«

»

Гру 28

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2021 р.            м. Старий Самбір        870

Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою на 2022 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

Міський голова                                                         І.Трухим


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14-ї позачергової сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від  21.12.2021 року №870

 

                                 Міський голова        І.Трухим

 

 

ПРОГРАМА

 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Міська рада
2. Розробник програми Виконавчий апарат міської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат міської ради
5. Назва Програми Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік
6. Законодавча база розроблення програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України  „Про житлово-комунальні послуги”, Постанова КМУ „Про засади регіональної політики в галузі житлово-комунального господарства” Постанова КМУ„Про Правила благоустрою населених пунктів”, Бюджетний Кодекс України, «Правила благоустрою міста Старий Самбір»
7. Підстава для розроблення Програми Необхідність забезпечення життєдіяльності громади,  організаційне забезпечення роботи житлово-комунальних підприємств громади, фінансування необхідних видатків для ведення господарської діяльності житлово-комунальними підприємтсвами.
8. Мета і основні завдання

Програми

Забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади, зниження витрат на виробництво житлово – комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення.
9. Основні заходи Програми Збереження дієздатності комунальних  підприємств громади та їх трудового  потенціалу;збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей, створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств; збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати

 

10. Термін реалізації Програми 2022 рік
11. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 12 667.0 тис. грн.

 

7.1 В тому числі бюджетних коштів: 12 667,0 тис. грн.

 

 

– з них коштів міського бюджету 12 667,0 тис. грн.
– позабюджетні кошти
8 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

І.    Загальна характеристика стану ЖКГ та благоустрою територіальної громади.

 

ЖКГ територіальної громади є чи не найвразливішою сферою життєдіяльності Старого Самбора та інших населених пунктів територіальної громади, з багатьма задавненими проблемами, які в останні роки, будучи підсиленими глобальними кризовими явищами, вкрай загострились. Комунальний житловий фонд зношується, фінансовий стан підприємства-балансоутримувача фонду та наявний низький матеріальний рівень мешканців багатоквартирних будинків не дозволяють здійснювати ремонтні роботи будинкових елементів та комунікаційного користування власним коштом. Затрати енергетичних та трудових ресурсів на виробництво комунальних послуг значно вищі від їх вартості. Фінансування міського ЖКГ відбувається за традиційно залишковим принципом. Міські житлово-комунальні підприємства не мають вагомих економічних стимулів до оптимізації тарифів на послуги і зниження нераціональних витрат людських і матеріально-технічних ресурсів. Дотування для покриття різниці між діючими і економічно обгрунтованими тарифами постійно мусить мати місце у зв”язку з підвищенням мінімальної зарплати та значним підвищенням цін на енергоносії.         Враховуючи громадську і соціальну значимість цього питання для міста і його жителів,  керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” і „Про житлово-комунальні послуги”, Постановами КМУ „Про засади регіональної політики в галузі житлово-комунального господарства” і „Про Правила благоустрою населених пунктів”, Бюджетним Кодексом України, розроблено дану Програму.

На території Старосамбірської міської ради працює три комунальні підприємства, діяльність яких спрямована на обслуговування житлово-комунального фонду міста та комунікаційних життєзабезпечуючих систем і мереж, а також забезпечення в ньому благоустрою: – КП „МВУЖКГ м. Старий Самбір”, КП „Старосамбірське МВКГ”, КП „Старий Самбіртеплокомуненерго”. Окремі заходи з благоустрою: ремонт тротуарного покриття міських вулиць, роботи з берегоукріплення і водовідведення поверхневих вод міська рада виконує самостійно. Для виконання повноважень у галузі житлово-комунального господарства та благоустрою громади у бюджеті Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік заплановано 12 667,00 тис. грн.

 

ІІ. Мета Програми

 

Головна мета Програми – забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади, зниження витрат на виробництво житлово – комунальних послуг, досягнення оптимального співвідношення вартості послуг до доходів населення, створення належних умов функціонування, підвищення ролі та відповідальності структурних підрозділів системи житлово-комунального господарства як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг фізичним, юридичним і іншим споживачам; забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби.

 

ІІІ. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 

–    спрямування зусиль промислового потенціалу міста, підприємництва, влади, громадян на подолання наслідків фінансово-економічної кризи та приділення максимум зусиль щодо недопущення погіршення життя громадян територіальної громади;

– збереження дієздатності комунальних  підприємств громади та їх трудового  потенціалу;

– збільшення обсягів виробництва послуг та інших  робіт, підвищення їх конкурентоспроможності;

– максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей,

– створення умов для інвестиційної активності комунальних підприємств;

– продовження оздоровлення фінансового стану підприємств, досягнення ними прибуткової діяльності;

– збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємств на рівні законодавчо встановлених норм, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

–   покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, розширення телекомунікаційних послуг, якості надання житлово – комунальних послуг.

