«

»

Лип 29

Правовий статус територіальної громади

Територіальна громада як публічний власник – це об’єднання всіх громадян адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста, району в місті), які можуть простою більшістю від свого складу на основі загальних зборів відповідно до Конституції України вирішувати питання щодо своєї спільної, неподільної публічної власності (тому її ще називають “конституційна територіальна громада.

Правовий статус територіальної громади визначений Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Цивільним кодексом України, іншими нормативними актами.

Відповідно до них, територіальна громада має правовий статус юридичної особи публічного права власності.
Таким чином, територіальна громада виступає як:

 1. Суб’єкт цивільно-правових відносин. Відповідно до цього компетенцією територіальної громади є:
 • створення юридичних осіб публічного права – комунальних підприємств, навчальних закладів тощо;
 • створення юридичних осіб приватного права – підприємницьких товариств тощо;
 • здійснення господарських операцій;
 • майнові відносини;
 • входження у зобов’язання (територіальні громади відповідають за своїми зобов’язаннями своїм майном, крім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення);
 • ведення процесів;
 • стягнення зборів зі своїх членів для задоволення суспільних потреб.

 

 1. Суб’єкт бюджетного процесу з такими повноваженнями:
 • формування власного бюджету;
 • створення позабюджетних, валютних, страхових, резервних і інших цільових фондів грошових ресурсів;
 1. Суб’єкт підприємницької діяльності у сфері надання суспільних послуг:
 • створення підприємств комунальної власності;
 • спільна діяльність з іншими суб’єктами підприємницької діяльності на правах сумісної оперативної діяльності або отримання доходу у вигляді дивідендів.
 1. Суб’єкт фінансово-кредитних відносин:
 • розміщення місцевих позик;
 • отримання кредитів у банківських установах;
 • створення комунальних банків, трастових, страхових товариств;
 • гарантування кредитів.

 

Джерело

print

Pin It on Pinterest