«

»

Лис 10

Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік в новій редакції

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 листопада 2021 р.                             м. Старий Самбір                           813

Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік в новій редакції

Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

         ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2021 рік в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісіЮ з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                         І.Трухим


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 12-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від  04.11.2021 року №813

Міський голова          І.Трухим

 

ПРОГРАМА

 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Міська рада
2. Розробник програми Виконавчий апарат міської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат міської ради
5. Назва Програми Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік
6. Законодавча база розроблення програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України  „Про житлово-комунальні послуги”, Постанова КМУ „Про засади регіональної політики в галузі житлово-комунального господарства” Постанова КМУ„Про Правила благоустрою населених пунктів”, Бюджетний Кодекс України, «Правила благоустрою міста Старий Самбір»
7. Підстава для розроблення Програми Необхідність забезпечення життєдіяльності громади,  організаційне забезпечення роботи житлово-комунальних підприємств громади, фінансування необхідних видатків для ведення господарської діяльності житлово-комунальними підприємтсвами.
8. Мета і основні завдання

Програми

Забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади, зниження витрат на виробництво житлово – комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення.
9. Основні заходи Програми Збереження дієздатності комунальних  підприємств громади та їх трудового  потенціалу;збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей, створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств; збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати

 

10. Термін реалізації Програми 2021 рік
11. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 7900.0 тис. грн.

 

7.1 В тому числі бюджетних коштів: 7900,0 тис. грн.

 

 

  – з них коштів міського бюджету 7900,0 тис. грн.
  – позабюджетні кошти
8 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

І.    Загальна характеристика стану ЖКГ та благоустрою територіальної громади.

 

ЖКГ територіальної громади є чи не найвразливішою сферою життєдіяльності Старого Самбора та інших населених пунктів територіальної громади, з багатьма задавненими проблемами, які в останні роки, будучи підсиленими глобальними кризовими явищами, вкрай загострились. Комунальний житловий фонд зношується, фінансовий стан підприємства-балансоутримувача фонду та наявний низький матеріальний рівень мешканців багатоквартирних будинків не дозволяють здійснювати ремонтні роботи будинкових елементів та комунікаційного користування власним коштом. Затрати енергетичних та трудових ресурсів на виробництво комунальних послуг значно вищі від їх вартості. Фінансування міського ЖКГ відбувається за традиційно залишковим принципом. Міські житлово-комунальні підприємства не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації тарифів на послуги і зниження нераціональних витрат людських і матеріально-технічних ресурсів. Дотування для покриття різниці між діючими і економічно обгрунтованими тарифами постійно мусить мати місце у зв”язку з підвищенням мінімальної зарплати та значним підвищенням цін на енергоносії.         Враховуючи громадську і соціальну значимість цього питання для міста і його жителів,  керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” і „Про житлово-комунальні послуги”, Постановами КМУ „Про засади регіональної політики в галузі житлово-комунального господарства” і „Про Правила благоустрою населених пунктів”, Бюджетним Кодексом України, розроблено дану Програму.

На території Старосамбірської міської ради працює три комунальні підприємства, діяльність яких спрямована на обслуговування житлово-комунального фонду міста та комунікаційних життєзабезпечуючих систем і мереж, а також забезпечення в ньому благоустрою: – КП „МВУЖКГ м. Старий Самбір”, КП „Старосамбірське МВКГ”, КП „Старий Самбіртеплокомуненерго”. Окремі заходи з благоустрою: ремонт тротуарного покриття міських вулиць, роботи з берегоукріплення і водовідведення поверхневих вод міська рада виконує самостійно. Для виконання повноважень у галузі житлово-комунального господарства та благоустрою громади у бюджеті Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік заплановано 7700,00 тис. грн..

 

ІІ. Мета Програми

 

Головна мета Програми – забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади, зниження витрат на виробництво житлово – комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення, створення належних умов функціонування, підвищення ролі та відповідальності структурних підрозділів системи житлово-комунального господарства як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг фізичним, юридичним і іншим споживачам; забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби.

