«

»

Вер 19

Про затвердження Програми фінансової підтримки 8 Державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2022 рік в новій редакції

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022 року                     м. Старий Самбір                     № 1102

Про затвердження Програми фінансової підтримки 8 Державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2022 рік в новій редакції

 Розглянувши звернення 8 Державно пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, відповідно до Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Старосамбірська міська рада

         ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму фінансової підтримки 8 Державного пожежно – рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області на 2022 рік в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

 

 

Міський голова                                      Ігор ТРУХИМ


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022 року №1102

 

 

Міський голова Ігор ТРУХИМ

 


 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій  у Львівській області

на 2022 рік

 

Додаток 1

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

фінансової підтримки 8 Державного пожежно-рятувального

      загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 

у Львівській області на 2022 рік

 

1. Ініціатор розроблення програми 8 ДПРЗ  Головного управління Державної служби України  з надзвичайних  ситуацій  у Львівській області
2. Розробник програми Старосамбірська міська рада
3. Відповідальний виконавець програми Старосамбірська міська рада

8 ДПРЗ  Головного управління Державної служби України  з надзвичайних  ситуацій  у Львівській області

4. Законодавча база розроблення програми Бюджетний Кодекс України, Кодекс цивільного захисту України
5. Термін реалізації Програми: 2022 рік
6. Фінансове забезпечення

Програми

Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього 165 000 грн.
                 у тому числі:
7.1. коштів місцевого бюджету 165 000 грн.
7.2. коштів інших джерел                     –

 

 

 

  1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програму фінансової підтримки 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій  у Львівській області на 2022 рік (далі-Програма) розроблено на виконання ст. 93 Кодексу цивільного захисту України (фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел). ДСНС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Президентом України та Кабінетом Міністрів України на Державну службу України з надзвичайних ситуацій і територіальні Головні управління покладено функції забезпечення пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та   природного характеру, що й здійснює наша служба.

3.ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності. Основним завданням ДСНС є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.

Враховуючи те, що на сьогоднішній день в пожежно-рятувальних підрозділах ГУ ДСНС України у Львівській області не достатньо коштів на придбання вище переліченого на виконання ст. 93 Кодексу цивільного захисту України (фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел), з урахуванням пріоритетних напрямків, які забезпечують ефективне виконання функцій покладених на службу щодо цивільного захисту та аварійно-рятувальної служби.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

8 ДПРЗ  фінансується з державного бюджету, у зв’язку з обмеженим фінансуванням Головне управління ДСНС України у Львівській області не може завершити проект придбання матеріалів, оргтехніки, обладнання, іншого устаткування необхідного для проведення з дітьми занять та благоустрій території біля «Будинка навчання дітей дошкільного та шкільного віку правилам пожежної безпеки» на території 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області що у свою чергу впливає на обізнаність та безпеку дітей різного віку щодо правильного реагування до будь – якого роду надзвичайних ситуацій – тому зважаючи на успішну практику органів місцевого самоврядування багатьох інших ОТГ та районів щодо покращення роботи підрозділів ДСНС України потрібно залучати кошти місцевого бюджету.

  1. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Головною метою Програми є придбання коліс на пожежні автомобілі, та придбання паливо-мастильних матеріалів, а також проведення з дітьми різного віку занять з питань обізнаність та безпека дітей щодо правильного реагування до будь – якого роду надзвичайних ситуацій на території біля «Будинка навчання дітей дошкільного та шкільного віку правилам пожежної безпеки» на території 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області. Програмою визначено напрями діяльності, що забезпечують її реалізацію в межах коштів, виділених на цю мету.

  1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Придбання коліс на пожежні автомобілі та придбання паливо-мастильних матеріалів,а також придбання матеріалів, оргтехніки, обладнання, іншого устаткування необхідного для проведення з дітьми занять та благоустрій території біля «Будинка навчання дітей дошкільного та шкільного віку правилам пожежної безпеки» на території 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області відповідно до чинного законодавства України та вимог стандартів.

  1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Зменшення травматизму та смертності людей на пожежах та на НС.

  1. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється із загального фонду місцевого  бюджету на 2022 рік.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат на організацію та проведення заходів наведено у таблиці.

Фінансування Програми здійснюється шляхом передачі субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету.

  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

До Програми може бути внесені зміни та доповнення при уточненні місцевого бюджету.

 

  1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2022 рік
Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

165 000  грн. 165 000  грн.
Місцевий бюджет 165 000  грн. 165 000  грн.
Інші кошти

 

11.ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

№ з/п Назва заходу Орієнтовний обсяг витрат

(грн.)

Протягом 2022 року
1. Придбання коліс на пожежні автомобілі, та придбання паливо-мастильних матеріалів. 50 000,00
2. Придбання матеріалів, оргтехніки, обладнання, іншого устаткування необхідного для проведення з дітьми занять та благоустрій території біля «Будинка навчання дітей дошкільного та шкільного віку правилам пожежної безпеки» 115 000,00
Всього на виконання Програми 165 000  грн.

 

 

Секретар міської ради                                                               Ігор ЖУК

print

Pin It on Pinterest