«

»

Тра 30

Основне законодавство та його оновлення

загружено (2)
22 травня Законом України No 2264-IX затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року No 342/2022 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Строк проведення загальної мобілізації продовжено з 25 травня на 90 діб.
Також 22 травня Законом України No 2263-IX затверджено Указ Президента України від 17 травня 2022 року No 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12 травня No 2253-IX,
яким внесені зміни до Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу
України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про рекламу», «Про
соціальний діалог в Україні», «Про зайнятість населення». Законом України заборонено:
необґрунтовано відмовляти у прийнятті на роботу, тобто відмовляти без будь-яких мотивів або з
підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав,
не передбачених законом; в оголошеннях (рекламі) про вакансії (прийом на роботу) пропонувати роботу (зайнятість) лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, або зазначати певні вимоги щодо раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації,
етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи
наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця
проживання, членства у професійній спілці чи іншому громадському об’єднанні тощо.
Працівникам надано право звертатися зі скаргою до органів місцевого самоврядування, якщо
вони зазнали дискримінації у сфері праці. Також Законом запроваджено можливість: укладення
колективного договору з фізичними особами, які використовують найману працю; поширення дії
галузевої (міжгалузевої) угоди на усіх роботодавців відповідної галузі за рішенням центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових
відносин (зараз формування такої політики забезпечує Міністерство економіки України). Законом
також оновлено: вимоги щодо недопущення дискримінації в оголошеннях (у рекламі) з
працевлаштування; ознаки масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця; обов’язок
роботодавця надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення працівників
профспілковому представнику; порядок проведення роботодавцем консультацій з
профспілковими представниками перед масовими звільненнями працівників.

Також 27 травня набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану» від 12 травня No 2246-IX. Законом України спрощено фітосанітарні вимоги при експорті, імпорті та переміщенні продукції рослинного походження територією України (запроваджується фітосанітарний сертифікат в електронній формі); спрощується процедура подання документів для державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів; надана можливість українським виробникам органічної продукції, які виробляють її за стандартами Європейського Союзу, перейти на українські стандарти виробництва без додаткового перехідного періоду, а також можливість одержати державну підтримку; перенесено введення в дію Закону України «Про ветеринарну медицину» на один рік після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 01 січня 2024 року.

print

Pin It on Pinterest