«

»

Бер 03

Перелік рішень ХХVІІ-ї позачергової сесії Старосамбірської міської ради

 

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ –а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  28.02.208 р.                                м. Старий Самбір                            №  914

Про обрання  тимчасової лічильної комісії

Старосамбірської міської ради

на засіданні ХХVІІ-ї  позачерговій сесії

сьомого скликання  28.02.2018 року.

 

Для організації та проведення голосувань щодо прийняття рішень на засіданні ХХVІІ-ї  позачерговій сесії сьомого скликання 28.02.2018 року Старосамбірської міської ради, керуючись Регламентом міської ради, Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Обрати тичасову лічильну комісію в такому складі:

1.1.Масальська Олена Орестівна            –        голова комісії

1.2. Дмитришин Михайло Васильович  –         член комісії

1.3. Іваницький Микола Григорович      –         член комісії

2.Доручити лічильній комісії міської ради при проведенні процедури прийняття рішень  організувати поіменне голосування, вести підрахунок голосів та оголошувати результати голосування.

Міський голова                                                                      І.С.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а  позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від    28.02.2018р.                            м. Старий Самбір                            №  916

Про затвердження  річного звіту про виконання міського бюджету Старосамбірської міської  ради за    2017 р.

Заслухавши та обговоривши  річний звіт про виконання міського бюджету Старосамбірської міської ради  за  2017  рік та керуючись ст. 26, 64 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити річний звіт про виконання міського бюджету Старосамбірської міської ради  за   2017  рік  згідно з додатками № 1 та № 2.

Міський голова                                                                                                                                                  І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а  позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від    28.02.2018р.                            м. Старий Самбір                            №  917

Про надання дозволу  на отримання в АТ «Ощадбанк»

кредиту у вигляді овердрафту для поповнення  обігових

коштів КП «Міське виробниче управління житлово-

комунального господарства м.Старий Самбір»

Розглянувши клопотання КП «Міське виробниче управління житлово-

комунального господарства м.Старий Самбір»  керуючись ст. 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на отримання в АТ «Ощадбанк» кредиту у вигляді овердрафту для поповнення обігових коштів  в  розмірі до 100,0 тис. грн.. КП «Міському виробничому управлінню житлово-комунального господарства  м.Старий Самбір».
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – В.Бущак

Міський голова                                                                                                                                                  І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 .02. 2018 р.           м. Старий Самбір                                     №  918

Про встановлення надбавки до посадового окладу та преміювання міського голови  м. Старий Самбір.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року “Про упорядкування структури  та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами та доповненнями,  Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити з 12 лютого 2018 року на  2018 рік   міському голові м. Старий Самбір Трухиму І.С. надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового  окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років, розмір щомісячної премії у розмірі 80 відсотків середньомісячної заробітної плати, виплату одноразової грошової допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Міський голова                                                                                                                                   І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28 .02. 2018 р.           м. Старий Самбір                                    №  919

Про виділення коштів на паливно-мастильні матеріали, закладені в бюджеті міської ради на 2018 рік, для власного автомобіля міського голови марки Фольсваген Джетта реєстраційний номер  ВС 60 68АЕ, який використовується в службових цілях.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, депутата міської ради М.Зубрицького про використання власного автомобіля марки  Фольсваген  Джетта, реєстраційний номер ВС 60 68 АЕ,  який використовується в службових цілях, керуючись ст. 26, 61 п.4 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Дозволити міському голові Трухиму І.С. використовувати кошти на паливно-мастильні матеріали, закладені в бюджеті міської ради на 2018 рік, для власного автомобіля марки   Фольсваген  Джетта, реєстраційний номер  ВС  60  68  АЕ,  який використовується в службових цілях.
 2. Встановити ліміт використання паливно-мастильних матеріалів в розмірі 30.0 (тридцять) тисяч гривень в рік.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету (голова комісії – депутат  М.Зубрицький).

Міський голова                                                                                                                                            І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ  -а  позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02. 2018р.       м.Старий Самбір                                          №  920

Про встановлення розміру відрахувань  до

бюджету міста Старий Самбір частини чистого

прибутку (доходу) комунальними  підприємствами

Відповідно до  п пункту 9 частини 1 статті 69  Бюджетного кодексу України,  пункту 20  статті 43, пункту 29 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Порядок і розміри відрахування до міського бюджету  частини чистого  прибутку (доходу) комунальними підприємствами, що перебувають у власності територіальної громади міста Старий Самбір (Додаток № 1).
 2. Керівникам  підприємств, що належать до комунальної власності Старосамбірської міської  ради забезпечити відрахування до місцевого бюджету частини чистого  прибутку (доходу).
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань планування бюджету.

Міський голова                                                                                                                       І.Трухим

*

Додаток № 1

до рішення ХХVІІ-ї  позачергової сесії

сьомого скликання  Старосамбірської

міської ради  № 920    від  28лютого 2018 року

Порядок і розміри

відрахування до міського  бюджету  частини чистого  прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами, що перебувають у власності  територіальної громади міста Старий самбір

 1. Згідно з цим  Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується комунальними унітарними підприємствами (далі – комунальними підприємствами), що перебувають у власності територіальної громади міста Старий Самбір, до міського бюджету, визначається  виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі 3 відсотків.
 2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується  комунальними підприємствами до міського бюджету з наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
 3. Частина чистого прибутку (доходу), яка підлягає сплаті  до міського бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом  з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до органів Державної податкової адміністрації у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

 1. Сплачена  відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу)  зараховується  на  відповідні рахунки з обліку  надходжень до загального  фонду міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби.
 2. Контроль за  своєчасністю та повнотою надходження до міського бюджету відрахування частини чистого прибутку здійснює Старосамбірська міжрайонна державна податкова інспекція.

Секретар міської ради                                                                                               Л.Сідак

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова сесія  сьомого скликання

Р І Ш Е Н НЯ

від  28.02.2018 р                              м. Старий Самбір                               № 921

Про   звільнення від батьківської оплати за харчування дитини  Турчиняк  І.В. в  дошкільному навчальному закладі ’’Дзвіночок’’ м.Старий Самбір.

Розглянувши   заяву гр. Турчиняк  Ірини  Володимирівни про звільнення його від батьківської плати за харчування дитини Турчиняк Софії Іванівни в дошкільному навчальному закладі ’’Дзвіночок’’ м. Старий Самбір, у зв’язку з наданням статусу учасника бойових дій її чоловікові Турчиняку Івану Івановичу, керуючись ст.. 26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити гр. Турчиняк Ірину Володимирівну від батьківської плати за харчування дитини Турчиняк Софії Іванівни в дошкільному навчальному закладі ’’Дзвіночок’’ м.Старий Самбір у розмірі 100% оплати з 01.03.2018 року по 31.12.2018 року.
 2. Начальнику відділу фінансово-господарської діяльності і бухгалтерського обліку Старосамбірської міської ради О.Радзієвській проводити нарахування згідно даного рішення.

Міський голова                                                                                    І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   28.02.2018 р.                            м. Старий Самбір                            № 922

Про звільнення гр..Козунь С.В.від батьківської оплати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі №1 м. Старий Самбір.

Розглянувши заяву гр.Козуня Сергія Володимировича, жителя
м.Старий Самбір вул.Дрогобицька бічна №3, Старосамбірського району Львівської області про звільнення від батьківської плати за харчування дитини Козунь Максима Сергійовича в дошкільному навчальному закладі №1 в м. Старий Самбір,як дитину учасника АТО, керуючись  ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Звільнити гр.. Козуня Сергія Володимировича від батьківської плати за харчування дитини Козунь Максима Сергійовича в дошкільному навчальному закладі №1 м. Старий Самбір у розмірі 100% оплати з 01.03.2018 року по 31.12.2018 року.

2.Начальнику відділу фінансово-господарської діяльності і бухгалтерського обліку Старосамбірської міської ради О.Радзієвській проводити нарахування згідно даного  рішення.

Міський голова                                                                                                                             І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.02. 2018 р.           м. Старий Самбір                                            №  923

Про розгляд заяви гр.Кріль  М.М. про надання одноразової грошової допомоги на лікування  чоловіка

Розглянувши заяву гр. Кріль Марії Миколаївни, жительки м. Старий  Самбір вул. Героя України Б.Сольчаника, 19, кв.2 про надання одноразової грошової допомоги на лікування чоловіка,   враховуючи пропозиції та зауваження депутатів міської ради, керуючись ст. 26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Кріль Марії Миколаївні, жительці м. Старий Самбір, вул. Героя України Б.Сольчаника, 1,кв.2 одноразову грошову допомогу на лікування чоловіка Кріль Євгена Івановича  19.04.1950 року народження в розмірі 7000 (сім тисяч) гривень .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету (голова комісії – депутат  міської ради  М.Зубрицький).

