«

»

Вер 30

Оновлення інформації про кінцевих бенефіціарів: 6 ключових змін

цнапНаразі в Україні продовжують діяти правила щодо подання та оновлення інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та структури власності. Незважаючи на відтермінування необхідності оновлення відповідної інформації у зв’язку із введенням воєнного стану, залишається потреба її подання при створенні юрособи або при державній реєстрації змін.
Відповідальність для засновників

6 вересня 2022 року Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної

для проведення фінансового моніторингу» №2571-ІХ, який суттєво змінює правила розкриття інформації про КБВ. Він вводить низку новел, зокрема і можливість накладення штрафу на засновників юридичних осіб за неповідомлення інформації про зміну КБВ або структури власності юрособи.

Новий закон покладає обов’язок на засновників юрособи (як юридичних, так і фізичних осіб), а також на осіб, які здійснюють вирішальний вплив на таку юрособу, подавати на запити відповідної юрособи інформацію, яка необхідна для актуалізації даних про КБВ та структуру власності у строк до 5 робочих днів з моменту отримання відповідного запиту.

Крім того, у засновників юрособи (як юридичних, так і фізичних осіб), а також в осіб, які здійснюють вирішальний вплив на таку юридичну особу, виникає обов’язок самостійно повідомляти юросіб про зміну КБВ та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни.

Якщо ж юрособа не подала (або не подала вчасно) інформацію про КБВ або структуру власності, через ненадання такої інформації засновниками компанії така юрособа звільняється від відповідальності за неподання (або несвоєчасне подання) цієї інформації. Вся відповідальність при цьому покладається на засновників. За ненадання такої інформації на засновників-резидентів накладається штраф у розмірі від 17 до 340 тис. грн.

Крім того, новим законом встановлюється вимога щодо обов’язкового подання інформації про всі наявні громадянства (підданства) КБВ.

Від кого не вимагається подання інформації?

Законом розширено відповідний перелік юросіб, від яких не вимагається подання інформації про КБВ та структуру власності. До оновленого переліку додано, зокрема:

адвокатські бюро;

організації, що здійснюють професійне самоврядування у сфері нотаріату;

публічні компанії (юридичні особи, створені у формі публічного акціонерного товариства, акції яких допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі (регульованому ринку) з переліку іноземних

фондових бірж (регульованих ринків), який формується в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, на які пошиорюються вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, рівнозначні тим, що були прийняті Європейським Союзом);

державні пенсійні фонди;

житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

асоціації власників житлових будинків;

внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій сільськогосподарські кооперативи;

сільськогосподарські кооперативні об’єднання;

відокремлені структурні підрозділи зі статусом юридичної особи (крім відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації);

Натомість релігійні організації та організації водокористувачів було виключено з відповідного переліку.

Винятки при проведенні окремих реєстраційних дій

Подання інформації про КБВ та структури власності більше не вимагається при державній реєстрації:

переходу юрособи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту;

переходу юрособи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;

припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

створення відокремленого підрозділу;

змін до відомостей про відокремлений підрозділ;

припинення відокремленого підрозділу юрособи.

Актуалізація інформації про КБВ

Новий закон скасовує вимогу подавати щороку реєстратору інформацію про КБВ та структуру власності. Проте, як і раніше, вимагає підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної

особи в актуальному стані. У зв’язку з цим, необхідність актуалізувати інформацію про КБВ виникає в таких випадках:

зміні інформації про КБВ або структуру власності — протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін;

при державній реєстрації окремих змін про юрособу (зміна директора, місця знаходження, розміру статутного капіталу, складу учасників тощо) — при проведенні державної реєстрації відповідних змін;

у разі виявлення помилки — повідомляти реєстратора й виправляти помилку впродовж 3-х робочих днів з дня її виявлення.

Крім того, замість відкладеного раніше, на період воєнного стану, інформування про КБВ та структуру власності, яке мало відбутися до 11.07.2022, запроваджено нові правила повідомлення про КБВ та структуру власності.

Так, компаніям, зареєстрованим за старими правилами без інформації про КБВ, необхідно подати відповідну інформації:

впродовж 6 місяців з дня набрання чинності Положення про форму та зміст структури власності та Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника;

однак не раніше 90 днів з дня закінчення воєнного стану, якщо згадані документи будуть прийняті раніше.

Відповідне положення та методологія мають бути затвердженні Державною службою фінансового моніторингу — для більшості юросіб, а також НБУ та НКЦПФР – для юридичних осіб, яких вони регулюють.

Застосування електронного підпису

Законом передбачена можливість засвідчення копії документа, що посвідчує особу КБВ (внутрішній або закордонний паспорт, або інший документ), із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису. В такому випадку, засвідчення документа має здійснюватися не раніше ніж за 90 днів до дня подання документа для державної реєстрації.

Відповідальність за неподання інформації

Раніше, до прийняття закону №2571-ІХ, за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ (або про відсутність такого), було передбачено накладення штрафу на особу, уповноважену діяти від імені юрособи, в розмірі від 17 до 51 тис. грн (ст.16611 КпАП). Причому, на строк дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення така відповідальність взагалі не застосовується.

Наразі, після прийняття закону, за внесення уповноваженими особами завідомо неправдивих відомостей про КБВ або про його відсутність до документів, що подаються для державної реєстрації, на юридичну особу, щодо якої проводиться така державна реєстрація, накладається штраф у розмірі від 17 до 340 тис. грн.

Такий самий штраф встановлюється безпосередньо для юридичної особи за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ.

Притягнення осіб до відповідальності за порушення щодо подання інформації про КБВ та структури власності здійснюється Міністерством юстиції України, яке також і встановлює порядок такого притягнення і визначення розмірів штрафів за такі дії.

Коли зміни набувають чинності?

Зміни щодо порядку оновлення та подання інформації про КБВ та структуру власності набувають чинності через 3 місяці з дня офіційного опублікування закону.

Винятком щодо набуття чинності є лише ті положення, які для набрання чинності потребують попередньої розробки спеціального порядку від Держфінпослуг, який врегульовує передачу держателем ЄДР інформації про суб’єкта первинного фінмоніторингу, який виявив розбіжності у даних щодо КБВ.

© Газета Закон і Бізнес: www.zib.com.ua

 

 

print

Pin It on Pinterest