Tag Archive: Дії населення при виникненні радіаційної/ядерної аварії

Лип 05

Пам’ятка: Дії населення при виникненні радіаційної/ядерної аварії

Радіація

Радіаційна аварія – це порушення правил безпечної експлуатації ядерно-енергетичної установки, обладнання або пристрою, при якому відбувся вихід радіоактивних продуктів або іонізуючого випромінювання за межі їх безпечної експлуатації, що призводить до опромінення населення та забруднення навколишнього середовища. Основними вражаючими факторами таких аварій є радіаційний вплив та радіоактивне забруднення. Аварії можуть супроводжуватися вибухами та пожежами. Радіаційний вплив …

Continue reading »

Pin It on Pinterest