«

»

Лис 10

Про затвердження Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 листопада 2021р.                              м. Старий Самбір                           812

Про затвердження Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

 Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму з розширення системи вуличного відеоспостереження Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                                         І.Трухим

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 12-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від  04.11.2021 року №812

Міський голова         І.Трухим

ПРОГРАМА

з розширення системи вуличного відеоспостереження Старосамбірської міської текриторіальної громади на 2021 рік

  

1. Ініціатор розроблення програми Міська рада
2. Розробник програми Виконавчий апарат міської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат міської ради
5. Назва Програми Програма з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік
6. Законодавча база розроблення програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетний Кодекс України, «Правила благоустрою міста Старий Самбір»
7. Підстава для розроблення Програми Необхідність забезпечення безпеки на території громади, покращення криміногенної ситуації, запобігання створенню дорожньо-транспортних пригод.
8. Мета і основні завдання

Програми

Здійснення відеоконтролю за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території громади, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від проти-правних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.
9. Основні заходи Програми посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян; забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів громади шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів місцевого самоврядування  і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності міста;

профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень; здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

10. Термін реалізації Програми 2021 рік
11. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 20.0 тис. грн.

 

7.1 В тому числі бюджетних коштів: 20,0 тис. грн.

 

– з них коштів міського бюджету 20,0 тис. грн.
– позабюджетні кошти
8 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет

 

І.    Загальна характеристика стану ЖКГ та благоустрою територіальної громади.

 

На фоні зростання соціально-політичної напруги в нашій країні як ніколи гостро постає питання посилення безпеки громадян, забезпечення нормальної життєдіяльності громади та захисту міського майна.

Виникає нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі влади та правоохоронних органів, підвищенні оперативності реагування на надзвичайні та небезпечні ситуації. При цьому нові засоби та методи гарантування безпеки громади мають обов’язково відповідати основним вимогам сьогодення – забезпеченню надійності, стійкості та безперебійності роботи в цілодобовому режимі.

Сьогодні в Україні склалась дуже напружена ситуація в зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході країни та реальною загрозою розв’язання Російською Федерацією повномасштабної війни. На території нашої держави спостерігається збільшення проявів тероризму та сепаратизму, спроб нагнітання ситуації, погіршення криміногенного стану.

Адміністративний центр новоствореної Старосамбірської територіальної громади місто Старий Самбір має хороше розташування, воно розміщене на перехресті важливих стратегічних шляхів держави – це дорога державного значення Н-13 Львів-Ужгород, а також дорога, яка веде до МАПП «Смільниця-Кросцєнко». Щодня містом проїжджає сотні машин у різних напрямках. Актуальним є питання посилення безпеки дорожнього руху. Це вимагає розширення існуючої системи відеоспостереження, залучення сучасних систем, здатних реагувати на тривожні події, здійснювати інтелектуальну обробку зображення, моніторинг середовища, забезпечувати контроль ситуації та нормальної роботи систем та обладнання.

Отже, створення даної Програми обумовлено потребою розширення комплексу програмно-апаратних та організаційних заходів для посилення безпеки населення, захисту об’єктів забезпечення життєдіяльності громади, безпеки дорожнього руху.

Розширення системи камер відеоспостереження на території громади зміцнить обороноздатність та посилить заходи безпеки.

Влада та правоохоронні органи посилено працюють над попередженням та протидією можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров’ю громадян, намагаються забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації.

На сьогоднішній день на території громади існує багато місць та об’єктів, які потребують посиленого захисту та контролю над ситуацією. До них відносяться:

– в’їзди в населені пункти громади, мости та переїзди;

– адміністративний центр громади;

– парки, площі, сквери, тощо;

– місця скупчення людей: вокзал, ринок, адміністративні будівлі, навчальні та медичні заклади, комунальні та житлові об’єкти, інші громадські будівлі тощо;

– автодорожні шляхи.

Крім того, особливої уваги потребує забезпечення належного контролю проведення масових заходів, мітингів, демонстрацій.

Слід зазначити, що напрямок забезпечення безпеки громадян та захисту громади традиційно вважається одним з головних завдань влади.

Стан правопорядку в регіоні впливає на його соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню. Соціальне значення проблеми, пов’язаної з профілактикою правопорушень, зумовлює необхідність як централізованого бюджетного фінансування, так і виділення коштів з місцевих бюджетів на виконання цієї Програми.

Розширення системи відеоспостереження зможе покращити криміногенну ситуацію. Можливість фіксації та збору доказів з місць скоєння правопорушень сприятиме як розкриттю кримінальних злочинів, так і їх профілактиці. Необхідно зазначити, що джерелами отримання доказів про осіб, які вчинили злочини та адміністративні правопорушення, стають системи відеоспостереження, які встановлюють окремі громадяни та юридичні особи. Враховуючи вище сказане, зрозуміло, наскільки важливим і корисним для громади та його жителів є встановлення цілодобового відеонагляду.

ІІ. Мета Програми

 

Головна мета Програми – здійснення відеоконтролю за публічними місцями з метою забезпечення публічної безпеки та порядку у громаді, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян, а також захист прав та інтересів юридичних осіб від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративно-деліктного провадження доказами, посилення безпеки дорожнього руху, підвищення рівня розкриття правопорушень.

 

ІІІ. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • посилення заходів безпеки та захисту життя і здоров’я громадян;
 • забезпечення стабільного функціонування важливих для нормальної життєдіяльності об’єктів громади шляхом впровадження додаткових заходів захисту, нагляду та контролю ситуацій;
 • комплексна взаємодія, координація спільних дій та зусиль органів місцевого самоврядування і правоохоронних органів, спрямованих на забезпечення оперативного, ефективного, злагодженого реагування на надзвичайні події та загрози інтересам країни, запобігання та подолання небезпечних ситуацій, збереження спокою та нормальної життєдіяльності громади;
 • розширення існуючої локальної системи відеоспостереження, в яку будуть всі камери зовнішнього відеонагляду та інші елементи системи безпеки об’єктів усіх форм власності;
 • забезпечення доступу влади та правоохоронних органів доінформації з усіх камер відеонагляду;
 • підвищення безпеки дорожнього руху, посилення рівня дисципліни учасників дорожнього руху, оперативне реагування на дорожньо-транспортні події та небезпечні ситуації;
 • профілактика і попередження злочинності, здійснення фіксації та збору доказової бази при скоєнні правопорушень;
 • здійснення моніторингу стану об’єктів благоустрою (прибирання, дотримання правил благоустрою тощо).

 

 

ІV. Заходи Програми

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Придбання та встановлення камер спостереження на території громади 20,0 Спецфонд
Всього: 20,00  
Загалом по програмі 20,00  

 

 

 1. V. Фінансове забезпечення заходів програми

 

5.1.Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

5.2.Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по ТПКВКМБ 01180230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3.Програма є необхідною для забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади. Доцільність заходів є обґрунтованими.

 

 

 1. VI. Очікувані результати від впровадження Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

 

1)   скоординувати роботу місцевої влади та правоохоронних органів у напрямку посилення безпеки громадян та захисту громади;

2)   підтримувати публічний порядок в громаді;

3)   посилити безпеку громадян, гарантувати забезпечення їх захисту з боку органів місцевого самоврядування  та правоохоронних органів;

4)   успішно протидіяти можливим загрозам інтересам держави, провокаціям, проявам тероризму;

5)   покращити криміногенну ситуацію в громаді;

6)   підтримувати нормальну життєдіяльність громади;

7)   попереджати та успішно подолати небезпечні та надзвичайні ситуації, мінімізувати їх наслідки;

8)   підвищити рівень дисципліни учасників дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість злочинів, пов’язаних з використанням автотранспорту, підвищити безпеку дорожнього руху.

 

VII.  Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконання Програми здійснює Старосамбірська міська рада..

 

      Секретар міської ради                                             І.Жук

 


 

Додаток 1

До Програми  з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження

у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2021 рік
Обсяг ресурсів всього:

 

20.0 20.0
в тому числі, міський бюджет: 20.0 20.0

 

Секретар міської ради                                                  І.Жук

  


 

Додаток 2

до Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

Обсяги фінансування Заходів Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

  

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Придбання та встановлення камер спостереження на території громади 20,0 Спецфонд
Всього: 20,00  
Загалом по програмі 20,00  

 

 Секретар міської ради                                                  І.Жук 

 


Додаток 3

до Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

 

Перелік завдань, заходів та показників Програми з розширення системи вуличного відеоспостереження у м. Старий Самбір Львівської області на 2021 рік

                       

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Обсяги у

2021 році

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ЗАВДАННЯ І

Розширення системи відеонагляду Старосамбірської міської територіальної громади

Захід 1

Придбання та встановлення камер відеоспостереження на територї громади

Затрат

Обсяг витрат на придбання відеокамер, тис. грн

Старосамбірська міська рада Фінансова звітність             20,000  
 
Продукту

Загальна кількість придбаних елементів благоустрою , шт

Внутрішній облік 1  
Ефективності

Середня вартість одного придбаного елемента благоустрою, тис .грн.

Розрахунок 20,000  
Якості

Придбано та встановлено відеокамери, шт

Розрахунок 1  

 

Секретар міської ради                                             І.Жук

print

Pin It on Pinterest