«

»

Лют 03

ІV-а (позачергова) сесія сьомого скликання Старосамбірської міської ради від 12.01.2016 року

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІV-а (позачергова) сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 12.01.2016 р. м. Старий Самбір № 96

Про затвердження порядку денного ІV-ї (позачергової) сесії сьомого скликання Старосамбірської міської ради від 12.01.2016 року

Заслухавши та обговоривши пропозиції міського голови та депутатів міської ради щодо затвердження порядку денного ІV-ї (позачергової) сесії сьомого скликання Старосамбірської міської ради від 12.01.2016 року,
у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити порядок денний засідання ІV-ї (позачергової) сесії
сьомого скликання Старосамбірської міської ради від 12.01.2016 року, а саме:
1. Про затвердження порядку денного ІV-ї (позачергової) сесії сьомого скликання Старосамбірської міської ради від 12.01.2016 року
ДОПОВІДАЄ: міський голова І.Трухим.
2. Про затвердження міського бюджету на 2016 рік.
ДОПОВІДАЄ: міський голова І.Трухим.
СПІВДОПОВІДАЄ: голова постійної комісії міської ради з питань планування бюджету М.Зубрицький

3. Різне.

Міський голова І.Трухим

СПИСОК

депутатів Старосамбірської міської ради сьомого
скликання та міського голови м.Старий Самбір,
які взяли участь у проведенні ІУ-ї (позачергової) сесії
сьомого скликання Старосамбірської міської
ради 12.01.2016 року.

№ пп Прізвище, ім.’я по батькові Підпис
Трухим Ігор Станіславович – міський голова

1. Антошик Мар’ян Богданович
2. Бардич Ігор Миколайович
3. Бохонок Ігор Богданович
4. Вовчик Василь Дмитрович
5. Горбовий Святослав Володимирович
6. Жук Галина Богданівна
7 Запотоцький Роман Ярославович
8. Зиблікевич Ростислав Зіновійович
9. Зубрицький Михайло Зіновійович
10. Іваницький Микола Григорович
11. Каліка Олег Олексійович
12. Клебаник Галина Ярославівна
13. Левицький Ігор Іванович
14. Лесик Олександр Миколайович
15. Масальська Олена Орестівна
16. Медвідь Людмила Іванівна
17. Сенчишин Роман Іванович
18. Сідак Лідія Петрівна
19. Сольчаник Степан Зіновійович
20. Скипакевич Михайло Теофанович
21. Терлецький Юрій Миколайович
22. Яциник Оксана Яношівна

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ІV (позачергова) сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 12.01.2015 р № 97
м. Старий Самбір

Про затвердження міського
бюджету на 2016 рік.

Заслухавши доповідь міського голови м. Старий Самбір Трухима І.С. по проекту міського бюджету на 2016 рік, керуючись
ст. 143 Конституції України, ст. 26 п.1 п/п 23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним Кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік”, Старосамбірська міська рада-

ВИРІШИЛА:

1. Встановити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 10 351 699.00 грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 10351699,00 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 8 701699,00 грн., видатків спеціального фонду бюджету – 1 650000 грн. за функціональною (додаток № 2) та відомчою (додаток № 3) класифікацією бюджету.
3. Затвердити передачу коштів з загального фонду до спеціального в сумі 1650000,00 грн.
4. Встановити розмір оборотної касової готівки в сумі 1000 гривень.
5. Встановити розмір резервного фонду міського бюджету на 2016 рік
у сумі 50000,00 гривень.
6. Затвердити перелік об’єктів (згідно з додатком № 4 до цього рішення), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною класифікацією:
– оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110)
– нарахування на заробітну плату (код 2120)
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)
– соціальне забезпечення (код 2730)
8. У разі виникнення тимчасових касових розривів міського бюджету, для забезпечення оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату, комунальні послуги та енергоносії, надати дозвіл міському голові міста Старий Самбір п. Трухиму І.С. звертатися в управління Державного казначейства у Старосамбірському районі у Львівській області для отримання короткотермінових позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
9. Надати дозвіл міському голові міста Старий Самбір п. Трухиму І.С. в міжсесійний період здійснювати перерозподіл видатків в межах функціональної та економічної класифікації в межах обсягу бюджетних призначень загального та спеціального фондів міського бюджету своїм розпорядженням з подальшим затвердженням на сесії та погодженням виконавчим комітетом згідно ст. 23 Бюджетного Кодексу України.
10. Вільний залишок коштів загального фонду станом на 01.01.2016 р. в сумі 466744 гривні використовувати на поточні видатки міської ради, а також при необхідності на співфінансування в розмірі 10% проекту щодо реконструкції ДНЗ № 1 в м. Старий Самбір згідно рішення сесії міської ради.
11.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Старосамбірської міської ради з питань планування бюджету (голова комісії – депутат М.Зубрицький).

