«

»

Бер 30

Програма підтримки та розвитку трудового архіву на 2021 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  30 березня 2021 р                                 м. Старий Самбір                          № 161

Про затвердження Програми підтримки та розвитку Трудового архіву на 2021 рік

Розглянувши звернення виконавчого комітету Добромильської міської ради щодо підтримки діяльності Трудового архіву Добромильської міської ради, відповідно до Бюджетного Кодексу та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму підтримки та розвитку Трудового архіву на 2021 рік (додається).
  2. Надати Старосамбірському міському голові І.Трухиму повноваження на укладення договору щодо передачі коштів Добромильській міській раді у вигляді міжбюджетного трансферту на підтримку діяльності Трудового архіву Добромильської міської ради.
  3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                   І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 6-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 30 березня 2021р. №161

 

Програма підтримки та розвитку трудового архіву на 2021 рік

 

м.Старий Самбір 2021

ПАСПОРТ

програми підтримки та розвитку трудового архіву

 

1 Ініціатор розроблення програми Трудовий архів
2 Розробник програми Трудовий архів
Відповідальний виконавець Програми Трудовий архів
3 Терміни реалізації програми 2021 рік
4 Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми у 2021 році, усього , у тому числі : 84000,00 грн.
6 – кошти      бюджету  Старосамбірської міської територіальної громади 84000,00 грн.
7 Джерело фінансування програми бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на умовах співфінансування

 

 Загальні положення

Програма забезпечення діяльності  трудового архіву на 2021 рік (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження Президента України від 13 квітня 2005 року № 957/2005 р. « Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України», згідно Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №675/0/5-12 від 04.10.2012 року «Про створення архівних установ органів місцевого самоврядування»  якими розширюються повноваження органів місцевого самоврядування, щодо забезпечення централізованого зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі – НАФ).

У зв’язку з тим, що проходить ліквідація підприємств, установ та організацій усіх форм власності та з метою попередження безповоротних втрат документів, які не відносяться до НАФ, але необхідні для підтвердження трудового стажу та заробітної плати жителям Старосамбірської територіальної громади, виникла необхідність, відповідно до чинного законодавства, забезпечити їх централізоване зберігання та функціонування трудового архіву.

Обґрунтування необхідності затвердження Програми

 Забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб  Старосамбірської територіальної громади на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів. Програма передбачена для виконання протягом 2021 року.

Мета Програми

 Основними напрямами Програми є:

– збереження документів,що не відносяться до НАФ, недопущення втрат інформаційних ресурсів;

– сприяння функціонування трудового архіву , що забезпечить централізоване тимчасове зберігання документів , нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб Старосамбірської територіальної громади, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

 Умови фінансування

 Фінансування трудового архіву здійснюється на підставі Програми на умовах співфінансування з бюджету Старосамбірської міської територіальної громади, шляхом укладання угоди про міжбюджетні трансферти. Видатки на тримання трудового архіву  розраховані пропорційно до кількості населення, яке проживає на території Старосамбірської територіальної громади.

Строки та етапи виконання Програми

Термін реалізації  Програми- 2021 рік. Програма розрахована на один рік.

 Координація та контроль за виконанням Програми

 Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на  бюджетну комісію  на заступника міського голови.

 Секретар міської ради                                                                 І.Жук

 


 

Завдання та заходи Програми підтримки та розвитку трудового архіву на 2021 рік

п/п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) Термін виконання Виконавець Джерело фінансування Орієнтовані обсяги, фінансування (вартість) грн. Очікуваний результат
1 Створення  довідкової бази та облік документів, які зберігаються в архіві, удосконалення діловодства  у сфері архівної справи, забезпечення належних умов зберігання документів та забезпечення законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів, збирання, зберігання, використання та поширення інформації архівних документів 2021 рік Трудовий архів бюджет Старосамбірської міської
територіальної громади
84000,00 -функціонування трудового архіву  , що забезпечить належні умови для збереження документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на Старосамбірської міської територіальної громади та ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на даній території, у тому числі реформованих сільськогосподарських підприємств ;

– створення оптимальних умов збереження документів у Трудовому архіві;

– зміцнення матеріально-технічноїбази, яке дозволить забезпечити збереження документів тимчасового та довготривалого терміну зберігання;

– забезпечення в повному обсязі потреб населення в наданні відповідної інформації.

– підвищення кваліфікації працівників Трудового архіву, що забезпечить належне, кваліфіковане виконання основних функцій архівної справи.

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів , що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього потреба у коштах на виконання Програми
2021 рік
Обсяг ресурсів , усього, в т.ч. 84000,00 грн.
бюджет Старосамбірської міської
територіальної громади
В межах кошторисних призначень 84000,00 грн.

 

Секретар міської ради                                                                      І.Жук

print

Pin It on Pinterest