«

»

Чер 04

Розпочинається процедура проведення громадських слухань «Детальний план території на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л. Галицького до залізничного переїзду»

гербСтаросамбірська міська рада повідомляє, що з 04.06.2021 р. розпочинається процедура проведення громадських слухань для врахування громадських інтересів щодо розроблення детального плану «Детальний план території на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л. Галицького до залізничного переїзду».

Даний проект розроблений на підставі рішення Старосамбірської міської ради від 30.03.2021 року №405.

Замовником проекту є Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області.

Розробником  проекту є:

Орендне підприємство Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро.

З проектом містобудівної документації можна ознайомитися на сайті Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області (читати нижче за текстом) та в  адмінприміщенні Старосамбірської міської ради за адресою: 82000, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Старий Самбір, вул.Л.Галицького, 40. За вказаною адресою також приймаються  пропозиції громадськості щодо проекту детального плану території.

Пропозиції щодо детального плану території подаються з моменту виходу цього повідомлення. Строк завершення прийому пропозицій – 06.07.2021 року.

Громадські слухання з приводу даного  питання будуть проводитись 09.07.2021р.  об 15:00год. в сесійному залі приміщення Старосамбірської міської ради за вказаною адресою.

Посадова особа виконавчого комітету Старосамбірської міської ради відповідальна за організацію розгляду пропозицій громадськості – начальник відділу містобудування, архітектури, комунальної власності та житлово-комунального господарства апарату Старосамбірської міської ради Попович В.В.

Процедура проведення громадських слухань проводиться у відповідності до статті 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17 лютого 2011 року № 3038-VI  та  “Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 р. N 555.


Детальний план на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л.Галицького до залізничного переїзду .

СКЛАД ПРОЕКТУ

Найменування Примітки
1 Вихідні дані. Пояснювальна записка
2 Графічні матеріали

 

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ЗМІСТ

Найменування Примітки
Вступ
1 Стислий  опис природніх соціально-економічних і містобудівних умов
2 Оцінка існуючої ситуації
3 Мета розробки детального плану території  та аналіз земельних ділянок
4 Стратегічно екологічна оцінка
5 Основні принципи планування та забудови. Формування планувальної структури та архітектурної композиції

 

 1. ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЗМІСТ

 

Найменування Масштаб
1 Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту м. Старий Самюбір та викопіювання з кадастрової карти М 1:5000
2 План існуючого стану території М 1:1000
3 Проектний план (основне креслення) М 1:1000
4 Схема  червоних ліній, вертикального планування території та інженерні мережі М 1:1000

 

В розробці детального плану на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л.Галицьокого до залізничного переїзду приймали участь:

 

Жилик Владислав  –  архітектор

 

ГАП                                                                                   Біловус А.М.

 

 


ВИХІДНІ ДАНІ

  

                                                                          

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Директор ОП ЛОПВАПБ

(Посада керівника організації-виконавця)

 

                                           

                                                    А.Біловус

(підпис)

 

«______» _______________2021р.

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

 

 

Старосамбірський міський голова

   (Посада керівника організації-замовника)

 

                                             І.Трухим

(підпис)

 

«______» _______________2021р.

 


Завдання на  внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л.Галицьокого до залізничного переїзду

 

Ч.ч Складова завдання Зміст
1 Підстава для проектування   Рішення Старосамбірської міської  ради від 30.03.2021р  №405   про надання дозволу на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л.Галицьокого до залізничного переїзду.
2 Замовник розроблення детального плану Старосамбірська міська рада
3 Розробник детального плану Орендне підприємство

львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро

4 Строк виконання детального плану Згідно календарного графіку
5 Кількість та зміст окремих етапів виконання  роботи – збір вихідних даних;

– аналіз раніше виконаної містобудівної  

       документації;

– архітектурно-планувальна та соціальна 

        організація території;

– загальна концепція розвитку території;

– підготовка і складання пояснювальної  

       записки;

– підготовка та виготовлення основних 

      креслень

6 Строк першого  та розрахункового етапів проекту Згідно календарного графіку
7 Мета розроблення детального плану 1) визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

2) обгрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

3) забезпечення комплексності забудови території

8 Графічні матеріали із зазначенням масштабу Згідно з вимогами пункту №5 Табл.1  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»
9 Склад текстових матеріалів Згідно з вимогами пункту №6  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»
10 Перелік основних техніко – економічних показників Згідно додатку В (форма основних техніко-економічних показників) ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
11 Особливі вимоги до забудови , інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів Не потребує

 

12 Вимоги до використання  геоінформаційних технологій при  розробленні окремих розділів схеми   планування   та  їх  тиражуванні – державна система координат УСК-2000;

 – картографічна основа у відповідності до 

   державного масштабного ряду, формат  

   Digitals (DMF)

 

 

13 Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником, у тому числі топогеодезична основа – Рішення місцевої ради;

– Викопіювання з генерального плану;

– Відомості з Держреєстру речових прав на

   нерухоме майно (земельні ділянки);

– Геодезичне знімання території М 1:500

14 Необхідність попереднього розгляду замовником  детального плану Не вимагається
15 Вимоги  щодо   забезпечення державних  інтересів Забезпечити функціональне зонування території, з установленням червоних ліній вулиць, проїздів, місць паркування; встановлення планувальних обмежень; уточнення розміщення згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДСП 173-96 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», вирішення питань транспортного обслуговування; впорядкування озеленення та інженерної підготовки території; розроблення заходів щодо охорони і поліпшення стану навколишнього середовища.
16 Вимоги  з  цивільної  оборони  (за окремим  завданням ) Відповідно до п.5.14 ДБН Б.1.1-5:2007 (ч.2) схема (розділ) інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) – не розробляється
17 Перелік  додаткових  розділів  та  графічних  матеріалів  (із  зазначенням масштабу), додаткові  вимоги до  змісту  окремих  розділів  чи  графічних  матеріалів  (за  наявності) Не розробляється

 

18 Перелік  та  кількість  додаткових  примірників  графічних  та  текстових  матеріалів, форма  їх  представлення Виконати в паперовому та електронному вигляді у 3-х примірниках

 

19 Формат  представлення  для  матеріалів  ,   які  передаються  на  магнітних   носіях JPG, PDF, Microsoft Word

 

20 Основні  вимоги  до  програмного  забезпечення,  в  тому  числі  геоінформаційних систем   та  технологій Ліцензоване GIS-орієнтоване програмне забезпечення (Digitals), державна геодезична референційна система координат
21 Додаткові  вимоги Не потребує

 

 

Начальник відділу містобудування, архітектури,

комунальної власності та житлово-комунального

господарства – головний архітектор                                                В.Попович

(Підпис, ім’я, прізвище)

Головний архітектор проекту                                                            А.Біловус

(Підпис, ім’я, прізвище)

 


 

Вступ

Детальний план на внесення змін в проект детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір від початку вул. Л.Галицьокого до залізничного переїзду, як вид містобудівної документації, виконаний з метою деталізації та уточнення  положень генерального плану м. Старий Самбір. Проектом витримані межі земельних ділянок з урахуванням санітарно-захисної зони, червоних ліній вулиць і інженерного забезпечення.

Детальний план території розроблений на підставі таких даних:

 • Рішення Старосамбірської міської ради №405 від 30.03.2021р.;

–    завдання на розроблення детального плану ;

–   топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у

М 1:1000;

 • натурних обстежень;
 • генерального плану м. Старий Самбір

В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій».,  ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

 

 

 

 1. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ

Назва

Старосамбірська  об’єднана територіальна громада Львівського району Львівської області  включає – 11 рад,  що об’єдналися.

Площа територіальної громади -337.9 км 2.

Чисельність населення громади -21 335чол.

Географія

Розташоване у передгір’ї Карпат, на лівому березі річки Дністер (у верхній течії річки), за 73 км від обласного центру міста Львів, на перетині доріг Львів-Ужгород, Дрогобич-Перемишль.

У місті вологий континентальний клімат, зі значною кількістю опадів. Середньорічна температура в місті — 7,5 °С. Середня кількість опадів на рік — 693 мм.

Клімат Старого Самбора
Показники Січ. Лют. Бер. Квіт. Трав. Черв. Лип. Серп. Вер. Жовт Лист. Груд.
Середній максимум°С -1,3 -0,3 +5,6 +12,8 +18,0 +20,9 +22,7 +22,2 +18,3 +13,2 +5,9 +0,9
Середня температура°С -4,3 -2,6 +1,9 +8,0 +12,8 +15,8 +17,6 +17,0 +13,5 +8,8 +3,0 -1,6
Середній мінімум.°С -7,2 -5,0 -1,8 +3,3 +7,7 +10,0 +12,5 +11,9 +8,7 +4,4 +0,1 -4,0
Норма опадів,мм 35 34 37 49 75 97 94 78 58 46 44 46

 

Походження назви Самбір

Існує кілька версій походження назви Старий Самбір:

 • від племені сабірів, які нібито колись населяли цю територію;
 • від назви кам’янисто-піщаних осипищ — «самборів», яких багато в цій місцевості;
 • від назви «сьборь» — «зібрання, віче». Ще в XIII ст. Старий Самбір був значним релігійним центром. У дорожнику східно- та південнослов’янських купців (не пізніше 1381 р.) записано «Самбор, ту лежить святий Ануфрей»;
 • від найстарішого тину оборонної структури — «Самборз» — проїздної вежі, що завершується приміщенням для сторожі. Відомо, що місто відігравало велике значення в оборонній структурі Прикарпаття;
 • від слів «сам» і «бір» (сосновий ліс).

Історія

Вперше місто згадується як Самбір у Воскресенському літописі під 1071 роком. Коли поселення 1241 року зруйнували татари, частина мешканців переселилася до села Погонич, яке відтак отримало назву Новий Самбір. З 1390 року старе поселення почало називатися Старим Самбором або Старим Містом — на відміну від Нового Самбора. Невдовзі Новий Самбір став просто Самбором.

Площа Ринок у Старому Самборі і ратуша, 1903 р.

1301 — у Лаврівському монастирі біля Старого Самбора похований Великий князь Русі Лев І, син Данила Галицького.

1375 — місто було центром повіту.

1553 — Старий Самбір отримав привілей на Магдебурзьке право. Найдавнішим заняттям населення було ремесло, особливо ткацтво. В XVI столітті тут вже існували різнячий, пекарський, ковальський, ткацький, шевський, кравецький та кушнірські цехи з загальною кількістю 30-35 майстрів. 1628 року було вже 43 майстри.

Старий Самбір був значним торговим центром, де відбувалися дві ярмарки та щотижневі торги. В 1659 році місто дістало право складу купецьких товарів у торгові дні, тобто прибулі сюди купці повинні були виставляти свій товар на продаж і лише непродані товари можна було везти далі.

Геологічна характеристика району

В геоструктурному відношенні територія м.Старий Самбір розташовується в межах Львівського палеозойського прогину, що відповідає, глибоко зануреній ділянці кристалічного фундаменту південно-західного краю Східно-Європейської платформи. В геологічній будові району приймають участь породи палеозою, мезозою і кайнозою.

  

Сучасний ландшафт міста

Ландшафт міста почав формуватися з часу його заснування..

В силу різних причин, соціально-економічних і історичних, стародавнє місто повністю не збереглося: до наших часів встояли його окремі компоненти.

На протязі розвитку міста ландшафт його постійно змінювався. Шляхи, які з’єднували місто з зовнішнім світом, упорядковуються, забудовуються міською забудовою і стають вулицями. В структуру ландшафту входять і архітектурні, і природні домінанти, а також його доповнюють і створені зелені масиви, парки.

Сучасність

У лютому 2015 року відбулось відкриття першої черги вітроелектростанції «Старий Самбір-1». Висота однієї вітроустановки — 119 м, довжина — 56 м. (дві вітроустановки одиничною потужністю по 3,30 МВт). 7 жовтня 2016 р. відкрили другу чергу найпотужнішої в Українських Карпатах вітроелектростанції (дві вітротурбіни).

Населення

Чисельність населення Старого Самбора станом на 1 січня 2019 р. —

6 597 осіб.

Освіта і культура

Першу (т. зв. «тривіальну») школу, де навчалися 12 учнів, відкрили 1799 року. У 1860 р. в ній навчалось 89 учнів з 243 дітей шкільного віку.

1914 року в місті були 6-класні жіноча та чоловіча школи, в яких працювало 19 вчителів, а в 1920-1930 рр. — 7-класна загальна чоловіча і 7- класна жіноча школа з польською мовою викладання. 1939 в них навчалися 210 хлопців і 118 дівчат.

В 1960-х рр. у місті діяли середня школа, вечірня середня школа робітничої молоді, музична школа-семирічка, відкрита 1963 р.

 

Станом на 2008 р. в місті діє музична школа, середня школа № 1 (директор – Нискогуз Г.М) та середня школа № 2 ім. о. Дашо (з поглибленим вивченням іноземних мов (німецька та англійська); директор — Хмельовський І.О). В Старому Самборі ще в 1925 році діяли громадські організації «Просвіта», «Стрілець», «Агудас Ізраел», «Сокіл».

З 2008 року діють «Союз Українок» «Меморіал», Червоний Хрест, «Просвіта», «Пласт» та ін.

Засоби масової інформації

У 1945-1960 рр. в Старому Самборі виходила газета «Радянське село», у 1960-1991 рр. — «Радянське Прикарпаття», у 1991-2007 рр — газета районної ради «Прикарпаття».

2008 року почали виходити газети «Голос Прикарпаття» та «Прикарпатська ватра».

Також в місті діє радіо «Голос Прикарпаття», яке віднедавна почало трансляцію 1 на РМ-хвилях.

Пам’ятки архітектури та некрополі

– Старосамбірська ратуша — була однією з найдавніших в Україні (1668р.);

– Старосамбірська синагога;

– Старосамбірський єврейський цвинтар.

 

 1. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ

Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування знаходиться в безпосередній близькості до центральної частини міста, відноситься до промислової зони.

З північної та східної сторони території знаходиться річка Яблунька, з західної сторони – територія садибної забудови, з південної сторони – територія житлової забудови. По центру території з півночі на південь проходить магістральна вулиця Лева Галицького.

Позитивний вплив на проектування промислових об’єктів має той факт, що територія проектування знаходиться в промисловій зоні міста. Озеленення та благоустрій території є незадовільним. Територія потребує реорганізації з підняттям її рівня в окремих місцях.

Використання території та транспорт

Вулиці та проїзди відносяться до земель загального користування міста. Проектом згідно намірів органу місцевого самоврядування та забудовників передбачається формування повноцінної вуличної мережі за рахунок влаштуванням вулиць і доїздів до існуючих та проектованих ділянок, а також дублюючих доріг магістральної вулиці Лева Галицького.

Характеристика інженерного обладнання

Ділянки проектування мають доступ до мережі електропостачання, 80% території проектування знаходиться в межах санітарно-охоронних зон ліній електропередач середньої та високої напруги. Зі східної сторони від вул. Лева Галицького знаходиться тягова електропідстанція ПрАТ “Укрзалізниця”, трансформаторні підстанції, ГКНС та мережа напірної каналізації. З західної сторони від вулиці Лева Галицького проходить водопровід. Газопровід середнього тиску проходить з заходу на північний схід. Кабель зв’язку та мережа вуличного освітлення проходять вздовж вулиці Лева Галицького.

 

Характеристика озеленення і благоустрою

Благоустрій та озеленення на території проектування загалом вимагає реорганізації та впорядкування.

Планувальні обмеження

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони .інженерних мереж, червоні, жовті, блакитні лінії, лінії регулювання забудови та межі землекористування, санітарно-захисні зони від ліній електропередач, санітарні розриви від проектованої АЗС, проектованих виробничих будівель та пожежні розриви.

 

 1. МЕТА РОЗРОБКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ТА АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Земельна ділянка №1

Адреса земельної ділянки: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір,
вул. Лева Галицького;

Площа земельної ділянки: 0,3917 га;

Цільове призначення земельної ділянки: 12.08 (Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій);

Кадастровий номер земельної ділянки: 4625110100:03:004:0134;

 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Ч.ч. Показники Одиниця

виміру

Кількість
1. Площа ділянки №1 га 0,3917
1.1 Площа забудови м2 120
1.2 Коефіцієнт щільності забудови % 3,06
1.3 Площа озеленення м2 1186
1.4 Площа твердого покриття м2 2611

 

 Земельна ділянка №2

Адреса земельної ділянки: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького;

Площа земельної ділянки: 0,1407 га;

Цільове призначення земельної ділянки: 11.03 (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств);

Кадастровий номер земельної ділянки: 4625110100:03:004:0715

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Ч.ч. Показники Одиниця

виміру

Кількість
1. Площа ділянки №1 га 0,1407
1.1 Площа забудови м2 227
1.2 Коефіцієнт щільності забудови % 13,67
1.3 Площа озеленення м2 186
1.4 Площа твердого покриття м2 994

 

 Земельна ділянка №3

Адреса земельної ділянки: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького;

Площа земельної ділянки: 0,0911 га;

Цільове призначення земельної ділянки: 11.03 (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств);

Кадастровий номер земельної ділянки: 4625110100:03:004:0716

Проектом  детального плану передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування авто мийки.

 

 

Ч.ч. Показники Одиниця

виміру

Кількість
1. Площа ділянки №3 га 0,0911
1.1 Площа забудови м2 195
1.2 Коефіцієнт щільності забудови % 21,4
1.3 Площа озеленення м2 32,0
1.4 Площа твердого покриття м2 684

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

  

Земельна ділянка №4,6,7

Адреса земельних ділянок: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького;

Земельна ділянка №4 площею 0,0601 га., кадастровий номер 4625110100:03:002:0148.

Земельна ділянка №6: 0,07 га., кадастровий номер 4625110100:03:002:0150

Земельна ділянка №7: 0,075 га., кадастровий номер 4625110100:03:002:0149

Цільове призначення земельних ділянок: 03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі),

Проектом  детального плану передбачається обєдання трьох земельних ділянок для будівництва та обслуговування супермаркету.

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Ч.ч.

 

Показники Одиниця

виміру

Кількість
1. Площа ділянок №4,6,7 га 0,2051
1.1 Площа забудови м2 1064
1.2 Коефіцієнт щільності забудови % 51,73
1.3 Площа озеленення м2 430
1.4 Площа твердого покриття м2 557

 

Земельна ділянка №5

Адреса земельної ділянки: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького;

Площа земельної ділянки: 0,0790 га;

Цільове призначення земельної ділянки: 03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі);

Кадастровий номер земельної ділянки: 4625110100:03:004:0718

Проектом  детального плану передбачається влаштування торгового об’єкту

 

ТХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Ч.ч. Показники Одиниця

виміру

Кількість
1. Площа ділянки №5 га 0,079
1.1 Площа забудови м2 108
1.2 Коефіцієнт щільності забудови % 13,67
1.3 Площа озеленення м2
1.4 Площа твердого покриття м2 682

  

 1. СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

Розділ СЕО даним проектом на внесення змін в проект детального плану використовується попередньо розроблений ФОП «Дзюбинський Т.В.» в 2019 р. по замовленню Старосамбірської міської ради.

 

Старий Самбір — місто багатопрофільне. Наповнення бюджету міста значною мірою залежить від податкових надходжень від підприємств промисловості, малого та середнього бізнесу. Старий Самбір — це місто з невеликим техногенним навантаженням. На території міста розташовані деревообробні підприємства, вітрова електростанція, будівельні організації, станції техобслуговування автомобілів, автотранспортні підприємства, об’єкти залізниці.

Для організації роботи в галузі охорони довкілля міською радою повинно бути розроблена і затверджена «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в місті Старий Самбір». Основною метою є поліпшення екологічного стану та підвищення рівня екологічної безпеки. Також потрібно розробити і затвердити «Програму розвитку та збереження зелених насаджень у м. Самбір» та «Програму охорони Тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин в м. Старий Самбір», «Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Старий Самбір». Місто активно співпрацює з проектом «Енергоефективність в громадах» (GiZ).

Ключові екологічні проблеми  міста

 

1.Незадовільний став звалища твердих побутових відходів (ТПВ)

2.Розміщення та захоронення ТПВ

 1. Відсутність підприємств з переробки ТПВ
 2. Забруднення повітря викидами промислових підприємств і автотранспорту
 3. Незадовільний стан каналізаційних мереж і споруд зливової каналізації
 4. Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами
 5. Поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки
 6. Висока енергоємність та ресурсоємкість виробництва
 7. Застарілість очисних споруд
 8. Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення
 9. Невисокий рівень використання альтернативних джерел енергії

12.Розміщення та утилізації відходів будівельної та інших галузей     промисловості

 1. Недосконалість системи екологічного моніторингу
 2. Слабкі важелі впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного вантаження в місті
 3. Низький рівень впровадження енергоефективних технологій

 

 Водокористування

Основною водною артерією міста Старий Самбір є річка Дністер. Процеси евтрофіксації цього водосховища погіршують якість води й створюють загрозливу ситуацію в районі господарсько-питного водозабору міста.

 

Водовідведення

Очисні споруди повної біологічної очистки в місті збудовані 1985 року проектною потужністю 2700 мЗ/добу, що у 8 разів більша за фактичний об’єм стоків на сьогоднішній день. Враховуючи, що з моменту запуску очисних споруд не проводилося жодних капітальних ремонтів, а об’єкти та механізми очисних споруд працюють в агресивному середовищі, то, за експертними оцінками працівників комунального підприємства, очисні споруди застарілі і потребують модернізації.

Газопостачання

За інформацією Самбірського управління з експлуатації газового господарства кількість абонентів, які користуються послугою газопостачання – 2 059, у тому числі – 1 044 квартири; 1 015 – індивідуальні житлові будинки. Використання газу: 118 абонентів – лише для приготування їжі (газова плита), 447 абонентів – для опалювання печей і кухонні вогнища; 117 – частково замінені печі на конвектори; 501 і 876 абонентів використовують газові котли вітчизняного і зарубіжного виробництва відповідно.

Інфраструктура

До найістотніших проблем, які вимагають практичного розв’язання, належить покращення ситуації, пов’язаної із транспортною інфраструктурою. Протяжність дороги Старий Самбір – пункт пропуску «Смільниця» є відносно невеликою, всього лише 30 кілометрів, однак цей відрізок дороги потребує негайного капітального ремонту. Загальна протяжність комунальних доріг міста становить близько 15 км. Комунальні дороги також знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. На деяких вулицях міста взагалі відсутній асфальт.

 

Швидко розвивається мережа телефонного зв’язку. За останні шість років кількість основних телефонних апаратів зросла на 3 418 телефонів і станом на 2006 рік становила 13 412 (78% на міській телефонній мережі, 22%- сільській). Забезпеченість населення основними домашніми телефонами у 2006 році досягла обласного рівня і становила в середньому 78 одиниць на 100 домогосподарств. Розвиток мобільного зв’язку дещо змінив тенденції і нині у місті функціонує 1 349 номерів, з них 1 004у квартирні, 332 – підприємств і 13 – об’єктів соцкультпобуту. Мобільний зв’язок через операторів Life, Vodafone, Kyivstar доступний по всьому місту.

В місті є кабельний та радіоінтернет – діють оператори Укртелеком, Інтертелеком, Radionetwork.

У лютому 2015 року запрацювала перша за Західній Україні вітроелектростанція, будівництво якої відбулось в рамках проекту «Вітер Карпат».

Відкриття першої черги вітроелектростанції «Старий Самбір-1» 19 лютого 2019 року. Проект реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та фондом чистих технологій Світового Банку (СБ), підрядником будівництва виступило ТОВ «Еко- Оптіма».

