«

»

Лют 10

КП «Старосамбірське МВКГ», повідомляє населення м.Ст.Самбір про намір здійснити зміну тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

smesitelЗгідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №390 від 30.07.2012р. «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово- комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».  Старосамбірське МВКГ доводить до відома споживачів,  про намір переглянути діючі  тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, відповідно встановлений розмір планового тарифу становитиме:

Водопостачання – 10,92(з ПДВ),  Водовідведення – 9,55(з ПДВ)

РОЗРАХУНОК

Економічно обгрунтованих тарифів, на послуги з  водопостачання та водовідведення

КП «Старосамбірське МВКГ» м. Ст.Самбір  на 2017 рік для населення

№ з/п

 

Найменування показників Водопостачання Водовідведення
Тис. грн./рік Грн/м³ Тис. грн./рік Грн/м³
І Виробнича собівартість 532,3 8,90 371,3 7,91
1 Прямі  витрати 494,4 8,26 334,5 7,13
1.1 Прямі матеріальні витрати (електроенергія,паливо, матеріали,запасні частини)  

190,9

 

3,19

 

39,8

 

0,84

1.2 Прямі матеріальні витрати на оплату праці 248,8

 

4,16 241,6 5,15
1.3 Інші прямі витрати 54,7 0,91 53,1 1,13
1.3.1 Відрахування на соц. заходи 54,7 0,91 53,1 1,13
1.3.2 амортизація
2 Змінні загальновиробничі  витрати 37,9 0,63 36,8 0,78
2.1 Витрати на оплату праці 31,1 0,52 30,2 0,64
3.2 Відрахування на соц. заходи 6,8 0,11 6,6 0,14
2.3 Інші витрати
   ІІ Адміністративні витрати 87,4 1,46 45,6 0,97
1 Витрати на оплату праці 71,6 1,19 37,4 0,79
2 Відрахування на соц. заходи 15,8 0,26 8,2 0,17
3 Амортизація
4 Інші витрати
   ІІІ Витрати на збут 117,8 1,96 61,6 1,31
1 Оплата праці 96,6 1,61 50,5 1,07
2 Відрахування на соц. заходи 21,2 0,35 11,1 0,23
3 Інші витрати
  ІV Повна собівартість (р.І+р.ІІ+рІІІ) 737,5 12,33 478,5 10,20
  Плановий обсяг надання послуг (для населення)тис. м³ 59,8 46,9
  V Економічно обгрунтований тариф  без ПДВ 12,33 10,20
 VІ Тариф (грн/м³)  з ПДВ 14,79 12,24
 VII Зменшення тарифу за рахунок дотації 3,87 2,69
VIII Тариф( з ПДВ) для населення 10,92 9,55

 

Необхідність  переглянути тарифи зумовлена різким зростанням цін та встановленням нових соціальних гарантій. На даний час тариф  для населення на центральне водопостачання та водовідведення, який  затверджений   у  квітні  2010р. не відповідає економічно обґрунтованим витратам.

З моменту встановлення тарифів відбулося значне зростання цін на електроенергію (270%), ціни на ПММ, матеріально-технічні ресурси зросли у два рази. З 01.01.2017р. Законодавство України гарантує виплату соціальних виплат: розмір мінімальної зарплати становить-3200,00 та ЄСВ-704,00 грн. з кожного працівника.  Відповідно підприємство змушене привести тариф до економічно обґрунтованого рівня . Розрахунок нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення проведений відповідно вимог « Порядку формування тарифів центрального водопостачання та водовідведення», затверджений  Постановою КМУ від 01.06.2011р. №869. До прямих матеріальних витрати включені тільки витрати, пов’язані з використанням електроенергії для технічних процесів (підйом та подача води, пропускання стічних вод). Крім електроенергії включені витрати на оплату праці працівників та відрахування на соціальні заходи (сплата ЕСВ).

Інші прямі витрати пов’язані з матеріалами, запчастинами паливно-мастильними матеріалами та ремонтом обслуговуючих водяних та каналізаційних мереж міста не враховувалися в тариф.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення, за адресою: вул. Дрогобицька 20, м. Ст. Самбір. тел..21-0-73. Е-mail – ssvodokanalz@gmail.com

Директор КП «Старосамбірське МВКГ»  В.Антошик

print

Pin It on Pinterest