«

»

Чер 02

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека»

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я від  25 травня 2021 р  № 490

Про затвердження положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека»

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.21 Закону України «Про культуру», Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області» (додається).

 1. Уповноважити Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради:

2.1. Створити конкурсну комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» Старосамбірської міської ради;

2.2. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» Старосамбірської міської ради

2.3. Укласти контракт (строковий трудовий договір) з переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» Старосамбірської міської ради.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – О.Нискогуз).

 

Міський  голова                                                                І.Трухим


Додаток до рішення 8-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 25 травня 2021р. № 490

ПОЛОЖЕННЯ  про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека » Старосамбірської міської ради

 1. Загальні положення

 

 1. Це Положення розроблене  відповідно до вимог  ст. 21 Закону України «Про культуру», та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

орган управління – Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради;

конкурс – процедура заміщення вакантної посади керівника комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» Старосамбірської міської ради.

У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 1. Метою цього Положення є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.
 2. Підставою для проведення конкурсу є рішення органу управління.
 3. Конкурс не оголошується на посади, зайняті особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Вимоги до керівника державного чи комунального закладу культури.

 

 1. Керівником комунального закладу «Старосамбірська публічна бібліотека» може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
 2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека»  особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом «Публічна бібліотека», а саме органу місцевого самоврядування ( органу управління).

 

ІІІ. Порядок конкурсного добору керівника державного чи комунального закладу культури.

 

 1. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека» визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
 2. Конкурсний добір керівника комунального закладу «Публічна бібліотека» складається з таких етапів:

оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника державного чи комунального закладу культури;

формування складу конкурсної комісії;

подання документів кандидатами на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека»;

добір кандидатів на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека»;

призначення органом управління керівника комунального закладу «Публічна бібліотека».

 1. 3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісіїзабезпечує орган управління.
 2. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека» у разі наявності вакантної посади або не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника «Публічна бібліотека» відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
 3. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті органу управління, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.
 4. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека»  має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.

 

ІV. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії

 

 1. Конкурсна комісія складається з дев’яти членів.
 2. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм розпорядженням  Начальник Гуманітарного відділу Старосамбірської міської ради. Персональний склад конкурсної комісії формується не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека».
 3. При проведенні конкурсного добору на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека», яким управляє орган місцевого самоврядування, можуть входити по три кандидатури до складу конкурсної комісії, яких подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.
 4. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.
 5. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.
 6. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

 1. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

 1. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 2. Розпорядженням міського голови призначається секретар конкурсної комісії, який бере участь у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.
 3. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії.

 

 1. V. Подання документів для участі в конкурсі

 

 1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека».
 2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.

 1. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
 2. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
 3. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України“Про захист персональних даних”.
 4. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.
 5. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України“Про захист персональних даних”.

 

 1. VI. Добір кандидатів на посаду керівника «Публічна бібліотека» та призначення керівника

 

 1. Конкурсний добір проводиться публічно.
 2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
 3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
 4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
 5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
 6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу «ЦКіД», на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
 7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу «Публічна бібліотека»  у разі невідповідності вимогам, зазначеним у цьому Положенні, за рішенням конкурсної комісії.
 8. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праціна посаду керівника якого проводиться конкурс.
 9. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами.
 10. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломна освіта у галузі управління;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

 1. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
 2. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
 3. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
 4. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 21-1-21-5 Закону України «Про культуру».
 5. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу керівником комунального закладу «Публічна бібліотека» не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання розпорядження про призначення керівника комунального закладу культури є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після його підписання.
 6. Контракт з керівником комунального закладу «Публічна бібліотека»  визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.

Обов’язковими умовами контракту з керівником комунального закладу «Публічна бібліотека» є:

програми розвитку закладу культури на один і п’ять років;

умови оплати праці керівника;

критерії оцінки праці керівника;

особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;

заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

Секретар міської ради                                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest