«

»

Кві 07

31 березня 2023 року набрав чинності Закон України «Про медіа»

38_mainПоложення Закону наближають національне законодавство до Директиви Європейського Союзу 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги і спрямовані на забезпечення реалізації права на свободу вираження
поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації,
рівноправності і незалежності медіа. Закон No 2849-IX вносить зміни до ряду законодавчих актів, зокрема, до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про рекламу», «Про
доступ до публічної інформації», «Про всеукраїнський референдум» та ін. Такі Закони України,
як «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і
радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації», «Про захист суспільної моралі» та деякі інші визнані такими, що втратили
чинність.


Органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим
Законом необхідно прийняти рішення про реорганізацію комунальних телерадіоорганізацій у
місцеві публічні аудіовізуальні медіа відповідно до вимог цього Закону. У разі дії воєнного стану
в Україні на момент набрання чинності цим Законом зазначений у цьому пункті строк
обраховується з моменту припинення чи скасування воєнного стану. У разі якщо на момент
набрання чинності цим Законом місцезнаходженням комунальних телерадіоорганізацій є тимчасово окуповані території України, строк для їх реорганізації обраховується з моменту
повного відновлення конституційного ладу України на відповідній території.

print

Pin It on Pinterest