«

»

Лип 12

Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021–2025 роки

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  08 липня 2021 р   м. Старий Самбір  № 588

Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки

 

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008  № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, Старосамбірська міська рада –

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки (додається).

2.Фінансовому відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради при формуванні бюджету Старосамбірської територіальної громади та змін до нього враховувати кошти на реалізацію заходів Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ПРОГРАМА забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 2025 роки

ЗМІСТ

 Паспорт Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.………….….………………………  3

 1. Загальні положення ……………………………………………………………. 4
 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма………….. 4
 3. Мета Програми …………………………..………………………………….…. 5
 4. Завдання та результативні показники Програми ……………………….…….. 6
 5. Шляхи та способи розв`язання проблеми ……………………………….….…6
 6. Завдання і заходи …………………………………………………………….….6
 7. Обсяги та джерела фінансування Програми ……………………………..……7
 8. Очікувані результати, ефективність Програми ……………………………….8
 9. Координація та контроль за ходом виконання Програми ……………………8

 Додатки:

 1. Ресурсне забезпечення Програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки  ……….………….……11
 2. Перелік завдань і заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки…………………..……12

 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 2025 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми:

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

 1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження Програми:

Рішення Старосамбірської міської ради від   08 липня 2021р. № 588.

 1. Розробник Програми:

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

 1. Співрозробники Програми:

Старосамбірська міська рада

 1. Виконавець Програми:

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

 1. Учасники (співвиконавці) Програми:

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

 1. Термін реалізації Програми: 2021 – 2025 роки.
 2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

на 2021 рік – 406,860 тис.грн.

в тому числі:

8.1. кошти обласного бюджету:

2021 рік – 244,116 тис. грн.

8.2. кошти місцевого бюджету:

2021 рік – 162,744 тис. грн.


                                                   ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки

 1.     Загальні положення

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді  на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.2020 №602/0/5-20 «Про затвердження Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років». Згідно зі Стратегією розвитку Львівської області на період 2021-2027 років основною стратегічною ціллю виконання Програми є «Якісне життя», операційною ціллю – 2.2. «Інклюзивне суспільство», завдання – 2.2.4. «Захист прав дітей».

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008  № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

 

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа нашого міста, а також цілої Старосамбірської міської територіальної громади. Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Старосамбірській територіальній громаді. Дитяче населення Старосамбірської територіальної громади становить 4037 осіб, з них 17 – це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування.

Станом на 01.05.2021 з 17 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування:

– мають житло на праві власності – 1 дитина;

– мають житло на праві користування – 16 дітей.

У Старосамбірській територіальній громаді на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов перебуває 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, а саме:

 • дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – це діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;
 • особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу забезпечити фінансування необхідного обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення у  Старосамбірській територіальній громаді проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, а також придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, реконструкції (ремонту) житла за кошти обласного, місцевого бюджетів та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень формуються з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з місцевого бюджету та / або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням індексу фінансової спроможності територіальної громади, обрахованого департаментом фінансів облдержадміністрації за надходженнями податків і платежів до загального фонду, базової, реверсної та додаткової дотації, а саме:

 • при індексі більше 1,0 – 20 відсотків обсягу коштів з обласного бюджету, 80 відсотків з місцевого бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
 • при індексі від 0,8 до 1,0 включно – 40 відсотків обсягу коштів з обласного бюджету, 60 відсотків з місцевого бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
 • при індексі від 0,6 до 0,8 включно – 60 відсотків обсягу коштів з обласного бюджету, 40 відсотків з місцевого бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;
 • при індексі менше 0,6 – 80 відсотків  обсягу коштів з обласного бюджету, 20 відсотків з місцевого бюджету громади та / або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

За відповідними розрахунками департаменту фінансів облдержадміністрації індекс фінансової спроможності Старосамбірської міської територіальної громади за 2020 рік становить 0,6959. Умови співфінансування витрат при індексі від 0,6 до 0,8 включно: з місцевого бюджету – 40 %, з обласного бюджету – 60%.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,   та   осіб   з   їх   числа,   які   перебувають  на  обліку  потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості; черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік (уведення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень) (стаття 43 Житлового кодексу Української РСР). За наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку.У рамках Програми житлом забезпечуються особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 23 років (включно) у порядку черговості взяття на квартирний облік.У разі наявності в особи братів (сестер), яким не виповнилося 16 років, за умови перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та за пропозиціями виконавчого органу міської ради, житло придбавається для сімейної групи.

Під час оформлення договору купівлі-продажу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа накладається заборона на відчуження цього житла протягом десяти років.

Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми житлової площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається для осіб різної статі (стаття 48 Житлового кодексу Української РСР).

У разі придбання житла для дітей враховується витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації.

Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції України вони мають бути забезпечені житлом безоплатно.

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.

 

 1. Завдання та результативні показники Програми

Основними завданнями реалізації Програми є забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом здійснення за рахунок коштів обласного та інших місцевих бюджетів та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством:

 • придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з первинного і вторинного ринків за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів;
 • реконструкції (ремонту) житла;
 • придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вини розміщені.

Квартири, що підлягають викупу, повинні відповідати затвердженим нормам житла щодо їх площі.

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла. При цьому квартири, що підлягають добудові та викупу, повинні відповідати затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування.

Перелік завдань, заходів та показників Програми наведено в додатку 2 до Програми.

 

 1. Шляхи та способи розв`язання проблеми

 

Перелік житлових об’єктів для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначається Комісією з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Старосамбірській міській раді (далі – Комісія).

Комісія є робочим органом, що утворюється Старосамбірською міською радою з метою виконання завдань, передбачених Програмою.

Метою роботи Комісії є визначення переліку житлових об’єтів для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Старосамбірській міській раді, на які необхідно спрямувати кошти обласного, місцевого бюджетів, з урахуванням дотримання умов спів фінансування.

Термін виконання Програми: 2021 – 2025 роки.

6.Обсяги та джерела фінансування.

Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних.

Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:

– 1 особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебувала на квартирному обліку станом на 17.08.2018 року і підлягає забезпеченню житлом у рамках Програми протягом 2021 року;

не менше 30 кв. метрів – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку;

13562 гривні – середня розрахункова вартість 1кв. м житла в населених пунктах області (наказ Міністерства розвитку, громад та територій України від 02.12.2019 № 257 “Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік”).

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у роки виконання Програми, прогнозні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2020 рік (13562 грн. за 1 кв.м. у Львівській області). Вартість житла, не повинна перевищувати діючі показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, установлені відповідним наказом Міністерства розвитку, громад та територій України.

При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов»язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів ( обов2язкових платежів).

У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах,загальна площа розрахунку на одну особу не менша – 13,65 кв.м.до 40 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР).

Програма включає два напрями діяльності:

 • приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованим житловим приміщенням для постійного проживання.

При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності, головний розпорядник коштів місцевого бюджету:

1) забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;

2) складає кошторисний розрахунок витрат.

Показники орієнтованих обсягів фінансових витрат, необхідних для виконання Програми загалом, з визначенням джерела фінансування, наведено в додатку 1 до Програми.

Напрями використання бюджетних коштів ( перелік завдань, заходів та показників) та  зміни до них з визначним обсягом фінансування щорічно затверджується  рішенням міської ради, що приймаються на пленарних засіданнях сесії міської ради/

7. Строки та етапи Програми

Програма реалізовуватиметься впродовж 2021 -2025 років у межах асигнувань, передбачених в обласному, місцевому бюджетах та інших джерел на відповідний рік.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програм

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем заходів і завдань (додаток 2 до Програми).

Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Старосамбірської міської ради.

Виконавець Програми – сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.

Виконавець Програми щоквартально (з наростаючим підсумком) готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми виконавчому комітету Старосамбірської міської ради та службі у справах дітей облдержадміністрації.

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань.

Щорічно, після прийняття місцевого бюджету, Програма розглядається міською радою стосовно виконання її показників, а при необхідності вносяться відповідні зміни.

Виконання Програми закінчується у визначені терміни, після чого сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради складає звіт про результати її виконання та подає керівництву міської ради та службі у справах дітей облдержадміністрації не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її закінчення.

Секретар міської ради                                            І.Жук

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення

ПРОГРАМИ

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 2025 роки

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 406,860          
у тому числі            
обласний бюджет 244,116          
місцевий бюджет 162,744          

 

 

           

                            Секретар міської ради                                                            І.Жук

                                                                        Додаток 2 до Програми

 

Перелік завдань, заходів та показників

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа у Старосамбірській міській територіальній громаді на 2021 2025 роки

 

 

№ з/п Назва

завдання

Перелік

заходів завдання

Показники виконання заходу, одиниці 

виміру

Виконавець

заходу

Фінансування Очікуваний результат
джерела обсяги,

тис.грн

2021  рік
1 Завдання1

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла з первинного та вторинного ринку у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, реконструкції (ремонту) житла

Захід 1

Визначити незавершені та введені в експлуатацію об’єкти будівництва, за рахунок добудови, реконструкції, капітального ремонту яких передбачається отримати житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та об’єктів нерухомості з первинного та вторинного ринків

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Старосамбірська міська рада

 

 

 

кошти обласного, місцевого  бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством 406,860 406,860 тис.грн.
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

1 особа
ефективності

– середня загальна площа на особу;

– середня розрахункова вартість 1кв. м житла по наказу Мінрозвитку громад та територій

 

30 кв. м.

 

 

13562,0  грн

 

 

 

якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

100%
 

 

 

 

2022  рік
2. Завдання2

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла з первинного та вторинного ринку у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, реконструкції (ремонту) житла

Захід 2

Визначити незавершені та введені в експлуатацію об’єкти будівництва, за рахунок добудови, реконструкції, капітального ремонту яких передбачається отримати житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та об’єктів нерухомості з первинного та вторинного ринків

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Старосамбірська міська рада

кошти обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

 
ефективності

– середня загальна площа на особу;

– середня розрахункова вартість 1кв. м житла по наказу Мінрозвитку громад та територій

 

 
якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2023  рік
3. Завдання3

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла з первинного та вторинного ринку у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, реконструкції (ремонту) житла

Захід 3

Визначити незавершені та введені в експлуатацію об’єкти будівництва, за рахунок добудови, реконструкції, капітального ремонту яких передбачається отримати житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та об’єктів нерухомості з первинного та вторинного ринків

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Старосамбірська міська рада

 

 

 

кошти обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

 
ефективності

– середня загальна площа на особу;

– середня розрахункова вартість 1кв. м житла по наказу Мінрозвитку громад та територій

 

 

 
якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

2024  рік
3. Завдання3

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла з первинного та вторинного ринку у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, реконструкції (ремонту) житла

Захід 3

Визначити незавершені та введені в експлуатацію об’єкти будівництва, за рахунок добудови, реконструкції, капітального ремонту яких передбачається отримати житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та об’єктів нерухомості з первинного та вторинного ринків

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Старосамбірська міська рада

кошти обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

 
ефективності

– середня загальна площа на особу;

– середня розрахункова вартість 1кв. м житла по наказу Мінрозвитку громад та територій

 

 

 
якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

 

 

 

 

 

 

 

2025  рік
3. Завдання3

Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, придбання житла з первинного та вторинного ринку у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, реконструкції (ремонту) житла

Захід 3

Визначити незавершені та введені в експлуатацію об’єкти будівництва, за рахунок добудови, реконструкції, капітального ремонту яких передбачається отримати житло для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та об’єктів нерухомості з первинного та вторинного ринків

затрати

обсяг витрат на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

Сектор «Служба у справах дітей» апарату виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Старосамбірська міська рада

кошти обласного та інших місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством    
продукту

кількість дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечено житлом

 

 
ефективності

– середня загальна площа на особу;

– середня розрахункова вартість 1кв. м житла по наказу Мінрозвитку громад та територій

 

 

 
якості

готовність забезпеченням житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

 

 

 

 

 

Секретар міської ради

 

І.Жук
print

Pin It on Pinterest