Міський голова                                                                                                                                                 І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 28.02. 2018 р.           м. Старий Самбір                                            №  924

Про розгляд заяви гр.Варшавської  М.І. про надання одноразової грошової допомоги на лікування  її матері

Розглянувши заяву гр. Варшавської Маріанни Іванівни, жительки м. Старий  Самбір вул. Довбуша, 4,  про надання одноразової грошової допомоги на лікування її матері,   враховуючи пропозиції та зауваження депутатів міської ради, керуючись ст. 26 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’, Старосамбірська міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр. Варшавській Маріанні Іванівні, жительці м. Старий Самбір, вул. Довбуша, 4 одноразову грошову допомогу на лікування її матері Варшавської Дарії Петрівни  14.02.1943 року народження в розмірі 3000 (три тисячі) гривень .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету (голова комісії – депутат  міської ради  М.Зубрицький).

Міський голова                                                                                                                                                 І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а  позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.     м. Старий Самбір                                                  №   925

Про зарахування на чергу   для виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку гр. Вагіля  М.І.

Розглянувши заяву гр. Вагіля Михайла Івановича жителя
м.Старий Самбір,  вул. С.Бандери, № 5, кв.6 Старосамбірського району, Львівської області про зарахування на чергу для виділення  земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

 1. Зарахувати гр. Вагіля Михайла Івановича на чергу для виділення земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                                            І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а  позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.               м. Старий Самбір                                        №  926

Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території земельної ділянки для  обслуговування нежитлового приміщення в м. Старий Самбір, вул. Зарічна ,16А   гр.Левицькому І.І.

Розглянувши заяву гр. Левицького Ігора Івановича,  жителя
м. Старий Самбір, вул. Зарічна, № 51  про надання дозволу на виготовлення проекту детального планування території земельної ділянки, для  обслуговування нежитлового приміщення в м.Старий Самбір, вул.Зарічна, 16А, керуючись ст.12, Земельного Кодексу України, ст. ст. 19 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», ст.12 Закону України «Про основи містобудування», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 №555, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації», ст.26 Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр.Левицькому Ігору Івановичу дозвіл на виготовлення проекту детального планування території земельної ділянки для  обслуговування нежитлового приміщення в м.Старий Самбір, вул. Зарічна, 16А  із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради..
 2. Гр. Левицькому Ігору Івановичу за власні кошти виготовити проект детального планування території земельної ділянки для  обслуговування нежитлового приміщення  в м.Старий Самбір, вул.Зарічна,16А.

3..Старосамбірській міській раді спільно з розробником забезпечити проведення громадського слухання проекту детального плану території земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення  в м. Старий Самбір, вул.. Зарічна, 16А.

 1. Після проведених громадських слухань гр.. Левицькому Ігору Івановичу подати на затвердження проект детального планування території земельної ділянки для обслуговування нежитлового приміщення в м. Старий Самбір, вул..Зарічна, 16А на чергову сесію Старосамбірської міської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                            І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-я  позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.                             м. Старий Самбір                         №  927

Про надання дозволу на виготовлення

проекту із землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для надання у власність

для будівництва та обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд

м. Старий Самбір, вул.Чорновола, № 41 а

гр.Сидір  О.В.

Розглянувши заяву гр. Сидір Олени  Василівни жительки м. Старий Самбір, вул.. Чорновола, № 41 а, Старосамбірського району, Львівської області про надання дозволу на виготовлення  проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд м. Старий Самбір, вул. Чорновола, № 41а , керуючись ст. 12, ,118, 121, Земельного Кодексу України, ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр. Сидір Олені Василівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0,0600 га в м. Старий Самбір, вул. Чорновола, № 41 а із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради.
 2. Гр. Сидір Олені Василівні подати на затвердження проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0600 га  для надання у власність для  будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в м. Старий Самбір, вул. Чорновола № 41а  на чергову  сесію Старосамбірської міської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                                            І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.                             м. Старий Самбір                            № 928

Про надання згоди на розробку проекту

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки

для надання у власність для  ведення особистого

селянського господарства  на території Старосамбірської

міської ради  за межами населеного пункту  в урочищі

«Над цвинтарем» с.Завадка  гр.Гадич  Г.Я.

Розглянувши заяву гр.Гадич Галини Ярославівни жительки
м. Старий Самбір,  вул.Дністрова, № 42,кв.10 Старосамбірського району Львівської області  про надання  згоди  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради, за межами населеного пункту в урочищі «над цвинтарем»с.Завадка, керуючись ст.12, 118,121  Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду гр.Гадич Галині Ярославівні   на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для надання у власність  для  ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею 1,00 га на території Старосамбірської міської ради в урочищі «Над цвинтарем» с.Завадка за межами населеного пункту  за рахунок земель сільськогосподарського призначення (землі запасу -рілля) .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                           І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.                             м. Старий Самбір                            № 929

Про надання згоди на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для  ведення особистого селянського господарства  на території Старосамбірської міської ради  за межами населеного пункту в урочищі «Над цвинтарем» с. Завадка  гр.Пелиш  В.П.

Розглянувши заяву гр.Пелиша Василя Петровича жительки
м. Львів м.Винники,  вул.Винна гора, № 8а ,кв.42  про надання  згоди  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого селянського господарства на території Старосамбірської міської ради, за межами населеного пункту в урочищі «Над цвинтарем» с.Завадка, керуючись ст.12, 118,121 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду гр.Пелишу Василю Петровичу   на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для надання у власність  для  ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею 1,00 га на території Старосамбірської міської ради в урочищі «Над цвинтарем» с.Завадка за межами населеного пункту  за рахунок земель сільськогосподарського призначення (землі запасу -рілля) .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                           І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова  сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.                             м. Старий Самбір                            №  930

Про надання згоди на розробку проекту

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки

для надання у власність для  ведення садівництва на

території  Старосамбірської міської ради в урочищі «Рубань»

в м. Старий Самбір    гр.Кілику  І.І.

Розглянувши заяву гр.Кілика Івана Івановича жителя
м. Старий Самбір,  вул.Д. Лепкого, № 5 Старосамбірського району Львівської області  про надання  згоди  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання у власність для ведення садівництва на території Старосамбірської міської ради,  в урочищі «Рубань» м. Старий Самбір, керуючись ст.12, 118,121  Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

 1. Дати згоду гр.Кілику Івану Івановичу   на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для надання у власність  для  ведення садівництва орієнтовною  площею 0,12 га на території Старосамбірської міської ради в урочищі «Рубань» м.Старий Самбір  за рахунок земель сільськогосподарського призначення (землі запасу -рілля) .
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

Міський голова                                                                                                                           І.Трухим

*

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   28.02.2018р.                             м. Старий Самбір                            №  931

Про вилучення  земельної ділянки

під  будівництво  та  обслуговування

житлового будинку, господарських будівель

і споруд  в м. Старий Самбір, по

вул. Митрополита  А. Синишина, №19

гр.  Шамрая  В.Г.

 

 

Розглянувши заяву гр. Шамрая  Володимира Григоровича жителя
с. Торчиновичі, Старосамбірського району Львівської області   про вилучення  земельної ділянки  під  будівництво  та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель  і споруд  в м. Старий Самбір, по

вул. Митрополита  А. Синишина, №19,   керуючись ст.12, 19,140,14,142  Земельного Кодексу України, ст.26 Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Вилучити в  гр. Шамрая  Володимира Григоровича земельну ділянку під    будівництво  та  обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд  в м. Старий Самбір, по вул. Митрополита  А. Синишина, №19   на підставі добровільної відмови права користування даною земельною ділянкою   із земель житлової та громадської забудови Старосамбірської міської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

 

Міський голова                                                                                                                            І.Трухим

 

 

 

 

 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   28.02.2018 р.    м. Старий Самбір                                                  №  932

 

 

Про надання дозволу на проведення

експертної грошової оцінки земельної

ділянки під викуп для обслуговування

нежитлової будівлі  по вул.Л.Галицького,42/6

в м.Старий Самбір  гр..Корнацькій Г.М.