Потужність електростанції складає 6,6 Мвт. Вартість першої черги будівництва становила 13 млн євро. На 1-й черзі ВЕС «Старий Самбір-1» встановлено дві вітротурбіни фірми Vestar типу V-112-3,3 номінальною потужністю 3,3 МВт. Технологічно це найсучасніша турбіна, її термін служби – 20 років.

 

Щогли вітроелектростанції заввишки 119 метрів. Спеціально зроблені із металоскловолокна. Персоналу на обслуговування станція не треба. Керують нею стаціонарно з допомогою комп’ютера. Потужність двох вітротурбін більше 6 МВт. Починають працювати від сили вітру три метри за секунду.

Згідно з проектом «Вітер Карпат» від ТОВ «Еко-Оіггіма», в рамках якого побудована ВЕС «Старий Самбір-1», планується будівництво трьох вітрових електростанції на території Західної України загальною потужністю 79,2 МВт.

Річне виробництво електричної енергії 1-ї черги ВЕС оцінюється у 19,46 млн кВт год., відпуск в електромережу ОЕС України- 18,68 млн кВт год. Якщо порівнювати ці дані із споживанням електроенергії Старосамбірським районом (близько 50 млн кВт год/рік), то це близько третини потреб Старосамбірщини.

За 2015 рік на двох вітряках було вироблено 14,5 млн кВт год електроенергії. До прикладу, Старосамбірський район споживає за рік приблизно 60-70 млн кВт год. Будівництво нових вітряків дасть змогу повністю забезпечити електроенергією не лише Старосамбірський, а й сусідній Турківський район, за умови, що за місяць кожна турбіна вироблятиме приблизно 1 млн кВт год.

 

У листопаді 2016 року завершено спорудження ще двох вітряків, в планах – зведення ще шістьох вітряків новішої моделі. – Загальна вартість проекту 20,5 млн

євро. Висота щогли вітроелектростанції – 119 м, довжина лопаті – 56 м. Розрахунковий термін служби – 20 років. Тим світлом, яке виробляє чотири вітряки, уже можна освітити увесь район.

 

 

На жаль, електроенергія з ВЕС не йде на потреби району. Електроенергія передається по лінії 35 кВ і потрапляє в загальну енергетичну систему Львівщини, і тому важко встановити, хто саме споживає електроенергію з вітроелектростанції «Старий Самбір-1».

«Відповідно до законодавства України, всю отриману електроенергію ми продаємо на оптовий ринок електроенергії – ДП «Енергоринок».

Довкілля

Другою сильною стороною Старосамбірського району, а втім міста Старий Самбір є чисте довкілля. Високий натуральний потенціал району створює передумови переваг екологічних функцій у порівнянні з іншими регіонами держави, зокрема в засобах охорони чистої води, унікальних пам’яток природи та господарського використання екологічних функцій. Вища, ніж у середньому по країні, кількість лісів. Потенційні умови для розвитку різноманітних форм оздоровчого лісництва. Значні поклади мінеральних вод, чудові краєвиди є перспективними в туристично- краєзнавчій сфері.

Річка Дністер ділить територію міста на дві частини. Територія басейну Дністра є природоохоронною зоною загальнодержавного значення. Тут створено регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські бескиди» для збереження басейну Дністра та унікальної гірської прикордонної території. У 2011 році була спроба створення прикордонного ландшафтного парку спільно з польськими сусідами на основі «Верхньодністровських бескидів». Парк створено також з метою охорони місцевої флори і фауни. Серед рослин і тварин, що тут водяться, багато рідкісних видів занесено до Червоної книги України. Серед рослин це лілія лісова, беладонна звичайна, цибуля ведмежа, плаун колючий. Серед тварин – олень благородний, козуля європейська, птахи – підорлик малий, пугач, лелека білий. Це є додатковою підставою зробити дану територію екологічно чистою і безпечною.

