які надають поверхні екрана неохайний вигляд.

24.9. На огорожах будівельних майданчиків або сітчастих огорожах, на фасаді будівель можливе розміщення реклами, соціальних плакатів, художнього оформлення або іншої інформації. При цьому розміщення комерційної реклами та інформації проводиться при наявності оформленого в установленому порядку дозволу.

 

 

Розділ  ХХV. Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою

 

25.1. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі дозволу  на порушення благоустрою (виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається згідно Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.20-13р. інспекцією з питань благоустрою та погоджується управлінням житлово – комунального господарства і будівництва Старосамбірської міської ради   на наступних умовах:

 • виконання робіт без отримання дозволу або по закінченню вказаних у дозволі термінів (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу, повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;
 • видача дозволу на проведення робіт, пов’язаних з розриттям території  міста, проїзної частини  вулиць, магістральних вулиць та шляхів, проводиться тільки за дозволом міського голови;
 • підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація ;
 • дозвіл повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи;
 • особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку:

–  обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори;

– при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору;

– встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу;

– на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду;

– встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією;

 • в дозвіл обов’язково вноситься інформація про організації, які виконавець робіт зобов’язаний повідомити по телефону про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії. З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідні заходи для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників;
 • керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій;
 • організація або особа, яка відповідає за виконання робіт, несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили;
 • забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з зацікавленими організаціями;
 • доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складатися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень;
 • при виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт;
 • місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків повинні бути влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям;
 • в місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка;
 • для меншого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен прибиратись з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів;
 • відновлення благоустрою, у тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у вказані в дозволі терміни з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки;
 • зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з пошаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїзної частини;
 • якщо протягом двох років після здачі траншеї (котловану) під відновленним дорожнім покриттям утворяться осідання, що викликають необхідність повторного виконання дорожніх робіт, такі роботи здійснюються за рахунок підприємства, установи, організації, що виконувала розкопки. Ця умова обов’язково вказується у дозволі на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення  об’єкту благоустрою.
 • відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на головних магістралях, бульварах, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в дозволі ;
 • виконання робіт включає відновлення благоустрою: відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою;
 • компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів;
 • при аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою інспекцію з питань благоустрою та управління житлово-комунального господарства і будівництва, пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) відповідного дозволу. При відсутності дозволу, виданого інспекцією з питань благоустрою, збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним.
 • у разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв’язку з погодними умовами виконавець робіт проводить проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням по типу існуючого покриття в період сприятливих погодних умов у встановлений у дозволі термін.
 • власник мереж несе відповідальність за своєчасне і якісне відновлення благоустрою після виконання ремонтних робіт на мережах.

25.2. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення об’єктів благоустрою здійснює уповноважена відповідним розпорядженням посадова особа (інспектор з питань благоустрою) Старосамбірської міської ради.

   

            Розділ  ХХУІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

 

          26.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу шуму та інших фізичних факторів на здоров’я населення зобов’язані:

1) здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) забезпечувати в прилеглих житлових будинках, прилеглих жилих та нежилих приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував допустимі норми в денний  та   в нічний час з 22.00 до 8.00(згідно Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. №145) ;

 1. додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він не перевищував допустимі у денний та в нічний час норми;
 2. додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального бізнесу), побутового обслуговування, які розташовані в жилих будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих жилих будинках і в прилеглих жилих приміщеннях він був у межах допустимих норм;
 3. вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):
 • житлових будинках і прибудинкових територіях;
 • лікувальних, санаторно-курортних закладах, будинках – інтернатах, закладах освіти, культури;
 • готелях і гуртожитках;
 • закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;
 • парках, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

26.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

26.3. Забороняється:

1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;

2) проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних закладів, розташованих в житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежилих приміщеннях, інших захищених об’єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, жилих приміщень про початок робіт і час їх завершення. Рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати нормативного. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

3) встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

4) проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органом  Держсанепідслужби;

5) стоянка автотранспорту з постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 22.00 до 6.00.

26.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня міста, інших свят, проведення спортивних змагань відповідно до рішень виконкому міської ради та розпоряджень міського голови;

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом міської ради.

26.5. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 22-00 до 8-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

 

            Розділ  ХХVII Вимоги щодо утримання тварин

 

27.1. Правила утримання тварин розроблені у відповідності до Закону України “Про ветеринарну медицину” і  затверджені відповідним рішенням Старосамбірської міської ради.

27.2. Дія цих  Правил поширюється на підприємства, установи, організації /крім установ Міністерства оборони, Служби безпеки i Міністерства внутрішніх справ України/, а також на громадян, що утримують собак, котів, інших тварин.

27.3. Підприємства, установи, організації i громадяни – власники собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм i Правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

27.4. При додержанні вимог, вказаних в пунктi 27.3   доз­воляється утримувати:

 • Собак i котів у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також у будинках, що належать громадянам на правах особистої власності. У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх мешканців квартири.
 • Собак, котів і хижих тварин – у “Зоокутках”, “Живих кутках”, освітніх, оздоровчих закладів з дозволу санітарно-епідеміологічної i ветеринарної служб.
 • Підприємствам, організаціям та установам утримання собак, котів і хижих тварин допускається за погодженням з ветеринарною службою.

