«

»

Гру 08

Інформація про фінансову звітність та матеріально-технічну базу комунальної установи «Старосамбірська дитяча музична школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області» та умови праці керівника

Комунальний заклад «Старосамбірська дитяча музична школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області» розташований за адресою: вул. Лева Галицького, буд. 47, м. Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область, 82000, є бюджетною установою і фінансується з міського бюджету.

Комунальний заклад «Старосамбірська дитяча музична школа» Старосамбірської міської ради організовує освітній процес за освітніми програмами елементарного, середнього (базового) та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним мистецьким або початковим професійним спрямуванням. Забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності. Здійснює освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і запитів та є власністю Старосамбірської міської ради.

Заклад є неприбутковим, створений та зареєстрований в порядку визначеному законодавством.

Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про культуру», інших Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Старосамбірської міської ради та виконавчого комітету, наказів гуманітарного відділу Старосамбірської міської ради, інших нормативно-правових актів та Статутом закладу.

Заклад включає такі відділи: фортепіанний, народних інструментів, духових та ударних інструментів, струнно-смичкових інструментів, теоретичний.

В установі налічується 41,16 штатних одиниць, навчається 245 учнів.

Загальна площа будівлі 1023 м.кв., концертна зала вміщує 130 місць.

 

Вартість основних засобів складає 47 од. на загальну суму 512945 грн., інших необоротних матеріальних активів – 173 од. на суму 120163 грн., малоцінних необоротних матеріальних активів – 380 од. на суму 11681,40 грн. Бібліотечний фонд складає 1 од. на суму 182,00 грн.

 

 

Умови праці керівника

Посада – директор комунального закладу «Старосамбірська дитяча музична школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області».

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» зі змінами. Виходячи з вищезазначеного, посадовий оклад директора – 8182,35 грн., 13 тарифний розряд, з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

При наявності стажу роботи на посаді встановлюється надбавка за вислугу років.

Згідно з чинним законодавством України, директору надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних дні.

Більш ґрунтовну інформацію щодо матеріально-технічної бази та фінансової звітності можна отримати безпосередньо в установі.

print

Pin It on Pinterest