«

»

Січ 31

Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах

c324af5384cdПравила тримання собак, котів і хижих тварин
у населених пунктах Української РСР*

Документ – чинний станом на 2017 рік.

1. Ці правила поширюються на підприємства, установи,
організації, (крім установ Міністерства оборони, Комітету
державної безпеки СРСР і Міністерства внутрішніх справ СРСР), а
також на громадян, що тримають собак, котів і хижих тварин у
містах та інших населених пунктах Української РСР.
____________
* Правила розроблені за дорученням Ради Міністрів УРСР.

2. Підприємства, установи, організації і громадяни – власники
собак, котів і хижих тварин зобов’язані суворо дотримуватися
санітарно-гігієнічних норм і правил їх тримання при умові
обов’язкового забезпечення безпеки людей.
3. При додержанні вимог, вказаних у пункті 2 цих Правил,
дозволяється тримати:
а) собак і котів (не більше одного) – у квартирах, в яких
проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на
правах особистої власності;
у квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання
собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири. При цьому не
дозволяється тримати собак і котів в місцях загального
користування (коридори, сходові площадки, горище, підвали і т.
ін.);
б) собак, котів і хижих тварин – у “зоокутках”, “живих
кутках”, дитячих, санаторно-курортних і оздоровчих закладах (лісні
школи, піонерські табори, санаторії, будинки відпочинку,
пансіонати, тощо) з дозволу санітарно-епідеміологічної і
ветеринарної служб, а також Міністерства лісового господарства
УРСР;
в) собак у населених пунктах – у вільному вигулі на
ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому
приміщенні), на прив’язі або без неї;
г) собак на підприємствах, в установах і організаціях для
охорони – на блоках, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі; для
дослідної мети – у вольєрах або в розплідниках.

4. Без повідків і намордників дозволяється тримати: собак при
отарах і гуртах тварин, при оперативному використанні спеціальними
організаціями, собак спеціального призначення, а також собак під
час муштри, на полюванні, на учбово-дресирувальних площадках.
5. Підприємствам і організаціям тримання собак і котів
допускається за погодженням з відповідною ветеринарною установою.

6. Власники собак, котів і хижих тварин зобов’язані:
а) щороку реєструвати (перереєстровувати) собак, котів і
хижих тварин віком від двох місяців і старше. При первинній
реєстрації собак, котів і хижих тварин їх власникам видаються
реєстраційні посвідчення і правила їх тримання, а на собак, крім
того, і номерні знаки. Номерний знак собаки прикріплюється до її
ошийника.
Новопридбані собаки, коти і хижі тварини повинні бути
зареєстровані в 5-денний строк;
б) щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна
служба визнає за необхідне, – також і котів, у ветеринарну
установу для огляду, імунізації проти сказу і
лікувально-профілактичних обробок;
в) повідомляти протягом 5 днів ветеринарну установу, що
обслуговує даний населений пункт, про придбання собаки, кота чи
хижої тварини, а також про переїзд з ними в інший населений пункт;
г) тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з
прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі;
про наявність собак застерігати написом;
д) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири,
сходові площадки та інші місця загального користування в будинках,
дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин.
є) регулювати приплід собак і котів;
ж) здавати старих і зайвих собак і котів на пункти відлову;
з) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно
повідомляти ветеринарну установу;
і) у випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно
повідомляти ветеринарну установу і здавати трупи тварин,
реєстраційні посвідчення, а на собак – і номерні знаки за
вказівкою установи;
к) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і
ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою,
котом чи хижою твариною людини або свійської тварини, а також
доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали
людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і
карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин – для огляду і
лікування.
В разі, коли неможливо доставити вказаних тварин, повідомляти
про них пункти відлову для ловлі і доставки їх у ветеринарну
установу.

7. Власникам собак і котів дозволяється:
а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також
ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з
обов’язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому
повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у
реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;
б) перевозити собак і котів усіма видами громадського
транспорту з додержанням правил, діючих на даному виді транспорту,
при обов’язковому забезпеченні безпеки людей;
в) вигулювати собак на пустирях, задніх дворах і в інших
місцях, спеціально відведених для цієї мети житлово-комунальними
організаціями або виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів.