27.5. Обов’язки власників собак, котів та інших тварин:

1)  Щороку реєструвати /перереєстровувати/ собак, котів i хижих тварин віком від двох місяців і більше та проводити щорічне обов’язкове щеплення проти сказу.

Новопридбані собаки та коти i хижі тварини повинні бути зареєстровані в 5-ти денний строк. Реєстрація

проводиться в КП “Старий Самбір МУЖКГ” по місцю проживання власника, або відповідних органах самоорганізації населення.

2) Щорічно проводити реєстрацію /перереєстрацію/ великої рогатої та дрібної худоби i коней, їх щеплення проти «сибірки», необхідні діагностичні дослідження на інфекційні хвороби. Реєстрація проводиться відповідними підрозділами ветеринарної та санітарно-епідеміологічної служби.

3) Щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне – також і котів, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.

4) Тримати сторожових собак на прив’язі i спускати їx з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом, що вивішується на огорожі або дверях квартир.

5) Нe допускати, щоб собаки, коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах i на вулицях.

6) Про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти  ветеринарну службу.

7) Негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

8) Виводити собак з житлових та інших приміщень в загальні двори або вулиці / з обов’язковим забезпеченням безпеки людей/ тільки на короткому повідку i в наморднику, крім собак дрібних порід та спеціальних службових порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку.

9) Перевезення собак i котів усіма видами громадського транспорту з додержанням  Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов’язковому забезпеченні безпеки людей і наявності намордника, короткого повідка.

10) Вигулювати собак в місцях, спеціально відведених та облаштованих для цієї мети житлово-комунальними організаціями, або виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради.

11) Дресирування собак повинно проводитися на спеціально виділених дресирувальник майданчиках.

 • Власникам собак, котів і хижих і свійських тварин забороняється:
 • утримувати собак, котів i хижих тварин не зареєстрованими;
 • утримувати собак i котів у місцях загального користування / коридорах, підвалах, на сходових

площадках, горищах, тощо /;

3) приводити собак i котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, сквери, сади та інші місця загального користування i масового відпочинку;

4)  випасати тварин на території зелених насаджень загального користування;

5) продавати собак, котів i хижих тварин у невстановлених для цього місцях;

6) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їx;

7) викидати трупи   тварин у контейнери для твердих побутових відходів, або захоронювати їx у

невідведених для цього місцях.

Розділ  ХХVIII. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

28.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

 • в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди;
 • у таксофонах;
 • на територіях закладів освіти, у тому числі дитячих комбінатів, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;
 • на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;
 • у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

28.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

28.3. У громадських місцях для осіб, які курять, відводиться певний відсоток площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на   територію проведення заходу(у відповідності до вимог Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення») .

 

Розділ    ХХІХ. Порядок   надання послуг гужовим транспортом  на території  Старосамбірської міської ради

 

29.1. Метою Порядку  надання послуг гужовим транспортом на території Старосамбірської міської ради є встановлення технологічних, кваліфікаційних вимог до проведення кінних перевезень чи екскурсій, спрямованих  на впорядкування системи обслуговування, захист прав та інтересів держави, споживачів послуг і суб’єктів діяльності, впорядкування територій, на яких проводиться надання послуг, покращення благоустрою міста. Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про туризм» (із змінами і доповненнями),  «Про захист прав споживачів», «Про реєстрацію юридичних та фізичних осіб- підприємців»  із змінами та доповненнями.

29.2. Послуги гужового транспорту(перевезення багажу, кінних екскурсій) повинні надаватися у відповідності до розділу 7 Правил дорожнього руху.

29.3. Порядок  спрямований на врегулювання діяльності гужових перевезень, а також «кінного туризму» в частині популяризації історико-культурної, архітектурної та природної спадщини на території  Старосамбірської міської ради. Дія Порядку поширюється на юридичних осіб, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, і фізичних осіб  та громадян – споживачів цих послуг.

            Розділ  ХХХ. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою

 

         30.1. В разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбачено ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадова особа Старосамбірської міської ради, уповноважена відповідним розпорядженням вчиняти інспекції з питань благоустрою, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про  матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою та відомості про особу, що вчинила правопорушення.

30.2. Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови підписати акт, в ньому робиться відповідний запис.

30.3. Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається згідно з порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів  благоустрою” та згідно “Методики визначення відновної вартості об’єкта благоустрою”, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року №356.

30.4. У відповідності до вимог ст. 40 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” міська адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

30.5. Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об’єкту благоустрою.

30.6. Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник зобов’язаний виконати вимоги постанови у 15-ти денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

30.7. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

30.8. У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-ти денний термін,  зазначена постанова разом із заявою-клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків  балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки у 3-х місячний термін з дня винесення постанови  адміністративною комісією, надсилається до державної виконавчої служби  за місцезнаходженням юридичної особи, проживання чи місцем роботи фізичної особи, для стягнення збитків в порядку виконавчого провадження.

