«

»

Лип 12

Про затвердження Програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021 рік

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  08 липня 2021 р             м. Старий Самбір         № 586

Про затвердження Програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021 рік 

З метою забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку, відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», Старосамбірська міська рада –

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021 рік.

2.Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                          І.Трухим


 

ПРОГРАМА фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги звязку на 2021 рік

м.Старий Самбір 2021р.

Паспорт Програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги звязку на 2021 рік

 

Ініціатор розроблення програми Старосамбірська міська рада
Розробник програми Старосамбірська міська рада
Відповідальний виконавець програми Старосамбірська міська рада
Законодавча база розроблення програми Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства».
Підстава для розроблення Програми Фінансування витрат на надання

пільг окремим категоріям громадян Старосамбірської територіальної громади за послуги зв’язку на 2021 рік

Мета і основні завдання

Програми

Забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку.
Основні заходи Програми Реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист,проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян.
Строки реалізації Програми 2021рік
Фінансове забезпечення

Програми

Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади
Загальний обсяг програми, тис. грн. 8000 грн.

 

  1. Загальні положення

Пріоритетними завданнями програми фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку на 2021 рік  (далі – Програма) є посилення соціального захисту громадян Старосамбірської територіальної громади, реалізація прав окремих категорій населення на соціальний захист, проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих  груп населення, надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснення компенсації за надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету міським бюджетам не були передбачені.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільгове користування послугами зв’язку.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, оскільки мешканці громади фактично позбавлені права на отримання гарантованих державою пільг через відсутність фінансового ресурсу, а організації надавачі послуг несуть фінансові втрати через відсутність компенсації за надані ними пільгові послуги.

Для забезпечення реалізації права окремих категорій громадян на пільги,передбачені законодавством України, є необхідним прийняття Програми.

 

  1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку.

ІІІ. Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

 зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення громади.

 компенсація витрат за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення, згідно з укладеним договором.

ІV. Обсяги фінансування Програми

                                                                                                            грн.
На що виділяються кошти Джерела фінансування Орієнтовне фінансування
фінансування витрат на надання пільг окремим категоріям громадян за послуги зв’язку місцевий бюджет 8000,00

 

  1. Очікувані результати

Виконання Програми надасть змогу підвищити ефективність проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечити надання пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян, наданих Конституцією та законами України, здійснювати компенсацію збитків підприємству за надані пільги з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям населення.

 

VІ. Відповідальність та контроль за виконанням програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на Старосамбірську міську раду та  підприємства – надавачі послуг зв’язку.

 

 

VІІ. Заходи Програми

 

№ п/п Перелік заходів програми Строк виконання Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн. Очікуваний результат
3. Здійснювати фінансування витрати на надання пільг

окремим категоріям громадян за послуги зв’язку

2021 Структурні підрозділи міської ради: відділ  соціального захисту населення та фінансовий відділ; АТ «Укртелеком» Місцевий бюджет 8000, 00 грн. Забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств населення, здійснення компенсації за пільгове користування послугами зв’язку.

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук


 

Додаток 1 до Програми 

Ресурсне забезпечення програми

(грн.)

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього потреба у коштах на виконання Програми
2021 рік
Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.: 8000,00 грн.
Місцевий бюджет 8000,00 грн. 8000,00 грн.
Кошти місцевого бюджету В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

Секретар міської ради                                                   І.Жук


Додаток 2 до Програми

 

Порядок відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку

  1. Загальні положення

1.1. Порядок визначає механізм відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку (далі – Порядок).

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні: пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства та на підставі діючої Програми фінансового забезпечення для надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян на 2021 рік, має право на пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку; місцевий телефонний зв’язок – це послуга, яка забезпечує доступ до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись з особами, які знаходяться в громаді.

  1. Порядок надання послуг

2.1. Згідно з чинним законодавством України, а саме: Бюджетним Кодексом України, Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» визначено право на отримання знижки абонплати за користування квартирними телефонами наступним категоріям громадян: – ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

№п/п Категорія пільги Відсоток знижки(%)по оплаті абонплати на місцеві телефонні розмови
1. Інваліди війни 50
2. Вдови ветерана військової служби 50
3. Ветерани ВС 50
4. Учасники бойових дій 50
5. Учасники війни 50

2.2.Підтвердженням відповідного статусу пільговика є посвідчення, видане відповідною установою, де зазначено статус(категорія пільги), група інвалідності, тощо, або довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Документ повинен бути оформлений відповідно до вимог і завірений печаткою.

III. Порядок відшкодування витрат

3.1. Старосамбірська міська  рада, як Замовник, укладає договір із підприємством, яке надає послуги зв’язку для відшкодування коштів за надані пільги або встановлення квартирних телефонів.

Для укладання договору підприємство подає такий пакет документів:

– виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи, фізичної особи підприємця

– довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– копія ліцензії;

– копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;

– копія Статуту;

– довідка тарифів на послуги зв’язку.

   3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку здійснюється шляхом визначення витрат підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на пільги.

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до Старосамбірської міської ради до 20 числа місяця, що настає за звітним наступні документи:

– на паперових носіях розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга» затвердженою п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі змінами) ;

– відомості про фактично надані послуги на паперових носіях;

– акти звіряння сум заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, наступного за звітним ;

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

3.4. Старосамбірська міська рада приймає інформацію, яка надходить від підприємств, що надають послуги зв’язку та сплачує підприємству, кошти за надані пільги в 5-тиденний термін при надходженні їх на зазначені цілі із фінансового відділу Старосамбірська міська ради, відповідно та в межах асигнувань, затверджених бюджетом.

         Секретар міської ради                                    І.Жук

print

Pin It on Pinterest