«

»

Чер 23

Запрошують на навчання в магістратуру державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

nl_lpВ Інституті адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО) Національного університету «Львівська політехніка» розпочато прийом документів для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою підготовки державних службовців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (здобуття освіти за державним замовлення НАДС).
У 2022 році конкурсний відбір осіб на навчання до магістратури передбачається:
– за результатами фахового вступного випробування з основ економіки, держави і права, що проводиться закладом вищої освіти дистанційно для осіб, що вступають на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти магістра/спеціаліста;

– магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та вступного іспиту для осіб, що вступають на основі раніше здобутого ступеня вищої освіти бакалавра;

Також в ІАПО є можливість державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування підвищити кваліфікацію за загальними короткостроковими програмами, що погоджено з НАДС (обсягом 1 ЄКТС) за наступними напрямами:
1.Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (наказ НАДС від 25 листопада 2020 р. № 219-20);
2. Стратегічне управління (Наказ НАДС від 25.11.2020 №219-20);
3. Комунікація та взаємодія (Наказ НАДС від 28 вересня 2021 р. № 156-21);
Підвищення кваліфікації за програмою Прозорість у публічному управлінні (1 ЄКТС) відбувається на комерційній основі.
Детальніше про умови вступу за телефоном (032)-258-26-30
кафедра адміністративного та фінансового менеджменту НУ «Львівська політехніка»
print

Pin It on Pinterest