«

»

Бер 14

Факультет управління та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ

02 [800x600]Факультет управління та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ розпочав свою діяльність згідно з наказом ректора Львівського державного університету внутрішніх справ від 16 квітня 2006 року № 96 на території вул. Кривоноса, 1.

 

Місія факультету управління та економічної безпеки. 

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти, формування у них навичок науково-дослідної роботи, особистісного розвитку у галузі управління та економічної безпеки відповідно до потреб міжнародного і національного ринків праці.

 

Стратегія факультету управління та економічної безпеки.

Одним із пріоритетних напрямів роботи факультету є налагодження тісних партнерських зв’язків із закладами вищої освіти Польщі, Словаччини та Німеччини, участь у міжнародних науково-практичних заходах та грантах.

03 [800x600]Наукова діяльність посідає провідне місце у підготовці та підвищенні професійного рівня науково-педагогічних працівників, а також у процесі навчання здобувачів вищої освіти. З цією метою на факультеті сформовано наукову школу та діють наукові гуртки «Фінансовий аналітик», «Безпекознавець», «Менеджер» за напрямом економічна безпека: сучасні проблеми економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності.

На факультеті активно функціонує студентське самоврядування, діяльність якого спрямована на удосконалення освітнього процесу та культурно-творчого життя. Самоврядування – це практична школа для тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника, адміністратора, лідера.

Випускники факультету отримують конкурентні переваги на міжнародному та національному ринках праці.

 

Переваги навчання на факультеті управління та економічної безпеки:

  • можливість отримання подвійного диплому за програмою 2D «Два дипломи» (Україна – Польща);
  • викладання навчальних дисциплін в контексті економічної безпеки;
  • можливість працевлаштування в органах системи МВС України;
  • отримання військового звання під час навчання;
  • продовження навчання в магістратурі за освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка» та «Управління і безпека організації», а також в аспірантурі та докторантурі.

 

04 [800x600]Факультет управління та економічної безпеки здійснює підготовку здобувачів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» за такими спеціальностями:

  • 071 «Облік і оподаткування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб за освітньо-професійною програмою «Економічна експертиза, облік та аудит»;
  • 072«Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь бакалавр – 50 осіб за освітньо-професійною програмою «Фінансова аналітика»;
  • 072«Фінанси, банківська справа та страхування» освітній ступінь магістр – 25 осіб за освітньо-професійною програмою «Фінансова розвідка»;
  • 073 «Менеджмент» освітній ступінь бакалавр – 75 осіб за освітньо-професійною програмою «Менеджмент та безпека бізнесу»;
  • 073 «Менеджмент» освітній ступінь магістр – 40 осіб за освітньо-професійною програмою «Управління і безпека організації».

 

Знання неоціненне багатство,

якого маєш набути в роки ранньої юності

В.Сухомлинський

http://www.lvduvs.edu.ua/informatsiia-pro-fakultet8

 

Наші контакти:

 

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: ef@lvduvs.edu.ua

 

Ревак Ірина Олександрівна

декан факультету управління та економічної безпеки,

доктор економічних наук, доцент

e-mail: irarevak@gmail.com

моб. тел. 067-444-09-63

Версія для друку

© 2019, sts-mrada.gov.ua. All rights reserved.

[Total: 0    Average: 0/5]