«

»

Гру 28

Програма відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та залізничним транспортом на 2022 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2021 р.                  м. Старий Самбір           872

Про затвердження Програми відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та залізничним транспортом на 2022 рік

У відповідності до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму відшкодування, компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом на 2022 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                         І.Трухим

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14-ї позачергової сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 21 грудня 2021 року №872

 

 

 

ПРОГРАМА

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та залізничним транспортом

на 2022  рік

 

 

 

                                          м. Старий Самбір

 

ПРОГРАМА

 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та залізничним транспортом  на 2022  рік

 

І Паспорт програми

 

1 Ініціатор розроблення Програми Старосамбірська міська рада
2 Розробник Програми Старосамбірська міська рада
3 Співрозробники Програми
4 Відповідальний виконавець
Програми
Старосамбірська міська рада
5 Учасники Програми Старосамбірська міська рада, відділ соціального захисту населення, фінансовий відділ, перевізники, які надають послуги з перевезення автомобільним та залізничним  транспортом.
6 Терміни реалізації Програми  2022 рік
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми бюджет Старосамбірської міської територіальної громади
8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2022 році, всього,  у тому числі:  700,0 тис. грн
8.1 – бюджет Старосамбірської міської територіальної громади 700,0  тис. грн
9. Фінансування заходів Програми Заходи Програми фінансуються через Старосамбірську міську раду

                                              

                                                

 

 

 

                                                                Розділ ІІ

Загальна характеристика Програми

Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та  залізничним транспортом на території Старосамбірської територіальної громади  на 2022 рік (далі- Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та забезпечення компенсації збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанов Кабінету Міністрів України: від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»; від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р. №354», від 16.12.2009 N 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

 

Розділ ІІІ

Обгрунтування  необхідності прийняття Програми

На території проживають особи, які мають право на пільговий проїзд у приміському автомобільному та залізничному транспорті загального користування згідно з чинним законодавством.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

На даний час відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачені.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, постільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Програму передбачається виконати протягом  2022 року.

 

Розділ IV

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом на приміських маршрутах загального користування на території Старосамбірської територіальної громади та відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним та залізничним транспортом загального користування  за рахунок коштів районного, селищного та сільських бюджетів.

 

Розділ V

Ресурсне забезпечення Програми

Категорії  громадян, на яких  поширюється дія Програми щодо проїзду залізничним та автомобільним транспортом, зазначені у Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні.

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів згідно із заходами, зазначеними у розділі VІІI на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.

Механізм реалізації Програми передбачений Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні наведеним у додатку 2 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади в межах коштів затверджених рішенням сесії Старосамбірської міської ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету. У разі потреби обсяги фінансування можуть уточнятися протягом року.

 

Розділ VІ

Результати виконання

Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення .

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів.

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним та  залізничним транспортом та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

 

Розділ YІІ

Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація  та контроль за виконанням Програми здійснюється Старосамбірською міською радою.

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 

                                                                                                     VІІІ Заходи Програми

 

№ п/п Перелік заходів програми Строк виконання Виконавці Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

тис.грн.

Очікуваний результат
1. Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування

 

2022 Старосамбірська міська рада, відділ соціального захисту населення, фінансовий відділ та перевізники, які надають послуги з перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування бюджет Старосамбірської міської територіальної громади 500,0 тис. грн. Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.
2. Виплата компенсації за проїзд залізничним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування 2022 Старосамбірська міська рада, відділ соціального захисту населення, фінансовий відділ та перевізники, які надають послуги з перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом на приміських маршрутах загального користування, селищна та сільські ради бюджет Старосамбірської міської територіальної громади 200,0 тис. грн. Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом.

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 

 

Додаток 1до Програми

 

Ресурсне забезпечення програми

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього потреба у коштах на виконання Програми
2022 рік
Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.: 700,0 тис. грн.
бюджет Старосамбірської міської територіальної громади В межах фінансових можливостей 700,0 тис. грн.

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук 

print

Pin It on Pinterest