«

»

Бер 10

Щодо вжиття заходів, спрямованих на виконання положень Закону України «Про запобігання корупції»

завантаженняВідповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» в період з 01.01.2017 до 31.03.2017 усі суб’єкти декларування повинні подати декларації за 2016 рік, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У зв’язку з цим, а також з метою забезпечення умов для комфортного виконання суб’єктами декларування свого обов’язку, запобігання створення перевантаження системи декларування, просимо забезпечити плановість подання декларацій.

Одночасно нагадуємо, що відповідно до ч.2 ст.49 Закону України «Про запобігання корупції» державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

print

Pin It on Pinterest