Важливою перевагою міста є ліси, які займають велику територію навколо міста. Тут переважають такі типи лісу: волога ялицева субучина, вологий дубовий суяличник, вологий буковий яличник, грабовобуковий яличник. Основними лісоутворюючими породами в даних типах лісу є ялиця біла, бук лісовий. Серед супутніх порід переважає граб звичайний та береза кповисла. Наявні грунтові .та кліматичні умови сприяють проростанню та розвитку дуба червоного, сосни звичайної, модрини європейської, явора.

В місті є 6 парків, але на них не оформлено відповідні документи.

В межах та околицях міста проростають наступні види лікарських рослин: звіробій звичайний, календула, калина звичайна, кропива дводомна, липа серцева, м’ята перцева, ромашка лікарська, хрін ‘звичайний, суниці лісові, береза бородавчаста, шипшина травнева, деревій звичайний, материнка звичайна, чистотіл звичайний, ялівець звичайний, бузина чорна, перстач прямостоячий, меліса лікарська, кульбаба лікарська, малина.

Управління Держпродспоживслужби в Старосамбірському районі інформує, що на екологічну ситуацію в місті впливають ряд факторів. У випадку недостатньої уваги до їх вирішення можуть негативно впливати на здоров’я населення.

В м. Старому Самборі та прилягаючих територіях розміщуються станції мобільного зв’язку, що мають певний вплив на довкілля в зв’язку з електромагнітними випромінюваннями. Важливим питанням в запобіганні їх негативного впливу є обов’язкове погодження місць розташування станцій, проведення відповідних замірів, наявність на діючі об’єкти погоджених санітарних паспортів.

Негативно може впливати на стан здоров’я населення міста шум, який створюється від залізничного транспорту. Показники рівнів шуму в контрольних точках на вул.Листопадова перевищували нормативні. Практично вся вулиця Листопадова та прилеглі до залізничної колії вулиці знаходиться в санітарно захисній зоні колії. А заходи щодо негативного впливу шуму здійснюються не достатньо, зокрема не проводяться роботи по висадженню зелених насаджень в СЗЗ.

Несуть загрозу забруднення підземних вод старі незатампоновані свердловини, які не експлуатуються. Існує небезпека руйнації свердловин комунального водозабору на вул.3арічна внаслідок повеневих ситуацій

 

Одним з факторів, який може впливати на екологічну ситуацію в місті є стан ріки Дністер та стан об’єктів в басейні ріки. Тому важливим є здійснення заходів по недопущенню забруднення ріки, зокрема заборона миття транспортних засобів в річці, недопущення будівництва об’єктів господарювання в санітарно захисній зоні ріки, унеможливлення випуску каналізаційних стоків з індивідуального сектора, неочищених стоків з очисних споруд, тощо

 

Очисні споруди міста не забезпечують належної очистки стоків, їх ремонт, реконструкція не проводилися з моменту введення в експлуатацію. Коштів на ремонтні роботи, модернізацію обладнання практично не виділялося. Стоки після очистки потрапляють в ставки накопичувані, але у випадку паводків можливе їх потрапляння без попереднього очищення в річку. Аварії чи неполадки на очисних спорудах можуть привести до непередбачуваних наслідків. З метою контролю якості води в р.Дністер фахівцями санепідслужби проводився відбір зразків води в контрольних точках, згідно програми моніторингу .ріки Дністер ( в місці входу ріки в Старий Самбір та нижче очисних споруд). Мали місцеві відхилення в досліджуваних пробах води по санітарно хімічних та санітарно бактеріологічних показниках.

Важливою екологічною проблемою є забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання, виснаження запасів природніх ресурсів і погіршення їх якості.

 

 1. ОСНОВИ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ^ ТЕРИТОРІЇ, ФОРМУВАННЯ ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Проектне рішення детального плану території базоване на:

 • взаємозв’язку планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів;
 • побажаннях та вимогах замовника – Старосамбірської міської ради;
 • врахування інтересів власника земельної ділянки;
 • взаємозв’язку планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану;
 • забезпечення проектованих об’єктів відповідною нормативною кількістю автостоянок.
print

Pin It on Pinterest