Міський голова І.Трухим

Додаток 1
До рішення сесії Старосамбірської міської ради
від _________________2016 р. № _______

Доходи Старосамбірської міської ради на 2016 рік

Код Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
У т ч бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 3055000,00 3055000,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 25000,00 25000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 25000,00 25000,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 25000,00 25000,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб”єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 550 000 550 000

18000000 Місцеві податки 2480000,00 2480000,00
18010000 Податок на майно 630000,00 630000,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 5000,00 5000,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 10 000,00 10 000,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 5 000,00 5 000,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 50 000,00 50 000,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 180 000,00 180 000,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 250 000,00 250 000,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 50 000,00 50 000,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 55 000,00 55 000,00
18011000 Транспортний податок 25000,00 25000,00
18050000 Єдиний податок 1 850 000 1 850 000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1200 000,00 1200 000,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 650 000,00 650 000,00

20000000 Неподаткові надходження 2623 000,00 2623 000,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10000,00 10000,00
21080000 Інші надходження 10000,00 10000,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10000,00 10000,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2605 000,00 2605 000,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1150 000,00 1150 000,00
22090000 Державне мито 1455 000,00 1455 000,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у т.ч. за оформлення документів на спадщину і дарування 5000,00 5000,00
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 100000,00 100000,00
22090400 Державне мито, пов”язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 1350000,00 1350000,00
24000000 Інші неподаткові надходження 8000,00 8000,00
24060000 Інші надходження 8000,00 8000,00
24060300 Інші надходження 8000,00 8000,00

Разом доходів 5678 000,00 5 678 000,00
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
41020900 Інші додаткові дотації
41030000 Субвенції 4673699,00 4673699,00
41035000 Інша субвенція
Всього доходів 10 351 699,00 10351699,00

Міський голова Трухим І.С.

м. Старий Самбір Додаток 2
до рішення Старосамбірської міської ради
від _______________ 2016 р. № _____

Видатки Старосамбірської міської ради на 2016 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього З них з них Розвитку з них:
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Всього Споживання Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Бюджет розвитку З них видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
010000 Державне управління 1400000,00 1152500,00 97500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1400000,00 1152500,00 97500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
070000 Освіта 4673699,00 3561215,00 485000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4673699,00
070101 Дошкільні заклади освіти 4673699,00 3561215,00 485000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4673699,00

090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 200000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 200000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,00
100000 Житлово-комунальне господарство 1550000,00 0,0 95000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1550000,00

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1400000,00 0,0 95000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
100601 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витратна їх виробництво 150000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,00
130000 Фізична культура і спорт 120000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,00
130112 Інші видатки 120000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,00

150000 Будівництво 0,0 0,0 0,0 1341441,00 0,0 0,0 0,0 1341441,00 1341441,00 1341441,00 1341441,00
150101 Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0 1191441,00 0,0 0,0 0,0 1191441,00 1191441,00 1191441,00 1191441,00
150202 Розробка схем та проектних рішень 0,0 0,0 0,0 150000,00 0,0 0,0 0,0 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика 600000,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 600000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 600000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 600000,00
180000 Інші послуги, пов”язані з економічною діяльністю 100 000,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 300000,0 300000,00 400000,00
180409 Внески органів органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності 0,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0
180410 Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю 100000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,00
250000 Видатки, не віднесеня до основних груп 58000,00 0,0 0,0 8559,0 0,0 0,0 0,0 8559,0 0,0 8559,0 66559,00
250102 Резервний фонд 50000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,00
250404 Інші видатки 8000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,00

250500 Підготовка земельних ділянок несільськогосп.признач для продажу на зем.торгах 0,0 0,0 0,0 8559,00 0,0 0,0 0,0 8559,00 0,0 8559,00 8559,00

Всього видатків 8701699,00 4713715,0 677500,00 1650 000,00 0,0 0,0 0,0 1650000,00 1641441,0 1650000,00 10351699,00

Міський голова Трухим І.С.

