«

»

Чер 17

Сімейний відпочинок для учасників АТО

17062021Відповідно до рішення обласної ради від 16 березня 2021 року №86 повідомляємо про порядок компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі поранених бійців-добровольців АТО) та членів їхніх сімей, батьків, дружин і дітей загиблих та померлих учасників АТО (ООС), Героїв Небесної Сотні (далі Порядок)

 

 1. Цей Порядок розроблений з метою організації сімейного відпочинку деяких категорій осіб з числа учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, учасників Революції Гідності та членів їх сімей відповідно до затвердження Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки.

Порядок визначає механізм надання компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку (далі – компенсація).

 

 1. Законодавчою та нормативною основою цього Порядку є Бюджетний кодекс України, Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021 – 2025 роки, рішення Львівської обласної ради про затвердження показників обласного бюджету на відповідний рік.

 

 1. Для організації сімейного відпочинку деяких категорій осіб з числа учасників АТО (ООС), бійців-добровольців АТО, учасників Революції Гідності та членів їх сімей (далі – одержувачі послуг) надається компенсація, яка перераховується органом з питань соціального захисту сільської, селищної, міської ради або іншого органу, створеного відповідною сільською, селищною, міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування» та іншими законами (далі – виконавчий орган ради) за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання одержувача послуг закладам відпочинку (далі – заклад).

 

 1. Право на отримання компенсації відповідно до цього Порядку мають громадяни, які зареєстровані та проживають у Львівській області, а саме:

 

1) учасники АТО (ООС), які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) або захворювання під час участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), члени їх сімей: дружина (чоловік) та діти учасника АТО (ООС) віком до 18 років;

 

 

2) особи, визнані бійцями-добровольцями АТО відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13 вересня 2016 року № 203 «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України», які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво) або захворювання під час участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), а також бійці-добровольці АТО, які проходили лікування в закладах охорони здоров’я від початку проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил), члени їх сімей: дружина (чоловік) та діти бійця-добровольця АТО віком до 18 років;

 

3) постраждалі учасники Революції Гідності та члени їх сімей: дружина (чоловік) і діти віком до 18 років;

 

4) особи, які визнані членами сімей загиблих бійців-добровольців АТО відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13 вересня 2016 року № 203 «Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України»;

 

5) батьки, діти яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби та/або із захистом Батьківщини, батьки Героїв Небесної Сотні; батьки померлих учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та батьки померлих учасників Революції Гідності;

 

6) дружини (чоловіки), які не одружилися вдруге, чоловіки (дружини) яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби та/або із захистом Батьківщини, дружини Героїв Небесної Сотні; дружини (чоловіки) померлих учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та дружини (чоловіки) померлих учасників Революції Гідності;

 

7) діти до 18-ти років (у випадку якщо дитина навчається за денною формою навчання у загальноосвітньому, професійно-технічному чи вищому навчальному закладі  І‑ІV рівнів акредитації – до закінчення нею навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років) (далі – діти), батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) або внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням ними обов’язків військової служби та/або із захистом Батьківщини, діти Героїв Небесної Сотні; діти померлих учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та діти померлих учасників Революції Гідності.

 

 1. Розмір компенсації надається в розмірі, затвердженому паспортом бюджетної програми на відповідний рік (без оподаткування) на одну особу.

 

 1. Одержувачі послуг самостійно обирають заклад відпочинку та оплачують проїзд до місця призначення в обидві сторони. У разі надання обраним закладом послуг, вартість яких перевищує розмір компенсації, визначений пунктом 5 цього Порядку, одержувачі послуг здійснюють доплату вартості за рахунок власних коштів.

 

 1. Підставою для надання компенсації є письмова заява від одержувача послуг, який має право на одержання такої компенсації, подана до виконавчого органу ради за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.

У заяві одержувач послуг зазначає назву, місце знаходження та реквізити обраного закладу для виплати компенсації виконавчим органом ради обраному закладу.

 

7.1. До заяви додаються:

копії паспортів громадянина України одержувача послуг та членів його сімʼї; якщо паспорт громадянина України виданий у формі картки (ID-паспорт) та документ про реєстрацію місця проживання заявника, виданий компетентним органом;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

 

7.2. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 1 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення учасника бойових дій або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції у районах її проведення, або копія документа про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

копія висновку лікаря, виданого військовим або цивільним закладом охорони здоров’я, де засвідчується проходження лікування військовослужбовцем від поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання, або копія довідки ВЛК;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (за наявності);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника з членами його сімʼї, на яких виплачується компенсація.

 

7.3. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 2 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення бійця-добровольця АТО, виданого Львівською обласною радою;

копія висновку лікаря, виданого військовим або цивільним закладом охорони здоров’я, де засвідчується проходження лікування військовослужбовцем від поранення (контузії, травми, каліцтва), захворювання;

копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) (за наявності);

копії документів, що підтверджують родинні стосунки заявника з членами його сімʼї, на яких виплачується компенсація.

 

7.4. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 3 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається копія посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності» або особи з інвалідністю внаслідок війни.

 

7.5. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 4 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення «Член сім’ї загиблого бійця-добровольця АТО»;

копія свідоцтва про смерть бійця-добровольця АТО.

 

7.6. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 5 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення «Член сім’ї загиблого» (за наявності);

копія свідоцтва про смерть учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / Героя Небесної Сотні / постраждалого учасника Революції Гідності;

копія свідоцтва про народження учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / Героя Небесної Сотні / постраждалого учасника Революції Гідності;

копія посвідчення учасника бойових дій або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни загиблого або померлого учасника АТО (ООС) (за наявності) – для батьків загиблого або померлого учасника АТО (ООС);

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або копія документа про участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення – для батьків загиблого або померлого учасника АТО (ООС).

 

7.6. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 5 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення «Член сім’ї загиблого» (за наявності);

копія свідоцтва про смерть учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / Героя Небесної Сотні / постраждалого учасника Революції Гідності;

копія свідоцтва про одруження учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / Героя Небесної Сотні / постраждалого учасника Революції Гідності;

копія посвідчення учасника бойових дій або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни загиблого або померлого учасника АТО (ООС) (за наявності) – для дружин (чоловіків) загиблого або померлого учасника АТО (ООС);

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або копія документа про участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення померлого учасника АТО (ООС) – для дружин (чоловіків) загиблого або померлого учасника АТО (ООС).

 

7.7. Для отримання компенсації одержувачами послуг, передбаченими в підпункті 6 пункту 4, крім документів, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 цього Порядку, додатково подається:

копія посвідчення «Член сім’ї загиблого» (за наявності);

копія свідоцтва про смерть учасника АТО (ООС) / бійця-добровольця АТО / Героя Небесної Сотні / постраждалого учасника Революції Гідності;

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни загиблого або померлого учасника АТО (ООС) (за наявності) – для дітей загиблого або померлого учасника АТО (ООС);

копія документа, який підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, або копія документа про участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення – для дітей загиблого або померлого учасника АТО (ООС).

 

7.8. У разі звернення за отриманням компенсації членів сімей померлих учасників Революції Гідності враховується список загиблих (померлих) осіб під час (внаслідок) Революції Гідності, або Перелік (Зміни до Переліку) осіб за результатами судово-медичних експертиз, які отримали тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, затверджений відповідним наказом Міністерства охорони здоров’я України.

7.9. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються заявником або посадовою особою виконавчого органу ради, уповноваженою на прийом документів.

 1. Підставою для відмови в наданні компенсації є:

відсутність повного пакету документів, визначених пунктом 7 цього Порядку, протягом місяця з дня подання заяви;

виявлення недостовірних даних;

письмова відмова в одержанні компенсації;

смерть одержувача послуг.

 

 1. Виконавчий орган ради за наявності всіх документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, здійснює реєстрацію заяв, веде облік одержувачів послуг для виплати компенсації закладам у порядку черговості подання заяв.

 

 1. Виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня подання повного пакету документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, приймає рішення про надання компенсації.

 

 1. У разі наявності підстав для відмови в наданні компенсації виконавчий орган ради протягом десяти робочих днів з дня подання пакету документів, визначених пунктом 7 цього Порядку, приймає рішення про відмову у наданні компенсації, про що інформує одержувача послуг письмово із зазначенням підстав для відмови протягом десяти робочих днів з моменту прийняття такого рішення.

Одержувач послуг може оскаржити рішення про відмову в порядку, визначеному законодавством.

 

 1. Одержувач послуг, орган соціального захисту населення укладають із зазначеним у заяві одержувача послуг закладом договір у трьох примірниках (один – для виконавчого органу ради, другий – для закладу та третій – для одержувача послуг). Усі примірники договору, підписані уповноваженою особою виконавчого органу ради та одержувачем послуг, передаються одержувачеві послуг для подальшої передачі закладу.

Типова форма договору затверджується наказом департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Після прибуття одержувача послуг до закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) три примірники договору.

 

 1. Після вибуття одержувача послуг із закладу відпочинку цей заклад рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення надсилає виконавчому органові ради:

два примірники договору, підписані та скріплені печаткою;

два примірники акта наданих послуг, підписані керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплені печаткою, один з яких Виконавчий орган ради після підписання повертає закладу поштовим відправленням.

Типова форма акта наданих послуг затверджується наказом департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

 

 1. Останній день періоду перебування одержувача послуг у закладі – 10 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

 

 1. Фінансування видатків, спрямованих на компенсацію, проводиться з обласного бюджету в межах коштів, затверджених рішенням обласної ради на відповідний рік, відповідно до помісячного розпису асигнувань та замовлень виконавчих органів рад.

 

 1. З обласного бюджету виділяється субвенція для сільської, селищної, міської ради, розподіл якої проводиться відповідно до поданих розрахунків виконавчих рад.
 2. Розподіл субвенції затверджується розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до кількості потенційних одержувачів послуг у розрізі виконавчих органів рад.

 

 1. Виконавчі органи рад щомісячно, до 5 числа, інформують департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації про обсяги касових видатків у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету, чисельності одержувачів та кількості здійснених виплат.

 

print

Pin It on Pinterest