«

»

Гру 28

Про бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  21 грудня 2021р.    м. Старий Самбір    № 876

Про бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік

13580000000

(Код бюджету)

    Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», відповідно статті 26, статей 59 та 61-64, 66 Закону України “Про місцеве самоврядування”, а також враховуючи висновок постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва, Старосамбірська міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2022 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 188740945,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 184848160,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3892785,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 188740945,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 181960660,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 6780285,00 гривень;

профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 2887500 гривень згідно з додатком 2;

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 2887500грн;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 600000,00 гривень, що становить 0,33 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 5 до цього рішення.
 4. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України виступати у 2022 році в особі начальника фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради одержувачем:

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету Старосамбірської міської територіальної громади, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

– позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм статей 20, 28 Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

 1. Установити, що у 2022 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів.
 2. Керуючись частинами 7,8 статті 23 Бюджетного кодексу України у процесі виконання бюджету територіальної громади:

1) у разі необхідності здійснення перерозподілу бюджетних призначень в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва з наступним затвердженням на сесії міської ради;

2) у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 1. Дозволити виконавчому комітету Старосамбірської міської ради здійснювати уточнення отриманих міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів з наступним затвердження на сесії міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва.
 2. Надати право міському голові затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів.
 3. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету заключати договори щодо умов надання субвенції з міського бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.
 4. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2022 рік.
 5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.
 6. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 7. Старосамбірській міській раді забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу .
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва (голова комісії – Р.Лазірко).

Міський голова                                                      І.Трухим


 

Пояснювальна записка до  проекту бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік

 

Показники проєкту бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік розраховано на основі чинних норм Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів, а також з урахуванням принципів формування бюджетів, закладених у законі “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

Згідно доведених показників міжбюджетних трансфертів для бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік:

Обсяг базової дотації сттановить 19461000 гривень, що більше показника 2021 року на 13,1 відсотка

Обсяг освітньої субвенції – 75147300  гривень. що становить 99,6 відсотки показника 2021 року. Даний фінансовий ресурс є недостатній для забезпечення в повному обсязі цільових видатків (дефіцит складає 4177100 гривень), в розрахунку враховано виплату надбавки за престижність педагогічним працівникам в розмірі 20 відсотків посадового окладу, 50 відсотків грошової винагороди педагогічним працівникам.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1503100 гривень, що становить 53,1 відсотка показника 2021 року

Власні доходи бюджету Старосамбірської міської територіальної громади  на 2022 рік  заплановано в сумі 89476985 гривень.

В цілому плановий обсяг надходжень не забезпечить обов’язкові виплати в сумі 4934000 гривень.

Враховуючи значний дефіцит коштів формування видаткової частини на 2022 рік проводиться в режимі економії бюджетних коштів. При розрахунку видатків враховано підвищення розмірів державних соціальних стандартів та основних макропоказників економічного і соціального розвитку, а саме ріст мінімальної заробітної плати на 8,4 відсотка, індекс споживчих цін 6,2 відсотка, тарифи  на комунальні послуги та енергоносії.

У цілому прогнозний обсяг бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік визначено за:

доходами в сумі 188740945 гривень, у тому числі загальний фонд –   184848160 гривень, спеціальний – 3892785  гривень;

видатками в сумі 188740945 гривень, у тому числі загальний фонд –    181960660 гривень, спеціальний – 6780285  гривень.

У проєкті бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки на утримання бюджетних установ, соціальні програми та цільові видатки.

 

Проект дохідної частини бюджету Старосамбірської міської територіальної громади

 

Обсяг дохідної частини загального фонду бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 86384200 гривень.

У проєкті бюджету основну частку в доходах загального фонду становитимуть надходження податку на доходи фізичних осіб – 62,3 відсотка.

Беручи до уваги проєктне законодавче збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня – 6500 гривень та 1 жовтня 6700 гривень планового року, прогнозну динаміку середньомісячної зарплати працівників надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2022 році прогнозуються в сумі 53780000 гривень.

 Вагомими податковими  джерелами загального фонду бюджету  є також єдиний податок поступлення якого плануються в обсязі  12390000 гривень або 14,3  відсотків у його власних надходженнях, при розрахунку враховано зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс споживчих цін на 6,2% (для платників ІІІ групи) та не застосування індексації до нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь (для платників IV групи).

Розрахунок обсягу податку на майно (плата за землю, транспортний податок та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки)  на 2022 рік проведено у розрізі  юридичних та фізичних осіб, враховуючи динаміку надходжень за попередні періоди і становить 5960000 гривень або 6,9 відсотка власних надходжень.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів (лісові ресурси, нафта, газ) запланована в сумі 6545000 гривень або 7,6 відсотка, плата за надання адміністративних послуг – 4440000 гривень або 5,2 відсотки власних надходжень, акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (в.т.ч. пальне) – 2970000 гривень або 3,4 відсотки власних надходжень.

Дохідна частина спеціального фонду бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік  планується в сумі 3892785 гривень., в тому числі: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, в сумі 2000000 гривень, плата за послуги, що надаться бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю в сумі 1815085 гривень, плати за оренду майна  бюджетних установ – 77700 гривен.

        

Проект видаткової частини бюджету Старосамбірської міської територіальної громади

 

Обсяг видатків, включених до проекту бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2022 рік, враховуючи принцип збалансованості та положення Бюджетного кодексу України, відповідає його дохідній частині і становить 188740945 гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 151381397 гривень, що становить 80,2 відсотка до загального обсягу видатків, продукти харчування – 5142300 гривень, комунальні послуги та енергоносії – 10098152 гривень, інші виплати населенню – 503800 гривень, інші видатки – 21273786 гривень.

На утримання апарату Старосамбірської міської ради заплановано видатки у сумі 21472900 гривень. Дані кошти забезпечать витрати на оплату праці з нарахуваннями, оплату за спожиті енергоносії та поточне утримання установи.

У загальному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 20091795 гривень (93,6 відсотка обсягу видатків на галузь), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 925099 гривень (4,3 відсотка обсягу видатків на галузь), інші видатки – 456006 гривень.

На утримання закладів освіту заплановані видатки по загальному фонду в сумі 129789618 гривень, по спеціальному фонду – 2354285 гривень.

На 2022 рік видатки на заробітну плату з нарахуваннями установ освіти визначені в сумі 116514493 гривень (88,2 відсотка до загального обсягу видатків),  харчування – 5142300 гривень ( 3,9 відсотка до загального обсягу видатків), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7388000 гривень ( 5,6 відсотка до загального обсягу видатків).

На території ОТГ функціонують: 3 дошкільні установи, 17 загальноосвітніх шкіл, 1 музична школа, 1 позашкільний заклад освіти, централізована бухгалтерія, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, інклюзивно-ресурсний центр.

Дефіцит коштів на оплату праці з нарахуваннями непедагогічним  працівникам загальноосвітніх навчальних закладів складе  4934000 гривень (3 місячні фонди).

Видатки на охорону здоров’я на 2022 рік передбачені в сумі 3112319 гривень, з них: на оплату комунальних послу та енергоносіїв – 2936980 гривень, «Програму безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових катнгорій населення – жителів Старосамбірської ОТГ на 2022 рік» – 175339 гривень.

      Видатки на соціальний захист населення на 2022 рік передбачено в сумі 3008900 гривень.

На утримання центру надання соціальних послуг передбачені видатки в сумі 1958900 гривень. На оплату праці з нарахуваннями виділено 1918836 гривень,  оплату  комунальних послуг та енергоносіїв – 26753 гривень.

На «Програму матеріальної підтримки громадян Старосамбірської ОТГ  на 2022 рік» передбачено кошти в сумі 500000 гривень, «Програму відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом на 2022 рік» – 550000 гривень.

       На утримання закладів культури в міському бюджеті на 2022 рік передбачені  видатки по загальному фонду  в сумі 7969290 гривень, по спеціальному фонду – 76000 гривень.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 7462490 гривень., або 93,6 відсотка до загального обсягу видатків на галузь, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 377600 гривень.

На території ОТГ функціонують: Комунальний заклад “Старосамбірська публічна бібліотека Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області”, що включає 16 філій, Комунальний заклад “Центр культури і дозвілля” Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області, що включає 20 філій, історико – краєзнавчий музей.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи на 2022 рік передбачено видатки в сумі 1290457 гривень.

Видатки на виконання «Програми розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою Старосамбірської ОТГ на 2022 рік»  заплановано в сумі 9378616 гривень, «Програми утримання та ремонту автомобільних доріг комунального значення Старосамбірської ОТГ на 2022 рік» – 5000000 гривень.

Резервний фонд бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету на 2022 рік встановлений у сумі 600000 гривень.

      

Начальник фінансового відділу                                  Уляна ДЯКУН

print

Pin It on Pinterest