 

Розглянувши заяву гр..Корнацької Галини Миколаївни,жительки м.Старий Самбір, вул..Дрогобицька бічна № 45 Старосамбірського району Львівської області  про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  ділянки  під викуп для обслуговування  нежитлової будівлі  по вул.Л.Галицького,42/6  в  м.Старий Самбір, керуючись ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України,  ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  площею 0,0189 га для обслуговування нежитлової будівлі в м. Старий Самбір вул. Л.Галицького,42/6, яка знаходиться в користуванні гр..Корнацької Галини Миколаївни.
 2. Зобов’язати Старосамбірську міську раду замовити у відповідній ліцензованій організації виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки під викуп площею 0,0189 га для обслуговування нежитлової будівлі по вул. Л.Галицького, 42/6  в м. Старий Самбір.
 3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження Старосамбірської міської ради.
 4.   Гр.Корнацькій Галині Миколаївні сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки у розмірі 20% її вартості, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земель м. Старий Самбір.
 5.   Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки здійснитиза рахунок внесеного покупцем авансу.
 6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

 

Міський   голова                                                                                                          І.Трухим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а   позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  28.02.2018 р.            м. Старий Самбір                                       №  933

Про уповноваження  ПрАТ «Львівобленерго»

виконати електрифікацію кварталу забудови

по вул. Довженка в м. Старий Самбір.

 

Розглянувши заяву забудовників вулиці Довженка, м. Старий Самбір , Львівської області,керуючись ст. 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Старосамбірська  міська рада, –

ВИРІШИЛА:

1.Здійснити електрифікацію території кварталу індивідуальної забудови в м. Старий Самбір Львівської області вул. Довженка відповідно Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою Національної комісії ,що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17.01.2013р. №32 згідно з планами забудови відповідної території в кількості   39 земельних ділянок.

2.Звернутися до електропередавальної організації – Приватне акціонерного товариство « Львівобленерго » із заявою щодо електрифікації території кварталу індивідуальної забудови в м. Старий Самбір Львівської області вул. Довженка.

 1. Уповноважити електропередавальну організацію – ПрАТ «Львівобленерго» виконати електрифікацію території кварталу індивідуальної забудови в м. Старий Самбір Львівської області вул. Довженка за рахунок складової тарифу на передачу електричної енергії без залучення бюджетних коштів міської ради.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради по розгляду земельних питань.

 

 

Міський голова                                                                                     І.Трухим

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІ-а   позачергова сесія  сьомого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  28.02.2018 р.            м. Старий Самбір                                       №  934

Про заборону проведення рубок лісів

На території Старосамбірської міської ради.

 

Керуючись статтями 3,4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України № 452/97-ВР від 15.07.1997р.,ст.19,140 Конституції України, ст.19,20,30,86,97,104,105,109 Лісового кодексу України, ст. 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, ст.5,6,35,48 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», наказом Державного комітету лісового господарства України від 01,10,2010  №  298 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів», рішення сесії Львівської обласної ради від 16,02,2016 р. № 77 «Про запровадження механізмів громадського контролю за використанням та відтворенням лісових ресурсів областів», рішенням сесії Старосамбірської районної ради від 23,02,2017 р. № 220 Про заборону проведення суцільних рубок на території Старосамбірського району Львівської області» та враховуючи рішення виконавчого комітету Старосамбірської міської ради від 22,02,2018р. № 25/02-04 «Про заборону проведення рубок лісів на території Старосамбірської міської ради « Старосамбірська  міська рада, –

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Заборонити проведення рубок лісів на території Старосамбірської міської ради без попереднього проведення слухань за участю  представників Старосамбірського дочірного ЛГП «Галсільлісу», депутатського корпусу та членів виконавчого комітету міської ради, громадськості міста щодо потреби проведення таких рубок, планового обсягу вирубаної деревини, кварталу де проводиться рубка, місця розташування складів де проводитиметься погрузка деревини, відновлення та ремонт комунальних доріг, які будуть використовуватись для вивезення деревини, екологічної доцільності та умов збереження природи.

2.У разі спроби проведення таких рубок без попереднього публічного обговорення Старосамбірська міська рада буде змушена вжити заходів публічного реагування із залученням журналістів та громадськості.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екологію.

 

Міський голова                                                                                     І.Трухим

Версія для друку

© 2018, sts-mrada.gov.ua. All rights reserved.

[Total: 0    Average: 0/5]