«

»

Січ 17

Належна підготовка документів – важливий чинник у сфері державної реєстрації

цнапОкрім загальних критеріїв належного оформлення документів, що подаються для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), профільним законодавством, а саме статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), встановлено цілу низку спеціальних вимог.

Зосередимо увагу на окремих аспектах підготовки документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Відповідно до норм Закону, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, крім рішень, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також інших випадків, передбачених законом.

Необхідно обов’язково враховувати виключення, передбачені Законом. Так, вказані приписи щодо нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в ЄДР, а також на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування.

Окремо законодавець деталізує, що справжність підписів на рішенні, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію, що містяться в ЄДР, нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації.

Крім того, звертаємо увагу на те, що відповідно до частини четвертої статті 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, у переліку документів подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до ЄДР.

Якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.

Так, аналізуючи вищезазначене, підсумовуємо, що для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, державному реєстратору подаються належним чином оформлені документи.

В свою чергу державний реєстратор зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 25 Закону державний реєстратор перевіряє подані йому документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів (стаття 27 Закону) та відмови у державній реєстрації (стаття 28 Закону).

Для проведення реєстраційної дії як позитивного результату звернення до державного реєстратора, рекомендуємо неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства.

print

Pin It on Pinterest