«

»

Тра 11

Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік (проект)

регуляторний акт

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта будуть прийматися в письмовій та електронній формі за адресою: Виконавчий комітет Старосамбірської  міської ради,  82000, Львівська  область, Самбірський  район, м. Старий Самбір, вул Лева Галицького 35, тел. (03238) 21-0-74, е-mail: sts.m.rada@gmail.ua.  

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта аналізу регуляторного впливу до нього будуть прийматися  до 14.06.2021 р.


 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

№- сесія  №-го скликання

від  __

м. Старий Самбір                         №  ________

Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік

Керуючись статтею 143 Конституції України, п.24 ст.26, ст. 59, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, глава 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України, Старосамбірська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

 1. Установити на території Старосамбірської міської ради місцевий податок – єдиний податок.
 2. Встановити ставку єдиного податку на території Старосамбірської міської ради і визначити порядок його сплати (згідно додатку №1 ).
 1. Затвердити Положення про єдиний податок згідно додатку №2.
 1. 4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
 1. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.
 1. 6. Рішення №1566 від 25.06.2020р. визнати таким, що втратило чинність.
 1. 7. Рішення набирає чинності з 01.2022 року.

Міський голова                                                                       І.Трухим


Додаток до рішення Старосамбірської міської ради від  _______________________

Положення про єдиний податок

 1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до глави 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу України.

 1. Платники податку
  • Платники єдиного податку визначені ст. 291 Податкового кодексу України.

3.Ставки та порядок обчислення єдиного податку

 • Для першої групи платників встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.
 • Ставка єдиного податку для другої групи платників встановлюються у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.
 • Для третьої групи платників єдиного податку встановлюється відсоткова ставка єдиного податку в розмірі:
 • 3 відсотки доходу у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;
 • 5 відсотків доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків доходу.

 • Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:
 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і З пункту 2.2 цього Положення;
 • до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
 • до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 2.2 цього Положення відповідно.
  • Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 3.3 цього розділу Положення:
 • до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.2 цього Положення;
 • до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
 • до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

2.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цим Положенням для відповідної групи таких платників єдиного податку.

2.8 Особливості застосування ставок, встановлених пунктами 3.33.4 цього розділу, передбачені пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу України.

2.9 Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування). Застосування ставок для платників єдиного податку четвертої групи, передбачені пунктами 293.9.1-293.9.6 статті 293 Податкового кодексу України.

 1. Податковий (звітний) період
  • Податковий (звітний) період визначений ст. 294 Податкового кодексу України.
  • Особливості визначення початку та закінчення податкового періоду у різних випадках передбачені пунктами 294.2-294.7 статті 294 Податкового кодексу України.
 2. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
  • Платники єдиного податку сплачують єдиний податок у порядку, визначеному ст. 295 Податкового кодексу України.
 3. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
  • Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку визначено ст. 296 Податкового кодексу України.
 4. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
  • Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та

подання податкової звітності з таких податків і зборів:

 • податку на прибуток підприємств;
 • податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цією главою;
 • податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України, а також що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи;
 • податку на майно ( в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої третьої груп для провадження господарської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;
 • рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.
  • Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж

зазначені у пункті 7.цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку , розмірах та у строки, встановлених Податковим кодексом України.

 • Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України

функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 1. Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар ради                                                                           Ігор ЖУК

 


Додаток до рішення сесії Старосамбірської міської ради від  ________________ 2021 р.

Ставки єдиного податку Старосамбірської міської ради на 2022 рік та порядок його сплати

№ п/п Групи платників єдиного податку Вимоги до суб’єктів господарювання, які мають виконувати, або він увійшов до певної групи платників Ставки єдиного податку (у розрахунку на місяць)
Кількість працівників Обсяг доходів на рік
1 перша група – фізичні особи – підприємці не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
2 друга група – фізичні особи – підприємці здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року
3 третя група – фізичні особи – підприємці не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;

5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

4 четверта група – сільськогосподарські товаровиробники розмір ставок податку з одного гектара сільсько-господарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування, відсоток бази оподаткування визначений підпунктами 293.9.1 – 293.9.6 статті 293 Податкового кодексу України.

 

print

Pin It on Pinterest