«

»

Лип 22

Виконання бюджету Старосамбірської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року

гербВиконання бюджету Старосамбірської міської територіальної громади за I півріччя 2022 року

За  I півріччя 2022 року до  бюджету Старосамбірської міської територіальної громади надійшло 44282329,57 гривень податків і зборів, або 112,6% до затвердженого  розпису  на I півріччя з урахуванням  змін. Питома  вага  власних доходів  в  загальному обсязі  дохідної частини бюджету   за  I півріччя  становить  45,0  %.

У I півріччя 2022 році по бюджету Старосамбірської міської  територіальної  громади  забезпечено  виконання  плану надходжень по: податку та збору на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств,  рентній платі та платі за використання інших природних ресурсів , єдиному  податку, неподаткових надходженнях (адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності), земельний податок та орендна плата з фізичних осіб.

Основним бюджетоутворюючим видом надходжень  є податок на доходи фізичних осіб, питома вага надходжень у дохідній частині становить 59,6 %. У  I півріччі 2022 року даного податку до бюджету надійшло 26398591,79 гривень. Другим  основним  джерелом  наповнення  бюджету є  єдиний податок. Упродовж  I півріччя 2022 року  до бюджету  надійшло 6346347,02 гривень даного податку. В структурі надходжень, надходження від єдиного податку становлять  14,3 %.

У I півріччі 2022 року  до бюджету Старосамбірської міської територіальної громади надійшло  4202676,14 гривень рентної плати за користування надрами, що становить 9,5% власних доходів. Земельного податку та орендної плати за землю надійшло 1935065,15 гривень, це 4,4% власних доходів.

За I півріччя 2022 року до бюджету громади поступлення  міжбюджетних трансфертів склали  54191673,09 гривень при  уточненому  плані 54786608 гривень,з них:

Базова дотація  – 9730800 гривень;

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 42318900 гривень;

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного  – 751548 гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1241500 гривень;

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17564 гривень;

Інші субвенції з місцевого бюджету – 131361,09 гривень.

Надходження до спеціального  фонду  бюджету громади за I півріччя 2022 рік  складають  1379327,87 гривень, з них власні надходження – 1321892,28 гривень, екологічний податок – 38765,4 гривень.

Видаткова частина загального фонду бюджету Старосамбірської  міської територіальної громади за I півріччя 2022 року    виконана  в сумі 88789639,72 гривень, при  уточненому плані на  вказаний період  100925136,71 гривень Виконання видаткової частини спеціального фонду – 1343255,07 гривень.

За  функціональною  ознакою  найбільшу частку  в загальному обсязі видатків складають видатки, що спрямовуються  на освіту, це 74,9 % від загального обсягу видатків, друге місце  займають видатки на управління – 13,4%.

За економічною ознакою найбільшу частку складають видатки на оплату праці з нарахуваннями 88,3% ( 78581234,35 гривень), оплату комунальних послуг та енергоносіїв 5,5% (4905785,06 гривень), субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2,4% (2158275,62 гривень).

Станом на 1 липня 2022 року в УДКСУ зареєстровано кредиторську заборгованість за загальним фондом із заробітної плати з нарахуваннями,  термін оплати якої не настав в сумі 1690935,59 гривень. по незахищених статтях видатків заборгованість склала 366900,51 гривень, дана заборгованість виникла через непроходження коштів в УДКСУ.

print

Pin It on Pinterest