 

ІІІ. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 

–    спрямування зусиль промислового потенціалу міста, підприємництва, влади, громадян на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та приділення максимум зусиль щодо недопущення погіршення життя громадян територіальної громади;

 

– збереження дієздатності комунальних  підприємств громади та їх трудового  потенціалу;

– збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності;

– максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей,

– створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств;

– продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними прибуткової діяльності;

– збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

–   покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг.

 

ІV. Заходи Програми

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» різниці в тарифах 600,0 Загальний фонд
2. Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби 800,0
3. Прибирання та підмітання вулиць 1300,00
4. Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення 700,00
5. Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів 700,00
6. Утримання в належному стані системи вуличного освітлення 500,00
7. Поточний ремонт об’єктів благоустрою 1052,185
8. Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір. 47,815
  Всього: 5700,00
9. Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки) 200,00 Спецфонд

 

10. Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду) 1800,00
11. Поповнення статутного фонду КП «Старий Самбіртеплокомуненерго» 200,00
  Всього: 2200,00  
  Загалом по програмі 7900,00  

 

  1. V. Фінансове забезпечення заходів програми

5.1.Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

5.2.Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», ТПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства», ТПКМКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)», ТПКВКМБ 0117670 «Внески до статутних капіталів суб’єктів господарювання», ТПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’лово-комунального господарства»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3.Програма є необхідною для забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади. Доцільність заходів є обґрунтованими.

 

  1. VI. Очікувані результати від впровадження Програми

Виконання Програми дасть можливість:

  1. забезпечити реалізацію державної політики регіонального розвитку у сфері ЖКГ;
  2. зробити комунальні послуги повними, якісними і доступними;
  3. створити умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств;
  4. провести комплексну (поетапну) модернізацію технічних засобів вироблення послуг;
  5. зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів та витрати під час виробництва комунальних послуг;
  6. забезпечити стабільну, беззбиткову роботу ЖКГ, якісне надання послуг споживачам.

 

VII.  Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконання Програми здійснюється виконкомом міської ради зі щорічним звітом комунальних підприємств на сесії міської ради та через ЗМІ.

 

                  Секретар міської ради                                                   І.Жук

 

 


 

Додаток 1

до Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2021 рік  
Обсяг ресурсів всього:

 

7900.0 7900.0
в тому числі, міський бюджет: 7900.0 7900.0

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

  


 

Додаток 2

до Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

 Обсяги фінансування Заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» на відшкодування різниці в тарифах 600,0 Загальний фонд
2. Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби 800,0
3. Прибирання та підмітання вулиць 1300,00
4. Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення 700,00
5. Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів 700,00
6. Утримання в належному стані системи вуличного освітлення 500,00
7. Поточний ремонт об’єктів благоустрою 1052,185
8. Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір. 47,815
  Всього: 5700,00
9. Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки) 200,00 Спецфонд

 

10. Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду) 1800,00
11. Поповнення статутного фонду КП «Старий Самбіртеплокомуненерго» 200,00
  Всього: 2200,00  
  Загалом по програмі 7900,00  

  

 

Секретар міської ради                                                        І.Жук


 

Додаток 3 до Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

Перелік завдань, заходів та показників Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

                                                                                                                                   

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Обсяги у

2021 році

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
2. ЗАВДАННЯ І

Відшкодування різниці в тарифах

Захід 1

Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» на відшкодування різниці в тарифах

Затрат

Обсяг витрат на надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ», тис. грн

Старосамбірська міська рада, КП «Старосамбірське МВКГ» Фінансова звітність 600,000  
 
Продукту

Обсяг водопостачання та водовідведення для населення на рік, тис. куб на рік

Внутрішній облік 97,000  
Ефективності

Сума відшкодування коштів за один місяць
тис. грн

Розрахунок 50,000  
Якості

Відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованого тарифу%

Розрахунок 100  
3. ЗАВДАННЯ2 Благоустрій території громади Захід 1

Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів, тис. грн

Затрат

Обсяг витрат на озеленення та окультурення території громади

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 700,000  
    Продукту

Площа території громади, яка потребує озелення, м2

  Внутрішній облік 341м2  
    Ефективності

Вартість озеленення 1 м2 території, тис. грн.