м. Старий Самбір Додаток 3
до рішення Старосамбірської міської ради
від ___________.2016 р. № ______

Розподіл видатків Старосамбірської міської ради на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів
Код типової відомчої класифікації Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього З них з них Розвитку з них:
Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Всього Споживання Оплата праці Комунальні послуги та енергоносії Бюджет розвитку З них кап видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
01 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради 8701699,00 4713715,00 677500,00 1650000,00 0,0 0,0 0,0 1650000,00 1641441,00 1650000,00 10351699,0
010000 Державне управління 1400000,00 1152500,00 97500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
010116 Органи місцевого самоврядування 1400000,00 1152500,00 97500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
070000 Освіта 4673699,0 3561215,0 485000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4673699,00
070101 Дошкільні заклади освіти 4673699,0 3561215,0 485000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4673699,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 200000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 200000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200000,00
100000 Житлово-комунальне господарство 1550000,00 0,0 95000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1550000,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ 1400000,00 0,0 95000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400000,00
100601 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх в-во 150000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,00
130000 Фізична культура та спорт 120000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,00
130112 Інші видатки 120000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0
150000 Будівництво 0,0 0,0 0,0 1341441,00 0,0 0,0 0,0 1341441,00 1341441,00 1341441,00 1341441,00
150101 Капітальні вкладення 0,0 0,0 0,0 1191441,00 0,0 0,0 0,0 1191441,00 1191441,00 1191441,00 1191441,00
150202 Розробка схем та проектних рішень 0,0 0,0 0,0 150000,00 0,0 0,0 0,0 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв”язок, телекомунікації та інформатика 600000,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 600000,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 600000,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 600000,00
180000 Інші послуги, пов”язані з економічною діяльністю 100000,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 300000,0 300000,0 400000,0
180409 Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб”єктів підприємницької діяльності 0,0 0,0 0,0 300000,0 0,0 0,0 0,0 300000,0 300000,0 300000,0 300000,0
180410 Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100000,00
250000 Видатки, не віднесеня до основних груп 58000,00 0,0 0,0 8559,0 0,0 0,0 0,0 8559,0 0,0 8559,0 66559,00
250102 Резервний фонд 50000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,00
250404 Інші видатки 8000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,00

250500 Підготовка земельних ділянок несільськогосп.признач для продажу на зем.торгах 0,0 0,0 0,0 8559,00 0,0 0,0 0,0 8559,00 0,0 8559,00 8559,00
Всього видатків 8701699,00 4713715,00 677500,00 1650000,00 0,0 0,0 0,0 1650000,00 1641441,00 1650000,00 10351699,0

Міський голова Трухим І С
Додаток № 4 до рішення сесії
Старосамбірської міської ради
від 12.01.2016 р № _______

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації Загальний обсяг фінансування будівництва Відсоток завершеності будівництва об”єктів на майбутні роки Всього видатків на завершення будівництва об”єктів на майбутні роки Разом видатків на поточний рік
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
150101 3141 Реконструкція житлових будинків по вул. Галицького,79, Галицького, 102, Галицького,106, Галицького, 125, Чорновола,8, пл.Ринок,4,15,16, вул. Листопадова,18, вул. Дністрова,41,42, вул.ГУ Б.Сольчаника, 5,26 791441,00 791441,00
150101 3142 Реконструкція тротуару по вул.Галицького, ГУ Б.Сольчаника 400000,00 400000,00
Всього 1191441,00 1191441,00

Міський голова І.Трухим
Додаток №5
До рішення сесії Старосамбірської міської ради № _____ від 12.01.2016 р.

Перелік програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету Старосамбірської міської ради у 2016 році.
Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума
0100
090412 Інші видатки та соціальний захист Програма матеріальної підтримки громадян міста на 2016 рік 200000,00 200000,00

100203 Благоустрій міст, селищ та сіл Забезпечення утримання в належному технічному стані об”єктів дорожнього господарства 1400000,00 1400000,00
100601 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв”язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування. Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню 200000,00 200000,00
130112 Інші видатки Підтримка розвитку різних видів спорту. 120000,00 120000,00

250404 Інші видатки Внески до Асоціації міст України та Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон-Карпати-Україна для забезпечення виконання завдань, передбачених Статутом та Основними напрямами діяльності на 2016 рік 8000,00 8000,00

Міський голова І.Трухим

Додаток № 6 до рішення сесії
Старосамбірської міської ради № _____ від 12.01.2016 р.

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік

Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом У т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів
208100 На початок періоду 1000,00 1000,00
208200 На кінець періоду 1000,00 1000,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального) -1600000,00 1600000,00 1341441,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора
600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів готівкових коштів
602100 На початок періоду 1000,00 1000,00
602200 На кінець періоду 1000,00 1000,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального) -1600000,00 1600000,00 1341441,00
Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов”язання

Міський голова І.Трухим

print

Pin It on Pinterest