«

»

Тра 31

В’їзд, перебування, проживання, провадження робіт у прикордонній смузі відбуватиметься за наявності спеціального дозволу!!!

юридичний відділЧастиною першою статті 24 Закону України «Про державний кордон України» (в редакції Закону України від 24 лютого 2023 року № 2952-ІХ) визначено, що дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу надає і здійснює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку відповідний орган Державної прикордонної служби України.

Адміністрацією Держприкордонслужби розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147, з метою встановити єдині правила та механізм надання відповідним органом Державної прикордонної служби дозволів на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу з метою реалізації статті 24 Закону України «Про державний кордон України».

Прикордонна смуга – ділянка місцевості, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм, завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги місцевості, що розташована в межах від лінії державного кордону до лінії прикордонних інженерних споруд.

У межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки і оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми, а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь – шириною до 2 кілометрів. У цих межах Кабінетом Міністрів України встановлюється спеціальний прикордонний режим щодо заборони вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону України.

Зокрема, вказаний в проєкті постанови КМУ Порядок видачі дозволів на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу передбачає отримання дозволу на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу. З даною метою особа має право звернутися до органу Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність, із зазначенням інформації, визначеної у частині другій статті 24 Закону України «Про державний кордон України».

Дозвіл на в’їзд, перебування, проживання і пропуск у прикордонну смугу фізичним особам віком до 18 років надається за зверненням одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншого законного представника.

До звернення додаються передбачені проєктом постанови КМУ документи:

– для громадян України – копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

– для іноземців та осіб без громадянства – копії документів, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства та підтверджують законність перебування на території України, а також повноваження на подання звернення – у разі подання звернення законним представником або уповноваженою особою;

– для юридичних осіб – копії документів, що містять інформацію про офіційну назву, місцезнаходження (юридична адреса чи місце реєстрації), вид та місце (із зазначенням географічних координат) провадження робіт стосовно яких здійснюється запит, перелік осіб та їх паспортні дані, транспортних засобів із зазначенням державних номерних знаків, що будуть залучатися до провадження робіт;

– для фізичних осіб-підприємців – копії документів, що посвідчують особу, а також довідки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– копії документів, що підтверджують мету і строки перебування у прикордонній слузі;

– копії документів, що підтверджують законність провадження робіт.

За наслідками розгляду звернення та поданих документів орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів з дати надходження заяви про надання дозволу та документів, що додаються до нього, приймає рішення про надання дозволу, про відмову у наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним.

Право на в’їзд, перебування і пропуск у прикордонну смугу без дозволу мають закрема:

– голови місцевих держадміністрацій, обласних військових адміністрацій в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць

– посадові чи службові особи державних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, військовослужбовці Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, надання населенню послуг гуманітарного та соціального характеру, – за умови завчасного інформування органу Державної прикордонної служби.

Також інформуємо, що детально з проєктом вказаної постанови можна ознайомитися на сайті Державної прикордонної служби України за посиланням https://dpsu.gov.ua/ua/Prokt-postanovi-Kabinetu-Ministriv-Ukraini-Pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-Kabinetu-Ministriv-Ukrainivid-27-lipnya-1998-r-1147/

print

Pin It on Pinterest