«

»

Лип 12

Про затвердження Програми підтримки управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації на 2021 рік

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  08 липня 2021 р  № 587

Про затвердження Програми підтримки управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації на 2021 рік

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», Старосамбірська міська рада –

ВИРІШИЛА:

1.Завтердити Програму підтримки управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації на 2021 рік.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                    І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 9-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 08 липня 2021р. №587

 

Міський голова     І.Трухим

  

ПРОГРАМА підтримки управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації  на 2021 рік

 Паспорт Програми підтримки управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації  на 2021 рік

 

Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення

Самбірської районної державної адміністрації

Розробник програми Старосамбірська міська рада
Відповідальний виконавець програми Старосамбірська міська рада,

Управління соціального захисту населення

Самбірської районної державної адміністрації

Законодавча база розроблення програми Бюджетний Кодекс України, Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства».
Підстава для розроблення Програми Покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності роботи управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг, у тому числі із застосуванням нових технологій (програмного комплексу «Наш Дім»)
Мета і основні завдання

Програми

Забезпечення конституційних гарантій на соціальний захист пільгових категорій громадян громади, покращення становища соціально вразливих верств населення.
Основні заходи Програми запровадження процедури електронного обміну інформацією для призначення різних видів допомог, пільг та субсидій між органами соціального захисту та органами місцевого самоврядування.
Строки реалізації Програми 2021рік
Фінансове забезпечення

Програми

Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади
Загальний обсяг програми, грн. 2680 грн.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

У зв’язку із завершенням процесу децентралізації Урядом продовжено впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками органів соціального захисту населення поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів.

Процес виконання зазначених вище завдань обмежується граничним обсягом видатків державного бюджету, якого не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності органів соціального захисту населення. Обсяг видатків на поточне утримання управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації (далі – Управління) не забезпечує належного рівня технічного обслуговування.

Протягом останніх двох років механізми надання житлових субсидій, пільг та допомог зазнали радикальних змін. Запроваджено монетизацію житлових субсидій, електронний обмін даними з ПФУ, Мінфіном, формування Центрального сховища одержувачів субсидій. Наказом Міністерства соціальної політики України від 12.02.2021 року №79 «Про упровадження програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» започатковано процедури електронного обміну інформацією для призначення різних видів допомог, пільг та субсидій між органами соціального захисту населення та органами самоуправління місцевих об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до чинного законодавства управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації (далі Управління) здійснює призначення житлових субсидій на житлово-комунальні послуги, тверде паливо і скраплений газ, використовуючи програмний комплекс «Наш дім», розробником якого є ПП «Комп’ютер Дім», який передбачає обслуговування трьох відділів новоутвореного Самбірського району, а саме баз даних колишніх управлінь соціального захисту Старосамбірської та Турківської райдержадміністрацій.

Зазначені роботи програмного комплексу включають:

  • супровід баз даних програмного комплексу «Наш Дім», надання технічної підтримки Управління з питань автоматизації надання населенню субсидій, оновлення програмних засобів;
  • консультування спеціалістів з питань використання програмних засобів, методики призначень та перерахунків субсидій, формування звітів;
  • технічне забезпечення автоматизованого призначення субсидій на наступний термін, виконання масових перерахунків субсидій при переході на опалювальний період, підвищенні тарифів на послуги;
  • технічне забезпечення автоматизованого обміну даними з організаціями – надавачами послуг, з Державною фіскальною службою України та Пенсійним фондом України;
  • реалізація нарахувань субсидій в грошовій готівковій та безготівковій формі відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, формування реєстрів нарахованих субсидій у грошовій готівковій та безготівковій формі та виплатних документів;
  • формування та вивантаження даних для підсистеми «Житлові субсидії» Центрального сховища Мінсоцполітики України;
  • формування запитів до Держприкордонслужби та уповноважених органів МВС України;
  • тестування і аналіз бази даних, впорядкування, відновлення і виправлення інформації в базах даних.

Однією з нагальних проблем в реалізації завдань управління є незабезпечення видатків на придбання комп’ютерної та оргтехніки, витратних матеріалів для її функціонування, канцелярських товарів, послуг з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, а також супроводу програмного комплексу «Наш Дім», розробником якого є ПП «Комп’ютер Дім».

Мета програми

Програма розроблена з метою покращення матеріально-технічного забезпечення, підвищення ефективності роботи Управління, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг, у тому числі із застосуванням нових технологій, що є одним із ключових напрямів розвитку Самбірського району на 2021рік.

Завдання програми

 Основним завданням програми є запровадження процедури електронного обміну інформацією для призначення різних видів допомог, пільг та субсидій між органами соціального захисту та органами місцевого самоврядування. Зазначене можливе за наявності належного матеріально-технічного забезпечення. Реалізація завдань Програми передбачає покращення матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Самбірської районної державної адміністрації.

Фінансове забезпечення програми

 Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджетів територіальних громад в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, а також із залученням інших джерел власних надходжень.

Механізм реалізації Програми

 Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження голови Самбірської районної державної адміністрації.

Координація та контроль за виконанням Програми

 Контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

Секретар міської ради                                   І.Жук


Додаток 1 до Програми

 Ресурсне забезпечення програми

(грн.)

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього потреба у коштах на виконання Програми
2021 рік
Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.: 2680,00 грн.
Місцевий бюджет 2680,00 грн. 2680,00 грн.
Кошти місцевого бюджету В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

Секретар міської ради                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest