«

»

Лют 15

Оновлено вимоги до оформлення заяв і рішень у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно

цнапМін’юст виклав у новій редакції Вимоги до оформлення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Вимоги до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

Відповідний наказ від 4 лютого 2022 року № 349/5 було зареєстровано в Мін’юсті 7 лютого 2022 року за № 157/37493. Документ набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Вимоги до оформлення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав), а в разі подання заяви в електронній формі – за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг чи інших інформаційних систем, що забезпечують ідентифікацію користувача з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав.

Заява оформлюється українською мовою. Дати у заяві зазначаються арабськими цифрами. Цифри у заяві можуть зазначатися арабськими та/або римськими цифрами.

Заява містить відомості, передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим урядовою постановою від 26 жовтня 2011 року № 1141.

У заяві не допускаються підчищення, закреслення чи інші виправлення.

Заява в паперовій формі оформлюється шляхом її друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів). На заяві в паперовій формі проставляється підпис заявника (заявників).

На заяву в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис заявника (заявників) з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Вимоги до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно

Рішення державних реєстраторів прав на нерухоме майно оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення оформлюється українською мовою. Дати та цифри у рішенні зазначаються арабськими цифрами.

Рішення містить відомості про:

  • індексний номер рішення;
  • дату формування рішення у форматі “день, місяць, рік”;
  • дату та реєстраційний номер заяви, за результатом розгляду якої або під час розгляду якої прийнято рішення;
  • дату та реєстраційний номер заяви, що стала підставою для прийняття рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо раніше зареєстрованої заяви (у разі прийняття рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо раніше зареєстрованої заяви);
  • дату та реєстраційний номер раніше поданої заяви, що відкликається (у разі прийняття рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви);
  • дату та номер справи, у якій винесено судове рішення щодо заборони вчинення реєстраційних дій / дату та реєстраційний номер заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про зупинення реєстраційних дій);
  • дату та номер справи, у якій винесено судове рішення щодо скасування заборони вчинення реєстраційних дій / дату та реєстраційний номер заяви власника про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних (у разі прийняття рішення про відновлення реєстраційних дій);
  • дату та реєстраційний номер заяви про заборону вчинення реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про відновлення реєстраційних дій у зв’язку із спливом строку для подання судового рішення щодо заборони вчинення реєстраційних дій);
  • вичерпний перелік підстав для зупинення розгляду заяви, відмови у відкликанні заяви, відмови у проведенні реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, про відмову в задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви, про відмову в проведенні реєстраційних дій) із зазначенням вичерпного та обґрунтованого переліку обставин, які стали передумовою для прийняття відповідного рішення;
  • прізвище та власне ім’я державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Рішення оформлюється в електронній формі або у випадках, передбачених законодавством, може бути оформлено в паперовій формі відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого урядовою постановою від 25 грудня 2015 року № 1127.

print

Pin It on Pinterest