30.9. Контроль дотримання порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної при проведенні на об’єктах благоустрою самовільних робіт, здійснюють балансоутримувачі об’єктів благоустрою.

 

Розділ  ХХХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення благоустрою міста  Старого Самбора.

 

31.1.До відповідальності  за порушення законодавства у сфері благоустрою притягуються особи, винні у:

–  Порушенні встановлених державних стандартів , норм і  Правил благоустрою міста Старого Самбора.

        – Проектуванні об’єктів благоустрою міста Старого Самбора з порушенням вимог державних будівельних норм та/або відхилення від проектів благоустрою під час виконання робіт.

Порушенні вимог Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”, “Про відповідальність підприємств, установ і організацій за порушення у сфері містобудування”, ”Про охорону навколишнього природного середовища”, інших Законів України.

– Порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення.

– Самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою.

– Пошкодженні (руйнувані чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів  благоустрою.

– Знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення.

– Забрудненні (засміченні) території.

– Неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення території тощо.

31.2. Якщо під час перевірки виявленні причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа Старосамбірської міської ради, уповноважена відповідним розпорядженням вчиняти інспекції з питань благоустрою, зобов’язана скласти та видати офіційний документ – припис, який є обов’язковим для виконання в термін до трьох діб, особами, які його отримали.

31.3. У приписі зазначається: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис  та  надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою.

31.4. Припис підписується особою, яка його склала і особою, на яку він складений.

31.5. У разі відмови особи отримати припис в графі “Припис одержав” робиться про це запис.

31.6. Посадова особа Старосамбірської міської ради з питань благоустрою, яка під час перевірки об’єкту благоустрою виявила порушення вимог Правил благоустрою, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

31.7. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень, протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

31.8. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

31.9. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі .

31.10. Протокол підписується особою, яка його склала і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

31.11. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

31.12. При складанні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені ст..63 Конституції України та  ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

31.13. Протокол  у п’ятиденний строк  надсилається на розгляд адміністративної комісії Старосамбірської міської ради.

31.14. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

31.15. На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

31.16. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

31.17. Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

31.18. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється в установленому законом  порядку.

        Розділ  ХХХII. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території міста Старий Самбір та заходи з його реалізації

      32.1. Проект рішення  Старосамбірської міської ради „Про затвердження Правил благоустрою міста  Старий Самбір” підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті  Старосамбірської міської ради у мережі Інтернет.

32.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом   місяця з дати розміщення у мережі Інтернет до уповноваженого виконкомом міської ради органу Старосамбірської міської ради за адресою: 82000, м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 35.

        

         Розділ  ХХХIII Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території міста  Старий Самбір 

         33.1. Проект рішення Старосамбірської міської ради про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню.

33.2. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Старосамбірської міської ради.

                       

 

Секретар ради                                                                     Л.Сідак


З М І С Т

 

Розділ  І. Загальні положення

Розділ  П. Визначення термінів

Розділ  Ш. Вимоги до підприємств, установ, організацій всіх форм власності, приватних підприємців та громадян у сфері благоустрою міста Старого Самбора

Розділ ІV. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій

Розділ  У. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд

Розділ  VІ. Порядок влаштування постійних огорож

Розділ VІІ. Порядок санітарного очищення території міста  Старий Самбір

Розділ  УШ. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних  територій

Розділ  ІХ. Порядок утримання територій підприємств, установ та організацій

Розділ  Х. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

Розділ  ХІ. Порядок утримання об’єктів культурної спадщини

Розділ  ХП. Порядок утримання спортивних споруд

Розділ ХШ. Порядок утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання  зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам’ятників,  вивісок, вітрин

Розділ ХІV. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

Розділ  ХV. Порядок утримання тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Розділ  ХУІ. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами (МАФ)

Розділ  ХVІІ. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

Розділ  ХVІІІ. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів

Розділ  ХІХ. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху

Розділ ХХ. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних  знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших)

Розділ ХХІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

Розділ ХХІІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

Розділ ХХІІІ. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

Розділ  ХХІV. Порядок проведення робіт на об’єктах будівництва міста

Розділ  ХХV. Порядок одержання дозволів на порушення об’єктів благоустрою

Розділ  ХХVІ. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

Розділ  ХХVП. Вимоги щодо утримання тварин

Розділ   ХХVШ. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

Розділ  ХХІХ. Порядок надання послуг гужовим транспортом(кінних екскурсій) на території  Старий Самбіркої міської ради

Розділ  ХХХ. Відшкодування шкоди, заподіяної об’єктам благоустрою

Розділ  ХХХІ. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення благоустрою

міста  Старого Самбора

Розділ  ХХХП. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою

території міста Старий Самбір та заходи з його реалізації

Розділ ХХХШ. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території

міста  Старий Самбір

print

Pin It on Pinterest