«

»

Лип 21

Хто має право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення

цнапПереважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають такі суб’єкти:
у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (металічні руди кольорових металів, металічні руди благородних металів, металічні руди рідкіснометалевих та рідкісноземельних металів, радіоактивних металів, електро- та радіотехнічна сировина), якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка знаходиться в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;
 у другу чергу – орендар земельної ділянки.
Переважне право купівлі земельної ділянки діє лише у разі продажу земельної ділянки. Якщо земельна ділянка відчужується у будь-який інший спосіб (наприклад, шляхом дарування, міни, внесення до статутного капіталу чи в інший спосіб, але не шляхом продажу), то в такому разі переважного права на придбання (купівлю) земельної ділянки в орендаря немає.
Однак, потрібно врахувати, що для державної реєстрації права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо), заявник повинен надатиписьмову згоду суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення у випадках, передбачених законом,  справжність підписів на такому документі, засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат».
Купівля землі [800x600]Суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення другої черги може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі, яка відповідно до закону може набути у власність таку земельну ділянку.
Передача переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за письмовим договором між суб’єктом переважного права та особою, якій передається таке право.
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, передане іншій особі, підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації обтяжень речових прав на земельні ділянки.
Про передачу переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення особа, яка передає переважне право, зобов’язана письмово повідомити власника земельної ділянки протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації переходу такого права.
Повідомлення здійснюється цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення або особисто під розписку.
До особи, якій передано переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переходять усі права та обов’язки попереднього суб’єкта такого права за правовідносинами, пов’язаними з реалізацією такого права.
УВАГА
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення може бути передано його суб’єктом іншій особі лише один раз.
Передача переданого переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення третім особам забороняється.

Реалізація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення на земельних торгах здійснюється у порядку, визначеному статтями 135-139 ЗКУ.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА КУПІВЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ С/Г ПРИЗНАЧЕННЯ
Переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, передане іншій особі на підставі відповідного правочину, вважається обтяженням.
Заявником у разі державної реєстрації переходу переважного права на купівлю земельної ділянки є суб’єкт переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який передав таке право іншій особі.
Державна реєстрація переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення проводиться державним реєстратором виключно за таких умов :
наявності переважного права, переданого за письмовим договором між суб’єктом переважного права та особою, якій передається таке право;
за наявності відкритого розділу у Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці;
державної реєстрації права оренди на таку земельну ділянку.
Державна реєстрація припинення переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, зареєстрованого в Державному реєстрі прав, проводиться без подання відповідної заяви про державну реєстрацію припинення обтяження  одночасно з державною реєстрацією набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за суб’єктом переважного права чи з державною реєстрацією припинення права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення.
У разі державної реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переданого іншій особі, державний реєстратор
невідкладно після здійснення державної реєстрації письмово повідомляє про таку реєстрацію власника земельної ділянки.
У разі державної реєстрації переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення до Державного реєстру прав замість відомостей про обтяжувача вносяться відомості про особу, якій передано на підставі письмового договору переважне право купівлі земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

( ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин № 1423-IX від 28.04.2021;
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-IX від 31.03.2020;
Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 23.06.2021 № 663)

print