«

»

Тра 17

Правовий дайджест реформ щодо захисту внутрішньо переміщених осіб та осіб постраждалих від збройної агресії січень – березень 2024 р.

17052024Зміни в отриманні допомоги ВПО

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2024 р. № 94 “Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб”.

Передбачає: призначення допомоги на шість місяців у період воєнного стану.

Виплата допомоги на проживання ВПО автоматично продовжується з 1 лютого 2024 р., на один місяць, без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги.

Виплата допомоги продовжується на другий шестимісячний період автоматично:

 • непрацездатним особам;
 • пенсіонерам;
 • особам з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам.

ВПО, які не належать до цих категорій, виплата допомоги може бути продовжена на підставі подання заяви на призначення допомоги, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного в родині менше 9 444 грн.

Допомогу можуть отримати особи працездатного віку, що:

 • працевлаштувались;
 • зареєстровані як ФОП;
 • подали заявку на участь у грантовій програмі з метою отримання коштів на створення або розвиток власного бізнесу;

подали заявку на отримання ваучера на навчання;

 • не працюють та на момент подання заяви на призначення допомоги не зареєстровані в центрі зайнятості. В такому випадку, протягом двох місяців з дня призначення допомоги, особи мають здійснити заходи, що сприяють їх зайнятості.

Якщо особа не здійснила заходи, що сприяють зайнятості, або не зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, або не стала на облік в центрі зайнятості як така, що шукає роботу протягом двох місяців з дня призначення допомоги, або знялася з обліку в центрі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення двомісячного строку.

Вимога щодо працевлаштування чи обліку не застосовується до:

 • однієї особи зі складу сім’ї, яка доглядає за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (включно);
 • однієї особи зі складу сім’ї, яка має трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядає за ними;
 • однієї особи зі складу сім’ї, яка виховує малолітню дитину, що навчається онлайн, дистанційно (повністю або частково), у разі документального підтвердження застосування такої форми навчання відповідним навчальним закладом освіти;
 • особи, яка доглядає за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи;
 • особи, яка доглядає за людиною з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку;
 • фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду;
 • студента, який навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти;
 • особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Детальніше про ваучер на навчання:

Відповідно постанови Кабінету Міністрів від 20 березня 2013 р. № 207 “Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці” регіональний центр зайнятості чи філія може видавати одноразовий ваучер на навчання ВПО працездатного віку за відсутності роботи.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання.

Особа здійснює вибір професії (спеціальності) за переліком, зазначеним у Порядку, а також форми та місця навчання.

Подати заявку можна в паперовому або електронному вигляді. Після навчання видається диплом про освіту державного зразка.

Таким чином, постанова № 94 запроваджує нові правила соціальної підтримки ВПО.

Додаткова допомога ВПО від ООН

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 р. № 110 “Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проекту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю”.

Мета постанови: запровадити додаткові заходи із соціальної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю із числа ВПО шляхом реалізації проекту ООН.

Грошову допомогу можуть отримати особи котрі проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Сума визначається як різниця між 3 250 гривнями і сумою отриманої соціальної допомоги, але не менше ніж 100 грн.

Державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” на підставі відомостей, що містяться в інформаційних базах даних Міністерства соціальної політики, формує та передає Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй список осіб із зазначенням категорії отримувача соціальної допомоги.

Таким чином особі не потрібно особисто подавати запит на отримання допомоги.

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться щомісяця, починаючи з лютого, протягом трьох місяців.

Таким чином, держава спільно з ООН надає додаткову підтримку особам з інвалідністю з числа ВПО.

Компенсація за працевлаштування ВПО

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2024 р. № 331 “Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні”.

Мета постанови: підтримати осіб з числа ВПО, створивши умови та заохочуючи роботодавців надавати робочі місця ВПО.

Згідно постанови, роботодавцю надається компенсація витрат у розмірі мінімальної заробітної плати встановленої законом, терміном три місяці.

Для роботодавця, що бере на роботу особу з інвалідністю, з числа ВПО, термін компенсації становитиме б місяців.

З квітня компенсація збільшилася до 8 000 грн. на місяць.

Компенсація витрат надається роботодавцю за таких умов:

– роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

print

Pin It on Pinterest