«

»

Сер 12

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа»

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  05 серпня 2021 р                                  м. Старий Самбір                          671

Про затвердження розміру щомісячної плати за навчання учнів в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа» 

Керуючись п.п.2п.«б» ст.28, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.2 ст.26 Закону України «Про позашкільну освіту» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа» (додається).
  2. Встановити з 01 вересня 2021 року розмір щомісячної плати за навчання учнів в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа» згідно з додатком №1.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

         Міський голова                                                         І.Трухим

 


ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 10-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 05 серпня 2021р. №671

 

Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа»

 

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання дітей у державних школах естетичного виховання».  Дане Положення регламентує порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа»

1.2. Дане Положення поширюється на позашкільний навчальний заклад, що належить до комунальної власності Старосамбірської територіальної громади, а саме на КЗ « Старосамбірська дитяча музична школа».

1.3. Плата за навчання встановлюється згідно ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».

1.4. Розмір плати за навчання в КЗ « Старосамбірська дитяча музична школа» переглядається і затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету Старосамбірської міської ради на початок навчального року за поданням Гуманітарного відділу Старосамбірської міської ради (директора відповідної школи). Плата за навчання встановлюється один раз на рік з 1 вересня.

1.5. Директор школи доводить встановлений розмір плати за навчання до відома батьків.

  1. Порядок внесення плати за навчання в

КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа».

2.1. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року щомісячно до 10 числа поточного місяця. При заборгованості за два місяці учні можуть бути відраховані з контингенту школи.

2.2. Плата за навчання вноситься у безготівковій формі на розрахунковий рахунок навчального закладу.

2.3. Встановити за поновлення навчання учнів у школі разову плату у двократному розмірі від встановленої вартості навчання на відповідному відділенні.

  1. Пільги по оплаті за навчання в

КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа».

3.1. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків адміністрацією закладу.

3.2. Пільги надаються   на підставі поданих батьками відповідних документів, що свідчать про можливість встановлення пільг по оплаті з 1 числа того місяця до 15 числа якого батьки учня подали письмову заяву та необхідні документи.

3.3. При поданні батьками документів на встановлення пільг після 15 числа, оплата за відповідний місяць стягується у повному розмірі.

 

3.4. Встановити пільги по оплаті за навчання таким категоріям дітей:

3.4.1. Звільняються від оплати за навчання на 100 %:

а) діти із багатодітних сімей;

б) діти із малозабезпечених сімей;

в) діти-інваліди;

г) діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування.

д )діти учасників бойових дій

3.4.2. Зменшити оплату за навчання на 50 %:

при навчанні двох учнів з однієї сім’ї в одній школі батьківська плата встановлюється: за першого учня в розмірі 100 %,   за другого – 50%;

3.5. Передбачені цим Положенням вищевказані пільги можуть надаватися лише по одному виду пільг на сім’ю із зазначених видів пільг за бажанням батьків.

3.6. За погодженням з гуманітарним відділом Старосамбірської міської ради за поданням педагогічної ради директору школи надається право встановлювати пільги по оплаті за навчання обдарованим дітям (право на безкоштовне навчання (не більше 2 % від чисельності дітей на школу).

3.7. У разі хвороби учня протягом двох місяців і більше, при наявності документів з лікувального закладу та заяви батьків, за перший місяць хвороби оплачується 100%, за наступні – 50 %.

  1. Планування та використання доходів від плати за навчання в

КЗ « Старосамбірська дитяча музична школа».

4.1. Облік видатків та надходжень, нарахування плати за навчання та контроль покладається на Централізовану бухгалтерію гуманітарного відділу Старосамбірської міської ради.

4.2. Плата за навчання зараховується до власних надходжень школи і спрямовується на виконання навчальних планів, матеріальні витрати, пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріального стимулювання працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, соціальний захист трудового колективу.

  1. Прикінцеві положення

5.1. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися відповідно до нормативно-правових актів України, що регламентують дане питання.

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 

 

Додаток 1

до рішення 10-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 05 серпня 2021р. № 671

 

 

 

 

Розмір щомісячної плати за навчання у КЗ «Старосамбірська дитяча музична школа»

 

 

Найменування інструменту, класу Од.виміру Розмір плати (грн.)
Фортепіано За 1 учня 200,00
Вокал За 1 учня 200,00
Гітара За 1 учня 200,00
Народні інструменти За 1 учня 180,00
Струнно-смичкові інструменти За 1 учня 150,00
Духові інструменти За 1 учня 150,00

 

 

 

 

 

 

         Секретар міської ради                                                            І.Жук

 

print

Pin It on Pinterest