«

»

Лип 19

Анкета – опитування для підготовки Стратегії розвитку міста Старого Самбора

гербСтаросамбірська міська рада просить Вас взяти участь у опитуванні, яке проводиться в рамках підготовки Стратегії розвитку міста Старого Самбора. Результати опитування є важливими для для врахування думки мешканців, підприємців, активістів, молоді.

Просимо відверто відповідати на питання.

Заздалегідь дякуємо за допомогу!

 

  1. Чи бачите Ви своє майбутнє з містом Старий Самбір?
Так  
Ні  
Планую повернутися після навчання  
Планую повернутися після 40 /60  
Інші відповіді  
  1. Які переваги міста Ви вважаєте конкурентними (тобто такими, які мають переваги перед іншими територіальними громадами)?
Розташування в прикордонні
Людський потенціал (висока частка населення працездатного віку, наявність вільних робочих рук)
Санаторно-курортний та рекреаційний потенціал
Мале підприємництво
Туристичний потенціал

 

  1. Які, на Вашу думку, найбільші проблеми розвитку міста?
Міграція населення працездатного віку
Високий рівень безробіття
Погана екологія
Низький рівень зарплат
Незадовільний стан інфраструктури
Корупція

 

  1. На Вашу думку, які напрями необхідно розвивати з метою підвищення якості життя мешканців міста?

не більше 3 відповідей

Залучення і впровадження інноваційних технологій
Екологія та охорона довкілля
Поглиблення співпраці із закордонними сусідами
Розвиток підприємництва
Розвиток рекреаційної сфери та туризму
Розвиток людського потенціалу
Розвиток соціального забезпечення
Реструктуризація закритих і неперспективних підприємств

 

 

 

  1. З огляду на потенціал міста, який Ви представляєте, які сфери міста, на Вашу думку, необхідно першочергово розвивати?

зазначте не більше 5 відповідей

Сфери

 

Пріоритетні сфери
Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
Промисловість
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
Будівництво
Торгівля
Транспорт
Інформація та телекомунікація
Фінансова та страхова діяльність
Екологія
Наука
Туризм
Освіта
Охорона здоров’я
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
Діяльність громадських організацій пов’язана з транскордонним співробітництвом
Діяльність домашніх господарств для власного споживання
Інше, вкажіть____________________________
Важко відповісти

 

  1. На які саме аспекти розвитку вашого регіону, на Вашу думку, вплине активізація співпраці з сусідами за кордоном?
Аспекти розвитку регіону Позитивний вплив Негативний вплив Немає впливу Важко відповісти
Розвиток інфраструктури регіону
Підвищення рівня життя мешканців регіону
Зростання зайнятості мешканців регіону
Інтенсифікація зовнішньоекономічної діяльності
Покращення екологічної ситуації
Розвиток підприємництва
Розвиток науки та освіти
Розвиток охорони здоров’я
Розвиток культури
Налагодження фінансового забезпечення розвитку регіону
Розвиток торгівлі
Інше, вкажіть____________________________

 

 

  1. Визначте, будь ласка, активність окремих суб’єктів в процесі розвитку міста?

Оцініть за шкалою від 1 (низька активність) до  (висока активність) – зробіть позначку у відповідній графі

Суб’єкти Рівень активності
1 низький 2 3 4 5 високий
Органи влади
Бізнес-структури (юридичні особи)
Підприємці (фізичні особи)
Громадські організації
Молодь
Мешканці
Домогосподарства

 

 

 

Стать

Чоловік

Жінка

 

Вік

16 – 21

21 -30

31-40

41 -50

51-60

Старші 61

 

Освіта:_____________

 

Зайнятість

Повна офіційна зайнятість

Безробітна (ий)

Самозайнята (ий)

 

Сфера діяльності _________

 

Зайнятість

В межах міста

Поза межами міста

За кордоном

 

 

 

 

print

Pin It on Pinterest