«

»

Бер 16

Рішення виконавчого комітету від 18.02.2016 року

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 9

Про надання гр. Янів Л.І. дозволу
на будівництво житлового будинку на власній
земельній ділянці по вулиці О.Ольжича(Кандиби),47
в м. Старому Самборі

Розглянувши заяву гр. Янів Любов Іванівни жительки м. Старий Самбір, вул. Дністрова 24/ про надання дозволу на будівництво житлового будинку на власній земельній ділянці по вулиці О.Ольжича(Кандиби),47 в м. Старому Самборі, у відповідності до ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Старосамбірської міської ради,

ВИРІШИВ

1. Надати гр. Янів Любов Іванівні дозвіл на будівництво житлового будинку на власній земельній ділянці по вулиці О.Ольжича(Кандиби),47 в м. Старому Самборі.
2. Гр. Янів Любов Іванівні до початку проведення будівельних робіт отримати всі дозвільні документи згідно вимог чинного законодавства.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м.Старий Самбір № 10

Про надання гр. Терлецькому М.М.,
дозволу на виготовлення технічної
документації на проведення переобладнання
кухні в житлову кімнату
по вул. Зиблікевича, 35
в м. Старому Самборі.

Розглянувши заяву гр. Терлецького Миколи Михайлович про надання дозволу на виготовлення технічної документації на проведення переобладнання кухні в житлову кімнату по вул. Зиблікевича, 35 в м. Старому Самборі, у відповідності до ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Старосамбірської міської ради, –

ВИРІШИВ:

1.Надати гр. Терлецькому Миколі Михайлович на виготовлення технічної документації на проведення переобладнання кухні в житлову кімнату по вул. Зиблікевича,35 в м. Старому Самборі та погодити з відповідними службами.

2. Гр. Терлецькому Миколі Михайлович звернутися в ліцензовану організацію для виготовлення технічної документації.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м.Старий Самбір № 11

Про надання гр. Крупі О.А.,
дозволу на виготовлення технічної
документації на проведення переобладнання
веранди під ванну кімнату
по вул. Крута,18
в м. Старому Самборі.

Розглянувши заяву гр.Крупи Ольги Антонівни про надання дозволу на виготовлення технічної документації на проведення переобладнання веранди під ванну кімнату по вул. Крута, 18 в м. Старому Самборі, у відповідності до ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Старосамбірської міської ради, –

ВИРІШИВ:

1.Надати гр. Крупі Ользі Антонівні дозвіл на виготовлення технічної документації на проведення переобладнання веранди під ванну кімнату по вул. Крута, 18 в м. Старому Самборі та погодити з відповідними службами.

2. Гр. Крупі Ользі Антонівні звернутися в ліцензовану організацію для виготовлення технічної документації.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 12

Про адміністративну комісію при
виконавчому комітеті Старосамбірської
міської ради

На підставі Положення про адміністративні комісії Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09.03.1988 року № 5540-ХІ, керуючись п/п 4 п. б ч.1 ст.38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та у зв’язку з кадровими змінами, виконком Старосамбірської міської ради,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Старосамбірської міської ради згідно з додатком 1.
2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2011 року №16 «Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Старосамбірської міської ради» та від 26.03.2015 року №11 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2011 року №16 .

Міський голова І.Трухим

додаток №1

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Старосамбірської міської ради

Голова комісії: Бущак Володимир Євгенійович – Керуючий справами виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.
Заступник: Попович Володимир Володимирович – головний архітектор Старосамбірського району,член виконкому.

Секретар комісії: Гаєвська Галина Богданівна – спеціаліст I-ї категорії Старосамбірської міської ради:

Члени комісії: Стрільбицький Ігор Ярославович- член виконкому ;
Горбовий Святослав Володимирович –депутат міської ради.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м.Старий Самбір №13

Про затвердження Порядку
переведення житлового приміщення
(житлового будинку) у нежитлове
та нежитлового приміщення у житлове
в місті Старий Самбір

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 6, 7 Житлового кодексу Української РСР, з метою встановлення єдиної процедури переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Старий Самбір , виконавчий комітет Старосамбірської міської ради вирішив:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Старий Самбір, що додається.
2. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на сайті Старосамбірської міської ради.

Міський голова І.Трухим

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Старосамбірської міської ради
№ 13 від 18.02.16

Порядок
переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове
та нежитлового приміщення у житлове в місті Старий Самбір

1. Загальні положення
1.1. Порядок переведення житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового приміщення у житлове в місті Старий Самбір (далі – Порядок) поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на території міста Старий Самбір, незалежно від форм власності та балансової належності.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
житловий будинок – будівля, що призначена для постійного проживання людей і може мати одну чи декілька квартир;
квартира – сукупність житлових та допоміжних приміщень, які мають окремий вихід на сходову клітку, коридор або двір;
житлове приміщення – опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;
нежитлове приміщення – приміщення, в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;
реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною геометричних розмірів будівлі або споруди (добудова), зміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників, або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
1.3. Переведення житлового приміщення у нежитлове проводиться у випадках:
визнання у встановленому порядку житлового приміщення непридатним для проживання;
зміни функціонального призначення житлового приміщення.
1.4. До житлового фонду може бути переведено нежитлове приміщення, розташоване у житлових будинках і гуртожитках, яке буде використовуватися громадянами для поліпшення житлових умов.
1.5. Замовниками переведення житлового приміщення у нежитлове і навпаки – нежитлового приміщення у житлове, можуть виступати фізичні особи (громадяни та фізичні особи-підприємці) та юридичні особи – власники приміщень або уповноважені ними особи за дорученням.
1.6. Спори, з питань переведення житлового приміщення у нежитлове і нежитлового приміщення у житлове та його реконструкція, вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
1.7. Особи, які виконали реконструкцію приміщення без дозволу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
1.8. Житлове приміщення, стосовно якого вирішується питання щодо переведення із житлового у нежитлове та його реконструкція для розміщення в них об’єкта невиробничої сфери повинні відповідати таким умовам:
якщо вони розташовані на перших, других поверхах;
наявність можливості облаштування окремого входу і пандусу, для врахування потреби безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
1.9. Не допускається переведення житлового приміщення багатоквартирного житлового будинку у нежитлове з метою розміщення:
виробництва промислового характеру;
підприємств громадського харчування з кількістю посадкових місць більше 25;
розважальних закладів (казино, залів гральних автоматів та інших розважальних закладів);
пунктів приймання склотари;
магазинів загальною площею більше 300 квадратних метрів;
спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови, перевищення допустимих рівнів шуму, вібрації, іонізуючого і неіонізуючого випромінювання;
підприємств побутового обслуговування, на виробництві яких застосовуються легкозаймисті і вибухонебезпечні речовини (за винятком перукарень, майстерень з ремонту годинників загальною площею до 100 квадратних метрів);
похоронних бюро, окрім офісів похоронних бюро.

2. Переведення житлового приміщення у нежитлове
з реконструкцією під об’єкт невиробничої сфери
2.1. Власник житлового приміщення або уповноважена ним особа за дорученням подає до виконавчого комітету Старосамбірської міської ради наступні документи:
заяву на ім’я Старосамбірського міського голови про переведення житлового приміщення у нежитлове та проведення його реконструкції із зазначенням функціонального призначення, в яке планується перевести приміщення;
копію документа, що підтверджує право власності на приміщення;
копію технічного паспорта;

затверджену в установленому порядку згоду сусідніх землекористувачів, якщо об’єкт знаходиться чи планується розмістити по межі земельних ділянок;
копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
копії установчих документів (для юридичних осіб);
оригінал довідки про відсутність зареєстрованих осіб;
якщо приміщення розміщене у багатоквартирному житловому будинку – письмову згоду власників (наймачів) суміжних квартир чи приміщень;
письмову згоду з узгодженням функціонального призначення приміщення об’єкта невиробничої сфери від:
балансоутримувача (власника) житлового будинку;
– орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;
– рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення житлового приміщення в нежитлове, якщо воно розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
висновок спеціалізованого підприємства, що має ліцензію на проведення детального інженерно-технічного огляду, про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт по реконструкції приміщення;
документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.

