«

»

Вер 14

Проекти рішень 11-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради (ч.1)

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 вересня 2021 р.           м. Старий Самбір                           № ___

Про затвердження Програми з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року

Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

Міський голова                                                           І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня2021р.                                           м. Старий Самбір                     ___

Про затвердження Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки(додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                        І.Трухим

 

                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням 11 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради 23 вересня 2021 року №___

 

ПРОГРАМА

протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території

Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

  ЗМІСТ

   

Паспорт цільової програми 3
1. Вступ (Загальні положення) 5
2 Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 6
3. Мета Програми 7
4 Основні завдання і заходи програми 8
5. Основні напрями реалізації заходів Програми 9
6. Відповідальні виконавці Програми 9
7. Очікувані результати виконання Програми 9
8. Фінансування Програми 9
9. Порядок виконання Програми 10
10. Координація та контроль за виконанням Програми 10
11 Внесення змін і доповнень до Програми 10
Додаток 1. Ресурсне забезпечення Програми 11
Додаток 2. Обсяги фінансування заходів Програми 12
Додаток 3. Перелік завдань, заходів та показників Програми 17
Додаток 4. Перелік річок та потоків на території Старосамбірської міської ради в розрізі старостинських округів 19

 

 

ПАСПОРТ

Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території

Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

 

Ініціатор розроблення Програми Старосамбірська міська рада
Розробники Програми Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого апарату Старосамбірської міської ради
Співрозробники Програми Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
Дата, номер документа про затвердження Програми
Законодавча база розроблення програми Закон України від 15.02.1995 р. №56/95-ВР «Про статус гірських населених пунктів в Україні», Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України від 25.06.1991 р. №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища»

Концепція Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року, схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р.  № 1029-р.

Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджена Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI

Підстава для розроблення програми Підставою для розроблення Програми є наявні проблеми на території Старосамбірської міської ради, розв’язання яких потребує залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством

Рішення сесії Львівської обласної ради № 906 від 22 жовтня 2013 року «Про затвердження Положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища»

Мета і основні завдання програми Мета Програми – забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь Старосамбірської міської ради для створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Завдання ПрограмиФінансування берегоукріплюючих та регулюючих робіт на річках, відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд

 

Основні заходи програми Основними заходами програми є:

Захід 1. Берегоукріплюючі та регулюючі роботи на річках та потоках;

Захід 2 Відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд.

Відповідальний виконавець Програми Старосамбірська міська рада
Учасники Програми Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, ДП «Львівський облавтодор»
Термін реалізації Програми 2022 – 2026 роки
Фінансове забезпечення програми Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської ради, а також залучених коштів обласного, державного бюджетів та інших незаборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми тис. грн, усього, у тому числі: На 2022 – 2026 роки – 53 195,0 тис. грн.
коштів місцевого бюджету

коштів обласного, державного бюджету та інших джерел

5 300,000 тис. грн. *

47 895,000 тис. грн. **

Додатки до програми Додатки до програми 1-4 є її невід’ємною частиною

 

* Визначається щорічно при затвердженні (уточненні) показників бюджету Старосамбірської міської ради та інших джерел, не  заборонених чинним законодавством.

** Уточняється щорічно при затвердженні (внесенні змін) показників обласного чи державного бюджетів, інших джерел.

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                                         М.Карлик

 

 1. Вступ (Загальні положення)

 

За підсумками проведення у 2020 році місцевих виборів та зміни адміністративно-територіального устрою було утворено Старосамбірську міську раду – об’єднану територіальну громаду до складу якої разом з містом Старий Самбір увійшли 10 старотинських округів з центрами в однойменних населених пунктах, а саме:

1. Білицький
2. Великолінинський
3. Великосільський
4. Волошинівський
5. Волянський
6. Тершівський
7. Торчиновицький
8. Старосолянський
9. Страшевицький
10. Стрільбицький

 

До складу Старосамбірської міської ради увійшли 26 населених пунктів, 18 з яких надано статус гірського.

На території Старосамбірської міської ради протікає річка Дністер, а також формуються та протікають річки та потоки Біличанка, Крем’янка, Лінинка, Росошанський, Смолянка, Созанка, Сушичанка, Яблонька, які входять до басейну Дністра.

Загальна протяжність лише основних складових вказаних вище водних артерій Старосамбірської міської ради становить 119 км. (Додаток 4)

Всі водні артерії Старосамбірської міської ради знаходяться в зоні розвинутої зливової діяльності атмосфери і відповідно в зоні підвищеного ризику щодо виникнення водних стихій та проявів їх шкідливої дії, що спричиняє різні за масштабами, у тому числі й значні затоплення, підтоплення і перезволоження територій, ураження інженерної інфраструктури та комунікацій з руйнівними наслідками. Аналіз матеріалів багаторічних спостережень свідчить про необхідність удосконалення діючої протипаводкової системи.

Основними причинами формування паводків на річках, які повторюються декілька разів на рік, є ряд природних та антропогенних чинників. До природно-кліматичних особливостей Карпатського реґіону, в якому розташована Старосамбірська міська рада, належить надмірна кількість атмосферних опадів (до 100 – 300 мм за добу) на фоні попередніх паводків, мерзлих ґрунтів, бурхливого сніготанення, вирубок лісів, тощо. Серед техногенних чинників переважають: слабка зарегульованість стоку, відсутність протипаводкових водосховищ, недосконала лісогосподарська діяльність, надмірна розораність, безсистемна забудова, захаращеність русел деревиною, засміченість тощо.

Програму розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», Водного, Лісового та Земельного кодексів України.

Підставою для розроблення Програми є наявні проблеми на території Старосамбірської міської ради, розв’язання яких потребує залучення коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма розроблена відповідно до умов положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, затверджених рішенням сесії Львівської обласної ради № 906 від  від 22 жовтня 2013 року «Про затвердження Положення про порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища».

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Основна проблема:

Програма розроблена для створення надійної системи протипаводкового захисту населення та територій Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області, особливо його гірської частини.

Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій зі значними матеріальними збитками, зумовлених раптовим підняттям рівнів води в річках Біличанка. Крем’янка, Лінинка, Сушичанка, Яблонька, Созанка та річці Дністер у Старосамбірській міській раді Самбірського району Львівської області свідчить про необхідність комплексного підходу до розв’язання цієї проблеми, яка має регіональне значення.

Дані річки беруть початок на території і є основними водними артеріями Старосамбірської міської ради. Паводки та повені на гірських річках відбуваються декілька разів на рік, а за останні 15 років вони мали катастрофічний характер.

Реалізація комплексних заходів цієї Програми щодо інженерного протипаводкового захисту населення та територій, а також поліпшення умов проживання у паводконебезпечній місцевості базується на засадах ефективного і надійного гарантування безпеки громадян та їх майна, що відповідає стратегічним цілям держави.

В основу розробки Програми покладено:

Концепцію Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства на період до 2020 року, схвалену Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р.  № 1029-р.

Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року, затверджену Законом України від 24 травня 2012 року № 4836-VI

Особливості природних факторів у басейні річки Дністер та їх приток  у межах  регіону

Клімат у басейнах річки помірно континентальний з порівняно холодним літом і м’якою зимою. Характерною особливістю клімату території, з якої збирають свої води річка, є вертикальна поясність, зумовлена специфікою рельєфу місцевості. Річна сума опадів збільшується з висотою місцевості і становить у верхів’ях річок 1000-1200 міліметрів, на рівнині – 600-800 міліметрів. Добовий максимум опадів спостерігається, як у літньо-осінні, так і в зимові місяці і досягає в окремі роки 120-150  міліметрів.

 

Річки в межах ради за нормативною класифікацією, ухилом дна та характером зміни рівнів води належать до гірського типу, у зв’язку з чим їх водний режим характеризується частими паводками зливового походження та весняними повенями. Аналіз ситуації в регіоні свідчить, що основними природними факторами, які зумовлюють наслідки стихійного лиха, пов’язаного з проходженням паводків у гірській частині, є:

– складна гідрометеорологічна ситуація (інтенсивні тривалі дощі на всій площі водозбору під час вологих літа та осені зумовлюють насичення ґрунту вологою і зменшення його водозбірної  здатності та водопроникності);

– геологічні  та гідрогеологічні умови, які призводять до формування зсувів, обвалів та селів у населених пунктах;

– надзвичайно сприятливі умови для швидкого стікання води (значна крутизна схилів, близьке залягання водонепроникних гірських порід);

– різке зменшення в осінньо-зимовий період здатності рослинного покриву затримувати дощові води, припинення поглинання вологи після вегетаційного періоду, висихання трав на луках тощо.

Крім зазначених природних факторів, великий вплив має техногенне навантаження: зменшення на значних ділянках площі стиглих лісів та зміна їх видового складу; забудова та господарська діяльність на паводконебезпечних територіях.

 

Стан протипаводкового захисту у Старосамбірській міській раді:

На території Старосамбірської міської ради експлуатуються гідротехнічні протипаводкові споруди, збудовані в різні роки ( 1914, 1939), а також збудовані після повені у період 2008-2010 років. Це 0,64 кілометрів водозахисних дамб, 3,072 кілометри кріплення берегів річок, 15 перепадів, швидко токів, порогів, загат на гірських річках у віданні БУВР річок Західного Бугу та Сяну, дві насосні станції, 131 км автомобільних доріг загального користування.

На території громади розташовано 21 ставок площею близько 9,7 га.

Протипаводкові гідротехнічні споруди  розраховані на проходження паводків різного рівня. У той же час ряд з них перебуває у незадовільному технічному стані і потребує реконструкції та капітального ремонту. Дамби різної висоти не утворюють єдиного захисного комплексу, який міг би забезпечити надійний протипаводковий захист, а їх конструкція не відповідає сучасним вимогам нормативно-технічних і нормативно-правових актів.

 

 1. Мета Програми

 

Мета Програми – забезпечення захисту від шкідливої дії вод населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь Старосамбірської міської ради для створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Цієї мети можна досягти шляхом:

– створення принципово нової системи протипаводкових споруд;

– проведення реконструкції діючих та будівництво нових гідротехнічних споруд для підвищення їх стійкості та експлуатаційної надійності;

– впровадження екологічно безпечних технологій ведення водного, сільського та лісового господарства з дотриманням вимог Водного, Земельного та Лісового кодексів, інших нормативно-правових актів.

 

 1. Основні завдання і заходи програми

 

Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій

Однією з найбільш гострих проблем Старосамбірської громади є захист населених пунктів, виробничих об’єктів, та територій від затоплення паводковими та повеневими водами річки Дністер та її притоків Лінинка, Яблунька та ін.

Високі паводки в басейні вказаних річок завдають значних економічних збитків. Особливо великої шкоди було завдано катастрофічними паводком. що стався 23 – 27 липня 2008 року.

Слід зазначити, що останнім часом внаслідок збільшення водності, посилення антропогенного навантаження, порушення водоохоронного режиму у процесі господарювання частота високих паводків зростає. Населення, яке проживає в прибережних населених пунктах, зазнає значних матеріальних та моральних втрат від паводків і перебуває в постійному напруженні. Це стосується навіть тих населених пунктів, де є протипаводкові гідротехнічні споруди, адже вони технічно застарілі, Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну самостійно, яке обслуговує район, не може ефективно вирішити усіх проблем.

Після паводків 2008 та 2010 рокі вбуло виконано значний обсяг робіт по відновленню об’єктів берегоукріплень, проте не всі заплановані заходи були профінансованта та зреалізовані.

Недостатнє та несвоєчасне фінансування протипаводкових заходів на території стає основною причиною, що зумовлює  тяжкі наслідки паводків.

За минулий багаторічний період змінилась інженерна інфраструктура та забудова території, різко зросло антропогенне навантаження на річкові екосистеми, внаслідок чого погіршились умови проходження паводків та зросли суми збитків від  їх руйнівної  дії.

Аналіз впливу цих процесів свідчить, що у майбутньому слід предметно та комплексно підходити до підготовки території до проходження паводків та зменшення їх руйнівних наслідків.

Розробка даної Програми зумовлена необхідністю запровадження  комплексного підходу до вирішення питань захисту від шкідливої дії вод у басейні річки Дністер та її притоків у Старосамбірській міській раді.

 

Основним завданням для досягнення поставленої мети визначено фінансування берегоукріплюючих та регулюючих робіт на річках, відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд

 

Основними заходами програми є:

Захід 1. Берегоукріплюючі та регулюючі роботи на річках та потоках;

Захід 2 Відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд.

Конкретні заходи Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки  визначені у Додатку 2 до програми.

 

 1. Основні напрями реалізації заходів Програми

 

Науково-технічне забезпечення виконання Програми спрямоване на створення ефективного протипаводкового комплексу на основі сучасних систем протипаводкового захисту за такими основними напрямами:

– застосування передових технологій і технічних рішень у процесі проектування, будівництва та експлуатації протипаводкових комплексів і споруд з урахуванням вітчизняного та світового досвіду;

– розроблення нових конструкцій берегоукріплення та захисних дамб;

– проведення робіт з розчистки та регулювання русел річок та потоків.

 

 1. Відповідальні виконавці Програми

 

Відповідальними виконавцями програми виступають Старосамбірська міська рада  та Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

Враховуючи наявність об’єктів, що розташовуються вздовж автомобільних доріг загального користування до реалізації заходів за згодою будуть залучатись сили та засоби ДП «Львівський облавтодор та його структурні підрозділи.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Впровадження комплексу протипаводкових заходів у повному обсязі дасть змогу:

– створити у населених пунктах Старосамбірської міської ради безпечні умови для  проживання населення;

– поліпшити гідрологічний режим річок та водойм;

– ефективно використовувати сільськогосподарські землі, територію міст та інших населених пунктів;

– попередити руйнування смуг відведення та дорожнього полотна автомобільних доріг загального користування;

– мінімізувати можливі збитки від  шкідливої дії паводкових та повеневих  вод;

 

 1. Фінансування Програми

 

Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік із вказанням заходів програми, а також за рахунок коштів обласного і державного бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Видатки на виконання комплексу протипаводкових заходів протягом 5-ти років становлять 53,195 млн. гривень

 

 1. Порядок виконання Програми

 

Пріоритети у виконанні завдань та заходів програми визначаються з огляду на реальний стан річок та берегів на території Старосамбірської міської ради з урахуванням щорічних фактичних можливостей видатків місцевого бюджету.

Завдання Програми реалізуються шляхом виконання протипаводкових заходів.

Перелік протипаводкових заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок бюджету Старосамбірської міської ради у відповідному році, щорічно затверджується рішенням сесії Старосамбірської міської ради як додаток до Програми (додаток 3).

Конкретна ділянка річки чи потоку та її протяжність для виконання заходів визначається з огляду на реальний стан річок та берегів на території Старосамбірської міської ради з урахуванням щорічних фактичних можливостей видатків місцевого бюджету та становить основу для проектного завдання при розробці проектно-кошторисної документації.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Старосамбірської міської ради на підставі норм чинного законодавства України.

 

 1. Внесення змін і доповнень до Програми

 

Зміни та доповнення до програми, а також напрями використання бюджетних коштів між заходами Програми та зміни до них з визначеним обсягом фінансування розглядаються та затверджуються рішенням Старосамбірської міської ради, що приймається на пленарних засіданнях сесії.

 

 

Додатки

 

Додаток 1

до Програми протипаводкових заходів

та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер

на території Старосамбірської міської ради

на 2022 – 2026 роки

 

 

Ресурсне забезпечення Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території

Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

 

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік Усього витрати на виконання Програми
1 2 3 4 5 6 7
Усього, 8 865,000 10 345,000 11 060,000 11 635,000 11 290,000 53 195,000
у тому числі:
* Місцевий бюджет 900,000 1 015,000 1 095,000 1 165,000 1 125,000 5 300,000
** обласний, державний бюджет,

інші джерела

7 965,000 9 330,000 9 965,000 10 470,000 10 165,000 47 895,000

 

* Визначається щорічно при затвердженні (уточненні) показників бюджету Старосамбірської міської ради та інших джерел, не  заборонених чинним законодавством.

** Уточняється щорічно при затвердженні (внесенні змін) показників обласного чи державного бюджетів, інших джерел.

 

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                                                                                              М.Карлик

Додаток 2

до Програми протипаводкових заходів

та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер

на території Старосамбірської міської ради

на 2022 – 2026 роки

 

Обсяги фінансування заходів Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

№ з/п Найменування завдання Головний розпорядник бюджетних коштів Джерела фінансування Найменування показ-ників, км/об’єкти Обсяг робіт та прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань за роками
Обсяг робіт, усього Прогнозна вартістьусього, тис. грн 2022 2023 2024 2025 2026
Обсяг робіт Прогнозна вартість, тис. грн Обсяг робіт Прогнозна вартість, тис. грн Обсяг робіт Прогнозна вартість, тис. грн Обсяг робіт Прогнозна вартість, тис. грн Обсяг робіт Прогнозна вартість, тис. грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Берегоукріплюючі та регулюючі роботи 6,1 44385,0 1,2 7610,0 1,3 8625,0 1,3 9375,0 1,3 9950,0 1,2 8825,0
1 Відновлення берегоукріплення р. Лінинка в с. Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,5 3750,0 0,1 750,0 0,3 2250,0 0,1 750,0
2 Відновлення берегоукріплення р. Лінинка в с. Лаврів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1500,0 750,0 0,2 750,0
3 Відновлення берегоукріплення на р. Сушичанка в с. Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,5 3750,0 0,1 750,0 0,1 750,0 0,1 750,0 0,1 750,0 0,1 750,0
4 Регулювання русла і берегоукріплення р. Яблонька в селах Стрільбичі та Біличі Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1500,0 0,1 750,0 0,1 750,0
5 Берегоукріплення пот. Дубень Великий в с. Спас Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 2250,0 0,1 750,0 0,1 750,0 0,1 750,0
6 Берегоукріплення і регулювання р. Дністер у с.Завадка Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1900,0 0,1 950,0 0,1 950,0
7 Берегоукріплення безіменних потоків с. Велика Лінина Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1125,0 0,2 1125,0
8 Берегоукріплення та регулювання русла р. Лінинка в с. Велика Лінина Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 2250,0 0,2 1125,0 0,2 1125,0
9 Берегоукріплення р.Лінинка у  с. Великосілля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 2250,0 0,1 750,0 0,2 1500,0
10 Берегоукріплення та регулюючі роботи на р. Крем’янка  в с.с. Воля, Кобло Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 1,5 11250,0 0,3 2250,0 0,3 2250,0 0,3 2250,0 0,3 2250,0 0,3 2250,0
11 Берегоукріплення р. Яблонька у с. Волошиново Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1125,0 0,2 1125,0
12 Берегоукріплення та регулюючі роботи на потоці безіменний у с. Потік Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,1 750,0 0,1 750,0
13 Берегоукріплення та регулюючі роботи на потоці безіменний у смт. Стара Сіль Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1500,0 0,2 1500,0
14 Берегоукріплення та регулюючі роботи на потоці безіменний у с. Стара Ропа Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1125,0 0,2 1125,0
15 Берегоукріплення та регулюючі роботи на потоці Смолянка  у м. Старий Самбір Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1125,0 0,2 1125,0
16 Берегоукріплення та регулюючі роботи на р. Дністер у м. Старий Самбір Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 2250,0 0,3 2250,0
17 Регулюючі роботи на р.Дністер с.Спас Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 485,0 0,3 485,0
18 Берегоукріплення та регулюючі роботи на потоку Росошанський у с. Росохи Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,2 1500,0 0,2 1500,0
19 Берегоукріплення та регулюючі роботи на р. Созанка у  с. Созань Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,1 750,0 0,1 750,0
20 Берегоукріплення та регулювання русла р. Яблунька в м. Старий Самбір Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ км 0,3 2250,0 0,3 2250,0
Відновлення існуючих та будівництво нових гідроспоруд 31 8810,0 4 1255,0 7,0 2035,0 7,0 2000,0 6,0 1685,0 9,0 2465,0
1 Лоток п.Дубень Великий с.Спас Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ  1 км 1,0 150,0 1 150,0
2 Перепад №1 р.Сушичанка с.Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 275,0 1 275,0
3 Перепад №2 р.Сушичанка с.Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 275,0 1 275,0
4 Перепад №3 р.Сушичанка с.Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 275,0 1 275,0
5 Перепад №4 р.Сушичанка с.Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 275,0 1 275,0
6 Перепад №5 р.Сушичанка с.Сушиця Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 275,0 1 275,0
7 Перепад №3 п.Стриківчин с.Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 150,0 1 150,0
8 Перепад №4 п.Стриківчин с.Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 350,0 1 350,0
9 Перепад №5 п.Стриківчин с.Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 350,0 1 350,0
10 Перепад №4 п.Старосамбірські Дебрі с.Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 150,0 1 150,0
11 Перепад №5 п.Старосамбірські Дебрі с.Тершів Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 150,0 1 150,0
12 Перепад №2 п.Дубень Великий с.Спас Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 150,0 1 150,0
13 Перепад №1 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
14 Перепад № 4 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
15 Перепад №5 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
16 Перепад №6 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
17 Перепад №7 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
18 Перепад №8 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
19 Перепад №9 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
20 Перепад №10 п.Каменистий с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
21 Перепад №4 р.Кремянка с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
22 Перепад №6 р.Кремянка с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
23 Перепад №8 р.Кремянка с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
24 Перепад №1 п.Брідки с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
25 Перепад №2 п.Брідки с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
26 Перепад №3 п.Брідки с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
27 Перепад №4 п.Брідки с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
28 Перепад №1 п.Кринички с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
29 Перепад №1 п.Баршовець с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
30 Перепад №4 п.Баршовець с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
31 Перепад №7 п.Баршовець с.Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
32 Перепад №2 п. Погар с. Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
33 Перепад №3 п. Погар с. Воля Старосамбірська м/р МБ, ОБ, ДБ об’єкт 1,0 315,0 1 315,0
Разом 53195,0 8865,0 10660,0 11375,0 11635,0 11290,0

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                                                                                              М.Карлик

 

Додаток 3

до Програми протипаводкових заходів

та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер

на території Старосамбірської міської ради

на 2022 – 2026 роки

 

Перелік завдань, заходів та показників

Програми протипаводкових заходів та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер на території

Старосамбірської міської ради на 2022 – 2026 роки

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ЗАВДАННЯ І

Фінансування берегоукріплюючих та регулюючих робіт на річках, відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд

Захід 1

Берегоукріплюючі та регулюючі роботи на річках та потоках

Затрат

Обсяг витрат на проведення берегоукріплюючих та регулюючих робіт, 44 385,00 тис. грн

Старосамбірська міська рада, підрядні організації Фінансова звітність Бюджет Старосамбірської міської ради, кошти обласного та державного бюджетів, залучені кошти 44 385,000 Створення у населених пунктах Старосамбірської міської ради безпечних умов для  проживання населення;

Попередження  руйнування смуг ві дведення та дорожнього полотна автомобільних доріг загального користування та комунальної власності;

 

Протяжність основних річок та потоків, усього, 119,25 км Розрахунок
Продукту

Протяжність річок та потоків, на яких планується провести берегоукріплюючі та регулюючі роботи, 6,1 км

Внутрішній облік
Ефективності

Середня вартість 100 м берегоукріплюючих та регулюючих робіт, 728 тис. грн

Розрахунок
Якості

Частка річок та потоків, на яких здійснено берегоукріплюючі та регулюючі роботи, в загальній протяжності основних річок та потоків, 5,1 %

Розрахунок
   

 

 

 

   
2. ЗАВДАННЯ І

Фінансування берегоукріплюючих та регулюючих робіт на річках, відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд

Захід 2

Відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд

Затрат

Обсяг витрат на проведення робіт з Відновлення існуючих та будівництво нових гідротехнічних споруд, 8810,0 тис. грн

Старосамбірська міська рада, підрядні організації Фінансова звітність Бюджет Старосамбірської міської ради, кошти обласного та державного бюджетів, залучені кошти 8810,000 Поліпшення гідрологічного режиму річок та водойм;

зменшення швидкості течії річок та потоків;

попередження руйнування берегів, підтоплення присадибних ділянок та будівель.

Внутрішній облік
Продукту

Кількість гідротехнічних споруд, які планується відновити та побудувати, 33 об’єктів

Внутрішній облік,
Ефективності

Середня вартість робіт з відновлення існуючих чи будівництва нових гідроспоруд, 267 тис. грн

Розрахунок
Якості

Частка гідротехнічних споруд, на яких здійснено роботи з відновлення існуючих та будівництва нових від запланованої кількості споруд, 100 %

Розрахунок

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                                                                                              М.Карлик

 

 

Додаток 4

до Програми протипаводкових заходів

та екологічного оздоровлення басейну річки Дністер

на території Старосамбірської міської ради

на 2022 – 2026 роки

 

Перелік річок та потоків на території Старосамбірської міської ради в розрізі старостинських округів

км

Назва (річки, потоку) Старостинський округ 11.Старий Самбір Разом
1.Білицький 2.Великолінинський 3.Великосільський 4.Волошинівський 5.Волянський 6.Тершівський 7.Торчиновицький 8.Старосолянський 9.Страшевицький 10.Стрільбицький
Баршовець 0,9 0,9
Безіменний 5,5 1,8 7,3
Біличанка 4,8 4,8
Брідки 0,7 0,7
Дністер 5 6,7 5,6 17,3
Дубень (Під каменем) 1,2 1,2
Дубень Великий 1,5 1,5
Каменистий 1,3 1,3
Крем’янка 4,1 2,5 6,6
Криничка 0,5 0,5
Погар 0,35 0,35
Лінинка 9,2 7,4 3,1 19,7
Лінинка, зліва по течії в с. Великосілля від церкви вверх 1,2 1,2
Лінинка, зліва по течії в с. Тиха на вул.  Закутина 1,7 1,7
Лінинка, справа по течії в с. Великосілля від церкви вниз перша 0,6 0,6
Лінинка, справа по течії в с. Велликосілля від церкви вниз друга 0,5 0,5
Лінинка, справа по течії в с. Лінина друга 2,3 2,3
Лінинка, справа по течії в с. Лінина на Малу Лінину 5,4 5,4
Лінинка, справа по течії в с. Лінина перша 3,5 3,5
Лінинка, справа по течії в с. Потік Безіменний 3,8 3,8
Лінинка, справа по течії в с. Соснівка 0,7 0,7
Росошанський 5,4 5,4
Смолянка 1,9 2,1 4
Созанка 4,2 4,2
Старосамбірські Дебрі 0,5 0,5
Стриківчин 0,5 0,5
Сушичанка 3,5 3,5
Яблонька 6,1 6,2 5,9 1,1 19,3
Разом 10,9 20,4 15,9 11,6 7,85 15,3 6,7 5,5 8,5 7,8 8,8 119,25

 

 

Начальник відділу економічного розвитку

та інвестицій виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                                                                                              М.Карлик

  


 

 

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                   м. Старий Самбір                            

 

 

Про звільнення директора Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» Старосамбірської міської ради Макара І.І.

 

Розглянувши заяву директора Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» Старосамбірської міської ради Макара І.І. від 06.08.2021р., відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України та п.8 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звільнити Макара Ігоря Івановича з посади директора Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття » Старосамбірської міської ради за угодою сторін 23 вересня 2021 року.
 2. Згідно акту прийому-передачі у день звільнення 23.09.2021 року Макару І.І. передати завідувачу відділу Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» Кіпоренко Л.М. документи, справи та матеріальні цінності.
 3. До призначення в установленому законодавством порядку директора Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття » Старосамбірської міської ради виконання обов’язків директора Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» Старосамбірської міської ради покласти на Кіпоренко Любов Мирославівну завідувача відділу Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття».
 4. Головному бухгалтеру Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» Старосамбірської міської ради Ровдич Н.А. провести нарахування згідно чинного законодавства.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії – депутат С.Горбовий).

 

Міський голова                                                        І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про затвердження редакційного статуту Комунального підприємства Старосамбірське радіомовлення «Голос Прикарпаття» та складу редакційної ради

 

Відповідно до статті 57 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Редакційний Статут Комунального підприємства «Голос Прикарпаття» (додається).
 2. Затвердити наступний склад редакційної ради Комунального підприємства «Голос Прикарпаття»:

від власника:

– Жука Ігора Володимировича – депутата Старосамбірської міської ради від Політичної партії «Сила і честь», секретаря міської ради;

 

від творчого колективу редакції:

Плетеню Тараса Михайловича;

Кіпоренко Любов Мирославівну.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії – депутат С.Горбовий).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 року №____

 

 

Міський голова                         

 

 І. Трухим

 

Редакційний статут

 

Старосамбірського радіомовлення

 

«ГОЛОС ПРИКАРПАТТЯ»

 

 

 

 

 

СТАРИЙ  САМБІР

 

2021 рік

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Редакційний статут Старосамбірського радіомовлення “Голос Прикарпаття” (надалі – Радіоорганізація) встановлює вимоги до створення та поширення журналістами інформації, а також регламентує діяльність Редакційної ради. Статут розроблений відповідно до вимог статті 57 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, він базується на вимогах чинного законодавства та професійних стандартах журналістики.

1.2. Радіоорганізація веде інформаційне мовлення у межах часу згідно з ліцензією на ефірне мовлення, виданою у встановленому Законом України „Про телебачення і радіомовлення” порядку, створюючи і поширюючи інформацію шляхом виробництва і розповсюдження програм і передач та у інші способи, що не суперечать законодавству України, самостійно визначаючи зміст поширюваної інформації.

1.3. Інформаційна діяльність Радіоорганізації базується на положеннях статті 34 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, і кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір; а здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Інформаційна діяльність Радіоорганізації також базується на положеннях статті 10 Європейської конвенції з прав людини і основних свобод, інших нормах інформаційного законодавства України.

1.4. Метою розповсюдження Радіоорганізацією новин та іншої інформації є забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, а основними функціями членів творчого колективу Радіоорганізації є: утвердження принципів журналістики, відповідальної перед власною аудиторією та професійним співтовариством, шляхом достовірного і об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів державної влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб, – для забезпечення формування громадянами власної думки; надання можливості громадянам та інститутам громадянського суспільства оприлюднювати інформацію та ідеї; піддавання постійному критичному аналізу дій державних чи уповноважених державою органів і осіб.

1.5.Журналістам Радіоорганізації гарантується: дотримання конституційного принципу про заборону цензури, створення умов для вільної продуктивної творчої журналістської діяльності та невтручання у професійну діяльність журналіста з боку державних органів, посадових осіб, власників та менеджерів Радіоорганізації: забезпечуються можливості безсторонньо висловлювати позиції щодо усіх суспільно-політичних подій, які висвітлюються Радіоорганізацією, та надається правовий і соціальних захист у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, передбачений законодавством України, цим статутом і внутрішніми документами Радіоорганізації. Засновник Радіоорганізації, тобто Старосамбірська міська рада, не має права втручатися у творчу діяльність Радіоорганізації в інший спосіб, ніж через внесення змін до Редакційного статуту.

 1. ВИМОГИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

2.1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ, ОБ’ЄКТИВНОСТІ, НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ  ТА  ЗБАЛАНСОВАНОСТІ  ІНФОРМАЦІЇ

 • Принцип точності та об’єктивності подачі інформації

Принцип точності та об’єктивності подачі інформації означає, що факти, які подаються користувачу Радіоорганізацією, повинні точно відповідати реальним подіям чи даним. Використання прямих цитат, їх фрагментів чи уривків тексту не повинне спотворювати зміст висловлювання, тези чи контексту.

Умисне перекручення чи спотворення фактів є неприпустимим так само, як і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування, невиправданий наголос, псевдосенсаційність). Застосовані аудіоматеріали або інші ілюстрації не повинні розходитися зі змістом інформаційного повідомлення. Аудіоматеріали та інші відображення мають бути автентичними, а застосування монтажу, комп’ютерної обробки чи інших технічних прийомів або інсценувань з метою акцентування уваги чи посилення образу не повинне вводити громадськість в оману щодо справжньості цих матеріалів та обставин чи подій, які вони зображують.

Архівний матеріал, використаний для ілюстрування актуальної проблеми або події, має бути чітко позначений як такий. Потрібно ретельно ставитися до можливого випадкового накладання дикторського тексту на допоміжний матеріал, в результаті чого громадськість може неправильно інтерпретувати події чи діяльність осіб, про яких розповідається.

 • Перевірка інформації як головний спосіб забезпечити її точність

Будь-яка інформація, яку подає Радіоорганізація, повинна бути гарантовано точною, тому що попередньо була серйозно, прискіпливо зібрана, оброблена і подана. Стандарт вимагає від співробітників докладати щоразу максимум зусиль для перевірки кожної інформації.

При пошуку інформації Радіоорганізація повинна докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. І лише, якщо це не можливо, отримувати її від тих, хто, в свою чергу, отримав її від першоджерела. Інформація про особу, висловлена третьою особою, має бути перевірена як у джерела інформації, так і в особи, про яку йдеться.

Повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі відповідальні співробітники редакції, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише, перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані, і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов’язково загострювати увагу користувачів Радіоорганізації на цій обставині. Таку інформацію можна давати лише у надзвичайних випадках.

 • Інформація, яку слід перевіряти особливо ретельно

Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:

 • повідомлення про лихо з людськими жертвами (кількість жертв, постраждалих і зниклих безвісти),
 • повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи пропалих безвісти,
 • імена, прізвища і особові назви,
 • цифри, особливо коли вони є принциповою частиною новини.
 • виняткові поняття, тобто усе, що починається зі слів «уперше», «востаннє», «безпрецедентно», «найбільший», «найменший» та подібні.

Особові імена і назви ретельно перевіряються за словником, картою чи атласом – для правильної вимови в радіопередачах. Якщо така перевірка є неможливою, слід консультуватися з фахівцями у кожній конкретній галузі. Складні професійні теми потрібно висвітлювати після консультацій з людьми, які є фахівцями у цій галузі та мають авторитет серед колег і у суспільстві та незаплямовану особисту і ділову репутацію.

 • Суть збалансованої подачі інформації

Збалансованість подачі матеріалу – це запорука неупередженості Радіоорганізації у будь- якій спірній чи конфліктній ситуації. Інформаційні програми радіоорганізації обов’язково представляють позиції усіх сторін конфлікту або неоднозначного, спірного питання.

Радіоорганізація своєю діяльністю сприяє інформаційному плюралізму, висвітлюючи усі суспільно важливі події та надаючи можливість для оприлюднення повного спектру політичних, соціальних, культурних, національних і релігійних поглядів, що побутують у суспільстві; також допомагає встновленню ідеологічної різноманітності, за якої жодна ідеологія не може визнаватись державною, пануючою, обов’язковою або єдино можливою.

Радіоорганізація прагне представляти різні точки зору одразу в межах одного сюжету чи випуску новин. У разі, якщо оперативно неможливо взяти коментар однієї зі сторін, щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, редакція має докласти зусиль для того, щоб викласти цю точку зору, принаймні, в наступному випуску чи наступного дня. У цьому випадку обов’язково слід загострювати увагу споживача інформаційного продукту на тому, що є різні точки зору на проблему, а також повідомити причину, з якої поки що не вдалося взяти коментар певної сторони, і повідомити, коли цей коментар може бути оприлюднений.

Якщо особа, про яку йдеться, відмовляється коментувати ситуацію – Радіоорганізація має поінформувати про цей факт громадськість. У випадку, якщо з особою зв’язатися не вдалося, Радіоорганізація повинна на початку передачі оголосити про свою готовність представити також і позицію іншої сторони конфлікту.

 • Вимоги до журналістів щодо збалансованості інформації

Журналісти повинні у будь-якій ситуації шукати якомога ширший спектр думок і ретельно подавати його у своїх матеріалах. Інформаційна служба радіоорганізації завжди прагне надати чесний шанс на відповідь тому, кого у чомусь публічно звинувачують або чиї права та законні інтереси можуть бути порушені внаслідок поширення інформації. При висвітленні конфліктів чи спірних питань журналісти і редакція має докласти також зусиль до знаходження нейтрального експерта, «третейського судді». При цьому громадськість має чітко розуміти, чому саме ця людина коментує ту чи іншу подію, чи має цей коментатор достатній експертний рівень, і чи ця людина не є стороною, зацікавленою в конфлікті.

 • Належна збалансованість у циклі передач

Якщо по радіомовленню транслюється серія взаємопов’язаних передач, в яких розглядаються ті самі або споріднені проблеми, належну збалансованість має забезпечувати вся серія передач. Намір авторів досягти збалансованості саме в цей спосіб повинен плануватися заздалегідь і доводитися до відома аудиторії. Водночас, у серії передач, де в кожному випуску розглядаються різні і не пов’язані між собою питання, збалансованість повинна забезпечуватися в кожній окремій програмі.

 • Неупередженість – це одна з основних цінностей, яка поширюється на всі програми Радіоорганізації. Журналісти мають об’єктивно, неупереджено та безсторонньо висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах, особливо коли

обговорюються проблеми державної політики, політичні або суспільні конфлікти, журналісти не мають права висловлювати власні думки про поточні події чи питання державної політики в інформаційних програмах, – за винятком проблем мовлення.

2.1.8. Персоналії

Дія Радіоорганізації немає табуйованих осіб, про яких вона уникає згадувати в новинах або не запрошує до студії. Усі політики та громадські діячі є рівними у своїх можливостях. Запитання мусять бути гострими для будь-кого: як для представників влади, так і для представників опозиції. Ці люди є публічними і мають пам’ятати, що все залежить не від запитання, поставленого журналістом, і тим більше не від узгодження запитань до запису чи ефіру, а від їхньої спроможності адекватно відповідати на запитання.

 • Належна неупередженість в інформаційних програмах

Інформаційні програми повинні бути неупередженими, безсторонніми, достовірними і зберігати належну повагу до істини. У них можна досліджувати будь-яку тему, якщо на це є вмотивовані редакційні причини. Повідомлення про одну зі сторін спірного питання чи конфлікту слід робити чесно й неупереджено, не викривляючи поглядів чи думок протилежної сторони. Автори програми повинні чесно розкривати обрану тему незалежно від того, який спектр думок і поглядів – широкий чи звужений – буде у ній викладений. Радіоорганізація не має будь-яких заборонених для обговорення тем.

 • Належна безсторонність у випусках новин

Репортер випуску новин не має права висловлювати власну думку. Ведучі і автори програм та новин повинні ухилятися від власних оцінок, коментарів, поглядів, заяв, тверджень і припущень стосовно обговорюваних подій і тем. Аудиторія не повинна робити з програми висновків про особисті погляди ведучих або репортерів на спірні питання.

 • Конфлікт інтересів журналіста

Як штатні, так і позаштатні співробітники, що працюють у випусках новин чи інформаційних програмах, не повинні мати жодних сторонніх інтересів чи зобов’язань, які могли б завдати шкоди репутації редакції чи взаємній довірі між Радіоорганізацією та її аудиторією в тому, що стосується неупередженості, справедливості та чесності. Журналісти при підготовці та розповсюдженні інформації не повинні діяти в інтересах родичів чи інших близьких людей чи осіб, з якими вони пов’язані в силу фінансових, сімейних, романтичних, побутових та інших обставин. Якщо журналіст не може безсторонньо та неупереджено виконувати свою роботу, він повинен відмовитися від завдання.

2.2. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ОСОБИ

2.2.1. Конфіденційна інформація – це інформація, яка належить фізичним і юридичним особам та розповсюджується за їхнім бажанням. Особа сама визначає, яка інформація про неї с конфіденційною. Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом; вона може бути оприлюдненою лише за згодою особи, якій належить, або у випадку, якщо вона є суспільно значимою.

Журналіст не має права збирати конфіденційну інформацію, порушуючи закон. Журналіст не може нести відповідальність за поширення конфіденційної інформації, якщо він не знав про її конфіденційність та отримав її у законний спосіб.

Якщо інформація стосується приватного життя, то найкращим захистом від подальщих претензій є згода особи на оприлюднення інформації. Надання інформації журналісту ще не означає згоди на її поширення. Журналісту доцільно подбати про письмову згоду особи на поширення інформації. Згода особи на розголошення обставин приватного життя шляхом повідомлення в передачі Радіоорганізації повинна бути виражена чітко і недвозначно.

