«

»

Гру 28

Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 грудня 2021р.      м. Старий Самбір   № 873

Про затвердження Програми організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

             Відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Старосамбірська міська рада

         ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити «Програму організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2021 рік» (додається).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                          І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14-ї позачергової сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 21 грудня 2021р. №873

Міський голова     І.Трухим

 

 

ПРОГРАМА

організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

Старий Самбір

2021

ЗМІСТ

1.     Паспорт Програми 2
2.     Опис Програми. Мета та завдання Програми 3
3.     Реалізація Програми 4
4.     Фінансове забезпечення виконання заходів Програми 4
5.     Реалізація основних заходів Програми та контроль за їх              виконанням 6
6.     Очікувані результати виконання Програми 6
7.     Контроль за виконанням Програми та якістю і станом харчування дітей 6

 

1.      ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор         розроблення

програми

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
2. Дата, номер і назва документа                    органу виконавчої влади про розробленняпрограми Закон України «Про освіту» (зі змінами) від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами) від 16.01.2020 № 463-ІХ, Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, Закон України «Про охорону дитинства» (зі змінами) від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», Наказ МОЗ України від 05.11.2021 № 2441 “Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період”
 

3.

Розробник     програми     та головний        розпорядник

коштів

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
 

4.

Відповідальні виконавці програми  Старосамбірська міська рада,

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради, керівники закладів загальної середньої освіти

 

5.

 

Учасники програми

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради; Старосамбірська міська рада; керівники закладів загальної середньої освіти
6. Термін реалізації програми 2022 рік
 

7.

 

Джерела фінансування

–          Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади;

–          інші       джерела        фінансування,         не заборонені законодавством України

 

Загальні положення

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним із основних завдань сучасної освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування.

З метою створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням була розроблена Програма організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» (зі змінами) від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами) від 16.01.2020 № 463-ІХ, Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, Закону України «Про охорону дитинства» (зі змінами) від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», Наказу МОЗ України від 05.11.2021 № 2441 “Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період”.

Питання дитячого харчування потребує розгляду та подальшого удосконалення і  продовження з метою задоволення потреб  школярів, які проводять багато часу в закладах освіти і потребують якісного та збалансованого харчування. Треба зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей залежить і від загальної організації роботи їдалень, на що впливає багато факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування, витрата енергоносіїв тощо.

Виходячи з викладеного вище, з метою створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів територіальної громади, розроблено дану Програму.

 

2.   ОПИС ПРОГРАМИ

Мета та завдання Програми Головною метою Програми є:

 • Реалізація Закону України «Про освіту» (зі змінами) від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами) від 16.01.2020 № 463-ІХ, Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, Закону України «Про охорону дитинства» (зі змінами) від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», Наказу МОЗ України від 05.11.2021 № 2441 “Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на осінній період”.
 • Сприяння збереженню здоров’я учнів територіальної громади, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;
 • Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів у січні-грудні 2022 року;
 • Безкоштовне харчування: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, переселених із зони АТО/ООС; дітей, батьки яких загинули у зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС (мобілізовані); дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО/ООС у січні-грудні 2022 року.

Основними завданнями Програми є:

 

 • створення умов для повноцінного харчування учнів, організація гарячого харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій, які навчаються у закладах загальної середньої освіти територіальної громади (згідно рішення сесії Старосамбірської міської ради від 21.12.2021 р. № );
 • удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та охоплення харчуванням максимальної кількості учнів освітніх закладів.

 

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ

 

Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування школярів освітніх закладів Старосамбірської територіальної громади в 2022 році вважати забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, переселених із зони АТО/ООС; дітей, батьки яких загинули у зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС (мобілізовані); дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО/ООС) закладів загальної середньої освіти.

Харчування кожного з дітей здійснюється за усною згодою батьків, опікунів або інших осіб, на яких покладено обов’язок та надано право на виховання дитини.

У разі, якщо батьки, опікуни або інші особи, на яких покладено обов’язок та надано право на виховання дитини, не бажають, щоб дитина харчувалася за місцем навчання, ними до адміністрації освітнього закладу подається письмова заява про відмову від харчування. Заява підписується одним із батьків чи опікунів або інших осіб, на яких покладено право виховання дитини.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

 • коштів місцевих бюджетів;
 • інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошти місцевого бюджету використовуються на реалізацію заходів соціального захисту учнів Старосамбірської територіальної громади із забезпечення безкоштовним харчуванням:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, переселених із зони АТО/ООС; дітей, батьки яких загинули у зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС (мобілізовані); дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО/ООС;
 • забезпечення безкоштовним харчуванням учнів1-4класів;

 

Визначити вартість харчування одного учня в день в розмірі 24,00 гривні, з них на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами) в розмірі денної грошової норми на одну особу, яка визначається з урахуванням потреби у раціональному, збалансованому, повноцінному харчуванні та санітарно-гігієнічних вимог, але не більше як 2 відсотки установленого прожиткового мінімуму для дітей віком від шести до 18 років у розрахунку на місяць. При цьому вартість сніданку не може перевищувати 25 відсотків, а решта суми за рахунок місцевого бюджету на виконання данної програми.