  Розрахунок 2 052  
    Якості

Окультурення парків, скверів, зелених насаджень

  Внутрішній облік 341 ь2  
    Захід 2

Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби, утримання в належному стані системи вуличного освітлення

Затрат

Обсяг витрат на забезпечення освітлення вулиць та утримання системи вуличного освітлення громади, км

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 300,00  
    Продукту

Загальна протяжність системи вуличного освітлення, км

  Внутрішній облік 123 км  
    Ефективності

Вартість утримання та освітлення 1 кілометра вулиці/рік, тис .грн.

  Розрахунок 10 569  
    Якості

Якісне освітлення вулиць в вечірній та нічний час, безперебійна робота системи вуличного освітлення, км.

  Внутрішній облік 123 км  
    Захід 3

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення

 

Затрат

Обсяг витрат для прибирання та утилізації вуличного сміття, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 700,00  
    Продукту

Кількість сміття, яке комунальне підприємство прибирає за рік, м3

  Розрахунок 11,850 м3  
    Ефективності

Вартість одного м3  сміття, яке потрібно прибрати та вивезти, грн

  Розрахунок 59,07  
    Якості

Прибрано та вивезено сміття з вулиць громади, ліквідовано стихійні сміттєзвалища, м3

  Розрахунок 11,850 м3  
    Захід 4

Прибирання та підмітання вулиць

Затрат

Обсяг витрат для прибирання та підмітання вулиць, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 300,00  
    Протукту

Протяжність вулиць, км

  Внутрішній облік 147 км  
    Ефективності

Вартість прибирання 1 км вулиці в рік, тис. грн.

  Розрахунок 8 844  
    Якості

Прибрано дороги та вулиці громади, км

  Внутрішній облік 147 км  
    Захід 5

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

Затрат

Обсяг витрат на поточний ремонт об’єктів благоустрою, тис. грн

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 100,00  
    Продукту

Кількість об’єктів благоустрою, шт

  Внутрішній облік 25 шт  
    Ефективності

Вартість ремонту одного об’єкта благоустрою, тис. грн.

  Розрахунок 44 000  
    Якості

Проведено якісний ремонт об’єктів благоустрою в громаді, шт

  Розрахунок 25 шт  
    Захід 6

Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки)

Затрат

Обсяг витрат на придбання основних засобів на потреби громади, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 200,00  
      Продукту

Загальна кількість придбаних елементів благоустрою , шт

  Розрахунок 8 шт  
      Ефективності

Середня вартість одного придбаного елемента благоустрою, тис .грн.

  Розрахунок 25 000  
      Якості

Придбано та встановлено нові сміттєві контейнери, автобусні зупинки, дитячі майданчики, шт

  Розрахунок 8 шт  
    Захід 7 Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду)

 

Затрат

Сума загальних витрат, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 800,00  
      Продукту

Кількість проектів, об’єктів для виготовлення кошторисних документацій, од.

  Розрахунок  10 од.  
      Ефективності

Середні витрати на один об’єкт, тис. грн.

  Розрахунок 180 000  
      Якості

Питома вага проведених робіт до запланованих, %

  Розрахунок 100  
    Захід 8

Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір

Затрат

Сума загальних витрат, тис. грн.

Старосамбірська міська рада Фінансова звітність 48,815  
      Продукту

Обстежено будівлі, споруди та інженерні мережі каналізаційних очисних споруд, од.

  Розрахунок 1 од.  
      Ефективності

Середні витрати на один об’єкт, тис. грн.

  Розрахунок 48,815  
      Якості

Питома вага проведених робіт до запланованих, %

  Розрахунок 100  
    Захід 9

Поповнення статутного фонду КП «Старий Самбіртеплокомуненерго»

Затрат

Сума загальних витрат, тис. грн.

Старосамбірська міська рада Фінансова звітність 200,0  
      Продукту

Кількість фінансових допомог протягом року

  Фінансова звітність 1  
      Ефективності

Середній розмір однієї фінансової допомоги, тис. грн.

  Розрахунок 200,0  
      Затрат

Виконання надання фінансової допомоги, , %

  Фінансова звітність 100  

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest