«

»

Лип 22

Розпорядження: Про готовність укриття

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.07.2022 р.       м. Старий Самбір          №75/02-06

 Про готовність укриття        

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України та необхідністю забезпечення укриття населення в разі загрози його життю і здоров’ю, відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні»,  Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 (зі змінами),  доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 № 14529/0/1-22, постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 “Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку“, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд, з метою організації обстеження та перевірки готовності до використання за призначенням найпростіших укриттів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та в особливий період (воєнного стану)», Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»:

 1. Старостам старостинських округів, керівникам підприємств, установ та організацій, балансоутримувачам та власникам будівель на території Старосамбірської міської ради:

1.1.  Привести в повну готовність захисні споруди цивільного захисту (сховища, протирадіаційних укриття, споруди  подвійного призначення, найпростіші укриття), інші підвальні приміщеня, призначені для укриття населення (персоналу, працівників), до використання за призначенням.

1.2. Уточнити розрахунки укриття населення, привести приміщення захисних споруд та всіх підвальних приміщень у належний санітарний та протипожежний стан.

1.3. Укомплектувати захисні споруди цивільного захисту місцями для сидіння.

1.4. Сформувати в захисних спорудах цивільного захисту необхідний запас питної води, засобів гігієни, залучивши до цього всі суб’єкти господарювання та населення.

1.5. Встановити вказівники в місцях розташування укриттів та визначити відповідального за зберігання ключа з номером телефону та відкриття захисних споруд.

1.6. Надати до 05.08.2022 р.у відділ  містобудування , архітектури, комунальної власності та житлово-комунального господарства Старосамбірської  міської ради інформацію про захисні споруди цивільного захисту згідно додатку 1.

1.7. Підготовку  та облаштування захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) для укриття населення провести згідно РЕКОМЕНДАЦІЇ Львівської військової адміністрації, додаток 2.

 1. Старостам старостинських округів:

2.1. Довести до відома підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності завдання, напрямки та шляхи реалізації заходів щодо обладнання укриття.

2.2. Провести уточнення та коригування інформації щодо місць розташування та організації укриття у захисних спорудах та правил зайняття таких споруд і перебування в них.

2.3 Провести шляхом розміщення, відповідної інформації в публічних місцях, дошках оголошень, тощо.

3.Загальному відділу забезпечити інформування в ЗМІ та сайті міської ради.

 1. 4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

           Міський голова                                                                            Ігор ТРУХИМ

  


 

 

Додаток   2

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки та облаштування захисних споруд

 цивільного захисту (найпростіших укриттів) для укриття населення

 

 1. Найпростіші укриття мають забезпечувати захист населення від таких небезпечних чинників надзвичайних ситуацій:

– зовнішнього іонізуючого випромінювання;

– дії повітряної ударної хвилі під час застосування звичайних засобів ураження та побічної дії сучасної зброї масового ураження;

– дії звичайних засобів ураження (стрілецької зброї, уламків ручних гранат, артилерійських боєприпасів та авіаційних бомб);

– негативного впливу від інших будівель, споруд, інженерних мереж, руйнування (аварії) на яких може призвести до травмування або загибелі населення, що підлягає укриттю.

 1. З метою забезпечення захисту населення від небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації його життєзабезпечення об’єкти мають відповідати таким основним вимогам:

1) розміщуються у підвальному (підземному), цокольному або першому поверхах;

2) розташовуються близько від місць перебування (роботи, проживання) населення, яке підлягає укриттю, а саме на відстанях, що забезпечують прибуття населення до захисної споруди впродовж 1 – 3 хвилин від отримання повідомлення про небезпеку (не більше 500 м);

3) не розміщуються поруч з великими резервуарами із небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними та каналізаційними магістралями, руйнування яких може призвести до травмування або загибелі населення, яке підлягає укриттю;

4) не зазнають негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

5) забезпечені електроживленням (у тому числі резервним), штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності в об’єктах водопостачання і каналізації вони повинні мати окремі приміщення для встановлення виносних баків для нечистот;

6) не мають великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях, наявні отвори (крім дверних) забезпечують можливість їх закрити (мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо);

7) мають не менше двох входів (виходів), один з яких може бути аварійним, розташовані під кутом 900 один до одного (у разі планування укриття у найпростішому укритті місткістю до 20 осіб у ньому допускається наявність одного входу);

8) через приміщення, призначені для перебування населення, яке підлягає укриттю, не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав, нар, інших місць для сидіння та лежання;

9) у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно та радіаційно небезпечні речовини, небезпечне обладнання, що не підлягає демонтажу або не може бути демонтоване у термін до 12 годин;

10) висота приміщень об’єктів, зокрема дверних отворів, становить не менше 1,7 м, а до виступаючих частин окремих будівельних конструкцій та інженерних комунікацій (за винятком дверних отворів) – не менше 1,4 м. Ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 м. Перетинання дверних отворів будівельними конструкціями або інженерними комунікаціями не допускається;

11) отвори при входах (виходах) закриваються посиленими дверми із негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) або захисними екранами (кам’яними, цегляними або залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

12) основні приміщення, призначені для укриття населення, мають примусову або природну вентиляцію;

13) забезпечується вільний доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення або є технічна можливість дообладнання для забезпечення такого доступу у термін до 12 годин;

14) об’єкт перебуває у задовільному санітарному та протипожежному стані;

15) зовнішні огороджувальні будівельні конструкції забезпечують нормативний коефіцієнт захисту від гамма-випромінювання (Кз) відповідно до вимог додатка 1 до ДБН В 2.2.5-97 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту”, але не менше Кз=100.

Необхідні захисні властивості, як правило, забезпечують об’єкти зі стінами 2 – 2,5 цеглини завтовшки, або з цільних залізобетонних конструкцій (блоків, панелей) товщиною від 56 см.

Відповідні захисні властивості також забезпечує шар ґрунту товщиною 67 – 78 см.

Для об’єктів із залізобетону або цегли, огороджувальні конструкції яких не відповідають зазначеним рекомендаціям, можливе збільшення захисних властивостей шляхом обкладення їх мішками з ґрунтом (піском), насипання земляного обвалування під час приведення найпростіших укриттів, розташованих у зазначених об’єктах, у готовність до використання за призначенням.

 1. Для підготовки до прийому людей у захисних спорудах цивільною захисту та (або) в підвальних приміщеннях здійснити такі заходи:

– підготувати підвальні приміщення для забезпечення функціонування, зокрема облаштування аварійного виходу;

– перевірити роботу вентиляційних систем приміщень, забезпечити їх фільтрами;

– забезпечити приміщення первинними засобами пожежогасіння, обладнати їх системами внутрішнього протипожежного водопостачання або іншими засобами (пісок, вогнегасники, багри, лопати тощо), вiдповiдно до встановлених норм для примiщень вiдповiдного функцiонального призначення). Під час обладнання приміщень уникати застосування горючих синтетичних матеріалів;

– забезпечити приміщення шанцевим iнструментом (лопати штиковi та совковi, ломи, сокири, пилки­ножiвки по дереву, по металу тощо);

– максимально забезпечити зонування визначених приміщень (виділення приміщень для проведення гігієнічних процедур, санітарних вузлів, для зберігання води, харчових продуктів, для збору відходів тощо);

– забезпечити визначені приміщення необхідними запасами їжі тривалого зберігання, технічної та питної води (з розрахунку 2 л/добу на одну особу, яка підлягає укриттю), лікарських засобів та медичних виробів;

– забезпечити приміщення необхідними меблями (кушетками, столами, стільцями, ліжками тощо);

– забезпечити приміщення необхідною білизною (матраци, ковдри, постільна білизна, гігієнічна білизна);

– забезпечити приміщення прибиральним інвентарем, пакувальними матеріалами для відходів тощо;

– забезпечити приміщення джерелами освітлення (електричнi лiхтарi, свiчки, гасовi лампи тощо);

– встановити виносні баки для нечистот із щільним закриванням (для будівель і споруд, де немає каналізації);

– забезпечити наявність засобів зв’язку та оповіщення (телефон, радіоприймач, гучномовці, Інтернет тощо).

 1. Заповнювати приміщення необхідно організовано, без паніки. Розміщення людей у приміщеннях захисних споруд цивільного захисту та підвалах здійснює відповідальна/уповноважена особа. Осіб з дітьми рекомендовано розміщувані в окремому приміщенні. Дітей, людей похилого віку і людей з поганим самопочуттям рекомендовано розміщувати біля огороджувальних конструкцій і ближче до місць зі свіжим повітрям.
 2. Закриття вхідних дверей виконується за командою або після заповнення приміщення відповідальною особою.
 3. У приміщеннях сховищ цивільного захисту та підвалах забороняється курити, порушувати тишу (шуміти). Слід обмежити пересування по приміщеннях, дотримуватися дисципліни. Організовується позмінний відпочинок людей на місцях, пристосованих для лежання (відпочинку). Оповіщення осіб, які перебувають в укритті, про обстановку поза укриттям і про сигнали та команди здійснює відповідальна особа. Також відповідальна особа здійснює організацію обліку людей, що перебувають у захисній споруді.
 4. Вихід з укриття здійснюється за командою «Відбій тривоги» або іншою командою після уточнення відповідальною особою ситуації у районі укриття або у разі вимушеної евакуації.

Вимушена евакуація проводиться у разі:

– пошкодження захисних споруд цивільного захисту, підвального приміщення, що виключає подальше безпечне перебування у ньому людей;

– затоплення приміщень;

– пожежі і утворення у захисній споруді цивільного захисту небезпечної концентрації шкідливих газів;

– досягнення гранично допустимих параметрів безпеки повітряного середовища поза укриттям.

 1. Для евакуації осіб, які укриваються, у разі завалення входів спочатку потрібно з’ясувати можливість евакуації через запасний вихід або підвальні вікна. Укриття відкриваються ззовні у разі утворення суцільних завалів і неможливості особам, які укриваються, самостійно евакуюватися, для чого задіються спеціальні рятувальні формування. 

 

print

Pin It on Pinterest