8. Забороняється:
а) тримати собак, котів і хижих тварин незареєстрованими;
б) продавати собак, котів і хижих тварин у невстановлених
місцях;
в) тримати собак і котів у місцях загального користування
(коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах тощо);
г) приводити собак і котів у приміщення магазинів, їдалень,
на дитячі майданчики, бульвари, пляжі, парки, сквери, сади та інші
місця загального користування;
д) купувати, продавати, а також перевозити всіма видами
транспорту собак в інші населені пункти без ветеринарного
свідоцтва з відміткою про проведену імунізацію проти сказу;
є) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами,
залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;
ж) викидати трупи собак, котів і хижих тварин або закопувати
їх у землю.

9. Придбання, продаж, показ на виставках і виводках,
використання собак на полюванні, а також перевезення собак в інші
населені пункти дозволяється при наявності у власника
реєстраційного посвідчення, ветеринарного свідоцтва з відміткою у
ньому про те, що собаку імунізовано проти сказу не більше 12
місяців і не менше 30 днів до вивозу (виводу).
10. Реєстрація собак і котів, що їх тримають громадяни, та
видача реєстраційних посвідчень і номерних знаків провадяться
житлово-комунальними організаціями, а в населених пунктах, де
немає таких організацій, – в порядку, що визначається виконавчими
комітетами місцевих Рад народних депутатів.
Реєстрація собак, котів і хижих тварин, яких тримають
підприємства, установи і організації, провадиться відповідною
ветеринарною установою.
Форми реєстраційного посвідчення на собак, котів і хижих
тварин та зразок номерного знака на собак встановлюється
Міністерством житлово-комунального господарства УРСР.
11. Власники собак, котів і хижих тварин несуть витрати по їх
реєстрації, оплаті вартості реєстраційного посвідчення та
номерного знака у розмірах, що визначаються виконавчими комітетами
обласних, Київської та Севастопольської міських Рад народних
депутатів.
12. Громадяни, які тримають собак, також вносять плату за
комунальні послуги в розмірі, що визначається у встановленому
порядку.
13. Собаки, незалежно від породи, належності і призначення, в
тому числі і ті, що мають ошийники з номерними знаками і
намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах,
ринках, у скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, а
також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.
14. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали
людей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також у
випадках, якщо на це є відповідне рішення органів (установ)
санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб.
15. Відлов бродячих собак і котів та вилучення собак і котів
провадяться пунктами відлову, а на території радгоспів і колгоспів
– силами і засобами цих господарств. Положення або пункти відлову
затверджуються Міністерством житлово-комунального господарства
УРСР.
16. Собаки і коти, які бродять у мисливських угіддях,
знищуються протягом усього року службовими особами мисливських
господарств, а мисливцями – в період полювання; породисті
мисливські собаки затримуються.
17. Відлов бродячих собак і котів окремими громадянами
забороняється, крім випадків, коли ці тварини явно загрожують
здоров’ю людей.
Відлов бродячих собак і котів, як правило, проводиться у
відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, у години, що
встановлюються виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів.
18. Відловлені собаки і коти протягом трьох днів тримаються
на карантинних площадках пунктів відлову і можуть бути повернуті
власникам з дозволу ветеринарної установи після пред’явлення
реєстраційного посвідчення та оплати вартості і витрат на відлов і
тримання.
Повернені власникам собаки підлягають щепленню проти сказу.
Власники зобов’язані протягом 30 днів тримати таких собак в
ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи
доставляти їх для огляду.

19. Службові особи підприємств, установ і організацій, ЖЕК,
ЖБК, керуючі та коменданти будинків зобов’язані:
а) слідкувати за своєчасною реєстрацією (перереєстрацією)
власниками собак і котів та додержанням ними цих Правил;
б) повідомляти працівників пунктів відлову про бродячих собак
і котів і сприяти виконанню ними своїх обов’язків;
в) тримати підвали, горища та інші підсобні приміщення в
будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання
проникненню туди тварин;
г) ознайомлювати власників з Правилами тримання собак і
котів, повідомляти їх про місця розташування пунктів реєстрації
(перереєстрації), щеплень та відлову цих тварин.

20. За порушення цих Правил громадяни і службові особи
(керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками
собак, котів або хижих тварин, несуть відповідальність у
встановленому порядку.
21. Контроль за додержанням цих Правил громадянами,
підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами
комунального служби, органами державного ветеринарного нагляду,
державного санітарного нагляду.

print

Pin It on Pinterest