«

»

Вер 28

Охорона праці та гарантії прав працівників

завантаження (1)Робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України протягом першого півріччя 2018 року зафіксовано 2 385 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з яких 173 – смертельні. У порівнянні з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%.

На підприємствах Львівщини за цей  період сталося 150 нещасних випадків, з яких 21 – смертельний.

У Старосамбірському районі внаслідок нещасного випадку на деревообробному підприємстві тяжко травмовано одну людину.

В порівнянні з європейськими країнами рівень виробничого травматизму в Україні є  вищим.

Тому за таких обставин,  коли йдеться про здоров’я і життя людей, важливого значення набувають вимоги дотримання правил охорони праці, що є запорукою зниження рівня виробничого травматизму.

В нашій  державі сформовано відповідну нормативно-правову базу для створення на підприємствах безпечних умов праці. Законодавство про охорону праці складається  з Кодексу законів про працю, Закону України «Про охорону праці», Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», інших законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Закон України “Про охорону праці”,  визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їхнього жит­тя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відпо­відних державних органів відносини між власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом  і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

 

Згідно закону умови трудового договору з працівниками не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці. Під час укладання договору роботодавець повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів,  можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства та нормативно-правовим актам про охорону праці.

Працівник вправі відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров’я, або для людей, які його оточують, чи для виробничого середовища та довкілля. За період простою з причин, які виникли не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань.

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці мають право на пільги й компенсації, що надаються у порядку, визначеному законодавством.

Роботодавець може за колективним договором (угодою, трудовим договором) за свої кошти додатково встановлювати працівникові пільги й компенсації, не передбачені законодавством.

На роботах зі шкідливими й небезпечними умовами праці та пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами працівникам видається безоплатно, за встановленими нормами  спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Гарантуються права на охорону праці жінок , неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування України.

Також Закон України «Про охорону праці» регламентує організацію охорони праці на підприємстві, визначає державне управління охороною праці та державний нагляд і громадський контроль за охороною праці,  встановлює відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

С.Пізнак, страховий експерт з охорони праці Старосамбірського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Львівській області.

print

Pin It on Pinterest