«

»

Гру 28

Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування на 2022 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова  сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2021р.                                    м. Старий Самбір                          871

Про затвердження Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Старосамбірської міської ради на на 2022 рік

У відповідності з Бюджетним Кодексом, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

1.                   Затвердити Програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Старосамбірської міської ради на на 2022 рік (додається).

  1. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                                  І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14-ї позачергової сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 21 грудня 2021 року №871

 

ПРОГРАМА

утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг  комунальної власності  Старосамбірської міської ради на на 2022 рік

 ЗМІСТ

 

 

Паспорт Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг  комунальної власності Старосамбірської міської ради на 2022 рік …………………………………………………………………………………….. 4
1. Загальні положення ……………………………………………………… 6
2. Мета Програми…………………………………………………………….. 6
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…………………………………………………………………… 7
4 Перелік завдань і заходів Програми…………………………………….. 7
5. Очікувані результати виконання програми……………………………. 8
6. Фінансування програми………………………………………………….. 8

 

Додаток 1. Ресурсне забезпечення………………………………………….      9

 

Додаток 2. Обсяги фінансування Заходів …………………………….……     10

 

Додаток 3. Перелік завдань, заходів та показників …………………………..     12

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг  комунальної власності

Старосамбірської міської ради на на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення програми Старосамбірська міська рада
2. Розробник програми Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого апарату Старосамбірської  міської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат міської ради
5. Назва Програми Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності Старосамбірської міської ради на на 2022 рік
6. Законодавча база розроблення програми Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»
7. Підстава для розроблення Програми Необхідність поліпшення транспортно -експлуатаційного стану мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Старосамбірської міської ради
8. Мета і основні завдання

Програми

Мета – Збереження та поліпшення транспортно -експлуатаційного стану наявної мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у  Старосамбірській міській раді з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів

Основні завдання:

ЗАВДАННЯ 1 Фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт;

ЗАВДАННЯ 2 Фінансування робіт з капітального та поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності;

9. Основні заходи Програми Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,  поліпшення стану доріг у сільській місцевості.

Захід 1.1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт

Захід 2.1.

Проведення робіт з поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності

Захід 2.2.

Проведення робіт з капітального ремонту доріг і вулиць комунальної власності

Основні заходи програми викладені у Додатку 2 до програми

10. Строк реалізації Програми 2022 рік
11. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 48694,783 тис. грн.

 

13 В тому числі бюджетних коштів: 48694,783 тис. грн.
 13.1 – з них коштів міського бюджету 17585,081 тис. грн.
 13.2 -коштів обласного та державного бюджетів 31109,702 тис. грн.
 13.2 – позабюджетні кошти
14 Основні джерела фінансування програми Бюджет Старосамбірської міської ради, обласний бюджет Львівської області

 

 

 

 

  1. Загальні положення

 

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

По території Старосамбірської міської ради проходить 128,8 км. автомобільних доріг загального користування, з них 23,8 км. – автомобільні дороги загального користування державного значення. із загальної протяжності доріг загального користування 69,8 км становлять дороги з твердим чорним покриттям, що складає 54% від загальної протяжності.

Загальна протяжність доріг комунальної власності становить 98,2 км., із якої лише близько 15 % становлять дороги з удосконаленим покриттям – так зване чорне шосе.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

 

  1. Мета Програми.

Основною метою Програми є збереження та поліпшення транспортно -експлуатаційного стану наявної мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у  Старосамбірській міській раді з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів.

Разом з тим програма ставить перед собою за мету:

– покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток м. Старий Самбір;

– збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

– розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території Старосамбірської міської ради;

– поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг ;

– покращення соціально-економічного розвитку м. Старий Самбір, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності ;

– забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, підприємств, установ  Старосамбірської міської ради незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

– автомобільні дороги загального користування державного значення;

– автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

– автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

– відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

– автомобільні дороги на приватних територіях.

Державне управління автомобільними дорогами загального користування державного значення здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг.

Управління автомобільними дорогами загального користуванням місцевого значення передано обласній державній адміністрації.

Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа частини комунальних доріг та більшості доріг загального користування втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і ремонту.

Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється достатній  капітальний ремонт дорожнього покриття на території міської ради, а попередній ямковий ремонт не має довготривалого ефекту і потребує його повторного здійснення.

Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території Старосамбірської міської ради, враховуючи їх теперішній експлуатаційний стан є:

– збереження мережі автомобільних доріг;

– забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

 

  1. Перелік завдань і заходів Програми

Основні завдання:

ЗАВДАННЯ 1 Фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт;

ЗАВДАННЯ 2 Фінансування робіт з капітального та поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності;

 

Захід 1.1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт

Захід 2.1.

Проведення робіт з поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності

Захід 2.2.

Проведення робіт з капітального ремонту доріг і вулиць комунальної власності

Основні заходи програми викладені у Додатку 2 до програми

 

  1. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

– збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

– виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

– ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

– покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

– покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

– раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.

-виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт однієї з ключових доріг в межах громади Терло-Стрільбичі, яка забезпечує альтернативне транспортне сполучення з діючим міжнародним автомобільним пунктом-пропуску.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж Старосамбірської міської ради, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Старосамбірської міської ради в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців та гостей міста, сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

 

  1. Фінансування Програми.

Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності Старосамбірської міської ради. Доцільність заходів є обґрунтованими.

 

                Секретар міської ради                                          І.Жук


 

 

Додаток 1

до Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування,

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності

Старосамбірської міської ради на на 2022 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування,

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності

Старосамбірської міської ради на на 2022 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми

Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2022 рік
Обсяг ресурсів всього:

 

48694,783 48694,783
в тому числі, міський бюджет: 17585,081 17585,081

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 


 

Додаток 2

до Програми Утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування,

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності

Старосамбірської міської ради на  2022 рік

 

Обсяги фінансування Заходів Програми утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування,

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності

Старосамбірської міської ради на  2022 рік

 

№ з/п Назва заходу Загальна вартість, тис. грн. Залишкова вартість, тис. грн. Сума, тис. грн.
МБ Інші джерела Разом
Ремонт автомобільних доріг загального користування
1 Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141702 Терло-Стрільбичі на ділянці км 4+900 – км 26+200 Самбірського району Львівської області 1800,000 1800,000 1800,000 1800,000
2 Виготовлення проектно-кошторисної документації на “ Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141739 Стара Ропа – Тварі км 0+000 – км 2+100 Самбірського району Львівської області (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) 200,000 200,000 200,000 200,000
 Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С141739 Стара Ропа – Тварі км 0+000 – км 2+100 Самбірського району Львівської області 21669,702 21669,702 21669,702 21669,702
Поточний ремонт комунальних доріг 3000,000 3000,000 3000,000 3000,000
Капітальний ремонт комунальних доріг
1 Капітальний ремонт комунальної дороги по вул. Шевченка селища Стара Сіль Старосамбiрського району Львівської області 10772,975 10249,915 1049,915 4200,000 5249,915
2 Капітальний ремонт дороги по вул. Нова в с. Торгановичі Львівської області 2000,000 1645,477 1645,477 1645,477
3 Капітальний ремонт вул. Героїв Берестечка у м. Старий Самбір Львівської області 3180,267 2803,322 563,322 2240,000 2803,322
4 Капітальний ремонт покриття вул. Олега Ольжича (Кандиби) м. Старий Самбір Львівської області 10682,961 7509,022 759,022 3000,000 3759,022
5 Капітальний ремонт вул. Чорновола в м. Старий Самбір Львівської області 4690,818 4644,886 644,886 644,886
6 Капітальний ремонт  дороги вул. Молодіжна в м. Старий Самбір Львівської області 1772,162 1727,494 1727,494 1727,494
7 Капітальний ремонт  дороги вул. Козацька в м. Старий Самбір Львівської області 2739,317 2694,965 2694,965 2694,965
8 Капітальний ремонт тротуарів вздовж дороги загального користування С141724 Бачина-Морозовичі протяжністю 5,6 км. 3000,000 3000,000 1500,000 1500,000
9 Капітальний ремонт дороги вул. Лесі Українки в м. Старий Самбір Львівської області 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000
  Разом 67508,202 62944,7837 17585,081 31109,702 48694,783