2.2.2. Використання прихованих камер

Використання прихованих записувальних засобів є втручанням у приватне життя людини. Їх використання може виправдати лише надзвичайно важливий суспільний інтерес, наприклад, необхідність продемонструвати приклади корупції чи інших владних зловживань.

 • Недоторканність приватного життя.

Важливою засадою діяльності Радіоорганізації є безумовне шанування права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, утім, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають розголошенню, якщо цього недвозначно не вимагає суспільний інтерес. Обставини приватного життя особи також можуть бути розголошені без її згоди за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджене рішенням суду.

Листи, телеграми та інша кореспонденція можуть бути використані лише за згодою адресата та особи, яка їх направила. У випадку, коли кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для їх використання потрібна згода такої особи, . або – у разі смерті – згода близьких родичів.

Ознайомлення з особистими паперами фізичної особи та їх використання, зокрема шляхом обнародування інформації і даних, які вони містять, допускаються лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Якщо особисті папери фізичної особи стосуються особистого життя іншої особи, для їх використання потрібна також згода цієї особи, а у разі її смерті – зазначених фізичних осіб, особисті папери можуть бути використані лише за згодою дітей померлого, вдови (вдівця), а якщо їх немає, – батьків, братів та сестер.

Приватна та конфіденційна інформація може та має бути оприлюдненою, якщо є переважаючий суспільний інтерес до такої інформації. Суспільний інтерес слід розуміти не лише як бажання громадськості знати інформацію, але й з точки зору цінності інформації для суспільства за умов демократії.

 • Політики та громадські діячі

Радіоорганізація виходить з того, що оскільки політики і чиновники свідомо обрали собі саме такий вид занять, який має контролюватися громадою, вони, таким чином, дали згоду на зняття певних обмежень з висвітлення їхнього приватного життя. Однак політики та громадські діячі також мають право на приватне життя. Інформація про приватне життя цих осіб може повідомлятися лише зі згоди останніх, а також, якщо їх поведінка є протиправною або дає підстави для порушення суспільно важливих питань.

 

 • Зйомка особи

Фізична особа може бути записана на аудіокасету лише за її згодою. Погодившись на запис, фізична особа може вимагати припинення публічного сповіщення матеріалів в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов’язані з демонтажем запису, відшкодовуються цією фізичною особою. Запис припускається без згоди особи, якщо він продиться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Особу, до якої журналіст звертається за коментарем або у якої бере інтерв’ю, слід попереджати про те, що отримана від неї інформація може бути використана у передачі. Інтерв’ювання фізичних осіб не повинно носити характеру переслідування чи стеження.

2.3. ПОКАЗ НАСИЛЬСТВА ТА ПИТАННЯ ПРИСТОЙНОСТІ.

2.3.1. Показ насильства

Радіоорганізація повинна обережно ставитися до інформації, яка містить розповіді про насильство, особливо з огляду на те, що таку інформацію можуть слухати неповнолітні. Під час трансляції програм з розповідями про насильство редакція повинна враховувати час їхнього звучання. Особливо обережно слід монтувати сюжети для випусків новин і публіцистичних програм, які можуть слухати вразливі групи населення, зокрема, діти. Так само обережно слід включати розповіді про насильство до випусків новин, особливо в денний час, коли їх можуть слухати діти.

При висвітленні катастроф, наслідків злочинів, надзвичайних пригод чи воєнних дій Радіоорганізація дуже обережно, уникаючи зайвого натуралізму, розповідає про померлих, рани, травми. Радіоорганізація взагалі не розповідає про сцени реального страждання, реальні тортури і страту, а також сцени знущання з тварин. Журналісти Радіоорганізації не беруть і тим більше не оприлюднюють інтерв’ю з людьми, які перебувають у шоковому стані. Винятком з цього правила може бути лише пошук суто фактажної, надзвичайно суспільно важливої інформації, яку в інший спосіб отримати неможливо.

2.3.2. Захист суспільної моралі

Радіоорганізація не пропагує, тобто не показує у привабливому світлі, нездоровий спосіб життя (паління, пияцтво, наркоманію тощо) чи антисоціальну поведінку (це ж стосується і висвітлення кримінальної тематики). Радіоорганізація дуже обережно висвітлює небезпечні для суспільства варіанти поведінки, наприклад, суїцид. Усі вищезгадані елементи можуть обережно подаватися лише за справжньої необхідності, якщо вони є невід’ємною частиною суспільно вагомої новини.

2.4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛОЧИНИ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

2.4.1. Злочини і правоворушення

Не слід застосовувати детальне описання чи демонстрацію способів вчинення правопорушень чи уникнення від передбаченої законом відповідальності, обставин та способів вчинення самогубств з міркувань запобігання впливу негативних прикладів, повідомляти про способи і методи виготовлення та використання наркотичних препаратів або про місця їх придбання та розповсюджувати іншу інформацію, яка може бути використана особою з метою вчинення злочинів, спричинення шкоди собі чи оточуючим, або негативно вплинути на підлітків чи осіб, емоційно нестабільних внаслідок захворювань чи збігу виключно тяжких життєвих обставин.

У випадку наявності сумнівів щодо правильності вживання правової термінології або коректності висновків і коментарів правового спрямування перед їх поширенням слід отримати консультацію юристів.

2.4.2. Неупередженість щодо підозрюваних, обвинувачених та підсудних

При висвітленні кримінальної та правоохоронної тематики журналісти Радіоорганізації на всіх етапах (злочин, порушення кримінальної справи, хід слідства, затримання і арешт підозрюваних, хід судового процесу) докладають усіх зусиль до неупередженого ставлення до підозрюваних, обвинувачених, підсудних, оскільки лише вирок суду дає підставу назвати людину винною у скоєнні злочину. Журналісти мають докладати всіх можливих зусиль, щоб кожного разу озвучувати точку зору підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а в разі неможливості це зробити – принаймні, точку зору родичів чи адвокатів.

Подаючи  результати розслідування до винесення вироку, потрібно чітко і недвозначно вказувати, що це результати слідства, позиція прокуратури чи позиція адвокатів, уникаючи при цьому ситуації, коли факти подаються як доконані і доведені.

2.4.3. Оприлюднення імен та інших відомостей про обвинувачених

Ім’я особи може розголошуватися до відкриття кримінального провадження щодо цієї особи, тобто до її затримання або оголошення в розшук або пред’явлення обвинувачення. Ім’я неповнолітнього правопорушника не розголошується за будь-яких обставин. Винятком може бути надзвичайно великий суспільний інтерес до цієї інформації.

Ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути повідомлено лише в разі набрання законної сили обвинувачувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, а також за її згодою. Ім’я особи може бути розкрите, якщо ця інформація має суттєвий суспільний інтерес, наприклад, коли мова йде про антикорупційні розслідування проти вищих посадових осіб.

 

2.4.4. Оприлюднення імен потерпілих

Оприлюднення імен живих потерпілих від злочину, особливо коли йдеться про злочини, пов’язані з насильством проти дітей чи з сексуальним насильством, може відбуватися лише за згодою потерпілого (або його законного опікуна чи піклувальника). У разі, коли особа звинувачує когось у скоєнні проти неї злочину, однак кримінальна справа щодо цього не порушена, Радіоорганізація поширює таку інформацію разом з іменем потерпілої особи.

Журналісти мають проявляти людяність та чуйність до потерпілих осіб, не використовувати стан шоку чи розгубленості з метою аудіозапису або отримання інформації, що може порушити права та завдати шкоди інтересам таких осіб у випадку її розповсюдження.

2.5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІЗНІ ГРУПИ НАСЕЛЕННЯ

(національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих га інвалідів)

2.5.1. Відмова від дискримінації

Співробітники Радіоорганізації виключають у своїй роботі і повсякденному житті ідеї ксенофобії, дискримінаційного ставлення до будь-кого за будь-якою ознакою. Журналісти мають завжди виявляти толерантність до кожної людини та висловлюваних нею ідей, не допускати упередженості у зв’язку з соціальним статусом людини, її професією чи родом занять, партійною (груповою), расовою, етнічною чи національною належністю, місцем проживання, способом життя, системою особистих переконань, сексуальною орієнтацією, зовнішнім виглядом та фізичними вадами.

У матеріалах Радіоорганізації вказувати на чиюсь національність, расу, віросповідання, стать, мову спілкування, походження чи політичні уподобання можна лише тоді, коли

Вони є необхідною складовою частиною новини, і коли це не викликає заперечень тієї людини, про яку йдеться. Недоречно вказувати, наприклад, національність, повідомляючи про особу правопорушника (навіть не подаючи ім’я особи), оскільки споживачі ії можуть припустити, що всі представники цієї нації скоюють такі ж правопорушення.

2.5.2. Образливі висловлювання

Радіорганізація повинна обережно ставитися до вживання термінів, які можуть бути образливими для певних груп населення, включно з термінами, які позначають цю групу.

2.6. ЗАХИСТ ДІТЕЙ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ІНФОРМАЦ1Ї, ЩО РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ РАДІООРГАНІЗАЦІЄЮ

2.6.1. Захист дітей

Журналісти мають запобігати обнародуванню матеріалів, які можуть спричинити суттєву шкоду особистості неповнолітніх або їх нормальному розвитку, якщо тільки така інформація не міститься у новинах чи репортажах з місць подій у обсязі, що виправдовується інформаційною метою; а при розповсюдженні інформації, спеціально спрямованої на дитячу та підліткову аудиторію, необхідно враховувати інтереси підростаючого покоління та їх потреби у сприятливому середовищі для формування належних умов соціального, духовного, морального, психічного й фізичного розвитку

2.6.2. Час для дорослих. Нічні години

Радіоорганізація не може розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному та духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, за винятком часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 години. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм Радіоорганізації та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією.

23-а година – це поворотний момент у вечірньому блоку програм. До 23-ї години всі програми повинні бути придатні для загальної аудиторії, зокрема для дітей. Що раніше вміщується програма у вечірньому блоці, то більше вона має підходити для самостійного перегляду дітьми. Після цього відбувається поступовий перехід до матеріалів, призначених для дорослої аудиторії. Цей принцип також поширюється і на анонси програм. Особливо обережного підходу потребує монтаж матеріалів для випусків новин та інформаційних програм, слухачами яких можуть бути такі вразливі групи населення, як діти. З такою самою обережністю слід включати сцени насильства до випусків новин, особливо в денний час, коли їх можуть слухати діти.

2.6.3. Матеріали, які стосуються неповнолітніх

Співробітники Радіоорганізації мають бути особливо обережними, коли матеріал потребує роботи з неповнолітніми. Інтерв’ювання дітей допускається зі згоди хоча б одного з батьків у їх присутності; зі згоди директора школи або початкового виховально- освітнього закладу у період, коли дитина перебуває у такому закладі, та виключно на території цього закладу у присутності педагогічного працівника. Інтерв’ювання дітей віком від 14-ти років можливе з їх згоди при їх участі у публічних заходах у публічних місцях, і лише з питань, що безпосередньо пов’язані з такими заходами, та об’єктивно входять до сфери інтересів підлітків.

У програмах та передачах Радіоорганізація не має права без письмової згоди батьків або осіб, що їх замінюють, а також відповідних правоохоронних органів розголошувати будь- аку інформацію, яка а) може сприяти ідентифікації особи неповнолітнього правопорушника; б) стосується факту самогубства неповнолітнього.

Діти не відповідають за дії батьків. Поширюючи негативну чи критичну інформацію про батьків, потрібно уникати використання матеріалів, в яких також відображені неповнолітні діти.

2.7. ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ, ОДЕРЖАНОЇ ВІД ТРЕТІХ ОСІБ. ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ

2 .7.1. Суть достовірності подачі інформації

Інформація, яку подає своїм користувачам Радіоорганізація, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини). Крім того, на джерела потрібно посилатися чітко і недвозначно, щоб користувачі могли зрозуміти, чия позиція висвітлюється. Інформацію завжди слід отримувати з першоджерела (лише якщо це об’єктивно неможливо – з того джерела, яке стоїть найближче до оригіналу). Що більш сенсаційна новина, то важливіше посилання на авторитетне джерело інформації!

2.7.2. Перевірка фактів

Факти потрібно піддавати перехресній перевірці, щонайменше з двох джерел. Додаткової перевірки потребують також і факти, отримані від публічної особи, особливо від політиків. Такого підтвердження слід шукати в інших джерелах, ніж ті, що їх пропонує сам інформатор. Інформацію з Інтернету потрібно обов’язково піддавати додатковій перевірці.

2.7.З. Анонімні джерела інформації

Журналіст і редакція мають право не розкривати своїх джерел інформації. Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім’я було оприлюднене.

До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв’ю, якщо голос не може бути впізнаний. У разі, якщо інформація є суспільно значимою, таке інтерв’ю може бути розміщене в програмі.

Відповідальність за компетентність та добросовісність інтерв’юйованого повністю бере на себе автор матеріалу або група авторів. Про особу інтерв’юйованого він повинен попередньо повідомити редактора. Рішення про допустимість посилання на анонімне джерело ухвалює редактор. Слід пам’ятати, що посилатися на анонімні джерела можна дише тоді, коли повідомляється про факти чи події, але не можна цього робити, повідомляючи про коментарі чи думки.

2.7.4. Офіційна інформація

Особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов’язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов’язана робити посилання на таке джерело.

