«

»

Лип 11

Розпорядження Про розрахунково-аналітичну групу Старосамбірської міської ради

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.07.2022 р.                                   м. Старий Самбір                               № 67/02-06

 Про розрахунково-аналітичну групу  Старосамбірської міської ради

Відповідно до статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», статей 19, 35 Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366, розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 3 травня 2022 року № 48/0/5-22ВА «Про порядок організації в області радіаційного і хімічного захисту населення і територій», з метою забезпечення радіаційного і хімічного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

 1. Утворити розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області та затвердити її посадовий склад, що додається.
 2. Затвердити Положення про розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області, що додається.
 3. Затвердити склад розрахунково-аналітичної групи ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, за якими закріпити відповідні пости радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерські служби.

3.1 Затвердити Положення про пост радіаційного та хімічного спостереження, згідно з додатком до цього розпорядження.

 1. Старостам старостинських округів:

4.1. За умови масового надходження контамінованих постраждалих забезпечити додаткове розгортання деконтамінаційної системи у визначених місцях, з врахуванням можливих маршрутів прибуття контамінованих постраждалих та запас чистого одягу та білизни різних розмірів для переодягання осіб, які пройшли деконтамінацію.

4.2. На виконання Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р «Про заходи щодо забезпечення надання населенню санітарно-гігієнічних послуг»:

–  створити робочі групи щодо координації роботи із складання переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;

–  на підставі Методичних рекомендацій щодо складання переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, провести комплекс заходів щодо визначення відповідних об’єктів

4.3. Довести до відома підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності завдання, напрямки та шляхи реалізації заходів щодо обладнання місць для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків.

4.4. Керівнику з питань оборонної роботи та цивільного захисту надати переліки суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, при цьому передбачивши складання цивільно-правових угод з профільними установами щодо надання відповідних послуг.

4.5. Відповідно до пункту 1 Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 (зі змінами), наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 3 лютого 2005 року № 59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин»:

– створити міські, кустові, об’єктові пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення населення засобами радіаційного і хімічного захисту;

– вжити заходів щодо утворення на підприємствах, установах та організаціях об’єктових пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту;

– забезпечити укомплектування і діяльність пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту відповідно до Положення.

4.6. Інформувати про наявність і забезпеченість пунктів видачі засобів радіаційного і хімічного захисту.

5.0 Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

           Міський голова                                                                            Ігор ТРУХИМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

міської ради                                                                                                        Хітчак В. І.

 

Начальник юридичного відділу                                                                       Бущак В.Є.

 

Начальник загального відділу                                                                      Леус Ю.О.

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури, комунальної власності

та житлово-комунального господарства                                                        Попович В. В.

 

 

 

Головний спеціаліст відділу містобудування,

архітектури, комунальної власності

та житлово-комунального господарства                                                        Стрижак В. О.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                               розпорядженням                            голови Старосамбірської міської ради    08.07.2022р.     № 67

 

Склад
розрахунково-аналітичної групи ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

 

– Хітчак В.І.       – керуючий справами Старосамбірської міської ради, голова групи;

– Стрижак В.О. – головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, комунальної власності та житлово-комунального господарства апарату міської ради, заступник начальника групм;

–    Попович В.В. – начальник відділу містобудування, архітектури, комунальної власності та житлово-комунального господарства апарату міської ради, топограф

– Янів І.М.     – головний спеціаліст відділу земельних відносин апарату міської ради

-Сеник В.В.   –начальник 27ДПРЧ 8ДПРЗ ГУДСПС України у Львівській області

– Голубінка М.Я. –завідувач Старосамбірського відділу «Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровя України»;

– Венцик О.Й.- лікар по загальній гігієни Старосамбірського відділу «Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровя України»;

– Венцик Б.Р. – начальник Старосамбірського відділу Самбірського Районного управління  Головного Управління Держпродспоживслужби у Львівській області;

–  Лешик В.Я.   –  заступник Старосамбірського відділу Самбірського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області

 

 

 

   

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                               розпорядженням                            голови Старосамбірської міської ради    08.07.2022р.     № 67

                                                             ПОЛОЖЕННЯ

про розрахунково-аналітичну групу ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

 1. Загальні положення.
 2. Розрахунково-аналітична група (далі –РАГ) утворюється відповідно до статті 35 розділу ІV Кодексу Цивільного захисту України, пункту 2 «Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року № 787, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи, затверджених наказом МНС України від 11 серпня 2010 року № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження», з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:

РАГ є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при Старосамбірській міській раді.

 1. У своїй діяльності РАГ керується законодавчими та нормативно-правовими актами в сфері цивільного захисту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.
 2. Посадовий склад РАГ ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області затверджується розпорядженням голови Старосамбірської  міської ради

ІІ. Основні завдання РАГ та функціональні обов’язки спеціалістів.

 1. Основними завданнями РАГ є:

прогнозування можливої радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;

визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;

отримання даних про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману від старост старостинських округів, постів радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) та диспетчерських служб (далі – ДС);

оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки;

підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.

 1. 2РАГ підпорядковується голові Старосамбірської міської ради та взаємодіє з організаціями та установами державної системи моніторингу, зокрема з Самбірським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, Самбірським районним відділом державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Львівським регіональним центром з гідрометеорології.
 2. Посадовий склад РАГ цього розпорядження.
 3. Функціональні обов’язки спеціалістів РАГ:

1) начальник групи здійснює керівництво роботою групи, в установлені терміни подає голові Старосамбірської  міської ради узагальнені дані щодо радіаційної і хімічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення;

2) заступник начальника групи:

відповідає за своєчасну доповідь про радіаційну і хімічну обстановку;

визначає режим радіаційного захисту населення;

визначає можливі потреби та характер застосування зброї масового ураження, ступінь захисту населення, можливі дози опромінення;

допомагає у вирішенні завдань, аналізує і узагальнює одержані результати;

контролює ведення карти радіаційної і хімічної обстановки;

3) спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

здійснює довгострокове та аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;

отримує дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

вивчає топографічні особливості місцевості;

розраховує середню щільність населення;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку від старост старостинських округів, ДС та ПРХС;

здійснює оцінку хімічної обстановки;

розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає голові  Старосамбірської  міської ради ;

веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;

готує донесення та веде звітні документи про хімічну обстановку;

4) спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

за даними прогнозу радіаційної обстановки при аварії на АЕС визначає кількість населення, яке потрапляє у зону радіаційного забруднення;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку від старост старостинських округів, ДС та ПРХС;

здійснює оцінку радіаційної обстановки;

розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні радіаційного забруднення та доповідає голові Старосамбірської  міської ради ;

веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

готує донесення та веде звітні документи про радіаційну обстановку;

5) топограф:

веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;

веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки.

III. Порядок роботи РАГ.

 1. У повсякденному режимі функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Старосамбірської міської ради  Самбірського району Львівської області (далі – ланка ТП ЄДС ЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає голова Старосамбірської  міської ради
 2. При переведенні ланки ТП ЄДС ЦЗ у режим підвищеної готовності або при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, спеціалісти РАГ прибувають в Старосамбірську міську раду

та здійснюють такі заходи:

уточнюють порядок передачі інформації про радіаційну та хімічну обстановку,вивчають топографічні особливості місцевості;

отримують дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної стійкості повітря);

здійснюють прогнозування та оцінку можливої радіаційної і хімічної обстановки;

розраховують середню щільність населення;

готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;

наносять прогнозовану радіаційну та хімічну обстановку на карту;

подають прогноз радіаційної та хімічної обстановки і пропозиції щодо захисту населення керівнику з питань оборонної роботи та цивільного захисту та голові Старосамбірської  міської ради

У подальшому начальник групи організовує цілодобове чергування членів групи.

 1. При переведенні ї ланки ТП ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, РАГ здійснює такі заходи:

отримує дані про метеорологічну обстановку від Львівського регіонального центру з гідрометеорології;

збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання) та хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) від старост старостинських округів, ПРХС та ДС;

здійснює оцінку радіаційної і хімічної обстановки;

наносить на карту інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку (місце та час виникнення аварії, зони радіаційного та хімічного забруднення);

готує пропозиції щодо захисту населення;

узагальнює інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку;

подає узагальнену інформацію про радіаційну та хімічну обстановку та пропозиції щодо захисту населення керівнику з питань оборонної роботи та цивільного захисту та голові Старосамбірської  міської ради .

 1. РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2019 року № 1000.

При загрозі та виникненні радіаційної аварії на АЕС розрахунково-аналітична група використовує тільки прогноз можливої радіаційної обстановки, який розробляється адміністрацією АЕС та надається у встановленому порядку до обласної державної адміністрації та Головного управління ДСНС України у Львівській області.

 1. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу, ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення.

Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження хмари небезпечних хімічних речовин (глибиною зони хімічного забруднення) та площею зони хімічного забруднення.

Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР.

Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ.

Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.

 1. Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.

Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання.

Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення.

Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.

 1. До пропозицій щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення входять:

висновки з оцінки радіаційної та хімічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами);

засоби індивідуального захисту для населення;

режими радіаційного захисту населення;

найбільш оптимальні маршрути евакуації населення;

 1. До звітних документів РАГ належать:

– журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом МВС України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366);

– копії повідомлень про радіоактивне та хімічне забруднення (згідно з наказом МВС України від 27 листопада 2019 року № 986 «Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 83/34366).

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                        Володимир Хітчак

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                               розпорядженням                                голови Старосамбірської міської ради    08.07.2022р.     № 67

ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      про пост радіаційного та хімічного спостереження Старосмамбірської міської ради                                                                                                                        

І. Загальні положення

 1. Положення розроблено згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту України, Положенням про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №11, наказу Міністра внутрішніх справ України від 27.11.2019 року № 986 „Про затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, наказу Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11 серпня 2010 року № 649 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження”.
 2. Пост радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС) – це формування цивільного захисту, що здійснює періодичне або постійне радіаційне та хімічне спостереження відповідно до встановлених завдань.
 3. Пости радіаційного і хімічного спостереження створюються розпорядженням міського голови та наказами керівників підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному чинним законодавством.
 4. До складу ПРХС входять: начальник поста, 1-3 спостерігачі за радіаційною та хімічною обстановкою.
 5. У своїй діяльності ПРХС керується законодавчими та нормативноправовими актами у сфері цивільного захисту та цим Положенням.
 6. Забезпечення ПРХС приладами радіаційної та хімічної розвідки, засобами індивідуального захисту та засобами зв’язку здійснюється за рахунок підприємств, установ та організацій (далі – суб’єкти), на базі яких вони створені. Для виконання окремих завдань ПРХС за рахунок суб’єкта, можуть оснащуватися автомобілями, у тому числі спеціально обладнаними. Підготовка особового складу постів радіаційного та хімічного спостереження здійснюється фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області.
 7. Для ведення радіаційного та хімічного спостереження рекомендується таке оснащення поста:

– прилад радіаційної розвідки – 1 комплект;

– прилад хімічної розвідки – 1 комплект;

–  засоби зв’язку та оповіщення;

– засоби індивідуального захисту (фільтрувальний протигаз з протигазовими коробками для захисту від небезпечних хімічних речовин, респіратор протипиловий, захисний костюм).

ІІ. Основні завдання ПРХС

 1. Основними завданнями ПРХС є: своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного забруднення територій в межах зони відповідальності поста; подання сигналів „радіаційна небезпека”, хімічна тривога”; інформування керівника об’єкта та розрахунково – аналітичної групи про радіоактивне та хімічне забруднення територій у зоні відповідальності поста; контроль за зміною потужності дози іонізуючого випромінювання та концентрацією небезпечних хімічних речовин у межах зони відповідальності; відбір проб грунту, води, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, та відправка їх у лабораторію.
 2. Особовий склад ПРХС безпосередньо підпорядковується керівнику об’єкта, на якому він створений, і взаємодіє з організаціями та закладами державної системи моніторингу, підрозділами гідрометеорологічної служби та лабораторіями.

ІІІ. Порядок роботи ПРХС

 1. У повсякденному режимі функціонування єдиної системи цивільного захисту України (далі – ЄСЦЗ України) із спеціалістами ПРХС проводяться заняття з підготовки до виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку ПРХС до дій за призначенням відповідає керівник об’єкта, на базі якого створено пост.
 2. При переведенні ЄСЦЗ України у режими: підвищеної готовності, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану за рішенням керівника об’єкта особовий склад ПРХС прибуває на місце розгортання поста, перевіряє справність та комплектність приладів радіаційної та хімічної розвідки, у встановлені терміни здійснює метеорологічне, радіаційне та хімічне спостереження.
 3. У разі реєстрації потужності еквівалентної дози 0,05 мР/год (0,5 мкЗв/год) і вище, появи аномальних явищ (кольорові хмари або підозрілих крапель на грунті, рослинах, поверхнях будівель), черговий спостерігач негайно інформує телефоном керівника установи, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Старосамбірської міської ради (21-8-17), чергового Старосамбірського РУ ГУДСНС України у Львівській (101).
 4. Після інформування черговий спостерігач за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки та шляхом відбору проб уточнює потужність дози на місцевості, тип та концентрацію небезпечної хімічної речовини в повітрі, здійснює відбір проб забрудненого грунту для дослідження

3 Продовження додатку лабораторії, уточнює метеорологічні дані і протягом однієї години надсилає черговому ДСНС письмове повідомлення про радіоактивне та хімічне забруднення.

 1. Отримані дані про стан радіаційної і хімічної обстановки черговий спостерігач поста заносить у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

ІV. Функціональні обов’язки посадових осіб, які входять до складу ПРХС

 1. Начальник ПРХС:

Начальник поста радіаційного і хімічного спостереження підпорядковується керівнику об’єкта та зобов’язаний:

 • знати завдання, оснащення та можливості поста;
 • уточнити з керівником об’єкта межу зони відповідальності поста, періодичність радіаційного та хімічного спостереження, порядок оповіщення та зв’язку;
 • перевірити справність приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;
 • довести до спостерігачів межу зони відповідальності поста, завдання щодо здійснення радіаційного та хімічного спостереження та порядку оповіщення та зв’язку;
 • організувати чергування спостерігачів на посту;
 • при необхідності організувати інженерне обладнання поста;
 • доповісти керівнику об’єкта про початок спостереження;
 • при виявленні радіоактивного або хімічного забруднення доповісти керівнику об’єкта, поінформувати розрахунково – аналітичну групу та організувати подальше спостереження;
 • організувати забезпечення джерелами живлення;
 • організувати проведення спеціальної обробки приладів радіаційної і хімічної розвідки, засобів зв’язку та засобів індивідуального захисту, а також санітарної обробки особового складу поста.

 

 1. Черговий спостерігач:

Черговий спостерігач підпорядковується начальнику ПРХС та зобов’язаний:

 • перевірити справність та комплектність засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, засобів зв’язку та оповіщення;
 • перевести засоби індивідуального захисту у стан „напоготові”;
 • на початку чергування та у встановлені терміни визначити напрямок та швидкість вітру, температуру повітря, зробити запис в журналі;
 • у встановлені терміни за допомогою приладів радіаційної та хімічної розвідки здійснювати радіаційне та хімічне спостереження;
 • при виявленні радіоактивного забруднення перевести засоби захисту у стан готовності, подати сигнал „радіаційна небезпека”, доповісти начальнику поста;
 • при виявленні хімічного забруднення подати сигнал „хімічна тривога”, перевести засоби захисту у стан готовності, доповісти начальнику поста;
 • після виявлення радіоактивного або хімічного забруднення, а також при різких змінах метеорологічних умов здійснити позачергові метеорологічні спостереження;
 • за вказівкою начальника поста взяти проби грунту, води, забруднених радіоактивними або небезпечними хімічними речовинами, для відправки на дослідження у радіометричну (хімічну) лабораторію;
 • вести записи у журнал радіаційного і хімічного спостереження.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                        Володимир Хітчак

ЗАТВЕРДЖЕНО                               розпорядженням                                голови Старосамбірської міської ради    08.07.2022р.     № 67

 

 

ПЕРЕЛІК

постів радіаційного та хімічного спостереження на території  Старосамбірської  міської територіальної громади

 

 1. Старосамбірський відділ «Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровя України»;

 

 1. 27ДПРЧ 8ДПРЗ ГУДСПС України у Львівській області

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Старосамбірської міської ради                                        Володимир Хітчак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print

Pin It on Pinterest