 

ІV. Заходи Програми

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Поповнення статутного фонду КП «Старосамбірське МВКГ» 300,0 Загальний фонд
2. Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби 1 200,0
3. Прибирання та підмітання вулиць 2 530,00
4. Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення 915,00
5. Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів 2 592,00
6. Утримання в належному стані системи вуличного освітлення 1 412,00
7. Поточний ремонт об’єктів благоустрою 1000,00
8. Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір. 318,00
9. Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж 100,00
10. Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» різниці в тарифах 300,00
  Всього: 10 667,00
11. Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки) 200,00 Спецфонд

 

12. Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду) 1800,00
Всього: 2000,00  
Загалом по програмі  12 667,00  

 

  1. V. Фінансове забезпечення заходів програми

 

5.1.Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

5.2.Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», ТПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства», ТПКМКМБ 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)», ТПКВКМБ 0117670 «Внески до статутних капіталів суб’єктів господарювання», ТПКВКМБ 0116017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’лово-комунального господарства»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.3.Програма є необхідною для забезпечення надійності роботи систем життєзабезпечення територіальної громади, комфортності і безпеки умов проживання жителів населених пунктів громади. Доцільність заходів є обґрунтованими.

 

  1. VI. Очікувані результати від впровадження Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

 

  1. забезпечити реалізацію державної політики регіонального розвитку у сфері ЖКГ;
  2. зробити комунальні послуги повними, якісними і доступними;
  3. створити умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств;
  4. провести комплексну (поетапну) модернізацію технічних засобів вироблення послуг;
  5. зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність основних фондів та витрати під час виробництва комунальних послуг;
  6. забезпечити стабільну, беззбиткову роботу ЖКГ, якісне надання послуг споживачам.

 

VII.  Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконання Програми здійснюється виконкомом міської ради зі щорічним звітом комунальних підприємств на сесії міської ради та через ЗМІ.

 

      Секретар міської ради                                                   І.Жук

 


 

Додаток 1

до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2022 рік
Обсяг ресурсів всього:

 

12 667.0 12 667.0
в тому числі, міський бюджет: 12 667.0 12 667.0

 

Секретар міської ради                                                        І.Жук

  


 

 

Додаток 2

до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

                        Обсяги фінансування Заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Поповнення статутного фонду КП «Старосамбірське МВКГ» 300,0 Загальний фонд
2. Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби 1 200,0
3. Прибирання та підмітання вулиць 2 530,00
4. Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення 915,00
5. Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів 2 592,00
6. Утримання в належному стані системи вуличного освітлення 1 412,00
7. Поточний ремонт об’єктів благоустрою 1000,00
8. Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір. 318,00
9. Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж 100,00
10. Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» різниці в тарифах 300,00
  Всього: 10 667,00
11. Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки) 200,00 Спецфонд

 

12. Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду) 1800,00
Всього: 2000,00  
Загалом по програмі 12 667,00  

 

Секретар міської ради                                                        І.Жук

 

 

Додаток 3

до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

Перелік завдань, заходів та показників Програми розвитку житлово-комунального  господарства та благоустрою Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

      

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Обсяги у

2021 році

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ЗАВДАННЯ І

Поповнення статутного фонду

Захід 1

Поповнення статутного фрнду КП «Старосамбірське МВКГ»

Затрат

Сума загальних витрат,  тис. грн

Старосамбірська міська рада, КП «Старосамбірське МВКГ» Фінансова звітність 300,000  
 
Продукту

Кількість фінансових допомог протягом року

Фінансова звітність 1  
Ефективності

Середній розмір однієї фінансової допомоги, тис. грн

Розрахунок 300,000  
Якості

Виконання надання фінансової допомоги, %

Розрахунок 100  
2. ЗАВДАННЯ2 Благоустрій території громади Захід 1

Забезпечення освітлення вулиць у темну частину доби, утримання в належному стані системи вуличного освітлення

Затрат

Обсяг витрат на забезпечення освітлення вулиць та утримання системи вуличного освітлення громади, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність  2 612,00  
Продукту

Загальна протяжність системи вуличного освітлення, км

Внутрішній облік 123  
Ефективності

Вартість утримання та освітлення 1 кілометра вулиці/рік, тис .грн.

Розрахунок 21 235  
      Якості

Якісне освітлення вулиць в вечірній та нічний час, безперебійна робота системи вуличного освітлення, км

Внутрішній облік 123  
    Захід 2

Прибирання та підмітання вулиць

Затрат

Обсяг витрат для прибирання та підмітання вулиць, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 2 530,00  
Продукту

Протяжність вулиць, км

Внутрішній облік 147  
Ефективності

Вартість прибирання 1 км вулиці в рік, тис. грн.

Розрахунок 17 210  
Якості

Прибрано дороги та вулиці громади, км

Внутрішній облік 147  
    Захід 3

Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (послуги із механізованого та ручного збирання, вивезення вуличного змету, сміття з території доріг, тротуарів та місць їх стихійного утворення

Затрат

Обсяг витрат для прибирання та утилізації вуличного сміття, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 915,0  
Продукту

Кількість сміття, яке комунальне підприємство прибирає за рік, м3

Розрахунок 11,850  
Ефективності

Вартість 1 м3 сміття, яке потрібно прибрати та вивезти, грн

Розрахунок 77,21  
Якості

Прибрано та вивезено сміття з вулиць громади, ліквідовано стихійні сміттєзвалища, м3

Розрахунок 11,850  
    Захід 4

Окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев; утримання скверів у належному стані із забезпеченням відповідних відпочинкових зон; утримання місць поховань – кладовищ, пам’ятних знаків, памятників та меморіалів, тис. грн

Затрат

Обсяг витрат на озеленення та окультурення території громади, тис. грн.

Фінансова звітність 2 592,00  
Продукту

Площа території громади, яка потребує озелення, м2

  Внутрішній облік 341  
Ефективності

Вартість озеленення 1 м2 території, тис. грн.

  Розрахунок 7 601  
    Якості

Окультурення парків, скверів, зелених насаджень

  Внутрішній облік 341 ь2  
    Захід 5

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

Затрат

Обсяг витрат на поточний ремонт об’єктів благоустрою, тис. грн

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 000,00  
Продукту

Кількість об’єктів благоустрою, шт

  Внутрішній облік 20  
Ефективності

Вартість ремонту одного об’єкта благоустрою, тис. грн.

  Розрахунок 50 000  
Якості

Проведено якісний ремонт об’єктів благоустрою в громаді, шт

  Внутрішній облік 20  
    Захід 6

Послуги з обстеження будівель, споруд та інженерних мереж каналізаційних очисних споруд м. Старий Самбір

Затрат

Обсяг витрат на обстеження системи очисних споруд міста, тис. грн.

Старосамбірська міська рада Фінансова звітність 318,0  
Продукту

Обстежено будівлі, споруди та інженерні мережі каналізаційних очисних споруд, од.

Внутрішній облік 1  
Ефективності

Середні витрати на один об’єкт, тис. грн.

Розрахунок 318,0  
Якості

Питома вага проведених робіт до запланованих, %

Внутрішній роблік 100  
    Захід 7

Поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж

Затрат

Обсяг витрат на поточний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «Старосамбірське МВКГ» Фінансова звітність 100,00  
      Продукту

Відремонтовано частини мереж водопостачання та водовідведення міста, м п

Внутрішній облік 100  
Ефективності

Вартість ремонту одного метра мережі, тис. грн.

Розрахунок 1  
Якості

Проведено ремонт частин мереж водопостачання та водовідведення, м п

Внутрішній облік 100  
    Захід 8

Надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ» на відшкодування різниці в тарифах

Затрат

Обсяг витрат на надання дотації КП «Старосамбірське МВКГ», тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «Старосамбірське МВКГ» Фінансова звітність 300,00  
Продукту

Обсяг водопостачання та водовідведення для населення на рік, тис. куб на рік

  Внутрішній облік 97 000  
Ефективності

Сума відшкодування коштів за 1 місяць, тис. грн.

  Розрахунок 50,00  
 Якості

Відсоток відшкодованої різниці в тарифах д о нарахованого тарифу, %

  Внутрішній облік 100  
    Захід 9

Придбання основних засобів (сміттєві контейнери, дитячі майданчики, паркові ліхтарі, лавки, сміттєві урни, автобусні зупинки)

Затрат

Обсяг витрат на придбання основних засобів на потреби громади, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 200,00  
      Продукту

Загальна кількість придбаних елементів благоустрою , шт

Внутрішній облік 8  
      Ефективності

Середня вартість одного придбаного елемента благоустрою, тис .грн.

Розрахунок 25  
      Якості

Придбано та встановлено нові сміттєві контейнери, автобусні зупинки, дитячі майданчики, шт

Внутрішній облік 8  
    Захід 10

Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства (оплата проектно-кошторисної документації, експертної оцінки, технічного та авторського нагляду)

 

Затрат

Сума загальних витрат, тис. грн.

Старосамбірська міська рада, КП «МВУЖКГ м. Старий Самбір» Фінансова звітність 1 800,00  
Продукту

Кількість проектів, об’єктів для виготовлення кошторисних документацій, од.

Розрахунок 10  
Ефективності

Середні витрати на один об’єкт, тис. грн.

Розрахунок 180,0  
Якості

Питома вага проведених робіт до запланованих, %

Розрахунок 100  

 

 

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest