«

»

Сер 12

Про внесення змін до показників бюджету Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від  05 серпня 2021 р         м. Старий Самбір         №672

Про внесення змін до показників бюджету  Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43, статтями 44, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада,

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни та доповнення до рішення Старосамбірської міської ради від 21 грудня 2020 року №40 «Про бюджет Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік», а саме:

У абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на 3668231 гривень, у тому числі доходів загального фонду в сумі 3668231 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

У абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в 2021 році на 3668231 гривень, у тому числі видатки загального фонду в сумі 267925 гривень, збільшити видатки спеціального фонду бюджету в сумі 3400306  гривень, у тому числі бюджету розвитку – 3400306 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

У абзаці третьому пункту 1 збільшити профіцит загального фонду бюджету в сумі 3400306 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку Старосамбірської міської територіальної громади в сумі 3400306 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

У абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 3400306 гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 3400306 гривень, джерелом покриття якого визначити передачу коштів з загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 3400306 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Внести зміни в обсяг міжбюджетних трансфертів на 2021 рік, згідно з додатком 4 до цього рішення.

Внести зміни в розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами на 2021 рік, згідно з додатком 5 до цього рішення.

Внести зміни в розподіл витрат бюджету міської територіальної громади на реалізацію програм, згідно з додатком 6 до цього рішення.

  1. Залишок коштів спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень бюджетних установ), що утворився на 01.01.2021 р. в сумі 11783,41 гривень спрямувати на співфінансування мікропроекту «Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в с.Тершів Самбірського району Львівської області.
  2. Додатки 1,2,3,4,5,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                  І.Трухим

 

 

Додаток 1
до рішення 10-ї сесії 8 скликання
Старосамбірської міської ради

від 05 серпня 2021р. №672

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік
1358000000
(код бюджету) (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   0,00 0,00 0,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   0,00 0,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 0,00 0,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   389 338,00 389 338,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  389 338,00 389 338,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 389 338,00 389 338,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 389 338,00 389 338,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 389 338,00 389 338,00 0,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   3 278 893,00 3 278 893,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   3 278 893,00 3 278 893,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 208 893,00 3 208 893,00 0,00 0,00
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 219 093,00 1 219 093,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 461 500,00 1 461 500,00 0,00 0,00
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 528 300,00 528 300,00 0,00 0,00
X Разом доходів 3 668 231,00 3 668 231,00 0,00 0,00

 

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук


Додаток 2
до рішення 10-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

Від 05 серпня 2021р. №672

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік
1358000000
(код бюджету)                                                                          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
X Загальне фінансування 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00
X Загальне фінансування 0,00 -3 400 306,00 3 400 306,00 3 400 306,00

 

 

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук


Додаток 4

до рішення 10-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 05 серпня 2021р. №672

Про внесення змін до міжбюджетних трансфертів Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік 13580000000

(код бюджету)

  1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3
I. Трансферти до загального фонду бюджету
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 70000
99000000000 Державний бюджет України 70000
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1219093
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1219093
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1461500
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1366500
13586000000 Бюджет Хирівської міської територіальної громади 95000
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 528300
13550000000 Бюджет Добромильської міської територіальної громади 158000
 13586000000 Бюджет Хирівської міської територіальної громади 218500
 13582000000 Бюджет Стрілківської сільської територіальної громади 151800
Найменування бюджету 2
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 3278893
X загальний фонд 3278893
X спеціальний фонд
  1. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього
1 2 3 4
I. Трансферти із загального фонду бюджету
0619770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 61122
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 61122
Найменування бюджету 2
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
X X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 61122
X X загальний фонд 61122
X X спеціальний фонд

 

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest