«

»

Лип 06

Чи потрібно подавати до контролюючого органу одноразову (спеціальну) добровільну декларацію з нульовими значеннями?

дпаСтаросамбірськаДПІ повідомляє, що одноразова (спеціальна) добровільна декларація
(далі – Декларація) подається фізичною особою у випадку наявності у такої особи активів,
які були придбані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання)
оподаткуванню в Україні, та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі
податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування, а отже у разі
відсутності таких активів подавати зазначену Декларацію з нульовими значеннями
фізична особа не зобов’язана.
Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ)
одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного
декларування фізичною особою, визначеною п. 3 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ,
належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі
активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів,
що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не
були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог
законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в
порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого
покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали
місце до 01 січня 2021 року.
Об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути
визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що
належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на
праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на
обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання Декларації
(п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ ПКУ).
Крім того, пп. 6.1 п. 6 підрозд. 9 прим. 4 розділу ХХ ПКУ передбачено, що в Декларації
відображається, зокрема, така інформація (дані):
відомості про об’єкти декларування, визначені пп. «а» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ
ПКУ, в обсязі, достатньому для ідентифікації кожного з них;
відомості  про  об’єкти декларування, визначені підпунктами «б» – «е» п. 4 підрозд. 9
прим. розд. ХХ ПКУ, із зазначенням інформації, що дає змогу їх ідентифікувати;
самостійно визначена декларантом у національній валюті база для нарахування збору з
одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – Збір);
ставка та сума Збору.
Отже у разі відсутності активів, які підлягають декларуванню,  подавати Декларацію
фізична особа не зобов’язана.

print

Pin It on Pinterest