«

»

Бер 08

Припинення громадських формувань з охорони громадського порядку

цнапЗ початку повномасштабного вторгнення, як ніколи, постало питання участі громадян в охороні громадського порядку, тому розглянемо детально, що це таке.

Згідно ст.1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (далі – Закон) громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних і кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі – громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону діє на основі положення (статуту) про нього.

Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.

У разі порушення громадським формуванням вимог законодавства щодо його діяльності, а також у разі засудження його уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, за заявою реєструючого органу діяльність такого громадського формування може бути заборонена за рішенням суду у встановленому законом порядку (ст. 8 Закону).

Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску відповідно до Закону.

Коли ж виникає питання про припинення громадського формування з охорони громадського порядку, то, на відміну від створення, законодавець не прописав чіткої процедури ліквідації громадського формування, тому припинення відбувається на загальних умовах згідно ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії із припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог (за відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи).

Відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідних державних органів або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що, відповідно до закону, підлягають довгостроковому зберіганню.

На основі викладеного вище, припинення громадського формування з охорони громадського порядку відбувається на підставі протоколу загальних зборів, де зазначається про саморозпуск, а також визначається склад комісії з припинення, строк заявлення вимог кредиторами.

Даний протокол нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Для створення громадського формування законодавець чітко прописав вимоги погодження установчого документа з виконавчим органом органу місцевого самоврядування, керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, то під час процедури припинення не вимагається такого погодження.

Стосовно примусового розпуску громадського формування з охорони громадського порядку: чинна судова практика засвідчує, що позивачами виступають виконавчий орган органу місцевого самоврядування та територіальний орган Національної поліції. Загальна практика, коли позивачем виступає орган Державної фіскальної служби не застосовується, оскільки громадське формування є неприбутковою організацією.

Стаття має рекомендаційний характер, та підготовлена членом ГО « Спільнота реєстраторів» Ніною Марштупою.

ТЕМА: Припинення громадських формувань з охорони громадського порядку

З початку повномасштабного вторгнення, як ніколи, постало питання участі громадян в охороні громадського порядку, тому розглянемо детально, що це таке.

Згідно ст.1 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (далі – Закон) громадяни України відповідно до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних і кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі – громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння Національній поліції та Державній прикордонній службі України, асоціації громадських формувань тощо. Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону діє на основі положення (статуту) про нього.

Положення (статут) узгоджується з керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на території якої діятиме це громадське формування.

У разі порушення громадським формуванням вимог законодавства щодо його діяльності, а також у разі засудження його уповноважених осіб за вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, передбаченого статтею 111-1 Кримінального кодексу України, за заявою реєструючого органу діяльність такого громадського формування може бути заборонена за рішенням суду у встановленому законом порядку (ст. 8 Закону).

Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску відповідно до Закону.

Коли ж виникає питання про припинення громадського формування з охорони громадського порядку, то, на відміну від створення, законодавець не прописав чіткої процедури ліквідації громадського формування, тому припинення відбувається на загальних умовах згідно ч. 10 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — відповідним державним органом, подаються такі документи:

1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідного державного органу про припинення юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії із припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог (за відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи).

Відповідно до ч. 13 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, — рішення відповідних державних органів або судового рішення про припинення юридичної особи, не пов’язаного з її банкрутством, після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;

2) довідка архівної установи про прийняття документів, що, відповідно до закону, підлягають довгостроковому зберіганню.

На основі викладеного вище, припинення громадського формування з охорони громадського порядку відбувається на підставі протоколу загальних зборів, де зазначається про саморозпуск, а також визначається склад комісії з припинення, строк заявлення вимог кредиторами.

Даний протокол нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів. Для створення громадського формування законодавець чітко прописав вимоги погодження установчого документа з виконавчим органом органу місцевого самоврядування, керівництвом відповідного територіального органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, то під час процедури припинення не вимагається такого погодження.

Стосовно примусового розпуску громадського формування з охорони громадського порядку: чинна судова практика засвідчує, що позивачами виступають виконавчий орган органу місцевого самоврядування та територіальний орган Національної поліції. Загальна практика, коли позивачем виступає орган Державної фіскальної служби не застосовується, оскільки громадське формування є неприбутковою організацією.

Стаття має рекомендаційний характер, та підготовлена членом ГО « Спільнота реєстраторів» Ніною Марштупою.

print

Pin It on Pinterest