2.2. Виконавчий комітет Старосамбірської міської ради, приймає рішення про переведення житлового приміщення в нежитлове.
2.3. До початку виконання робіт заявник має одержати відповідний дозвіл на будівельні роботи.
2.4. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.
2.5. Після прийняття в експлуатацію об’єкта замовник реєструє право власності на нерухоме майно за новим призначенням в порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Переведення нежитлового приміщення
(будівлі) у житлове
3.1. Власник (балансоутримувач) нежитлового приміщення подає до виконавчого комітету Старосамбірської міської ради наступні документи:
заяву на ім’я Старосамбірського міського голови про переведення нежитлового приміщення у житлове та проведення реконструкції (перепланування);
копію документа, що підтверджує право власності на приміщення, що переводиться у житлове;
ескізні пропозиції або/та висновок спеціалізованого підприємства, що має відповідну ліцензію на проведення детального інженерно – технічного огляду про технічний стан конструкцій будинку та можливість виконання робіт;
згоду співвласників будівель те земельних ділянок(завірену в установленому порядку);
копію паспорта та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
копії установчих документів (для юридичних осіб);
якщо нежитлове приміщення розміщене у багатоповерховому будинку – письмову згоду власників прилеглих приміщень на проведення перепланування та/або переобладнання (прилеглими вважаються приміщення, які мають спільні стіни або знаходяться безпосередньо над чи під приміщенням, яке переводиться у житлове);
письмова згода від:
балансоутримувача (власника) житлового будинку;
орендодавця, якщо приміщення знаходиться в оренді;
рішення загальних зборів чи Правління (згідно Статуту) щодо надання згоди на переведення нежитлового приміщення (будівлі) в житлове, якщо приміщення розміщене у будинку житлово-будівельного кооперативу або у будинку, в якому створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
документ, що підтверджує право власності чи право користування земельною ділянкою.
3.2. Після прийняття в експлуатацію об’єкта замовник реєструє право власності на нерухоме майно за новим призначенням в порядку, встановленому чинним законодавством.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 14

Про утворення тендерного комітету
Старосамбірської міської ради

Відповідно до ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.18 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. №921 (із змінами) на виконання п.2 наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет» від 20.05.2009р. №470 та у зв’язку із кадровими змінами, , виконком Старосамбірської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1.Утворити тендерний комітет при виконавчому комітеті Старосамбірської міської раді( додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова І.Трухим

Додаток
до рішення Старосамбірської міської ради

СКЛАД
тендерного комітету Старосамбірської міської ради

Голова тендерного комітету Сідак Лідія Петрівна
Заступник голови тендерного комітету Радзієвська Олена Михайлівна
Секретар тендерного комітету Бущак Володимир Євенійович
Член тендерного комітету Милян Любов Михайлівна
Член тендерного комітету Тисовська Оксана Семенівна
Член тендерного комітету Запотоцький Роман Ярославович (за згодою)
Член тендерного комітету Зубрицький Михайло Зіновійович(за згодою)

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 15

Про надання дозволу на тимчасове
розташування пересувного парку атракціонів
„Дозвілля” на території стадіону
міста Старий Самбір ПП Петришину В.Р.

Розглянувши клопотання дирекції пересувного парку атракціонів „Дозвілля” від 10.02.2016 року № 0014 про надання дозволу на тимчасове розміщення атракціонів на території стадіону міста Старий Самбір з
19 травня 2016 року по 23 травня 2015 року, заслухавши і обговоривши пропозиції та зауваження міського голови м.Старий Самбір Трухима І.С. та членів виконкому міської ради, керуючись ст38 пп.3 «б» Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради, –

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл пересувному парку атракціонів „Дозвілля”, фізичній особі підприємцю Петришину Василю Романовичу на тимчасове розміщення атракціонів на території міського стадіону міста Старий Самбір з 19 травня 2015 року по 23 травня 2015 року.
2. Пересувному парку атракціонів „Дозвілля”, фізичній особі підприємцю В.Петришину укласти договір оренди міського стадіону з Старосамбірською міською радою на тимчасове розміщення атракціонів та угоду з Старосамбірським РЕМ про оплату за використану електроенергію та забезпечити чистоту і порядок на наданій території під час проведення атракціонів, а також укласти угоду з Старосамбірським відділенням поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівської області
з метою забезпечення охорони правопорядку під час проведення атракціонів працівниками поліції.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 16