 

 

 

Секретар міської ради                                                             І.Жук


 

Додаток 3

до Програми утримання та ремонту автомобільних доріг комунального значення Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік

Перелік завдань, заходів та показників

Програми утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування,

у тому числі місцевого значення, та вулиць і доріг комунальної власності

Старосамбірської міської ради на  2022 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ЗАВДАННЯ 1 Фінансування робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт Захід 1.1.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт

Затрат

Обсяг витрат на проведення робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування та проведення ремонтних робіт, 23669,702 тис. грн

Старосамбірська міська рада, підрядні організації Фінансова звітність Бюджет Старосамбірської міської ради, бюджети вищих рівнів 23669,702 Наявна проенктно-кошторисна документація на капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування.
Кількість – 20 од.. та  протяжність доріг загального користування, усього, 128,8 км Внутрішній облік
Продукту

К-сть виготовлених проектно-кошторисних документацій – 2 од.. та  протяжність доріг загального користування. на яких планується провести капітальний ремонт – 23,4 км

Внутрішній облік, ПКД
Ефективності

Середня вартість виготовлення Проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 1 км дороги загального користування,85,5 тис. грн

Розрахунок
Якості

Частка протяжності доріг загального користування, на які виготовлено проектно-кошторисну документацію, в загальній протяжності автодоріг загального користування,18,2 %

Розрахунок
2. ЗАВДАННЯ 2 Фінансування робіт з капітального та поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності

 

Захід 2.1.

Проведення робіт з поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності

 

Затрат

Обсяг витрат на проведення робіт з поточного ремонту доріг і вулиць комунальної власності, 3000 тис. грн

Старосамбірська міська рада, підрядні організації Фінансова звітність Бюджет Старосамбірської міської ради 3000,0 Відремонтовані  поточним ремонтом ділянки доріг і вулиць комунальної власності, Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності, створення належних умов для руху автотранспортних засобів та пішоходів
Протяжність доріг і вулиць комунальної власності, усього, 96,605 км Внутрішній облік    
Продукту

Площа доріг і вулиць комунальної власності, на яких планується провести роботи з поточного ремонту,  м2

Внутрішній облік, ПКД    
Ефективності

Середня вартість ремонту 1 м2 доріг і вулиць комунальної власності, _____ тис. грн

Розрахунок    
Якості

Частка площі доріг і вулиць комунальної власності, на яких здійснено роботи з поточного ремонту, в загальній протяжності автодоріг комунальної власності, _______ %

 

 

Розрахунок    
Захід 2.2.

Проведення робіт з капітального ремонту доріг і вулиць комунальної власності

 

Затрат

Обсяг витрат на проведення робіт з капітального ремонту доріг і вулиць комунальної власності, 22025,081 тис. грн

Старосамбірська міська рада, підрядні організації Фінансова звітність Бюджет Старосамбірської міської ради, бюджети вищих рівнів 22025,081 Капітально відремонтовані  ділянки доріг і вулиць комунальної власності, Покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності, створення належних умов для руху автотранспортних засобів та пішоходів
Протяжність доріг і вулиць комунальної власності, усього, 98,205 км Внутрішній облік
Продукту

Протяжність доріг і вулиць комунальної власності, на яких планується провести роботи з капітального та поточного ремонту, _3,921_  км

Внутрішній облік, ПКД
Ефективності

Середня вартість ремонту 1 км доріг і вулиць комунальної власності, _5,617_ тис. грн

Розрахунок
Якості

Частка доріг і вулиць комунальної власності, на яких здійснено роботи з капітального ремонту, в загальній протяжності автодоріг комунальної власності, _4,0_ %

Розрахунок

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

print

Pin It on Pinterest