«

»

Жов 29

Стан виконання бюджету

IMG_2442 [Старосамбірська МР]Інформує фінансовий відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Розглянувши підсумки виконання бюджету Старосамбірської міської територіальної громади (надалі бюджет громади) за  9-ть місяців 2021 року, фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради відзначає.

За звітний період із запланованих 146225,7 тис.грн до бюджету громади надійшло 144171,2 тис.грн доходів, з яких до загального фонду – 141038,9 тис.грн та до спеціального фонду – 3132,3 тис.грн.

По власних доходах загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)  план виконано на   103,8 відсотки:  із запланованих 63379,4 тис.грн  надійшло 65764,6 тис.грн,  або на 2385,2  тис.грн більше. Виконання річного плану доходів склало  75,0 відсотки.

Переважну складову  власних надходжень загального фонду (94,9 відсотки),   сформували податкові надходження, найбільшим з яких  (63,2 відсотків) залишається  податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Надходження ПДФО при плані 43229,9 тис.грн   склали  41562,9 тис.грн або 96,1 відсотки від  плану.

Вагомими податковими  джерелами загального фонду бюджету  стали також: єдиний податок поступлення якого склали  7991,5 тис.грн або 12,1  відсотків у його власних надходженнях, податок на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), надходження – 4473,4 тис.грн. або 6,8%, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1743,4 тис.грн або 2,6 відсотки.

Перевиконано план по  рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів  – в сумі  1771,1 тис.грн,  по єдиному податку – 2724,7 тис.грн., по державному миту – акцизному податку з роздрібноі торгівлі підакцизними товарами  – 7 914,2 тис.грн,  по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 462,5 тис.грн.

Вагомою  складовою  загального  фонду  є  міжбюджетні  трансферти  з державного та з місцевих бюджетів, які при плані 78453,4 тис.грн  наповнили  бюджет громади  в сумі  75274,3 тис.грн або 95,9 відсоток від плану.

Спеціальний фонд  в  дохідній  частині бюджету громади  склав 2,2 відсотки.

Кошти, які надійшли до бюджету  міста (громади) за 9-ть місяців 2021 року, дали можливість в цілому забезпечити виконання видаткової частини бюджету до річного плану на 65,0 відсотки та спрямувати на фінансування галузей  – 128663,0 тис.грн., в тому числі по загальному фонду –125067,0 тис.грн і по спеціальному – 3596,0 тис.грн.

За рахунок отриманих коштів профінансовано заклади освіти на 90880,3 тис.грн, охорони здоров’я – на 3384,7 тис.грн, культури – на 7412,9 тис.грн, соціального  захисту – на 1543,9 тис.грн, на утримання житлово-комунального господарства – на  3991,7 тис.грн,  фізичну  культуру  і  спорт  – на 1626,5 тис.грн. Проведено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та здійснено оплату комунальних послуг та спожитих у звітному періоді  енергоносіїв, на що направлено відповідно 109458,7 тис.грн та  4135,6 тис.грн, або 85,1 та 3,2 відсотків всіх видатків бюджету.

Протягом 9-ти місяців 2021 року  вісім  раз проводилися зміни до бюджету міста (громади). В результаті чого на утримання галузей громади  було направлено 17251,3 тис.грн, в  тому  числі   по  загальному  фонду  в  сумі  8477,2  тис.грн, та  по  спеціальному  фонду – 8774,1 тис.грн., з них  на :

– заробітну плату з нарахуваннями – 4315,4 тис.грн.;

– капітальні  видатки  – 7088,1 тис.грн.;

– інші  видатки   – 4247,8 тис.грн.;

– утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг та  дорожньої інфраструктури  за  рахунок  субвенції  з  місцевого  бюджету –  1600,0 тис.грн.;

Станом на  01.10.2021 року  по  бюджету  громади  кредиторська заборгованість   становить   926,7 тис.грн., а саме оплата праці з нарахуваннями термін оплати якої не настав.

print

Pin It on Pinterest