«

»

Гру 17

Проект бюджету Старосамбірської міської ради на 2021 рік

unnamedпроект

Р І Ш Е Н Н Я                           

від       грудня  2020  року                  №

«Про бюджет Старосамбірської міської ради на 2021 рік»

13580000000 (Код бюджету)

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2021 рік:

– доходи міського бюджету в сумі 182367273,00 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 177650663,00 грн., доходи  спеціального фонду бюджету – 4716610,00 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки міського бюджету в сумі 182367273,00 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету – 177150663,00 грн., видатки спеціального фонду бюджету 5216610,00 грн.;

– профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 500 000,00 грн. та   дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 500 000,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету в розмірі 300 000,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

–  резервний фонд міського бюджету в розмірі 300000,00 грн., що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у тому числі по загальному фонді 177150663,00 грн., по спеціальному 5216610,00 грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2021 році в особі начальника фінансового відділу одержувачем:

 

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

 

– позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

 1. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства міському голові за погодженням з постійною комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених програмою капітального будівництва за кошти бюджету розвитку міського бюджету, вносити головним розпорядникам міської ради в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму здійснювати міському голові за погодженням з постійною комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.

 1. У міжсесійний період у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів передачу коштів між загальним і спеціальним фондами, а також збільшення бюджетних призначень на оплату праці для бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків здійснювати міському голові за погодженням з постійною комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.

 

 1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів міського бюджету.

 

 1. Фінансовому відділу Старосамбірської міської ради здійснювати:

 

– фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів міського бюджету;

– фінансування видатків бюджету розвитку міського бюджету здійснювати у межах надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, та спрямування коштів на цю мету з інших бюджетів та інших, передбачених законодавством поступлень;

– фінансування із загального фонду міського бюджету проводити в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

 

 1. Головним розпорядникам міського бюджету :

 

12.1. Забезпечити врахування першочергової потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 

12.2 Привести показники з мережі, штатів та контингентів установ і закладів у відповідність до розмірів коштів, передбачених на їх утримання у 2021 році, не допускати росту чисельності працівників та їх структурних підрозділів, оптимізувати мережу закладів соціально-культурного призначення, забезпечивши максимальне використання наявних потужностей;

 

 1. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу Старосамбірській міській раді враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2021 рік.

 

 1. Рекомендувати виконавчим органам влади ради при здійсненні будівництва ( у т.ч., але не виключено, при створенні нового об’єкта, реконструкції, розширенні, технічному переоснащенні існуючого) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії у 2021 році, застосовувати заробітну плату в розмірі 12500,00 грн.

 

 1. Затвердити перелік закладів, установ та організацій, які передаються з районного бюджету на фінансування з бюджету Старосамбірської міської ради згідно додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

 

 1. Це рішення набирає чинності з  1 січня 2021 року .

 

 1. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва оприлюднити рішення в 10-ти денний термін.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.

 

Голова міської ради                                                 І.Трухим

 


 

ДОДАТКИ:

001 [1600x1200]

002 [1600x1200]

003 [1600x1200]

004 [1600x1200]

 

 

 

007 [1600x1200]

005 [1600x1200]

print

Pin It on Pinterest