2.8. ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ПРАВ

2.8.1. Відмова від плагіату

Плагіат порушує чинне законодавство України та є негідним професійного журналіста. Використання твору, створеного іншою особою, можливе лише за згоди автора або особи, яка має авторське право з виплатою належної авторської винагороди. Без згоди автора відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права», але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, використання допускається у виключному переліку випадків:

– використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі, цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми або програми мовлення;

– використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, у якості ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення;

– публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

-відтворення з метою висвітленя поточних подій, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

– передача в програмах радіомовлення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою.

 

Журналіст є автором лише тих матеріалів, які він створив власною творчою працею, які є оригінальними та унікальними і мають ознаки твору, що охороняється законом. Матеріал, створений на основі загальнодоступних фактів, джерелами яких є нормативні акти, повідомлення ЗМІ, чутки тощо, який містить виклад подій, текст якого відповідає стилістиці інформаційного жанру, не містить образних, метафоричних та метонімічних чи оригінальних мовних оборотів, не є творчим, не вважається авторським і кваліфікується як редакційна інформація.

 

2.9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, БЛОКИ ТА ПОЛІТИКІВ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ

2.9.1. Виборчі кампанії

Головним орієнтиром діяльності Радіоорганізації під час виборів є забезпечення права громадян на інформований, свідомий вибір. Разом з цим Радіоорганізація зобов’язана дбати про забезпечення прав кандидатів та інших осіб, зокрема й права на рівні можливості доступу до засобів масової інформації та права на відповідь.

Принцип редакційної незалежності ЗМІ набуває особливої важливості під час виборів, тому висвітлення виборів Радіоорганізацією має бути правдивим, збалансованим і неупередженим. Журналісти мають особливо ретельно ставитися до дотримання цих принципів.

2.9.2. Рівність можливостей всіх кандидатів, партій та блоків

Всі кандидати, партії та блоки мають рівні можливості на доступ до засобів масової інформації. Збалансоване висвітлення діяльності кандидатів у програмах новин означає, що кандидатам, партіям та блокам, які є більш популярними, присвячується більше часу.

ніж тим, що є менш популярними. Разом з цим, жоден кандидат, партія чи блок не має бути повністю позбавлений доступу до пограм Радіоорганізації. Журналіст, який став кандидатом, може з’являтися в ефірі Радіоорганізації лише у якості кандидата, а не у якості журналіста.

 • Право на відповідь

Право на відповідь кандидатам та іншим учасникам виборчого процесу повинне надаватися максимально швидко.

 • Оприлюднення результатів опитувань громадської думки

Радіокомпанія при оприлюдненні результатів опитувань громадської думки повинна щонайменше поширити таку інформацію: ідентифікувати організацію, що проводила опитування, організацію чи партію, що замовила та сплатила за проведення опитування, застосовану методологію, розмір вибірки, розмір похибки і дату проведення опитування. Крім того, доцільно повідомити, що опитування вказує на стан громадської думки лише на момент його проведення.

 • ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ ТА СПОНСОРСТВА
 • Рекламні згадки про товари /послуги/ та їх розміщення

Будь-яка згадка у програмах про товари й послуги, що надаються комерційною компанією, повинна бути виправданою з редакційного погляду і не мати рекламного характеру. Не допускається жодна невиправдана згадка про товари й послуги з торговельною маркою. Включення до звукового ряду товарів і послуг в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду є розміщенням реклами і категорично забороняється. Прихована реклама в інформаційних програмах заборонена. Всі рекламні матеріали мають бути спеціально позначені і розміщені згідно з законодавством.

Програми, в яких презентуються продукти чи послуги різних виробників, повинні базуватися на порівнянні якості цих товарів та послуг та бути корисними для споживача інформації.

 • Спонсорство

Забороняється спонсорування новин, радіопрограм та передач, які висвітлюють політичні події чи проблеми. Спонсори не мають права впливати на час і зміст радіопрограм та передач або їх частини, а також втручатися у професійну діяльність Радіоорганізації та її працівників.

 • НЕДОПУЩЕННЯ ПРИХОВАНОЇ РЕКЛАМИ ТА ОДЕРЖАННЯ ТВОРЧИМИ ПРАЦІВНИКАМИ РАДІООРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ БЕЗКОШТОВНО АБО ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ

2.11.1. Відмова від хабарів

Поширення інформації або відмова від поширення інформації з метою отримання винагороди, іншої особистої вигоди чи преференцій для членів сім’ї і близьких, створення замовних матеріалів, пряма або побічна участь у просуванні товарів чи послуг і в популяризації підприємств чи торгових марок у спосіб, що не охоплюється угодами про спонсорство є діями, несумісними зі статусом журналіста.

Співробітники Радіоорганізації не беруть матеріальних чи інших винагород від третіх осіб за розміщення чи замовчування інформації. Отримання подарунків, послуг і пільг взамін

на оприлюднення або, навпаки, приховування певної інформації є несумісним з етичними принципами журналістики. Подібний вчинок призводить до оголошення догани або звільнення співробітника.

2.12. ПОМИЛКИ РЕДАКЦІЇ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ. ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

Виявлені суттєві неточності, що були поширені, повинні бути невідкладно спростовані зі складанням вибачень у найкоротший період, незалежно від наявності звернень про спростування. На підставі статті 64 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» громадянин або юридична особа мають право вимагати від Радіоорганізації спростування поширених у її програмі чи передачі відомостей, які не відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи.

При оприлюдненні негативної чи компрометуючої інформації, жорсткої критики, публічних звинувачень особи у вчиненні неетичного чи аморального проступку або вчиненні правопорушення (в тому числі, і звинувачень політичного характеру), якщо така інформація напевне спричинить, принаймні, осуд звинуваченої особи або її дій з боку окремих громадян або груп громадян, слід докласти зусиль для отримання відповіді такої особи з приводу висловлених звинувачень або пересвідчитись у її небажанні надати коментарі.

Громадянин або юридична особа, стосовно якого (якої) у програмі чи передачі Радіоорганізації було поширено відомості, які не відповідають дійсності або порушують його (її) права і законні інтереси, на підставі статті 65 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» має право на відповідь (коментар чи власне тлумачення обставин справи) у тій же програмі чи передачі незалежно від того, було подано заяву з вимогою спростування чи ні. Право на відповідь застосовується у випадку обнародування фактів, які стосуються конкретної особи, і щодо яких така особа має законний інтерес. Право на відповідь реалізується шляхом розміщення в передачі або програмі Радіоорганізації заяви чи коментаря в обсязі, що відповідає за обсягом повідомленню Радіоорганізації, у терміни, узгоджені Радіоорганізацією та зацікавленою особою, які мають бути мінімальними у випадку серйозної критики чи звинувачень.

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ
 • З метою забезпечення дотримання законодавства про засоби масової інформації та положень цього Редакційного статуту створюється і діє Редакційна рада Радіоорганізації. Редакційна рада складається з 4-ьох членів, половина з яких призначається власником чи засновником Радіоорганізації (або уповноваженим ним органом), а інша половина обирається творчим колективом Радіоорганізації на його зборах. Термін повноважень членів Редакційної ради складає 4 (чотири) роки.
 • До завдань Редакційної ради належить:

3.2.1. контроль за дотриманням журналістами Редакційного статуту;

3.2.2. контроль за дотриманням прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Радіоорганізації.

 • Редакційна рада має право:
 • ініціювати внесення змін до Редакційного статуту, а також здійснювати попередню оцінку змін до Редакційного статуту, розроблених з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
 • перевіряти умови праці творчих працівників Радіоорганізації;
 • перевіряти звернення журналістів та інших працівників Радіоорганізації щодо конфліктів з приводу підготовки та поширення інформації, наявності порушень Редакційного статуту, порушень прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та невтручання у їх творчу діяльність;
 • звертатися до органів управління Радіоорганізації щодо проведення службового розслідування фактів порушення Редакційного статуту, прав журналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Радіоорганізації;
 • виносити на розгляд органів управління Радіоорганізації питання про відсторонення від керування Радіоорганізацією або її окремими підрозділами осіб, які допустили порушення Редакційного статуту, вимог законодавства щодо прав журналістів, заборони цензури або втручання у їх творчу діяльність;
 • виносити на розгляд органів управління Радіоорганізації питання про звільнення осіб, які допустили у своїй діяльності порушення положень Редакційного статуту, порушення прав журналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність журналістів;
 • звертатися до органів управління Радіоорганізації з вимогами щодо захисту журналістів та їх прав, дотримання вимог щодо заборони цензури і втручання у їх творчу діяльність у випадку, якщо порушення виходять від осіб, які не є працівниками Радіоорганізації;
 • звертатися до органів управління Радіоорганізації з вимогами щодо надання інформації з питань, які відносяться до повноважень Редакційної ради;
 • розглядати листи та звернення радіослухачів щодо змісту і технічної якості відповідних програм або передач, вносити пропозиції органам управління Радіоорганізації щодо прийняття або відхилення надісланих пропозицій та зауважень;
 • здійснювати інші повноваження, спрямовані на виконання завдань Редакційної ради.
 • Формою роботи Редакційної ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Редакційної ради відбуваються чотири рази на рік. Позачергове засідання Редакційної ради може бути скликане з ініціативи голови Редакційної ради або не менш, як 2 (двох) її членів у випадку необхідності невідкладного вирішення питань діяльності Редакційної ради.
 • Про проведення засідання, його час та місце, порядок денний Голова Редакційної ради не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати його проведення повідомляє усіх членів Редакційної ради шляхом електронного, телефоннного або особистого повідомлення.
 • Засідання Редакційної ради є правомочним у випадку особистої присутності на ньому не менш, як 3 (трьох) її членів, за винятком правил, встановлених у пунктах 3.13 та 3.14. Рішення на засіданнях Редакційної ради приймаються більшістю її членів, присутніх на засіданні. Кожен член Редакційної ради має один голос. При рівному голосуванні Голова Редакційної ради має два голоси. Рішення Редакційної ради оформлюються протоколом, який підписується Головою Редакційної ради.
 • Очолює Редакційну раду та керує її діяльністю Голова Редакційної ради, який обирається на засіданні Редакційної ради зі складу її членів. Голова Редакційної ради вважається обраним або відкликаним Редакційною радою, якщо за таке рішення на

засіданні проголосувало не менше 3 (трьох) членів Редакційної ради, за винятком правил встановлених у пунктах 3.13 та 3.14.

3.8. Голова Редакційної ради:

 • організовує ведення протоколів засідань Редакційної ради та підписує їх;
 • ініціює розгляд питань на засіданні Редакційної ради, формує порядок денний засідань;
 • повідомляє про скликання чергових та позачергових зборів Редакційної ради;
 • визначає час і місце проведення засідань Редакційної ради;
 • підписує рішення, звернення, запити, відповіді на запити з питань, що обговорені та прийняті Редакційною радою;
 • представляє Редакційну раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форм власності, перед третіми особами, у тому числі, перед органами управління та творчим колективом Радіоорганізації;
 • здійснює інші повноваження з метою забезпечення діяльності Редакційної ради та виконання нею своїх повноважень.

3.9. Редакційна рада може обрати зі свого складу секретаря Редакційної ради, на якого поклаються обов’язки з ведення протоколів засідань Редакційної ради та здійснення  допоміжних повноважень, визначених Редакційною радою.

3.І0. Член Редакційної ради має право:

 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Редакційної ради шляхом внесення пропозицій до порядку денного, які є обов’язковими для їх розгляду та включення до порядку денного, який формується головою Редакційної ради;
 • вносити пропозиції щодо проектів рішень Редакційної ради;
 • вимагати від органів управління Радіоорганізації, їх посадових осіб, Редакційної ради та її членів, працівників Радіоорганізації надання необхідних матеріалів та документів для ознайомлення з метою прийняття рішення з питань порядку денного;
  • Член Редакційної ради зобов’язаний:
   • брати участь у засіданнях Редакційної ради та голосувати на них;
   • подавати матеріали та документи, необхідні для ініціювання питань порядку денного та їх розгляду на засіданнях;
   • завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Редакційної ради та зазначати причини своєї відсутності;
   • виконувати рішення, ухвалені Редакційною радою.
  • Власник чи засновник Радіоорганізації або уповноважений ним орган та збори творчого колективу Радіоорганізації зобов’язані призначити свою половину членів Редакційної ради протягом 1 (одного) місяця з дня затвердження Редакційного статуту.
  • Повноваження Редакційної ради розпочинаються по завершенні 1 (одного) місяця з дня затвердження Редакційного статуту. У випадку, якщо по завершенні 1 (одного) місяця з дня з ствердження Редакційного статуту до складу Редакційної ради обрано менше (чотирьох) членів, засідання Редакційної ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш, як 3 (три) члени Редакційної ради. Рішення Редакційної ради, у тому числі, щодо обрання чи відкликання голови Редакційної ради, у такому випадку вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше, ніж 3 (три) члени Редакційної ради.
  • У випадку припинення повноважень члена Редакційної ради власник Радіоорганізації або уповноважений ним орган або збори творчого колективу Радіоорганізації зобов’язані протягом 1 (одного) місяця з дня припинення його повноважень призначити нового члена Редакційної ради відповідно до встановлених квот. У випадку необрання або непризначення нового члена Редакційної ради протягом 1 (одного) місяця (і при цьому склад Редакційної ради становить менше 4 (чотирьох) осіб) засідання Редакційної ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше, як 3 (три) її членів. Рішення Редакційної ради у такому випадку вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше, ніж 3 (три) члени Редакційної ради.
  • У зборах творчого колективу Радіоорганізації беруть участь радіожурналісти (штатні та позаштатні творчі працівники, які професійно збирають, одержують, створюють і готують інформацію для розповсюдження) Радіоорганізації. Не має права брати участі у зборах та бути обраним від зборів творчого колективу керівник Радіоорганізації та технічні працівники.