Про виділення спеціально відведеного місця для розміщення та належним чином облаштування дошки оголошень на території м.Старий Самбір

Відповідно до статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 16 Закону України „Про благоустрій населених пунктів“, звернення директора Народного дому В.Іващака з метою оприлюднення інформації про заходи, які проводяться Старосамбірським районним Народним домом, виконавчий Старосамбірської міської ради,-

ВИРІШИВ

1 Визначити та затвердити місця розміщення дошок оголошень для оприлюднення інформації про заходи, які проводяться Старосамбірським районним Народним домом за наступними адресами:
.
– Дошка оголошень по вулиці Л.Галицького (біля магазину «Лілея»);

– Дошка оголошень по вулиці Л.Галицького (у сквері між будинками №51та №53);

– Дошка оголошень по вулиці Л.Галицького (біля пам’ятника Шевченку).

2. Директору Старосамбірського Народного дому В.Іващаку подати ескізи дощок оголошень на затвердження на наступний виконавчий комітет

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м.Старий Самбір № 17

Про розгляд заяви гр. Коваля І.Й.,
Про надання дозволу на переведення частини
нежитлової будівлі по вул. Л.Галицького,99
в м. Старому Самборі в житловий фонд

Розглянувши заяву гр. Коваля Івана Йосиповича про надання дозволу на переведення частини нежитлової будівлі по вул. Л.Галицького,99 в м. Старому Самборі в житловий фонд, враховуючи пропозиції та зауваження міського голови та членів виконкому міської ради, у відповідності до ст.30, 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Старосамбірської міської ради, –

ВИРІШИВ:

1.Відмовити гр. Ковалю Івану Йосиповичу у наданні дозволу на переведення частини нежитлової будівлі по вул. Л.Галицького, 99 в м. Старому Самборі в житловий фонд
2. Рекомендувати гр. Ковалю Івану Йосиповичу використовувати дане приміщення за цільовим призначенням згідно договору купівлі – продажу.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 18

Про розгляд заяви гр. Матківського С.В.
Про надання дозволу на виготовлення
проектної документації під будівництво виробничого
корпусу на власній земельній ділянці
за адресою м. Старий Самбір вул. Л. Галицького,42/7а.

Розглянувши заяву гр. Матківського Степана Васильовича жителя м. Старий Самбір, вул. Степана Бандери 10/ 5 про надання дозволу на виготовлення проектної документації під будівництво виробничого корпусу на власній земельній ділянці за адресою м. Старий Самбір
вул. Л. Галицького, 42/7а, враховуючи пропозиції та зауваження міського голови та членів виконкому міської ради, у відповідності до ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Старосамбірської міської ради,

ВИРІШИВ

1. Відмовити гр. Матківському Степану Васильовичу у наданні дозволу на виготовлення проектної документації під будівництво виробничого корпусу на власній земельній ділянці за адресою м. Старий Самбір вул. Л.Галицького, 42/7а, у зв’язку з відсутністю письмового погодження власників сусідніх нежитлових приміщень.

Міський голова І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.02.2016 року м. Старий Самбір № 19

Про надання дозволу КП «МВУЖКГ
м. Старий Самбір» на кронування дерев.

Розглянувши лист КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» від 08.02.2016 року про проведення обстеження дерев та зелених насаджень які знаходяться в аварійному стані та створюють небезпеку для пішоходів та транспортних засобів м. Старому Самборі по вулиці Л.Галицького, Листопадовій та Л.Українки відповідно до ст..30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий Старосамбірської міської ради,-

ВИРІШИВ

1. Надати дозвіл КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» на кронування дерев в м. Старому Самборі по вулиці Л.Галицького, Листопадовій та Л.Українки згідно акту обстеження (акт обстеження додається).
2. Про проведенну роботу директору КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір В.Дубею доповісти виконкому Старосамбірської міської ради.

Міський голова І.Трухим

print

Pin It on Pinterest