 

Показники фінансування Програми (тис.грн.)

 

 

 

№ з/п

 

 

 

Категорія учнів

 

Вар тість на один день (грн.)

 

 

Кількість учнів

 

Місцевий бюджет (грн.)

Дітодні

(114 дні)

Загальна сума
1. Організація безкоштовного, повноцінного, безпечного та якісного харчування учнів 1-4 класів  

24

 

832

 

 

 

 

120834

 

 

 

 

2900000,00

2. Забезпечення безкоштовним харчуванням         дітей пільгових категорій:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, переселених із зони АТО/ООС; дітей, батьки яких загинули у зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС (мобілізовані); дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО/ООС

24 229

 

  

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯМ

 

Реалізацію        цієї     Програми     здійснює       гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.

Головним розпорядником коштів є гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в територіальній громаді.

Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

 • включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;
 • уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;
 • виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Рішення про внесення змін до Програми приймається Старосамбірською міською радою за поданням розробника Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань Старосамбірської міської ради.

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Завдяки реалізації заходів Програми на 2022 рік прогнозується створення сприятливих умов для забезпечення організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади.

У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується забезпечення належним харчуванням за кошти місцевого бюджету учнів зазначених категорій закладів загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ ТА ЯКІСТЮ І СТАНОМ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Старосамбірською міською радою та постійною комісією міської ради з гуманітарних питань. Контроль за якістю та станом харчування дітей здійснюється державними та контролюючими органами, що здійснюють свою діяльність у відповідній галузі, гуманітарним відділом виконавчого комітету Старосамбірської міської ради, адміністраціями освітніх закладів, батьківськими комітетами цих закладів та громадськістю.

Право контролю за якістю та станом харчування дітей мають депутати Старосамбірської міської ради з правом залучення відповідних спеціалістів та фахівців.

 

 

Секретар міської ради                                          І.Жук

 


Додаток 1

 Паспорт

             

 1. Назва: Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

 1. Замовник: Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради
 2. Мета: Сприяння збереженню здоров’я учнів територіальної громади, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, переселених із зони АТО/ООС; дітей, батьки яких загинули у зоні АТО/ООС; дітей, батьки яких перебувають у зоні АТО/ООС (мобілізовані); дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО/ООС) закладів загальної середньої освіти.

 

 1. Термін реалізації Програми: 2022 рік

 

 1. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми: місцевий бюджет.
 2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: Усього: 00тис. грн.
 3. Очікувані результати виконання програми:
 • створення сприятливих умов для забезпечення організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади
 • забезпечення належним харчуванням за кошти місцевого бюджету учнів зазначених категорій закладів загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади.

 

Секретар міської ради                                          І.Жук


 

 Додаток 2

Ресурсне забезпечення

 

Назва замовника     Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Назва програми Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної  громади на 2022 рік

 

Найменування заходу Виконавець Терміни виконання Орієнтовні обсяги фінансування
Загальний обсяг за роками виконання на період її дії
Усього, з них:

– кошти місцевого бюджету;

– інші джерела

 

2022р.

1.         Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради 2022 2900,00 тис.грн 2900,00 тис.грн

Усього за програмою

2900,00 тис.грн 2900,00 тис.грн

 

 

Секретар міської ради                                                  І.Жук

 

 


 

                                                           Додаток 3

 

Перелік завдань, заходів і показників

 

Назва замовника       Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

 

Назва програми      Назва програми Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної  громади на 2022 рік

 

 

 

№ з/п

 

Найменування заходу

 

Виконавець

Загальні обсяги фінансування
 

Усього

у тому числі
І

квартал

ІІ

квартал

ІІІ

квартал

ІV квартал
1 Програма організації харчування школярів у закладах загальної середньої освіти Старосамбірської територіальної  громади на 2022 рік Гуманітарний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради  

 

2900,00 тис.грн

 

 

1370,0 тис. грн.

 

 

990,0 тис. грн.

 

 

540,0 тис. грн.

Усього

2900,00 тис. грн. 1370,0 тис. грн. 990,0 тис. грн. 540,0 тис. грн.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          І.Жук

print

Pin It on Pinterest