Ініціативна група журналістів скликає, визначає порядок денний та порядок проведення зборів творчих працівників Радіоорганізації. Збори творчого колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше, як 2/3 радіожурналістів від їх загальної кількості. Рішення на зборах творчого колективу приймаються не менше, ніж половиною осіб, які беруть участь у зборах.

3.16. Повноваження члена Редакційної ради припиняється:

 • після закінчення 4-річного терміну;
 • у разі відкликання його власником Радіоорганізації або уповноваженим ним органом, якщо такий член Редакційної ради призначався власником або уповноваженим ним органом;
 • у разі відкликання його загальними зборами журналістів Радіоорганізації, якщо такий член Редакційної ради обирався загальними зборами радіожурналістів;
 • у випадку добровільного складання повноважень члена Редакційної ради.
 • Повноваження голови Редакційної ради припиняються:
 • у випадку припинення його повноважень як члена Редакційної ради;
 • у випадку добровільного складання ним повноважень голови Редакційної ради;
 • у випадку його відкликання Редакційною радою.
  • Члени редакційної ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Власник Радіоорганізації або уповноважений ним орган зобов’язаний виділити приміщення для роботи Редакційної ради та забезпечити її необхідним для діяльності майном.

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021 р                                              м. Старий Самбір                         

 

 

Про внесення змін до рішення №607 від 08 липня 2021р. Старосамбірської міської ради

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до рішення 9-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 08 липня 2021р. №607, та викласти п.1 даного рішення в наступному вигляді:

«Враховуючи пункт 8 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підтвердити повноваження Старосамбірської міської ради щодо заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, телерадіоорганізацій (або провайдерів програмної послуги), а також щодо участі ( як засновника, співзасновника) у аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації, телерадіоорганізаціях (провайдерах програмної послуги).

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                                   І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021р                                  м. Старий Самбір                         

Про збільшення контингенту учнів КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа»

 Керуючись п.п 2 п б) ст. 28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, з метою створення сприятливих умов для розвитку, підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей, збільшення існуючого контингенту учнів в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа» Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Збільшити контингент учнів в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа» з 225 до 245 учнів в межах затвердженої кількості педагогічних ставок.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

         Міський голова                                                          І. Трухим


ПРОЕКТ

 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021 р                                 м. Старий Самбір                         

 

Про внесення змін до показників бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України,  керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська міська рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та доповнення до рішення Старосамбірської міської ради від 21 грудня 2020 року №40 «Про бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

У абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на ____ гривень, у тому числі доходи загального фонду в сумі ____  гривень,  доходи спеціального фонду бюджету – ___ гривень, у тому числі бюджету розвитку – ____ гривень згідно з додатком 1 до цього рішення.

У абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на ____ гривень, у тому числі видатки загального фонду в сумі ____ гривень, збільшити видатки спеціального фонду бюджету в сумі ____  гривень, у тому числі бюджету розвитку – _____ гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

У абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету в сумі _____ гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку Старосамбірської міської територіальної громади в сумі _____ гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

У абзаці четвертому пункту 1 збільшити  дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі ____ гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі _____ гривень, джерелом покриття якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі ____ гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Внести зміни в розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами на 2021 рік, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Внести зміни в розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію програм, згідно з додатком 6 до цього рішення.

 1. Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва (голова комісії – Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                  І.Трухим

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про внесення змін до показників бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік»

 

 

Збільшити дохідну частину бюджету громади за рахунок міжбюджетних трансфертів:

іншої субвенції з обласного бюджету Львівської області для проведення нормативно-грошової оцінки земель  в сумі 438200 гривень, розроблення генеральних планів населених пунктів – 85000 гривень. для закупівлі тренажерного обладнання – 50000 гривень;

субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти) – 410819 гривень.

В зв’язку з дефіцитом коштів на оплату праці працівникам бюджетних установ зменшити видатки Програми «Призовна дільниця» на 2021 рік в сумі 20000 гривень, Програми капітальний ремонт фасаду банно-прального комплексу КЗ ЛОР «Созанський психоневрологічний інтернат» Самбірського району Львівської області – 40000 гривень, видатки передбачені на реконструкцію площі із влаштуванням фонтану на пл.Ринок  м.Старий Самбір Львівської обл. – 200000 гривень спрямувавши їх на оплату праці бібліотечним працівникам.

Та провести перерозподіл видатків в межах головного розпорядника коштів – гуманітарний відділ в сумі 343540 гривень, спрямувавши на оплату праці бібліотечним працівникам – 168540 гривень, працівникам ДЮСШ – 75000 гривень та працівникам позашкільної роботи – 100000 гривень.

 

Начальник фінансового відділу                                              Уляна Дякун


 

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021 р                                 м. Старий Самбір                         

Про затвердження Порядку звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг

 Розглянувши клопотання Старосамбірського міського центру надання соціальних послуг, керуючись п.7 статті 28 Закону України «Про соціальні послуги», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Старосамбірська міська рада –

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг (додаток 1).
 2. Затвердити Положення про комісію з прийняття рішення про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг (додаток 2).
 3. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію ______________

 

Міський голова                                                             І.Трухим

 

 

Додаток 1

до рішення 11 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 р. №____

 

ПОРЯДОК

звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг

Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг

 

Цей порядок визначає механізм звільнення повністю або частково від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг

 

І. Загальна частина

1.1. У виняткових випадках від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг  (далі – Центр) можуть звільнятися повністю або частково громадяни, яким встановлена диференційована плата за надання соціальних послуг в обсязі визначених державними стандартами соціальних послуг або встановлено надання платних послуг, в разі, коли члени сім’ї осіб, сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах через вплив несприятливих зовнішніх та або внутрішніх чинників:

– є особами похилого віку;

– визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

– залежні від психоактивних речовин, алкоголю;

– перебувають у місцях позбавлення волі;

– мають невиліковні хвороби, що потребують тривалого лікування;

– осіб, які на день звернення потребують тривалого дороговартісного лікування, що підтверджується документально;

– осіб, які на день звернення перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку зі шкодою, завданою стихійним лихом, пожежею, повінню, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, в результаті відчуження нерухомого майна, житла, безпритульністю, безробіттям тощо;

– осіб, які уклали договір про відчуження нерухомості (квартири, будинку), договір довічного утримання, заповіт на користь територіальної громади, закладу соціального захисту, який надає соціальні послуги.

Якщо на день звернення невідоме місце перебування членів сім’ї осіб/сімей або члени сім’ї є:

– особами похилого віку, або особами з інвалідністю з доходами менше прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб;

– мають невиліковні хвороби, що потребують тривалого та дороговартісного лікування, що підтверджується документально.

1.2. Послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальної профілактики, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції надаються усім заявникам безкоштовно.

1.3. Звільнення від  диференційованої плати за надання соціальних послуг Центром здійснюється за рахунок коштів передбачених у кошторисі Старосамбірського міського центру надання соціальних послуг.

1.4. Рішення про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг приймає комісія з розгляду заяв із звільнення від плати за  надання соціальних послуг створена виконавчим комітетом Старосамбірської міської  ради (далі – комісія).

 

 

 

 

ІІ. Порядок розгляду звернень

 

2.1. Для звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Центром  громадяни подають заяву та відповідні документи на ім’я голови комісії.

2.2. Комісія проводить розгляд попередньо поданих документів заявником, а саме:

– письмова заява громадянина про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг на ім’я голови комісії, або заява до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради про надання соціальних послуг;

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

– копія довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії за формою, затвердженою МОЗ України (для осіб з інвалідністю);

– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ України порядку (для дитини з інвалідністю);

– копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня; про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

– медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

– копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

– копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

– копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

– документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

– копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

– копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

– акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

– довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг (за потреби);

– інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в громадянина (його сім’ї) і мають значення для внесення рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг.

2.3. Розгляд заяв та документів проводиться комісією в міру потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал.

2.4. При прийнятті рішення комісією враховується дохід особи або сім’ї, яка звернулася із заявою про звільнення від плати за надання соціальних послуг, а саме, в разі якщо дохід особи не перевищує:

– від 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність ( встановленого на момент звернення) – пропонується звільнення від плати повністю;

– 2,5 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (встановленого на момент звернення) – пропонується звільнення від плати на 50%;

– 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (встановленого на момент звернення) – пропонується звільнення від плати на 30%;

– більше 3-х прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (встановленого на момент звернення) – пропонується звільнення від плати на 20%.

2.5. У виключних випадках, враховуючи групу рухової активності особи, яка звернулася із заявою про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг, її життєві обставини, комісія має право на прийняття рішення щодо повного звільнення від диференційованої плати чи змінювати відсоток плати за соціальне обслуговування незалежно від доходу цієї особи.

2.6. Результат розгляду документів комісією оформлюється протоколом, щодо звільнення (відмову у звільненні) від диференційованої плати за надання соціальних послуг.

2.7. Центр на підставі рішення комісії вносить зміни до договору про надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ. При цьому датою звільнення від диференційованої плати вважається дата прийняття рішення комісією.

2.8. Про прийняте рішення заявник повідомляється Центром у п’ятиденний термін.

2.9. Рішення комісією приймається на термін  згідно договору про надання соціальних послуг .

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.Жук

 

Додаток  2

до рішення 11 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 р. №____

 

Положення

про комісію з прийняття рішення про звільнення від  диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг

 

1.Загальні положення

1.1. Комісія є постійно діючим органом Старосамбірської  міської  ради, яка утворюється рішенням виконавчого комітету Старосамбірської міської  ради.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, Законом України «Про соціальні послуги», актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями міського голови, рішеннями сесій міської  ради та виконавчого комітету, Порядком звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг, а також даним Положенням.

 

 1. Повноваження комісії

2.1. Основними завданнями комісії є розгляд заяв громадян, які потребують звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг.

Комісія розглядає заяви та приймає рішення щодо надання/відмови в наданні за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачено ч. 2 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», що надаються Старосамбірським міським центром надання соціальних послуг.

2.2. За результатами розгляду заяв комісією виноситься рішення:

– про звільнення особи від диференційованої плати за надання соціальних послуг;

– про відмову у звільненні від диференційованої плати за надання соціальних послуг;

– про необхідність з`ясування додаткових обставин.

2.3. У випадку прийняття рішення про звільнення від диференційованої плати за надання соціальних послуг, видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг громадянам, компенсуються за рахунок видатків, передбачених кошторисами надавачів послуг.

2.4. Комісія має право:

– робити запити та отримувати у встановленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

– залучати у встановленому порядку до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також громадян для одержання більш детальної інформації для об’єктивного вирішення питання;

– організовувати і проводити в тому числі, з виїздом на місце проживання, вивчення та аналіз умов проживання осіб, які звернулися за звільненням від  диференційованої плати за надання соціальних послуг.

2.5. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює  Старосамбірський міський центр надання соціальних послуг.

 

 1. Організація діяльності комісії

3.1. Організаційною формою роботи комісії є її засідання, що проводяться за необхідністю.

3.2. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Старосамбірської міської  ради.

3.3. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш, як половина її членів.

3.4.Головою комісії є заступник  міського голови, який згідно з розподілом обов’язків організовує роботу з питань соціального захисту населення.

3.5.Голова комісії – скликає і проводить засідання комісії, дає відповідні доручення заступникові, секретарю та членам комісії. У межах своєї компетенції:

– затверджує план проведення засідання;

– організує обговорення заяв та інших питань щодо роботи комісії;

– виносить на голосування пропозиції, які надійшли від присутніх членів комісії.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар комісії забезпечує підготовку документів, які, згідно законодавства, дають право на звільнення громадян від диференційованої плати за надання соціальних послуг, оформляє протоколи засідань.

3.6. На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії або особою, яка виконує на засіданні його обов’язки, та секретарем.

3.7. Рішення приймається на засіданні комісії шляхом відкритого голосування. Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення голоси членів комісії розділилися порівну. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад 50 % членів комісії, присутніх на засіданні, та оформлюється протоколом.

3.8. Член комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.9. Протокол засідання комісії оформляється не пізніше як на третій день після його проведення і підписується головою та секретарем комісії. Витяг з протоколу засідання комісії надається надавачу послуг. Заява громадянина та інші документи, які розглядались комісією, залучаються до особової справи заявника.

Відповідальність за правильність оформлення документів та своєчасність їх подання на розгляд комісії несе керівник установи до якої надійшло звернення. На засідання комісії можуть запрошуватися представники управлінь та відділів міської ради, старости старостинських округів територіальної громади,  підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

 

Секретар  міської ради                                                              І.Жук

 

 


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021 р                                 м. Старий Самбір                         

 

 

Про реорганізацію структури КНП СМР  «Старосамбірський ЦПМД» шляхом виділу закладів охорони здоров’я, які розташовані на території Стрілківській та Хирівській  територіальних громад

 

   

На підставі ч. 2 ст. 53 та ч. 1 ст. 56 Господарського кодексу України, ст. 109 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення належного утримання та діяльності закладів охорони здоров’я, розташованих на території Стрілківської та Хирівської територіальних громад, Старосамбірська міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Реорганізувати Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської міської ради «Старосамбірський центр первинної медичної допомоги» шляхом виділу з структури даного підприємства закладів охорони здоров’я, розташованих на території Стрілківської та Хирівської територіальних громад. (Додаток 1)
 2. Рекомендувати постійній депутатській комісії з охорони здоров’я та материнства провести консультації з представниками Стрілківської та Хирівської територіальних громад щодо подальшого працевлаштування вивільнених працівників.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з охорони здоров’я та материнства.

 

 

Міський голова                                                             І. Трухим

  

Додаток №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №____

 

Заклади охорони здоров’я що переходять у власність Хирівської міської ради:

 1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Скелівка;
 2. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Гуманець;
 3. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Чаплі;
 4. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Райнова;
 5. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Муроване;
 6. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Березів.

 

Заклади охорони здоров’я що переходять у власність Стрілківської міської ради:

 1. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Стрілки;
 2. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Верхній Лужок;
 3. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Тур’є;
 4. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Головецько;
 5. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Мшанець;
 6. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Бусовисько;
 7. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Тисовиця;
 8. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Топільниця;
 9. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Ясениця Замкова;
 10. Фельдшерсько – акушерський пункт с. ЯсеницяПіцарева;
 11. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Лопушанка;
 12. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Велика Волосянка;
 13. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Недільна;
 14. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Грозьово;
 15. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Плоске;
 16. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Галівка;
 17. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Виців;
 18. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Ріп’яна;
 19. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Смерічка;
 20. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Дністрик;
 21. Фельдшерсько – акушерський пункт с. Бабино.

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

Про розгляд заяви гр. Сенети Світлани Михайлівни, мешканки с.Завадка, щодо надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з важким матеріальним становищем

Розглянувши заяву громадянина Сенети Світлани Михайлівни, мешканки с.Завадка, вул.Надністрянська19, Самбірського району Львівської області про надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи пропозиції Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати громадянці Сенеті Світлані Михайлівні, мешканці с.Завадка, вул.Надністрянська19, (інд.код 2152421322) Самбірського району Львівської області одноразову грошову допомогу в зв’язку з важким матеріальним становищем в розмірі ___________ ( ___________________ ) гривень.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                    І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

Про розгляд заяви гр. Миклясевич Степанії Миколаївни, мешканки м.Старий Самбір, щодо надання одноразової грошової допомоги на лікування

Розглянувши заяву громадянки Миклясевич Степанії Миколаївни, мешканки м.Старий Самбір, вул.С.Бандери, 4 кв.18, Самбірського району Львівської області про надання одноразової грошової допомоги на лікування, враховуючи пропозиції Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада,

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати громадянці Миклясевич Степанії Миколаївні, мешканці м.Старий Самбір, вул.С.Бандери, 4 кв.18, (інд.код 1512806067)Самбірського району Львівської області одноразову грошову на лікування в розмірі ______________ ( ______________ ) гривень.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 


 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

Про розгляд заяви гр. Войт Світлани Йосипівни, мешканця с.Сушиця, щодо надання одноразової грошової допомоги на лікування чоловіка Войта Ігора Васильовича

Розглянувши заяву громадянки Войт Світлани Йосипівни, мешканки с.Сушиця, вул.Копача, 96, Самбірського району Львівської області про надання одноразової грошової допомоги на лікування, враховуючи пропозиції Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1.Надати громадянці Войт Світлані Йосипівні, мешканці с.Сушиця, вул.Копача, 96, (інд.код 2822113608) Самбірського району Львівської області одноразову грошову на лікування чоловіка Войта Ігора Васильовича в розмірі ______________ ( ______________ ) гривень.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                    І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

 

 

Про розгляд заяви гр. Маслея Ігора Петровича, мешканця с.Волошиново, щодо надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з важким матеріальним становищем

 

Розглянувши заяву громадянина Маслея Ігора Петровича, мешканця с.Волошиново, вул.Галицька, 205, Самбірського району Львівської області про надання одноразової грошової допомоги в зв’язку з важким матеріальним становищем, враховуючи пропозиції Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада,

ВИРІШИЛА:

1.Надати громадянину Маслею Ігору Петровичу, мешканцю с.Волошиново, вул.Галицька, 205, (інд.код 2538918855) Самбірського району Львівської області одноразову грошову допомогу в зв’язку з важким матеріальним становищем в розмірі ___________ ( ___________________ ) гривень.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про виплату одноразової грошової допомоги на поховання Пукшина Ярослава Ігоровича

 

Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких к4атегорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, та розглянувши заяву жительки с.Воля Пукшин Галини Ігорівни, яка проживає по вул. Центральній, 31а про надання грошової допомоги на поховання Пукшина Ярослава Ігоровича та враховуючи, що Пукшин Ярослав Ігорович, 1989 року народження, пенсійного віку не досяг, ніде не працював і Старосамбірській філії Львівського обласного центру зайнятості на обліку не знаходився, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати одноразову громову допомогу в сумі ___________ ( ___________ ) гривень гр.Пукшин Галині Ігорівні, жительця с.Воля, вул.Центральна, 31а (інд.код 3278813103) на поховання Пукшина Ярослава Ігоровича.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                    І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про виплату одноразової грошової допомоги на поховання Пірка Михайла Васильовича

 

Керуючись п.п.13, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких к4атегорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, та розглянувши заяву жительки м.Самбір Куцинди Галини Михайлівни, яка проживає по вул. Купилевій, 30б/9 про надання грошової допомоги на поховання Пірка Михайла Васильовича та враховуючи, що Пірко Михайло Васильович, 1967 року народження, пенсійного віку не досяг, ніде не працював і Старосамбірській філії Львівського обласного центру зайнятості на обліку не знаходився, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Надати одноразову громову допомогу в сумі ___________ ( ___________ ) гривень гр. Куцинді Галині Михайлівні, жительці м.Самбір, вул. Купилева, 30б/9 (інд.код 3396807783) на поховання Пірка Михайла Васильовича.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів оренди комунальної власності

 

Керуючись ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою  врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Старосамбірської міської ради, відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-IX, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Переліку другого типу об’єктіворендикомунальноївласності, якіпідлягаютьпередачі в оренду без проведенняаукціону,доповнивши його новим об’єктом(згідно додатку 1).
 2. Виконавчому комітету Старосамбірськоїміської ради оприлюднити зміни до Переліку другого типу у відповідності до вимог діючого законодавства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питанькомунальноївласності, житлово-комунальногогосподарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії – депутат С.Горбовий).

 

                Міський голова                                                  І.Трухим

 

Додаток 1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23.09.2021 року №___

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна Старосамбірської територіальної громади для передачі майна в оренду без проведення  аукціону

 

№ п/п Об’єкт оренди Загальна площа, кв.м. Адреса Балансоутримувач Власник Цільове призначення Примітка

 

1 Нежитлове приміщення –будівля 391,8 вул.Л.Галицького, 35 м.Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область Старосамбірська міська рада

(код ЄДРПОУ 04055995)

Старосамбірськаміська рада

(код ЄДРПОУ 04055995)

Розміщення закладів освіти всіх форм власності, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності Для здійснення діяльності –«Фаховий коледж Львівського університету бізнесу та права» (код ЄДРПОУ 36738876)

 

 

Секретар міської ради                                                                  І.В. Жук


 

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  23 вересня 2021р                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про затвердження переліку другого типу об’єктів оренди комунальної власності, які перебувають на балансі КНП СМР «Старосамбірська РЛ»

 

Керуючись ст. 25,26, 59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності Старосамбірської міської ради, відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року № 157-IX, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна, звернення КНП СМР «Старосамбірська РЛ» від 13.09.2021 року №844, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити перелік другого типу об’єктів оренди комунальної власності, які перебувають на балансі КНП СМР «Старосамбірська РЛ» та підлягають передачі в оренду без проведення аукціону (додаток 1).
 2. Орендодавцем об’єктів комунальної власності, які включені до переліку другого типу даним рішенням, визначити КНПСМР «Старосамбірська РЛ» (код ЄДРПОУ 01997297).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова комісії – С.Горбовий).

               

                Міський голова                                             І.Трухим

Додаток  1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 року №___

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна,

 які перебувають на балансі  КНП СМР «Старосамбірська РЛ»

для передачі майна в оренду без проведення  аукціону

 

 

№ п/п Об’єкт оренди Загальна площа, кв.м. Адреса Балансоутримувач Власник Цільове призначення Примітка

 

1 Будівля центральної бухгалтерії КНП СМР «Старосамбірська РЛ» 118,2 (приміщення № 1,2,3,4,17,19,20,21,22) вул.Л.Українки ,9,

м.Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область

КНП СМР «Старосамбірська РЛ»(код ЄДРПОУ 01997297) Старосамбірська міська рада(код ЄДРПОУ 04055995) Розміщення установ і організацій, діяльність яких фінансується за рахунок державного або місцевих бюджетів Для розміщення Пункту екстреної медичної допомоги «Старий Самбір» Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (код ЄДРПОУ 34167494)

 

Секретар міської ради                                                                      І.Жук


 

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня  2021р.                                 м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради
 2. Громадянам згідно додатку №1 розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд погодити та подати на затвердження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим


ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №_____

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення
1 Петришак Тарас Васильович с.Страшевичі 0,25 02.01.Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд власність
2 Сольський Роман Орестович м.Старий Самбір,

вул.Гайова, 29

0,1 02.01.Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд власність
3 Шишка Іванна Михайлівна м.Старий Самбір,

вул.Січових Стрільців, 37

0,06 02.01.Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд власність

 

 Секретар міської ради                                                                      І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р.                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12,118,121,122, Земельного кодексу України, Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення Старосамбірської міської ради.
 2. Громадянам згідно додатку №1 розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства погодити та подати на затвердження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим


ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 року №___

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення
1 Бандура Зіновій Сильвестрович с. Тершів за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
2 Басараб Микола Михайлович с. Стара Ропа 0,9 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
3 Василів Ганна Євгенівна м. Старий Самбір ур. Потічки 0,2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
4 Возняк Андрій Миколайович м. Старий Самбір ур. Вільхівці 0,7 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
5 Возняк Зіновій Михайлович с Торгановичі 0,15 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
6 Вус Марія Любомирівна с. Стрільбичі ур. “Магівки” 0,2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
7 Гавриляк Мар’ян Степанович с. Волошиново за межами 0,4 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
8 Гейник Василь Вікторович с. Воля за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
9 Гейник Олег Вікторович с. Воля за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
10 Глембіцький Ярослав Михайлович с. Созань 0,48 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
11 Год Оксана Петрівна с. Тершів 0,14/

0,06/

0,70

01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
12 Гутникевич Оксана Михайлівна с. Сушиця 0,4 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
13 Деркач Богдана Іванівна с Воля за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
14 Джох Галина Юліанівна с. Біличі 0,45/ 0,55 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
15 Дзень Віталій Михайлович с Тершів за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
16 Дзень Марія Степанівна с Тершів за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
17 Дрозд Віталій Дмитрович с. Страшевичі 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
18 Дрозд Сергій Дмитрович с. Страшевичі за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
19 Дубей Марія Леонівна м Старий Самбір вул.Молодіжна

 

0,07 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
20 Дубницький Василь Ігорович с. Тершів 0,2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
21 Заблоцький Іван Іванович с. Стрільбичі ур. “Під дешпором” 0,18 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
22 Затварський Артем Романович смт. Стара Сіль ур Саси 1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
23 Зачко Юрій Діонісович м Старий Самбір ур Над гірками 1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
24 Іваницька Галина Зіновіївна м Старий Самбір ур. Очисні споруди 0,3 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
25 Каліка Дмитро Олегович м Старий Самбір ур. Рубань 0,5 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
26 Капралик Оксана Іванівна с. Стрільбичі ур. “Гора над Током” 0,8 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
27 Кіт Микола Степанович с. Біличі за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
28 Козар Тетяна Михайлівна с. Страшевичі 0,25 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
29 Криницький  Михайло Богданович смт. Стара Сіль за межами 0,15 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
30 Кухарик Люба Несторівна с Торгановичі 1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
31 Кухарик Микола Петрович с Торчиновичі 0,35 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
32 Лесик Богдан Васильович с. Страшевичі 0,128 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
33 Лесик Олександр Миколайович м. Старий Самбір за межами 0,04/ 0,19 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
34 Мачульська Марія Миколаївна с Торгановичі 0,08/

0,10/

0,32

01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
35 Мельник Богдан Михайлович с Волошиново за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
36 Мельник Єфросинія Михайлівна с Волошиново за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
37 Олійник Віктор Ярославович с Морозовичі 0,12 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
38 Олійник Ярослав Остапович с Морозовичі 0,25 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
39 Омелянчук Галина Дионисівна м Старий Самбір Зеньковецької 0,12 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
40 Пецкович Марія Петрівна с. Стрільбичі за межами 0,12 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
41 Плетеня Орися Степанівна м. Старий Самбір 1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
42 Плембіцький Ярослав михайлович с. Созань 0,48 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
43 Половчак Тетяна Миколаївна с. Волошиново за межами 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
44 Рапак Іван Михайлович с. Торгановичі

Лінинка

за межами 2,00 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
45 Рапак Ірина Михайлівна с. Торгановичі за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
46 Світий Віктор Миколайович с Торчиновичі за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
47 Созанський Юрій Ярославович с. Росохи 1,4 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
48 Сорока Марія Михайлівна Торчиновичі 0,13 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
49 Стецик Степан Богданович с Стрільбичі 0,22/ 0,10/ 0,10 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
50 Терлецька Лілія Мирославівна с. Росохи за межами 1,65 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
51 Терлецька Оксана Богданівна с. Росохи за межами 1,65 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
52 Терлецька Христина Борисівна с. Росохи за межами 1,92 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
53 Терлецький Мирослав Михайлович с. Росохи за межами 1,92 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
54 Терлецький Ярослав Михайлович с. Росохи 1,85 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
55 Тижбірак Микола Йосафатович с. Страшевичі 0,18 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
56 Тиховліз Оксана Михайлівна с Тершів за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
57 Тиховліз Роман Олегович с Тершів за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
58 Филипів Андрій Володимирович с. Торчиновичі 0,1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
59 Ханас Аліція Йосипівна смт. Стара Сіль 0,03 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
60 Цап Розалія Іванівна с. Торчиновичі 0,23 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
61 Циквас Іван Іванович с. Страшевичі за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
62 Шев’як Ольга Миколаївна с. Стрільбичі за межами 0,2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
63 Шемердяк Роман Богданович м Старий Самбір ур. Рубань 0,5 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
64 Щербан Микола Ярославович м. Старий Самбір ур Сабичів 0,4 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
65 Яворська Галина Дмитрівна с. Росохи за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
66 Яворський Даниїл Дмитрович с. Росохи за межами 2 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
67 Ярема Ганна Зіновіївна с Торгановичі 0,1 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність
68 Яциник Розалія Миколаївна с. Сушиця 0,23 01.03 Для ведення особистого селянського господарства власність

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.Жук


 

ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а  сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                   м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення Старосамбірської міської ради
 2. Громадянам згідно додатку №1 розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва погодити та подати на затвердження.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для  індивідуального садівництва

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення
1 Клебаник

Микола Григорович

Тершів Биньків 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
2 Козар

Тетяна Михайлівна

Страшевичі 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
3 Миджин

Мар’ян Степанович

Страшевичі 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
4 Михайлишин

Оксана Ярославівна

Стрільбичі “Магівки” 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
5 Плетеня

Орися Степанівна

Старий Самбір 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
6 Токар

Микола Миколайович

Стрільбичі “За дорогою” 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
7 Хома

Любомира Ярославівна

Стара Сіль Сонячна 0,11 01.05  для індивідуального садівництва власність
8 Шак

Богдан Васильович

Торчиновичі 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
9 Шев’як

Ольга Миколаївна

Стрільбичі за межами 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність
10 Ясеницький

Іван Романович

Стара Ропа 0,12 01.05  для індивідуального садівництва власність

 

 

         Секретар міської ради                                                             І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р.                                 м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу громадянам на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для будівництва індивідуального гаражу, із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради
 2. Громадянам згідно додатку №1 розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу погодити та подати на затвердження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим


ДОДАТОК №1
до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р.№____

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на розробку проектів землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення
1 Сигерич Орест Валерійович м.Старий Самбір вул.Вітовського 02.05 Надання проекту для  будівництва індивіуального гаражу власність
2 Хомічак Михайло романович м.Старий Самбір вул.Вітовського 0,004 02.05 Надання проекту для  будівництва індивіуального гаражу власність
3 Стецькович Дарія Степанівна м.Старий Самбір вул.Дністрова 0,004 02.05 Надання проекту для  будівництва індивіуального гаражу власність

 

 

Секретар міської ради                                                             І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                               м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу громадянам на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання у власність для товарного сільськогосподарського виробництва

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 22, 118, 121 Земельного кодексу України, Закон України 899-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2019, «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старосамбірської міської ради громадянам згідно додатку №1 із земель сільськогосподарського призначення.
 2. Громадянам згідно додатку №1 до даного рішення виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати для затвердження на чергову сесію Старосамбірської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №

 

СПИСОК

громадян, яким надається дозвіл  для  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для надання у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення
1 Бабірад Надія Петрівна Торгановичі за межами 1,15 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність РН №574951 від 04.08.2021 р. розпор. № 118 від 26,04,1997р
2 Гада Оксана Євстахіївна Стрільбичі за межами 1,09 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність сертифікат ЛВ 0163902 від 17.04.1997 р. №400
3 Душна Надія Михайлівна Стрільбичі за межами 0,43/

1,29

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність сертифікат РН 567619від 28.03.2001р. №109/сертифікат РН 567723від 28.03.2001р. №283
4 Лопушанський Володимир Григорович Кобло за межами 2,18 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність ЛВ №0163592  зар.№51 від 13.03.1997 р.
5 Піцик Ольга Іванівна Торчиновичі за межами 1,65 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність
6 Пукач Олеся Миколаївна Торчиновичі за межами 1,65 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність
7 Товарницька Любов Дмитрівна Торгановичі за межами 1,65 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва власність сертифікат ЛВ 058307 від 28.08.1996 р. №3

 

Секретар міської ради                                                                      І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23 вересня 2021р.                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування нежитлового приміщення

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування  нежитлового  приміщення відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 124 Земельного кодексу України,  Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянам згідно додатку №1 для обслуговування нежитлового приміщення, із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради.
 2. Громадянам згідно додатку №1 розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення погодити та подати на затвердження.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.С.Трухим

 

 

 

ДОДАТОК №1
до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №___

СПИСОК
громадян, яким надається дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду під нежитловим приміщенням

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки Площа Цільове призначення земельної ділянки,

код КВЦПЗ

Умова відведення
1 Миджин Уляна Луківна/ Пахолок Олексій Іванович с.Страшевичі вул.Центральна 1,4 Для обслуговування нежитлового приміщення оренда

 

 

Секретар міської ради                                                                               І.Жук


 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                   м. Старий Самбір                         

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Старосамбірської міської ради керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Старосамбірської міської ради із земель житлової та громадської забудови.
 2. Надати громадянам згідно додатку №1 до даного рішення у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на території Старосамбірської міської ради із земель житлової та громадської забудови.
 3. Громадянам зазначеним у додатку №1 до даного рішення оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,  історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №____

СПИСОК

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення Кадастровий номер
1 Дубей Марія Леонівна м.Старий Самбір вул. Молодіжна, 5 0,1 02.01Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд власність 4625110100:03:004:0767
2 Кальмук Михайло Степанович с.В.Лінина вул. Молодіжна, 14 0,1 02.01Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд власність 4625180600:09:001:0078

 

Секретар міської ради                                                                               І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                   м. Старий Самбір                         

 

 

Про вилучення земельних ділянок з користування для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про вилучення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради, керуючись  ст. 12, 122, 123, 140, 141, 142 Земельного кодексу України, ст. 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Вилучити з користування громадян згідно додатку №1 земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства та зарахувати їх до земель запасу (землі сільськогосподарського призначення).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                   І. Трухим

 

 

 

Додаток 1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №___

СПИСОК

громадян, яким вилучаються земельні ділянки з користування

 

№ п/п Прізвище, імя по батькові Адреса ділянки Площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ
1 Бей Марія Данилівна с.Страшевичі ур.Калище 0,7/

0,7/

0,15

Особисте селянське господарство Вилучення з користування
2 Волошин Михайло Михайлович с.Страшевичі 0,2 Особисте селянське господарство Вилучення з користування
3 Шишлик Марія Петрівна с.Страшевичі 0,2 Особисте селянське господарство Вилучення з користування

 

Секретар міської ради                                                                                         І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021 р                                   м. Старий Самбір                         

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на території Старосамбірської міської ради

 

Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, статей 12, 83 Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання відділу земельних ресурсів виконавчого комітету, Старосамбірська міська рада –

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок на території Старосамбірської міської ради із земель запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) на окремі земельні ділянки:

кадастровий номер

4625181700:01:000:0023  площею 7,1700 га;

4625186600:04:000:0024 площею 3.6604га;

4625181500:04:000:0014 площею 7,5000 га;

4625187400:03:000:0512 площею 16.6509 га;

4625181500:02:000:0063 площею 3,3000 га;

4625181500:02:000:0068 площею 3,8220 га;

4625181500:02:000:0060  площею 9,9000 га;

4625186600:04:000:0034 площею 9,9000 га;

4625186600:04:000:0024 площею 3,6604 га;

4625186600:04:000:0033 площею 12,5044 га;

4625155700:01:000:0292 площею 5,5000 га.

 

 1. Старосамбірському міському голові укласти договір із землевпорядною організацією на виконання робіт щодо поділу земельної ділянки зазначеної у п. 1 цього рішення.

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,  історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

          Міський голова                                            І.Трухим


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                  м. Старий Самбір                         

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради із земель сільськогосподарського призначення.
 2. Надати громадянам згідно додатку №1 до даного рішення у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради із земель сільськогосподарського призначення.
 3. Громадянам зазначеним у додатку №1 до даного рішення оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,  історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ДОДАТОК №1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №____

 

СПИСОК

 

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

для надання у власність для ведення особистого селянського господарства

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення Кадастровий номер
1 Волошин Микола Іванович с.Біличі Город за дорогою 0,28 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625180200:09:001:0155
2 Теребух Олена Орестівна м.Старий Самбір Молодіжна 0,058 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625110100:03:004:0760
3 Опаленко Вікторія Михайлівна с.Біличі 0,4000/ 0,2115 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625180200:09:001:0164/ 4625180200:09:001:0161
4 Беспальок Орест Ігорович с.Біличі 0,3 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625180200:09:001:0163
5 Бичик Володимир Богданович с.Торчиновичі 0,651 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625187400:08:001:0200
6 Войтович Ольга Миколаївна с.Торчиновичі 0,127 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625187400:08:001:0202
7 Гаврик Марія Михайлівна м.Старий Самбір 0,13 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625110100:03:002:0158
8 Гіць Галина Дмитрівна с.Созань 0,2284/ 0,3600 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625185500:10:001:0110/ 4625185500:10:002:0193
9 Гіць Любомир Петрович с.Созань 0,13 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625185500:10:002:0194
10 Дудик Степан Федорович с.Волошиново Город/ над городом 0,4+ 0,80 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625181500:08:002:0139/ 4625181500:08:002:0141
11 Кравчук Галина Євстахієвна м.Старий Самбір 0,056 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625110100:03:004:0765
12 Крупа Андрій Степанович с.Спас 0,13 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625186600:09:002:0114
13 Луць Леся Ігорівна с.Тершів 0,099 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625186600:08:002:0235
14 Самко Оксана Теодорівна с.Торчиновичі За межами 0,3 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625187400:02:000:0136
15 Сенета Василь Григорович с.Завадка 0,091 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625186600:11:001:0041
16 Созанський Володимир Карольович с.Бачина 0,0366/ 0,0488/ 0,0833 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625187400:07:003:00074/ 4625187400:07:003:0075/ 4625187400:07:001:0119
17 Терлецька Іванна Григорівна с.Спас 0,183 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625186600:09:001:0131
18 Українець Руслан Миколайович с.Торчиновичі За межами 0,1 01.03 Для особистого селянського господарства власність 4625187400:02:000:0139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                             І.Жук


ПРОЕКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а  сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 23 вересня 2021р.                                               м. Старий Самбір                         

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва

 

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1 про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва на території Старосамбірської міської ради керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам згідно додатку №1 для індивідуального садівництва на території Старосамбірської міської ради із земель сільськогосподарського призначення.
 2. Надати громадянам згідно додатку №1 до даного рішення у власність земельні ділянки для індивідуального садівництва на території Старосамбірської міської ради із земель сільськогосподарського призначення.
 3. Громадянам зазначеним у додатку №1 до даного рішення оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,  історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021р. №

СПИСОК
громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для надання у власність для індивідуального садівництва
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення     Кадастровий номер
1 Лисик Ілона

Олегівна

с.Біличі 0,12 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625180200:09:001:0165
2 Гасяк Іван

Володимирович

м.Старий Самбір Сонячна 0,12 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625110100:03:001:0318
3 Іваць Ярослав

Олегович

м.Старий Самбір Шептицького 0,02 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625110100:03:005:0283
4 Місько Валерій Володимирович с.Спас 0,12 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625186600:09:001:0128
5 Перелигін Вячеслав Вікторович с.Тершів 0,12 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625186600:08:001:0227
6 Созанський Степан Семенович с.Бачина 0,064 01.05 Для індивідуального садівництва власність 4625187400:07:003:0114

 

  

         Секретар міської ради                                                             І.Жук


 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня 2021 р                                  м. Старий Самбір                         

Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу

Розглянувши заяви громадян згідно додатку №1  про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу, керуючись ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадян згідно додатку №1 для будівництва індивідуального гаражу.
 2. Надати громадянам згідно додатку №1 до даного рішення у власність земельні ділянки для будівництва індивідуального гаражу.
 3. Громадянам зазначеним у додатку №1 до даного рішення оформити право власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова комісії – депутат В.Гейник).

          Міський голова                                          І.Трухим

 

ДОДАТОК 1

до рішення 11-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 23 вересня 2021 року №____

 

СПИСОК

Громадян, яким затверджуються проекти землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаражу

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса ділянки площа Цільове призначення земельної ділянки, код КВЦПЗ Умова відведення Кадастровий номер
1 Барна Дмитро Васильович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0443
2 Юрчик Тарас Васильович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0441
3 Алімова Марія Миколаївна с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0436
4 Токар Микола Миколайович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0437
5 Багній Юлія Василівна с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0442
6 Блажко Василь Володимирович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0435
7 Лазірко Роман Тадейович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0440
8 Янів Галина Богданівна с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0783
9 Войтків Тарас Володимирович с. Стрільбичі вул. Промислова 0,01 для будівництва індивідуального гаражу власність 4625185900:08:001:0445

Секретар міської ради                                                                      І.Жук


print

Pin It on Pinterest