«

»

Бер 17

РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

001Реформа спрямована на системну трансформацію сектору, головна мета якої —  висока якість освіти.

Освіта має перетворитися на інноваційне середовище, в якому учні й студенти отримують навички і вміння самостійно здобувати та застосовувати знання в практичній діяльності. Освіта має продукувати індивідів, здатних забезпечити прискорене економічне зростання і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конкурентоспроможних на європейському і світових ринках праці.

 

Основні напрямки реформ у освіті

 

 Вища освіта:

 • надання університетам академічної, організаційної та фінансової автономії, водночас підвищивши вимоги до результатів діяльності закладів вищої освіти, прозорості прийняття ними рішень та  використання коштів;
 • створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти;
 • зміна системи бюджетного фінансування вищої освіти на основі конкурсного підходу та об’єктивної системи оцінювання якості діяльності університетів;
 • створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти;
 • стимулювання інтеграції університетів і наукових установ шляхом фінансування спільних проектів.

 

Професійна освіта:

 • створення обласних рад стейкхолдерів (представники місцевої влади, працедавців, навчальних закладів) задля визначення стратегії розвитку професійної освіти регіону;
 • створення закладів нового типу – регіональних центрів професійної підготовки, що сприятиме укрупненню мережі закладів.

 

Загальна середня освіта

 • структурна реформа школи – запровадження 12-річної загальної освіти з профільною старшою школою (10-12 класи);
 • комплексне оновлення навчальних програм та підручників;
 • розмежування функцій контролю якості та забезпечення освіти в системі управління освітою;
 • оптимізація мережі навчальних закладів.

 

Дошкільна освіта:

 • забезпечення доступу до дошкільної освіти за місцем проживання дитини;
 • створення інфраструктури дошкільної освіти через забезпечення рівних умов діяльності дошкільних закладів різних типів та форм власності.

Нижче наведено деякі статистичні дані, щодо сприйняття реформи освіти у суспільстві.

 1

 Для отримання консультацій на різні правові теми, а також можливості скористатися послугами адвоката за рахунок держави звертайтеся до Старосамбірського бюро правової допомоги, за адресою м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 114; електронна адреса: staryy.sambir@lv.legalaid.gov.ua

print

Pin It on Pinterest